Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Qualitat de vida’ Category

Nueva imagenCom a conseqüència del pacte de col•laboració entre UASC – Un altre Sant Cugat i el partit dels Pensionistes en Acció, ens complau convidar-vos a la conferència que tindrà lloc el proper dia 28 de maig a les 20,00 hores a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès. Ens agradaria comptar amb la vostra presència.
Josep de Martí, jurista i gerontòleg impartirà una conferència en la que tractarà sobre la situació de les residències per a gent gran al municipi de Sant Cugat i l’aplicació actual de la Llei de Dependència.
El ponent ha publicat recentment el llibre “Com ens van enganyar amb la Llei de Dependència” on exposa d’una manera ordenada i amena el que porta anys propugnant des del seu bloc i articles publicats en diferents mitjans: Que la Llei de Dependència no és una bona llei que la crisi ha impedit aplicar correctament sinó una llei tècnicament dolenta, els autors sabien, des del principi, no anava a funcionar però que, malgrat tot, van posar en marxa.
Durant la conferència, l’autor destacarà els aspectes més rellevants del que volia fer la Llei de Dependència i el que de debò va acabar significant per als dependents (gent gran i discapacitada). També centrarà la qüestió de les residències per a gent gran a Sant Cugat, un municipi que disposa en l’actualitat d’un ample ventall d’oferta de places de residències per a gent gran, tant pública com a privades i concertades, però on, periòdicament es planteja el debat sobre si cal que augmenti l’oferta de places públiques mitjançant la construcció d’un nou centre per part de l’administració.

Read Full Post »

comissio-agenda21-marc13-font-premsa

(Fotografia de cugat.cat)

UASC pregunta a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès per què actualment no estan operatives les comissions de l’Agenda 21.
El 26 de febrer del 2013 es convoca, per primera vegada durant aquesta legislatura, la comissió i el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de l’anterior reunió (13 d’abril del 2011). Quasi dos anys sense cap activitat.
El 15 d’octubre del 2013 es decideix dividir aquesta comissió en tres subcomissions, en concret:

 • Subcomissió de Vector Urbans
 • Subcomissió de Planejament
 • Subcomissió de Medi Natural

El 11 de novembre del 2013 es convoca la primera de les subcomissions.
UASC lamenta que des d’aquesta data, quasi sis mesos desprès, no s’hagi convocat cap altra reunió de cap comissió o subcomissió.
Recordem que arran de la Cimera de Rio de Janeiro de l’any 1992, i seguit de la signatura de la carta d’Aalborg, ciutats i pobles europeus es van comprometre a adoptar criteris més respectuosos amb l’entorn ambiental i social. Criteris que s’agrupen en el Pla d’Acció Local i que pretenen afrontar els nous reptes ambientals del segle XXI.
El municipi de Sant Cugat s’hi va adherir l’any 2001, gràcies a una iniciativa popular, i al Ple Municipal del juliol de 2005 es va aprovar el Pla d’Acció Local definitiu (amb modificacions respecte al pla del 2004).
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/files/23-31321-document/Pla_d_Accio_Definitiu_maig_2004.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8f892c7e722031bdc1dfd0794e8fc9a810d75b501db50ef22274184085026faeb5dd0229f806b472d2ad15521c0705b4e

UASC reconeix que s’han aconseguit moltes de les fites previstes però encara queda molt treball per fer (taula ciutadana sobre residus, crear una patrulla verda, millorar les condicions generals dels vianants, crear els camins escolars segurs, etc.).

UASC vol recordar que la sostenibilitat i el medi ambient és cosa de tots i que les decisions en aquests temes cal prendre-les amb el consens de tots els actors implicats de la ciutat. L’agenda 21 va néixer, precisament, com un exemple de participació i així ha de seguir. A més, cal recordar que l’equip de govern ha formalitzat al ple de abril els nous compromisos que l’Ajuntament ha assumit amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Cugat.cat

Read Full Post »

untitledEl passat dimarts l’alcaldessa de Sant Cugat va signar un conveni amb la companyia Repsol, a fi d’impulsar l’ús del carburant anomenat autogas o GLP (Gas Liquat de Petroli) a la nostra ciutat.

