Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Sanitat’ Category

untitledTal com sempre hem fet i farem des de UASC, després d’un temps prudencial, demanem a l’Equip de Govern de la nostra ciutat, com a màxims responsables de la implementació de les mocions aprovades, que ens informin de l’estat de la seva evolució i nivell de compliment.
Per això UASC farà un seguiment de l’estat de la moció institucional per millorar la qualitat de vida de les persones afectades de SQM (Sensibilitat Química Múltiple) i EHS (Electro Hiper Sensibilitat).
Aquesta moció la va presentar UASC el 15/09/2014, i amb l’acord de la resta de formacions que sí tenen representació al Ple es va acceptar posar en marxa una sèrie de mesures encaminades a millorar l’estat actual de tots el afectats per aquestes simptomatologies. A dia d’avui el resultat del nostre seguiment ha estat el següent:

Sembla ser que s’han cursat les següents peticions a la Conselleria de Salut:

 • Donar tot el suport possible a fi de que la OMS acabi considerant aquestes simptomatologies com a malalties del sistema central, oficialment reconegudes.
 • Creació per part dels experts, de protocols d’actuació mèdica a fi de que tots el professionals de la medicina tinguin un referencials unificats d’actuació.

Si més no, de moment, la Conselleria de Salut no ha donat cap resposta al respecte, ni tan sols el justificant de recepció.

Referent a les millores de la web de l’Ajuntament per que es puguin visualitzar les actuacions i aspectes que puguin afectar negativament a tots els afectats d’aquestes patologies, hem rebut la següent informació:

 • Encara no és operativa la possibilitat de veure de forma agrupada tot el pla d’activitats a 3 mesos vista, tal com: Asfaltat, pintura, enderrocs, fumigacions, etc.
 • No hem rebut informació respecte de com pensa informar l’Ajuntament de les ubicacions de les antenes de telefonia mòbil i zones wifi de la ciutat. Respecte a aquest punt des de UASC ja vàrem proposar que s’havia de crear un mapa de la ciutat on quedessin identificades les ubicacions d’antenes i àrees wifi. Aquest mapa s’ha de poder demanar a l’Ajuntament o s’ha de poder descarregar de la web, mitjançant un format pdf.

Vist que els acords d’aquesta moció no es poden donar encara per tancats, des de UASC instem a l’equip de govern a que, per una banda, acceleri les activitats que estan al seu abast per que puguin donar-se per concloses abans de les properes eleccions municipals i que, per un altre, exigeixi que la Conselleria de Salut doni algun tipus de resposta a la ciutadania de Sant Cugat que, de forma unànime i en boca dels seus representants, demana que es prenguin unes accions que estan fora del abast del equip de govern de la Ciutat.
Des de UASC seguim creient que tots els acords adoptats a un Ple són un compromís i obligació per part de l’Ajuntament respecte de la ciutadania, per la qual cosa fem i farem seguiment de totes les tasques pendents d’execució.

Mitjans de comunicació:

Sant Cugat Informa: http://santcugatinforma.com/2015/01/uasc-demana-que-es-compleixi-amb-la-mocio-per-persones-afectades-per-sqm-i-ehs/

Read Full Post »

SFCSQMFMEHSUASC ha intervingut en aquest Ple, del 15 de desembre, per demanar informació sobre l’estat de d’implementació dels acords de la Moció Institucional del passat 15 de setembre referent a accions encaminades a millorar l’actual situació dels afectats per les simptomatologies SQM (Sensibilitat Química Múltiple) i EHS (Electro Hiper Sensibilitat).

http://uasc.cat/press/mocio-per-la-lluita-contra-els-sindromes-sqm-i-ehs/

1. Referent a les accions acordades que l’Equip de Govern havia de tramitar amb la Conselleria de Salut se’ns ha donat la següent resposta:
S’ha demanat a la Conselleria de Salut, tan la elaboració de protocols d’actuació mèdica, així com la petició de suport per que s’acceleri al màxim la pressió respecte de la OMS per l’aprovació definitiva de les esmentades simptomatologies com a malalties reconegudes oficialment com a tals.
Resposta: De moment la Conselleria de Salut no ha informat a l’Ajuntament de Sant Cugat de quines accions ha fet. Demanem que és facin les gestions necessàries per accelerar aquest tema.