Des de UASC considerem que el combustible GLP és tan sols una de les possibles opcions encaminades a reduir les emissions contaminats.  Per això,  pensem que és necessari fer esment d’una sèrie de matisos i d’informacions que no es van comentar durant la signatura de l’esmentat conveni entre l’Ajuntament i la companyia Repsol i que creiem que és important tenir-los en compte abans de prendre cap decisió respecte al GLP.

El primer, i potser el més important, és el tema de la seguretat. Els vehicles amb GLP tenen restringida l’entrada a garatges sense prou ventilació pel perill potencial de explosió, incendi, etc. 

A títol informatiu, a l’Eurotúnel entre França i Anglaterra (50,5 Km), hi estan prohibits.

La reglamentació que fixa la ventilació en garatges o aparcaments, en espais tancats, és: en els aparcaments construïts amb anterioritat a setembre de 2006 la NBE CPI 96, i els aparcaments construïts amb posterioritat, com a mínim, el que indica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Per això UASC demana que, en primer lloc, l’ajuntament faci una revisió de tots els aparcaments públics de la nostra ciutat, tan si són de titularitat pública com privada, a fi de verificar que compleixen tots ells l’esmentada reglamentació. En cas contrari s’hauran de fer les obres necessàries per adaptar-los o, en cas contrari, impedir-hi l’entrada i l’aparcament d’aquest tipus de vehicles.

Volem recordar que el passat mes de novembre un taxi adaptat per funcionar amb gas liquat del petroli va explotar a Barcelona a causa del mal funcionament de l’adaptador del GLP.

En segon lloc, UASC demana que s’analitzi  la conveniència o no d’aquest tipus de combustible per el nous vehicles que s’incorporin a la flota municipal. Tampoc és cert dir que amb aquestes incorporacions s’aconseguirà arribar a l’objectiu de “zero emissions”.

Altres consideracions que s’ han de tenir en compte són:

 • El combustible GLP tan sols pot ser utilitzat per vehicles equipats amb motor de gasolina
 • Es pot optar per vehicles equipats d’origen o fer una modificació als existents, sempre i quan siguin posteriors al 2005, i amb un cost aproximat d’uns 2000 €.
 • Reducció de contaminats:
  • Gasos d’efecte hivernacle (-7%)
  • Òxids de nitrogen (-60%)
  • No emet partícules
 • El GLP tan sols pot ser utilitzat quan el motor supera els 40ºC, la qual cosa implica que per posar en marxa el vehicle sempre s’utilitza gasolina durant 5 minuts.
 • Per motius de seguretat, el dipòsit de gas només pot ser omplert fins el 80%.
 • Els vehicles amb GLP consumeixen aproximadament un 15% més que quan utilitzen gasolina. Donat que el preu d’aquest combustible és un 44% més barat que la gasolina de 95, s’estima un estalvi aproximat d’un 29%.
 • Es recomana fer servir gasolina amb certa freqüència donat que el  GLP no té efecte lubricant sobre les vàlvules del motor.

Com a conclusió, i tenint en compte que l’estalvi que s’aconsegueix amb el sistema GLP és aproximadament d’un 29%  i que la instal·lació té un cost aproximat d’uns 2000 €, la inversió queda amortitzada a partir dels 70.000 km.  Per tant, l’alternativa GLP és interessant si fem més de 20.000 km/any,  per zones on la recàrrega de GLP sigui factible.

Read Full Post »

elquehihaEl passat 14 de gener UASC vàrem presentar una nota de premsa demanant  a  l’ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD de Valldoreix que confirmessin i informessin, amb la màxima transparència, sobre les gestions que sospitàvem que estava fent l’empresa que té la concessió de mines de la pedrera Berta per reactivar el projecte de fer-ne un abocador de bales d’ecoparc (bales amb un màxim del 15% de matèria orgànica no reciclable).

Fins llavors el silenci sobre aquest tema era absolut. Es a partir d’aquest moment, quan el regidor de medi ambient de Sant Cugat, l’oposició amb representació al Ple i la mateixa alcaldessa surten a la premsa defensant que no permetran aquest tipus de bales d’ecoparc a la pedrera Berta.

Cal recordar que el Tribunal Suprem de Justícia, en una la  sentencia del desembre del 2008, va autoritzar l’ús de les bales d’ecoparc  en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de febrer del 2005 que ratificava que nomes es podria reomplir amb terra i runa.

Es molt sospitós que quan el dia 15 els mitjans van publicar la nostra nota de premsa ja quedaven solament 9 dies per poder presentar al•legacions a l’estudi d’impacte ambiental, quan el termini inicial era de 30 dies.

Prova de l’ocultisme que rodeja aquest projecte és que la FAV de Sant Cugat i la Plataforma Veïnal Gent per Valldoreix han lamentat les dificultats que han tingut per conèixer l’anunci d’informació pública del DOGC del 16 de desembre passat i la manca de col·laboració de la direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.  Les dues entitats han explicat que es veuen obligats a presentar al·legacions contra el canvi de llicència de la pedrera, quan no han pogut accedir a la totalitat de l’estudi d’impacte ambiental.

Entre els pocs fulls que han pogut consultar de l’estudi volem destacar dos temes molt preocupants. La primera és que la consultora que farà l’estudi d’impacte ambiental serà  seleccionada i contractada per la mateixa empresa que gestionarà l’ompliment de la pedrera amb bales d’ecoparc. La segona és que un cop iniciada l’explotació de la pedrera, l’Agencia Catalana de Residus de la Generalitat no resta subjecta a cap responsabilitat pel que fa a la qualitat i composició del producte (bales) ni pel que fa als possibles efectes mediambientals, que seran  únicament responsabilitat de la empresa que farà la gestió.

Dit això, UASC vol denunciar la poca informació que s’ha ofert  als veïns més afectats del nostre municipi com són els de Valldoreix i Mira-sol, a 1800 metres de distancia. Un abocador amb bales d’ecoparc (fins un 15% de material orgànic) comporta els següents inconvenients:

El material orgànic genera filtracions contaminants que arribaran amb tota seguretat a l’aqüífer que passa per sota del terreny i que té connexions subterrànies amb rieres i fins al riu Llobregat. Recordem que d’aquest riu beuen centenars de milers de persones de l’Àrea Metropolitana.

La contaminació s’incrementarà per les emissions de CO2 i de gas metà que genera aquest tipus de bales. Encara ara no s’han valorat els riscos evidents per la salut de les persones per la combustió del gas metà, en les xemeneies de sortida i les partícules que queden en suspensió.

Aquestes emissions i la descomposició dels propis residus produiran també fortes pudors.

Aquesta contaminació incrementaran les boires hivernals, molt freqüents als municipis vallesans propers a l’AP-7, que serien més denses i afectarien a la seguretat de la circulació viària.

Amb la sortida i entrada de camions de la pedrera s’incrementarà encara més la densitat de circulació de vehicles a la carretera de Rubí a Molins de Rei.

Amb la explotació de la pedrera Berta perdríem el que esta considerat, en els entorns acadèmics, el bressol de la geologia catalana, amb gran quantitat i diversitat d’espècies minerals. Actualment és probablement el jaciment de minerals més visitat de Catalunya, tot i tractar-se d’una explotació privada en actiu.

calcita_mina_berta_2_764Com informació complementaria que avalen aquests inconvenients cal dir que el 30% de la contaminació de l’Àrea Metropolitana té el seu origen en la contaminació ocasionada per les bales d’ecoparc de l’abocador de Garraf amb les mateixes característiques que el projectat a la pedrera Berta. A més, el riu La Falconera i les  fonts properes estan contaminats. També s’ha anul·lat les practiques d’espeleologia que es feien en unes coves de la zona per haver-se detectat emissió de gasos.