2. Referent a les activitats que l’Ajuntament es va comprometre a portar a terme, tals com la de crear un espai a web de l’ajuntament on es pugui veure el calendari d’actuacions susceptibles d’influir negativament als afectats de SQM i EHS.
Resposta: L’ajuntament està treballant en aquesta implementació però encara no es operativa. S’espera que durant el més de gener’15 es puguin donar per acabats el treballs. La Regidora Sra. Joana Barbany informarà per e-mail al interpel•lant de UASC, Xavier Barbany de tot el treball que fins aquest moment s’ha portat a terme.
En farem seguiment. Interpel•lació a l’equip de govern al Ple del proper mes de febrer del 2015

Read Full Post »

imagesUASC ha estat recollint informació i elaborant un conjunt de 10 propostes, que detallem a continuació, per millorar el servei d’ambulàncies, actualment insuficient, a Sant Cugat (incloent Valldoreix).
Som conscients que no totes les responsabilitats i solucions passen per l’Ajuntament i l’EMD, però si que demanem que els dos consistoris facin la pressió necessària, davant dels organismes competents, per millorar el servei d’ambulàncies. Estem parlant d’un servei on la rapidesa d’actuació pot salvar vides humanes.
El temps estàndard previst d’arribada d’una ambulància és actualment de 15 minuts. Aquesta és la teoria però la realitat és que, en molts casos, pot arribar als 45 minuts o inclús superar l’hora.
UASC creu que en un moment com el que estem vivint de retallades, els serveis públics relacionats amb la salut dels santcugatencs i santcugatenques HAN DE SER PRIORITARIS per el nostre Ajuntament i l’EMD

Les nostres propostes:

 • Que, com a mínim, les dues ambulàncies (tipus SVB – suport vital basic) assignades actualment a Sant Cugat mantinguin la seva operativitat les 24 hores (ara 22 hores) i que en un futur proper s’incrementi amb un tercer vehicle.
 • Disposar, amb base a Sant Cugat, d’una ambulància medicalitzada intermèdia (tipus INDIA).
 • Com a mínim Sant Cugat i Valldoreix (88.000 habitants) han de tenir el mateix parc d’ambulàncies que Rubí (75.000 habitants) que actualment té dos vehicles de suport vital bàsic i una medicalitzada intermèdia. A més de la justificació per població hem de tenir en compte que Rubí està més a prop de l’hospital de referencia de La Mutua de Terrassa. Sembla que la distància entre Sant Cugat i La Mutua de Terrassa justifica, encara més, la necessitat de disposar d’una ambulància medicalitzada a la nostra ciutat.
 • En tot el nostre sector (Terrassa, Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat) sols disposem d’una ambulància medicalitzada avançada (tipus MIKE) amb un metge d’acompanyant. La extensió del conjunt d’aquestes poblacions i el nombre d’habitants de la zona deixa en evidència la insuficiència d’aquest tipus de ambulància. (* Veure enllaç al final del document).
 • Equipar amb GPS totes les ambulàncies. Ho considerem un eina imprescindible per poder arribar ràpidament als llocs dels serveis. Ens consta que els conductors, actualment, fan servir les eines de localització dels seus smartphones. És sorprenent que encara no disposin d’aquest equip quan el seu cost actual és absolutament irrellevant i amb la seva utilització poden millorar els temps d’arribada.
 • Paral•lelament, facilitar als conductors d’ambulàncies una guia de carrers ben detallada, amb informació actualitzada (número de carrer, sentit de circulació, carrers sense sortida, etc.) amb la finalitat de tenir una ràpida i eficaç localització del punt.
 • La guia de carrers té especial importància en zones com Les Planes i La Floresta. Carrers sense sortida, amplada insuficient de carrers i giravolts poden fer perdre un temps cabdal. Un complement hauria de ser la col•locació, a les entrades d’aquests dos barris, d’uns panels amb els planells de carrers.
 • Com ja ha proposat UASC quan demana la creació de la policia de barri, una de les seves funcions seria acompanyar i guiar a les ambulàncies.
 • S’han de forçar els acords necessaris entre empreses d’ambulàncies i la concessionària d’autopistes , a fi de que les ambulàncies d’emergències puguin utilitzar la via ràpida dels Túnels de Vallvidrera (autopistes en general). Considerem que no té cap sentit tenir infraestructures vials d’aquest nivell sense que puguin ser utilitzades pels serveis d’urgències mèdiques i així guanyar un temps que pot ser vital en el trasllat. Costa d’entendre que les limitacions actuals siguin econòmiques en un tema tant delicat com aquest.
 • Iniciar una campanya divulgativa per fer arribar als ciutadans la informació suficient perquè coneguin el servei de què disposen i de com es poden optimitzar els serveis d’emergències “Les ambulàncies no són taxis”.