Finalment volem recordar que la pedrera Berta, ubicada als termes municipals de El Papiol i de Sant Cugat-Valldoreix, està situada al interior del Parc Natural de Collserola, que es part de la Xarxa Natura 2000 de l’ Unió Europea i per tant protegida, entre altres per les Directives d’ Habitats i d’ Aus de l’ Unió Europea, i que per tant gaudeix d’ un alt nivell de protecció incompatible amb una activitat d’abocador de residus sòlids urbans o de residus domèstics, encara que sigui en forma de les denominades “bales d’ ecoparc”, a l’ interior de una zona protegida de la Xarxa Natura 2000 de l’ Unió Europea.

Més informació sobre bales d’ecoparc:

Un abocador sempre serà un reactor químic i sempre serà un terreny hipotecat per al seu futur:

http://www.abocadorcanfatjo.cat/engany.html

Al·legacions presentades per la FAV de Sant Cugat: https://stcvo.files.wordpress.com/2014/01/alc2b7legacions-de-fav-sc-a-pedrera-berta-abocador-gen-14.pdf

(Aconsellem la lectura d’aquestes al·legacions per el seu rigor tècnic)

Read Full Post »

untitledUASC demana a l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix que confirmin i informin, amb la màxima transparència, sobre les gestions que està fent l’empresa que té la concessió de mines de la pedrera Berta per reactivar el projecte de fer-ne un abocador.

A UASC ens ha arribat informació que l’any passat aquesta empresa va tornar a demanar a la Generalitat la modificació de la llicència de concessió perquè la pedrera Berta es convertís en un abocador de residus orgànics (en forma de bales d’ecoparc).

Sembla ser que el primer pas, que actualment està en curs de fer, és demanar l’Avaluació d’Impacte Ambiental perquè, posteriorment, la Generalitat autoritzi aquesta nova activitat.

Volem recordar a l’ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD que, segons la legislació vigent, l’Avaluació d’Impacte Ambiental comporta la obligació d’un procediment d’informació pública i de participació ciutadana.

Aquest tema és molt important perquè un abocador d’aquest tipus no solament tindrà un impacte important en els aqüífers del Vallès , sinó que també pot arribar a afectar la qualitat de vida i la salut ambiental dels habitants de Mira-sol, Valldoreix, Sant Cugat, El Papiol i Rubí.

UASC farà un seguiment molt acurat d’aquest tema en col·laboració amb GxV (Gent per Valldoreix), ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí) i amb la plataforma “Rubí sense abocadors”.

————————————–

Desprès de la nostra nota de premsa cugat.cat ha obtingut informació de l’ajuntament que fins ara no s’havia fet pública. Aquesta és la transparència del nostre ajuntament quan diu ara i solament ara  que “L’estudi està en exposició pública fins al 24 de gener, termini en què finalitzarà el dret d’administracions, entitats i particulars a presentar al·legacions al projecte”  Perquè aquesta ocultació d’informació ? Ara sols queden 9 dies perquè les entitats i particulars puguin fer al·legacions ¡¡

La notícia a cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95751/l_empresa_fcc_demana_dipositar_bales_d_ecoparc_a_la_pedrera_berta

Altres reaccions:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/95760/els_partits_contraris_i_prudents_a_reomplir_la_pedrera_berta_de_bales_d_ecoparc

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95752/l_ajuntament_al%25B7legara_per_evitar_que_bales_d_ecoparc_omplin_la_pedrera_berta

Read Full Post »

1374172_10151619982686573_71143529_n

UASC  alerta que molts veïns de Can Borrull  van manifestar, a la reunió del passat dijous dia 26, que no podran fer front als 10.000 euros que hauran de pagar de mitjana per la urbanització i la legalització del seu sector.

La delicada situació econòmica dels veïns, la majoria jubilats o en l’atur, no els permet afrontar aquestes quantitats encara que les puguin pagar en quatre o cinc anys.

Per UASC no és just que ara tot el cost recaigui en els veïns i, per això, demana a l’ajuntament que col·labori econòmicament d’una forma important per abaratir el cost total de 800.000 euros. També, de forma complementària, hauria de negociar un tipus de crèdit tou, amb un termini superior als quatre o cinc anys, per rebaixar les quotes mensuals.

Cal fer una mica d’història del tracte rebut per els veïns per part de l’ajuntament durant més de 30 anys de lluita per legalitzar i urbanitzar aquesta zona. Moltíssimes reunions, repetides promeses però cap concreció.

Van ser els veïns qui van gestionar i van finançar en el seu moment l’arribada de la llum i l’aigua. També van haver de cedir part de terreny de les seves parcel·les per aconseguir disposar d’un clavegueram que, encara avui, presenta defectes.

No disposen de voreres i surten directament a la carretera de Vallvidrera per anar, per exemple, a buscar el tren o l’autobús. Tampoc  tenen a prop el contenidors per tirar les escombraries.

A més també està pendent la construcció del mur de contenció de la riera per evitar inundacions i millorar la salubritat i l’adequació de la depuradora.

UASC valora positivament les paraules del regidor d’Urbanisme i Obres, senyor Pere Casajoana, comprometent-se públicament  a parlar amb Economia per buscar solucions per rebaixar el cost d’aquestes obres. Malauradament l’experiència ens fa ser pessimistes.

UASC vol recordar que aquest any l’ajuntament ha invertit importants quantitats de diners per fer obres “estètiques” i amb baixa prioritat al centre. Qui pot negar que el cas de Can Borrull era més urgent ?

Altres solucions seria la utilització de la Brigada Municipal d’Obres (en el seu dia van fer, durant un any, la remodelació de la plaça Barcelona) o aplicar el sistema de  contribucions del 20/80 com s’han fet a les urbanitzacions de carrers a Mira-sol.

UASC

Read Full Post »

untitledUASC proposa mesures per incrementar el coneixement de les ordenances municipals per part de la ciutadania i estudiar de nou la implantació de la figura de l’agent cívic

Els comportaments incívics, si bé minoritaris a la nostra ciutat, suposen un atac a la convivència, una actitud d’insolidaritat i una falta de respecte cap a la immensa majoria de ciutadans que assumeixen cívicament els drets i deures derivats de la seva condició.

Es fa necessari que tothom senti l’espai públic com a seu i que ciutadanes i ciutadans se sentin partícips de la vida en societat. L’objectiu de les accions no ha de ser només lluitar contra les conductes incíviques, sinó que ha d’anar més lluny i generar una cultura cívica que, més enllà de l’assumpció d’una sèrie de normes de comportament o d’urbanitat, fomenti la capacitat de tothom d’implicar-se i sentir-se co-responsable del que passa a la seva ciutat o al seu poble

D’altra banda, les conductes incíviques a la via pública obliguen a destinar grans sumes de diners públics per a tasques de neteja, manteniment, reparació i reposició de béns; aquestes despeses podrien tenir una altra destinació. Per això, l’exigible respecte dels espais públics i del patrimoni de la nostra ciutat contribueix, a més, a millorar la gestió dels diners públics, permetent aplicar més recursos amb racionalitat al més prioritari.

UASC proposa a l’ajuntament de Sant Cugat l’inici d’una campanya per  donar a conèixer als santcugatencs i santcugatenques les ordenances municipals amb l’objectiu de millorar, encara més, el civisme a la nostra ciutat.

UASC  proposa obrir tres línies d’actuació.

La informativa, consistent en fer arribar a la gent el contingut de les ordenances, en definitiva, els seus drets i les seves obligacions.  

Es tractaria, doncs, de fer arribar a tots els domicilis un díptic informatiu amb una informació bàsica però també indicant com consultar tota la informació detallada a la web municipal, on també s’hauria de poder visualitzar els costos derivats de l’incivisme.

Tota aquesta informació s’entregarà sempre als nouvinguts a la nostra ciutat.

Al mateix temps, i regularment, es realitzarien campanyes de sensibilització als mitjans de comunicació de la nostra ciutat.

La formativa, mitjançant la implantació de la figura de l’agent cívic.