A tot això, volem fer constar que des de UASC seguim considerant necessària la construcció d’un nou hospital de referència com el Vicente Ferrer que estava previst entre Rubí i Sant Cugat, donat el creixement de població dels últims anys que ha produït una saturació del serveis hospitalaris actuals.
Òbviament, en aquests moments de contenció de les despeses, considerem que hem d’utilitzar tots el diners per l’atenció directe dels malalts i en cap cas dedicar-los al formigó.
Són moments per analitzar les infraestructures actuals i treure’n el màxim rendiment. És per això que creiem que és el moment de que la nostra alcaldessa pressioni a la Conselleria de Salut per que iniciï les converses amb la companyia propietària del Hospital General de Catalunya “IDCSALUD” a fi de poder utilitzar d’alguna forma les zones en desús d’aquesta instal•lació sanitària per poder donar un servei més proper i eficaç a la ciutadania de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.

* Descarregar documentació complementaria:
https://stcvo.files.wordpress.com/2014/12/situacic3b3-ambulancies-sant-cugat-09-12-20141.pdf

Mitjans de comunicació:

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/politica/105121/la-uasc-proposa-10-mesures-per-millorar-el-servei-d_ambulancies-a-sant_cugat

Sant Cugat Informa: http://santcugatinforma.com/2014/12/uasc-demana-millorar-el-servei-dambulancies-sant-cugat-valldoreix/

TOT Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/12/deu-propostes-per-a-un-problema-real-25403.php

Read Full Post »

SFCSQMFMEHS-300x178UASC seguint las indicacions de la alcaldessa senyora Mercè Conesa, en el darrer Ple Municipal del mes de juliol, ha entrat per registre la moció en favor de la lluita per les persones de Sant Cugat afectades per les síndromes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Hiper Sensibilitat (EHS).
També s’ha entregat copia a tots els grups municipals, amb representació al Ple, per aconseguir l’objectiu de ciutat de que esdevingui una moció institucional en el Ple del proper més a celebrar-se el proper 15 de setembre.

 Contingut provisional de la moció

Moció de la formació UASC per instar a tots els grups municipals a que es posicionin en favor de la lluita que les persones de Sant Cugat afectades per les síndromes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Hiper Sensibilitat (EHS), demanant que les institucions reconeguin finalment aquesta malaltia que, segons els experts, pot estar afectant amb més o menys intensitat a un 15% de la població.
Atès que La Fibromiàlgia (FM), la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i la Electro Hiper Sensibilitat (EHS) són considerades malalties de sensibilització central. Molts malalts presenten una superposició d’aquestes patologies. La FM y el SFC ja disposen del seu codi dins de la Classificació Internacional de Malalties (CIE 10) de la OMS, però desafortunadament la SQM i la EHS encara no han estat incloses dins d’aquesta classificació, fet que fa que no siguin reconegudes “oficialment” com a malalties i, com a conseqüència, els afectats no puguin rebre cap ajuda per la prevenció ni el seu tractament.
Atès que el Departament de Salut i Servei Català de la Salut no està complint amb el mandat constitucional previst en l’article 43 de la Constitució Espanyola relatiu a la protecció de la salut, on es fa un especial esment a que els poders públics deuen organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures de prevenció a més de la prestació de tots els serveis necessaris. Malauradament les persones afectades per la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electro Híper Sensibilitat (EHS) en aquests moments estan excloses de la protecció dels poders públics, la qual cosa el deixa en una situació d’absolut desemparament.
Atès que el no reconeixement com a malalties de les SQM i EHS implica que cap malalt podrà obtenir una baixa laboral per parts de la S.S (ni temporal ni definitiva), tot i que aquestes patologies poden arribar a ser greument invalidants.
Atès que com a resultat del no reconeixement de les esmentades síndromes, no existeixen protocols terapèutics d’actuació i, com a conseqüència d’això, els afectats depenen totalment del bon criteri del professional que els atengui en cada moment.
Atès que el no reconeixement d’una malaltia implica que els estats no destinin recursos, ni materials ni econòmics, per la seva investigació; la qual cosa implica una gran dificultat per fer avenços en el diagnòstic, prevenció i eventualment la seva curació.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents acords:

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les gestions que estiguin al seu abast per accelerar el reconeixement de les SQM i EHS com a malalties reconegudes oficialment per la OMS
Segon.- Instar que el Departament de Salut que, mentre les esmentades patologies no estiguin reconegudes, es creïn protocols a fi de que tots els professionals de la salut tinguin uns plans d’actuació consensuats amb els actuals especialistes en la matèria, adequats i coherents amb les necessitats dels malalts.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Sant Cugat a que prengui mesures, com de fet ja estan fent altres municipis, per a si més no, fer més fàcil la vida de les persones afectades per SQM / EHS.

 • Crear un espai a la web de l’Ajuntament on hi aparegui el calendari i zones de la ciutat on es portaran a terme actuacions susceptibles d’incidir negativament als afectats per aquestes patologies, tals com:
  • Fumigacions
  • Pintat de senyals viaries
  • Envernissat o pintat de mobiliari urbà
  • Asfaltat de carrers
  • Demolició d’edificis i remodelació d’espais públics
  • Mapa de la ciutat amb els punts Wifi, antenes de telefonia mòbil i línies d’alta tensió.
 • Declarar Sant Cugat com a zona lliure d’aplicació de la norma que preveu que es puguin expropiar terrats d’edificis per instal•lar-hi antenes de telefonia mòbil.

Read Full Post »

IMAG0849 IMAG0850Avui he hagut de visitar el CAP de Valldoreix i en sortir m’he trobat amb un matrimoni gran que es queixaven que el pàrquing del CAP estava absolutament ple de cotxes de persones que després agafen el tren a Valldoreix. El marit ha hagut de donar mil voltes per trobar un lloc on aparcar i tenien por de perdre el torn per a la visita del metge.
El problema de l’aparcament a Valldoreix és crònic i antic, a més algú ha tingut ara la brillant idea d’eliminar un espai d’aparcament just davant el CAP, al costat de la xurreria i el quiosc de diaris, on cabien uns tres-cents cotxes. Aquest terreny, compartit entre Valldoreix i Sant Cugat, ho estan convertint ara en un parc públic entre dos vies de molta circulació.
UASC es pregunta quina justificació té eliminar aquest aparcament per convertir-lo en un parc de plantes autòctones (?) de dubtosa utilitat segons els veïns, sense abans haver previst una alternativa d’aparcament per tota la gent (Valldoreix, Mira-sol i Sant Cugat) que agafa el tren a Valldoreix.
UASC reclama també que es gestioni i es controli, d’una vegada per totes, la zona d’aparcament del CAP de Valldoreix per tal que els seus usuaris (visites, proves mèdiques, etc.) tinguin al menys un espai reservat suficient.
Com sempre ha faltat respecte i sensibilitat cap a les persones.
Quina es la justificació d’aquest projecte i quin cost ha suposat?.
Tenim els polítics que ens mereixem ?
Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

SFCSQMFMEHSUASC demana que Sant Cugat es converteixi en una ciutat sensibilitzada amb les síndromes SQM / EHS.

El passat dissabte, 20 de juny, l’associació d’afectats per la síndrome de SQM / EHS (Sensibilitat Química Múltiple / Electro-Hiper-Sensibilitat), va portar a terme a la plaça Dr. Galtés una recollida de signatures pel reconeixement oficial d’aquesta malaltia.
Des de la formació UASC demanem que el ple de l’Ajuntament se sumi a aquesta iniciativa mitjançant una moció institucional on es demani el reconeixement, per part de la OMS, d’aquesta malaltia. Segons el cap del departament de fatiga crònica de l’Hospital Clínic de Barcelona (Dr. Joaquim Fernández Solà), aquesta síndrome por estar afectant, en més o menys intensitat, a un 15% de la població.

Donada la importància d’aquest tema, des de la formació UASC demanem que l’Ajuntament de Sant Cugat se sumi als municipis, com per exemple Sabadell, que ja estan portant a terme accions encaminades a si més no, fer més fàcil la vida de les persones afectades per SQM / EHS.
Per tot això proposem les següents mesures:

 • Crear un espai a la web de l’Ajuntament on hi aparegui el calendari i zones de la ciutat on es portaran a terme actuacions susceptibles d’incidir negativament als afectats per aquestes síndromes:
  • Fumigacions
  • Pintat de senyals viaries
  • Envernissat o pintat de mobiliari urbà
  • Asfaltat de carrers
  • Demolició d’edificis
  • Mapa de la ciutat amb els punts Wifi, antenes de telefonia mòbil i línies d’alta tensió.
 • Declarar Sant Cugat com a zona lliure d’aplicació de la norma que preveu que es puguin expropiar terrats d’edificis per instal•lar-hi antenes de telefonia mòbil.

 

Read Full Post »

Com ens enganya Cat-Salut

imagesUASC dóna suport a la denúncia de la FAV – Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat:

Si  es consulta la plana web de Cat-Salut  es pot  conèixer el temps d’espera de les operacions quirúrgiques i les proves diagnòstiques, que tenen un temps màxim d’espera de sis mesos.  La consulta es pot fer per centres i els resultats de l’Hospital Mútua de Terrassa donen una visió  absolutament distorsionada de la realitat. Tant sols es reconeix un temps d’espera superior als sis mesos en  dos especialitats.

Tot sovint  els afectats es posen en contacte amb nosaltres  i ens parlen d’un temps d’espera d’ un any a dos per fer una ressonància magnètica, una colonoscòpia, una ecografia, una operació de cataractes, pròtesi de genoll i de maluc, varius, galindons, extirpació de vesícula biliar….

Quina és la trampa? On està l’engany ? En les operacions quirúrgiques el sis mesos de temps màxim d’espera inclosos en la garantia compten a partir de la data en que el cirurgià, en el document informatiu que el centre us lliura, considera necessària la intervenció.  El que no es té en compte és el temps que s’ha trigat en què el cirurgià ens visités i que abans hem passat pel metge de capçalera i per l’especialista que, sobretot el segon , tenen un temps d’espera considerable.

Però  encara hi ha un segon engany. Quan Cat-Salut parla de sis mesos de temps d’espera ha fet la mitjana de totes les intervencions o proves diagnostiques a les que se’ls hi ha donat dia i hora, siguin urgents, preferents o normals. I  el temps d’espera de  les que tenen la qualificació de normals,  no compta?  No, per Cat-Salut aquest temps no existeix.

I  ho acabem d’entendre tot quan sentim al conseller Boi Ruiz, que prové de la gestió hospitalària privada, fer  la recomanació de tenir el servei d’una mútua privada. Tenir llistes d’espera com les que tenim  obliga molts cops a contractar els seus serveis . La mateixa Mútua Universitària de Terrassa té al seu  costat  la Clínica, privada, Mútua de Terrassa.

Per tant, les llargues llistes d’espera no són un fet casual. Va en la direcció d’un sistema de salut ràpid per  qui el pugui pagar i un sistema lent per tots els altres, per la població amb menys recursos.

Tots nosaltres hem de ser exigents i  fer la reclamació quan creiem que no es respecten els nostres drets. FAV ho va fer en el darrer Consell municipal de serveis socials denunciant les llistes d’espera.  Nosaltres, FAV Sant Cugat,  us pot  ajudar si us poseu en contacte amb la Comissió de Sanitat de l’ Assemblea de Drets socials. Telèfon mòbil:  631188455 o per correu electrònic:  ccsalut.stcugat@gmail.com.

Cal doncs fer tots els esforços perquè el nostre sistema sanitari, que ha estat modèlic amb molts aspectes, no  pateixi més retallades, més privatitzacions i més dificultats per accedir-hi.

Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat

Denuncia al Síndic de Greuges de Catalunya:

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE  SANT CUGAT

COMISSIÓ DE SANITAT DE L’ASSEMBLEA DE DRETS SOCIALS

Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

Si  es consulta el web de Cat-Salut  es pot  conèixer el temps d’espera de les operacions quirúrgiques i les proves diagnòstiques que tenen un temps màxim d’espera de sis mesos.  La consulta es pot fer per centres i els resultats de l’Hospital Mútua de Terrassa donen una visió  absolutament distorsionada de la realitat. Tant sols es reconeix un temps d’espera superior als sis mesos en  dos especialitats.  I les dadaes no estan actualitzades, corresponen al mes de juny de 2013.

Aquesta situació ha esta denunciada a Cat-Salut el setembre de 2013 en reunions que em tingut amb els seus responsables, Dr. J. Parellada, de la Regió Sanitària, i en el Consell Municipal de Serveis Socials, el darrer el mes de gener de 2014 amb la presencia del Dr. Parellada , dels directors mèdics dels CAPS de Sant Cugat i del regidor de sanitat de l’ajuntament. En cap de les reunions se’ns volgut explicar la realitat de les llistes d’espera.

 Però tot sovint  els afectats es posen en contacte amb nosaltres  i ens parlen d’un temps d’espera d’ un any a dos per fer una ressonància magnètica, una conoscòpia, una ecografia, una operació de cataractes, pròtesi de genoll i de maluc, varices, galindons, extirpació de vesícula biliar…. Una visita al traumatòleg  i posteriorment al servei de rehabilitació pot tenir més d’un any  d’espera i al oftalmòleg, al dermatòleg, al pneumòleg, especialitats que es donen a Sant Cugat, pot arribar als sis mesos .

Quina és la trampa ¿ On està l’engany ? En les operacions quirúrgiques el sis mesos de temps màxim d’espera incloses en la garantia ( Decret 354/2002 de 24 de desembre) compten a partir de la data en que el cirurgià en document informatiu que el centre us lliura considera necessària la intervenció.  El que no es té en compte és el temps que s’ha trigat perquè el cirurgià ens visités i que abans hem passat pel metge de capçalera i per l’especialista que tenen, sobretot el segon ,un temps d’espera considerable.

Però  encara hi ha un segon engany. Quan Cat-Salut parla de sis mesos de temps d’espera ha fet la mitjana de totes les intervencions o proves diagnostiques a les que se’ls hi ha donat dia i hora, siguin urgents, preferents o normals. I  el temps d’espera de  les que tenen la qualificació de normals  no compta?  No, per Cat-Salut aquest temps no existeix.

I  ho acabem d’entendre tot quan sentim al conseller Boi Ruiz, que prové de la gestió hospitalària privada, fer  la recomanació de tenir el servei d’una mútua privada. Tenir llistes d’espera com les que tenim  obliga molts cops a contractar els seus serveis . La mateixa Mútua Universitària de Terrassa té al seu  costat  la Clínica, privada,Mútua de Terrassa.

Per tant les llargues llistes d’espera, al nostre entendre no són un fet casual. Va en la direcció d’un sistema de salut ràpid per  qui el pugui pagar i un sistema lent per tots els altres, per la població amb menys recursos.

Pensem que es vulneren  dos drets. D’una banda es vulnera el dret a ser atès  en un temps d’espera màxim de sis mesos en les operacions quirúrgiques garantides , el dret a rebre informació fefaent de les llistes d’espera, així com rebre informació dels drets que tenim i com exercir-los.

Es  per aquests motius que demanem la seva intervenció perquè la neglicència de Cat Salut està afectant a col.lectius que no s’atreveixen , no saben o desconeixen que poden exigir que  els seus drets siguin respectats.

Cordialment

Manel Sànchez. FAV Sant Cugat.                                     José Carlos Casanova. Comissió de Sanitat

Read Full Post »

25318407_1UASC alerta sobre les mancances en el servei d’ambulàncies a la nostra ciutat i demana a l’ajuntament que faci totes les gestions necessàries per millorar-lo.

Aquest servei, encara pot patir més retallades a partir del proper mes d’octubre on segons informacions rebudes es vol aprovar un nou plantejament en la gestió i distribució territorial de les ambulàncies.

Sant Cugat només disposa de dues ambulàncies de suport vital bàsic (de matinada sols una) i en moments de col·lapse depenem de la disponibilitat de les dues de Rubí o les tres de Terrassa, que ja per si són insuficients en les seves respectives ciutats.

Aquestes circumstàncies fa que el temps d’arribada d’una ambulància al lloc on ha estat requerida pugui sobrepassar els vint minuts de mitjana (abans de les retallades el temps estimat com a òptim era de nou minuts). Aquest temps pot ser superior en moment de col·lapse o en zones allunyades del centre com són els districtes.

En algunes zones dels districtes el temps pot augmentar per la dificultat de trobar els domicilis. Caldria millorar aspectes com les senyalitzacions zonals i les plaques identificadores de carrers.

A més Sant Cugat no disposa de cap ambulància medicalitzada ni a nivell Intermedi ni Avançat per donar cobertura immediata a casos greus. També depenem de les poblacions veïnes. Rubí, Terrassa i Cerdanyola tenen cadascuna una unitat. Això adquireix més rellevància atès que la nostra ciutat encara no disposa d’un hospital de proximitat.

Aquesta manca de recursos també afecta els temps de resposta de les ambulàncies de trasllat (blanques). Traslladar persones amb problemes de mobilitat que necessiten algun tractament en alguna Mútua o Hospital (exemple: diàlisi) o posteriorment tornar-les a casa pot arribar a un temps d’espera de fins a cinc o sis hores.

A més, aquesta manca de recursos al costat de la preocupació normal per les contínues retallades dels sous (18% en tres anys) del personal sanitari fa que aquestes persones treballin amb una pressió altíssima que de moment no afecta la qualitat del servei gràcies a la seva professionalitat.

Jaume Massanés i Papell – UASC

Read Full Post »

Read Full Post »

 boi-ruiz-conesa-feb-2013       
            fotografies originals de Rádio Sant Cugat

UASC considera absolutament inacceptables las afirmacions fetes en  el marc de la 2a jornada ITESS, tan pel Conseller de Salut Sr. Boi Ruiz, com per l’alcaldessa de Sant Cugat la Sra. Mercè Conesa.

No és acceptable utilitzar l’eufemisme del “replantejament” de l’Hospital Vicente Ferrer per deixar palès el poc interès d’ambdues administracions envers a la salut dels ciutadans de Sant Cugat.

Des del nostre punt de vista és absolutament intolerable que la persona que el nostre govern ha encomanat la tasca de la gestió de salut de tots el catalans, es permeti dir que ‘seria bo’ que els operadors dels dos centres hospitalaris que donen servei a Sant Cugat, Mútua Terrassa i Capio, trobessin fórmules de col·laboració per oferir millors serveis a la ciutat, afegint que aquesta és una decisió que correspon a les dues entitats”.

Des de UASC ens fem varies preguntes:

 • Qui són els màxims responsables de la salut a Catalunya?… Les direccions de Mútua Terrassa i Capio? O pel contrari és el Conseller de Salut?
 • Què fa un Conseller de Salut en aquest càrrec  si no vol, o no sap liderar, acords entre companyies privades que tenen efectes directes sobre  la salut de la ciutadania que ell representa?
 • I la nostra alcaldessa, què fa? Donar-hi el vist-i-plau?
 • A qui defensa la Sra. Conesa? A la Conselleria o a la ciutadania que representa?
 • Qui està vetllant per la salut de la ciutadania d’aquesta ciutat, que té a 20 km el seu hospital de referència?

Per tot això UASC manifesta el següent:

 • Exigim una postura ferma de l’alcaldessa de Sant Cugat en defensa de la necessitat de la construcció sense dilació del Hospital Vicente Ferrer.  Si més no, utilitzant els mateixos arguments de l’època del “Tripartit” que, per altre banda, avui segueixen plenament vigents i que ara semblen oblidats pel nostre ajuntament.
 • Si el Conseller de Salut no té cap altre alternativa a les que ha manifestat en el marc de la 2a jornada ITESS,  a fi d’assegurar la salut dels ciutadans de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal, des de UASC demanem la seva immediata dimissió.  En aquest cas, creiem que ha d’ocupar el seu càrrec una persona amb una mínima capacitat de lideratge i sentit comú.
 • Des de UASC volem deixar clara la nostra aposta per una sanitat de qualitat i pública, on tot l’esforç financer estigui dirigit a la consecució d’una millor atenció al pacient i no a guanys d’entitats privades

HVF-300x197

Raons de perquè creiem indispensable que es dugui a terme la construcció de l’Hospital Vicente Ferrer:

 • L’àrea de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal té en l’actualitat la mateixa capacitat hospitalària que fa 25 anys però havent doblat la seva població.  La solució a tot això no és únicament  una millora de l’atenció a les tasques de prevenció, que també, o la denominada proximitat amb el pacient. Quina proximitat? La d’haver de fer 20 Km per ser atès d’un infart del miocardi?
 • Sant Cugat és el nucli urbá de Catalunya amb més de 75.000 habitants que té l’hospital de referència més llunyà.

Sant Cugat del Vallès 28 de Febrer de 2013

UASC

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/03/la-uasc-12832.php

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/86296/la_uasc_critica_l_alcaldessa_per_canviar_de_criteri_sobre_el_vicente_ferrer

Read Full Post »

Older Posts »