L’objectiu d’aquests agents (voluntaris, jubilats i gent a l’atur)  és sensibilitzar, informar i advertir sobre els comportaments incívics i oferir alternatives. Poden actuar, per exemple, en casos d’aparcaments en lloc prohibit, la no recollida de les defecacions dels gossos a la via pública,  l’ús incorrecte dels contenidors de deixalles, etc…

Des de l’any 2002 l’ajuntament de Sant Cugat ha intentat en diverses ocasions, però sense continuïtat, la implantació d’aquest agents. 

UASC creu que la seva viabilitat és possible perquè també poden oferir altres prestacions com ajuda a les entrades i sortides de les escoles, pacificar i regular la circulació de bicicletes per els carrers del centre, facilitar informació d’irregularitats a  la policia municipal o facilitar avisos  als serveis urbans de l’ajuntament quan es detectin defectes a la via pública.

Finalment, i sempre com últim recurs, la línia sancionadora ja contemplada dins de les ordenances municipals.

UASC – Jaume Massanes i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/07/la-uasc-proposa-implantar-l-agent-civic-a-la-ciutat-15214.php

Read Full Post »

DSC00747

En el darrer Consell de Barri de Mira-sol  la UASC va demanar que l’ajuntament fes tots els esforços necessaris per minimitzar l’impacte que suposarà per els veins del sector de La Capella de Sant Joan el pagament del 80% dels costos de la urbanització del seu sector.

Encoratgem a l’ajuntament per que intenti aconseguir algun tipus de subvenció per part de la Diputació, Generalitat o Comunitat Europea per rebaixar el cost total de les obres.

El sector de La Capella de Sant Joan és l’últim sector de Mirasol per urbanitzar  i, evidentment, aquest retard en la seva urbanització també fa que els costos siguin ara superiors. Paradoxalment és un dels sectors més antics i on viuen moltes persones jubilades.

IMAG0129

Aquestes persones porten molts anys convivint amb els inconvenients dels carrers sense asfaltar, de la falta de voreres i de serveis deficitaris. Alguns d’ells porten més de 50 anys pagant escrupolosament els seus impostos i ara es troben que per una parcel•la petita de 320 metres quadrats hauran de pagar aproximadament uns 13.000 euros, segons preu inicial estimat.

Demanem a l’ajuntament que parli amb cadascú d’ells i avaluï la seva situació econòmica.  S’han de buscar fórmules per oferir un sistema de finançament flexible, personalitzat i a llarg termini per aquelles persones o famílies en greu situació econòmica (jubilats, aturats, etc..) a fi que puguin fer front al pagament de les contribucions especials.

També és important que l’àrea de Serveis Socials de l’ajuntament estigui atenta perquè, malgrat totes les mesures que és puguin adoptar, alguns veins no quedin en una situació extremadament critica.

UASC – Un altre Sant Cugat

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/88143/la_uasc_vol_que_l_ajuntament_flexibilitzi_la_urbanitzacio_de_la_capella_de_sant_joan

Read Full Post »

 boi-ruiz-conesa-feb-2013       
            fotografies originals de Rádio Sant Cugat

UASC considera absolutament inacceptables las afirmacions fetes en  el marc de la 2a jornada ITESS, tan pel Conseller de Salut Sr. Boi Ruiz, com per l’alcaldessa de Sant Cugat la Sra. Mercè Conesa.

No és acceptable utilitzar l’eufemisme del “replantejament” de l’Hospital Vicente Ferrer per deixar palès el poc interès d’ambdues administracions envers a la salut dels ciutadans de Sant Cugat.

Des del nostre punt de vista és absolutament intolerable que la persona que el nostre govern ha encomanat la tasca de la gestió de salut de tots el catalans, es permeti dir que ‘seria bo’ que els operadors dels dos centres hospitalaris que donen servei a Sant Cugat, Mútua Terrassa i Capio, trobessin fórmules de col·laboració per oferir millors serveis a la ciutat, afegint que aquesta és una decisió que correspon a les dues entitats”.

Des de UASC ens fem varies preguntes:

 • Qui són els màxims responsables de la salut a Catalunya?… Les direccions de Mútua Terrassa i Capio? O pel contrari és el Conseller de Salut?
 • Què fa un Conseller de Salut en aquest càrrec  si no vol, o no sap liderar, acords entre companyies privades que tenen efectes directes sobre  la salut de la ciutadania que ell representa?
 • I la nostra alcaldessa, què fa? Donar-hi el vist-i-plau?
 • A qui defensa la Sra. Conesa? A la Conselleria o a la ciutadania que representa?
 • Qui està vetllant per la salut de la ciutadania d’aquesta ciutat, que té a 20 km el seu hospital de referència?

Per tot això UASC manifesta el següent:

 • Exigim una postura ferma de l’alcaldessa de Sant Cugat en defensa de la necessitat de la construcció sense dilació del Hospital Vicente Ferrer.  Si més no, utilitzant els mateixos arguments de l’època del “Tripartit” que, per altre banda, avui segueixen plenament vigents i que ara semblen oblidats pel nostre ajuntament.
 • Si el Conseller de Salut no té cap altre alternativa a les que ha manifestat en el marc de la 2a jornada ITESS,  a fi d’assegurar la salut dels ciutadans de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal, des de UASC demanem la seva immediata dimissió.  En aquest cas, creiem que ha d’ocupar el seu càrrec una persona amb una mínima capacitat de lideratge i sentit comú.
 • Des de UASC volem deixar clara la nostra aposta per una sanitat de qualitat i pública, on tot l’esforç financer estigui dirigit a la consecució d’una millor atenció al pacient i no a guanys d’entitats privades

HVF-300x197

Raons de perquè creiem indispensable que es dugui a terme la construcció de l’Hospital Vicente Ferrer:

 • L’àrea de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal té en l’actualitat la mateixa capacitat hospitalària que fa 25 anys però havent doblat la seva població.  La solució a tot això no és únicament  una millora de l’atenció a les tasques de prevenció, que també, o la denominada proximitat amb el pacient. Quina proximitat? La d’haver de fer 20 Km per ser atès d’un infart del miocardi?
 • Sant Cugat és el nucli urbá de Catalunya amb més de 75.000 habitants que té l’hospital de referència més llunyà.

Sant Cugat del Vallès 28 de Febrer de 2013

UASC

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/03/la-uasc-12832.php

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/86296/la_uasc_critica_l_alcaldessa_per_canviar_de_criteri_sobre_el_vicente_ferrer

Read Full Post »

1206354633_0El fet de ser una persona jubilada em permet fer de matinada llargues passejades per Mira-sol i Valldoreix. Es un plaer observar i gaudir de la natura, el silenci, amb el cant dels ocells de fons, la frescor  i la tranquil·litat de l’entorn.

Però a una determinada hora aquest encanteri  s’atura de sobte. La gent surt de casa per anar a treballar o per portar la mainada a la escola.

Els carrers es converteixen en una jungla , apareixen els nervis i comencen les presses,  es supera amb escreix la velocitat  permesa dels vehicles i algunes senyals de tràfic verticals i horitzontals es tornen invisibles.

Els infants, mitjà dormits són gairebé arrossegats, “vinga, vinga no t’entretinguis  que arribem tard a l’escola”.

Competició per arribar a l’estació, perquè si tarden un minut més ja no troben aparcament o perden el tren.

Arriben al bar o a la granja de l’estació i com ja no queda temps compren un cafè amb llet “per emportar” que desprès prenen de qualsevol manera a l’estació o dins del tren.

L’entrada als vagons és un altre espectacle. El cartell “abans d’entrar deixin sortir” també es torna invisible i quan s’obren les portes comença una lluita cos a cos per aconseguir el únic seient lliure del vagó.

Si sou observadors veureu que no exagero, més aviat al contrari, em quedo curt.

Estic convençut que tant estrès no potser ser bo per la salut i provoca que comencem el dia cansats i malhumorats.

Proposo fer la prova d’aixecar-se cada dia un quart d’hora abans i veureu com vosaltres i els vostres fills comenceu el dia més relaxats i amb més bon humor.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »