Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Ocultisme’ Category

transparencia1UASC, tal com ja va fer fa uns mesos amb les seves aportacions a la nova Llei Electoral Catalana, ha estudiat i analitzat a fons l’esborrany de la Llei de la Transparència que actualment està en tràmit al Senat d’Espanya.

Fruit d’aquest estudi proposem una sèrie de millores o canvis per millorar-la i també perquè serveixi de base per quan Catalunya redacti la seva pròpia Llei de Transparència.

UASC ja ha fet arribar les seves propostes als grups polítics amb representació al Parlament Català, tal com ja va fer amb la Llei Electoral Catalana.

UASC treballa, des de la seva fundació, a favor de la participació i representació ciutadana, la transparència i la bona gestió municipal a Sant Cugat. No només denunciant el seu mal ús sinó també de forma proactiva aportant solucions i millores com és el cas de les aportacions a aquestes dues lleis.

Pel que fa a la transparència en l’àmbit municipal de Sant Cugat nosaltres treballem i treballarem per que la transparència e integritat siguin el comú denominador de totes les formacions polítiques. Sent conseqüents amb aquestes premisses, UASC inclourà els següents aspectes dins dels nostres compromisos electorals:

 • Garantir el dret dels santcugatencs i santcugatenques a tenir accés a la informació generada per l’administració municipal.  L’estat espanyol és l’únic país d’Europa amb més d’un milió d’habitants que encara no ha implantat una norma d’aquestes característiques.
 • Promoure la creació d’un Portal de Transparència Pública on aparegui el  Mapa Integral del Sector Públic de Sant Cugat on es pugui visualitzar un llistat actualitzat de tots i cadascun dels Ens Públics (EP) del nostre municipi (Ajuntament, Promusa, etc…) amb les següents dades específiques per organisme.
  • Plantilla (nombre d’empleats distribuïts per categories), així com el cost total del personal
  • Relació d’immobles de cada EP, tant els propis com els que estigui en règim d’arrendament. (amb el cost de l’arrendament)
  • Retribucions del càrrecs polítics electes i dels alts càrrecs públics.
  • Currículum de cadascun del càrrecs polític electes, així com dels alts càrrecs públics.
  • Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure designació, per cadascun dels EP i amb el detall de del seves retribucions.
  • Nombre de vehicles oficials (propis o de lloguer) adscrits al organisme i amb el detall del cost de l’arrendament.
  • Nombre de contractes que no han passat per concurs públic (contractes menors) amb els seus imports i descripció.
  • Obres e inversions públiques del EP, amb la corresponent justificació i cost
  • Pressupost anual de cada EP amb el nivell d’execució pressupostaria intermèdia i final.
  • Endeutament de l’Organisme (import absolut)
  • Ajudes i subvencions per part del EP, amb un llistat dels destinataris i els imports.
 • Publicar trimestralment i de forma publica el pressupost municipal de forma fàcil i intel·ligible, amb el màxim detall de la seva evolució i els desviaments sobre pressupost inicial.
 • Fer públic el contingut de las auditories fetes al nostre ajuntament així com, si s’escau, les corresponents accions de correcció amb els seus plans d’implementació e indicadors de l’eficàcia, etc.
 • Publicar las declaracions de bens i interessos dels nostres càrrecs electes, abans i després de cada legislatura.
 • Establir la obligatorietat de que les comptes dels partits polítics siguin de caràcter públic, incloent-hi el detall dels costos electorals i l’origen del seu finançament.
 • Promulgar una llei que protegeixi al denunciant de practiques corruptes e il·legals de les institucions, en especial pels funcionaris.
 • Eliminar els càrrecs de lliure designació i els cessaments discrecionals. El principi de mèrit i capacitat ha de ser els únic camí per l’accés a l’administració, incloent-hi les Fundacions i Empreses públiques, en especial tots els alts càrrecs, directius, etc. 
 • Mantenir actualitzat l’inventari de mocions aprovades al Ple i el seu grau d’execució.
 • Promoure un pacte municipal per lluitar contra la corrupció, entre partits, associacions empresarials, sindicats i mitjans de comunicació.

Document complert:

https://stcvo.files.wordpress.com/2014/01/llei-de-trasparc3a8ncia-accc3a9s-a-la-informacic3b3-i-bon-govern.pdf

Read Full Post »

IMAG0623Més del 90% dels veïns de la Rambla del Jardí de Valldoreix han signat en contra del sentit únic de aquest carrer.
S’ha descobert que el president de l’EMD, senyor Josep Puig, va convocar la reunió amb els veïns per informar-los quan ja tenia l’obra contractada. Un exemple de manipulació de la participació ciutadana i de l’abús de la majoria absoluta.
Es digne de posar en relleu la capacitat dels veïns a organitzar-se i recollir signatures en contra d’aquesta mesura imposada i prevista en el pla de mobilitat de Valldoreix.
Es veins ho han fet en un temps record quan han sabut que els treballs de canvi de senyalització, horitzontal i vertical, estaven a punt de començar.
Els veïns consideren que no han demanat aquest canvi vial, que no hi ha motius objectius per fer-lo, que aquest perjudicaria la seva mobilitat, i que una sola direcció podia fer créixer la velocitat dels vehicles augmentant la perillositat. Han demanat que el màxim de velocitat torni a passar a 30 per hora.
Davant la resposta massiva, Josep Puig s’ha compromès a retirar les actuacions vials, tot i que ara el bus passarà per aquest carrer perquè ja s’ha fet públic el nou itinerari.
Noticia de: Gent per Valldoreix

Read Full Post »

aparcaments a l'entoEL GOVERN DE PUIG CEDEIX COMPETENCIES URBANISTIQUES, I CEDEIX  GRATUITAMENT TERRENYS PÚBLICS A L’AJUNTAQMENT DE SANT CUGAT

 

AIXÒ ÉS TREBALLAR PER LA VILA? AIXÒ ÉS GESTIONAR EN FAVOR DELS VALLDOREIXENCS ?

 

AL DESCOBERT ELS ACORDS DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’EMD I L’AJUNTAMENT

 

 • APROVAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT EN EL PLE DE 16/12/2013
 • L’EMD L’APROVARÀ EN EL PLE DEL 19/12/2013

 

L’EMD RENUNCIA EN FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT:

 

 • A LA COMPETÈNCIA PER REDACTAR EL PLA ESPECIAL DE L’ESTACIÓ i només podrà fer un informe (no vinculant). Qui decidirà l’ordenació de la nova plaça de l’estació i la gestió de l’aparcament soterrani serà l’Ajuntament.

 

L’EMD CEDEIX GRATUITAMENT A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT un terreny de molt valor:

 

 • EL TERRENY DE L’ESTACIÓ (aparcament). On l’Ajuntament de Sant Cugat, a través de Promusa construirà pisos i locals comercials.
 • LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ que ara és només una via pública es convertirà en un valor amb el dret de sol i subsòl que permetrà fer un aparcament de pagament, que l’Ajuntament de ST. CUGAT gestionarà,  i una empresa concessionària en traurà benefici.

 

A canvi, l’Ajuntament de sant Cugat cedeix a l’EMD una sèrie de terrenys  pràcticament sense valor, o que ja s’havien cedit anteriorment :

 

 • UN TERRENY D’EQUIPAMENT AL PG. NARD QUE NO ES POT EDIFICAR.
 • LA ZONA VERDA DEL CAP (bosc de pins davant la farmàcia, sense aparcament) de la qual l’Ajuntament ja havia cedit l’ús a l’EMD i que l’Ajuntament va obtenir gratuïtament.
 • ELS TERRENYS D’EQUIPAMENTS QUE GENERA LA MODIFICACIÓ DEL PGM ZONES VERDES, com ara el de la rambla Mossèn Cinto. No és una nova cessió, sinó que la normativa de la Modificació del PGM ja li dóna a l’EMD, sense necessitat de cap conveni.

 

NO ESTEM D’ACORD NI AMB LA CESSIÓ DE COMPETÈNCIES NI DE PROPIETATS PÚBLIQUES PER PART DE L’EMD. PERO L’EMD NI TANT SOLS HA ESTAT CAPAÇ DE DEMANAR A CANVI LA CESSIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT QUAN L’EMD TE COMPETENCIES ESPORTIVES, QUE HAGUES EQUILIBRAT LES CESSIONS MÚTUES¡¡

 

L’EMD PERD

 

 • LA URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE LA SALUT. Obligació que es va contraure amb la signatura del Conveni de Can Monmany l’any 2006. S’ha Volatilitzat.
 • EL 50% DE LA CESSIÓ A L’EMD DE L’APROFITAMENT DE CAN MONMANY. S’ha volatilitzat.

Gent per Valldoreix

gxv-150x150

Read Full Post »

centre_direccional UASC dóna suport a les reivindicacions de les associacions de comerciants de Sant Cugat, en contra del possible projecte d’emplaçament d’un Centre Comercial, o macrocentre, en els terrenys confrontants entre Cerdanyola, el Parc Tecnològic del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Municipi de Sant Cugat.

Aquesta instal·lació perjudicaria el ja precari petit comerç local que cada vegada es veu més minvat en les seves reivindicacions de voler ser el comerç de proximitat.

El Vallès és una de les zones amb més Centres comercials (Baricentro, Carrefour, Eroski, Ikea, etc) i això comporta una afluència de públic als mateixos, en contra de poder comprar al petit comerç on cada vegada és més complicat accedir per la peatonalització dels seus carrers i la manca d’aparcaments gratuïts i propers a les botigues del municipi.

La instal·lació d’un complex de les característiques esmentades comporta la incorporació de tot tipus de comerços a afegir als del propi edifici principal, com són els de restauració, decoració, interiorisme, i altres, etc … Tots els sectors ja implantats a Sant Cugat es veurien completament perjudicats per la proximitat d’aquest complex al nostre municipi ja que el desplaçar-se no seria un gran inconvenient i si afegim a més la gratuïtat del seu aparcament, a l’hora de valorar on anar, no hi ha color.

També sortiríem perjudicats en la mobilitat i augment de trànsit ja que encara que obrissin un nou ramal directe a l’autopista, la carretera més congestionada seria la que uneix ambdues poblacions (Sant Cugat i Cerdanyola).

Finalment volem expressar la nostra desconfiança en tot el procés i la signatura de la seva autorització del projecte dos dies abans de la dimissió del propi Sr Recoder, ex-alcalde de Sant Cugat.

També demanem que la nostra alcaldessa Merce Conesa ens confirmi que no sabia res d’aquest projecte, així com dels efectes negatius per el comerç de la nostra ciutat, i evidentment li exigim un posicionament clar i públic en contra.

Sant Cugat del Vallès 25 de novembre de 2013

UASC

cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/94394/la_uasc_dona_suport_als_comerciants_contraris_al_macrocentre_comercial_

Read Full Post »

ad86eb54507911e3ac2412fc0c5d6ea6_8El passat 10 de novembre UASC va entrar per registre a l’ajuntament de Sant Cugat el següent escrit:

“Agrairé la meva intervenció a l’inici del proper Ple del dilluns dia 18 de novembre concretament a l’apartat de precs i preguntes del públic per rebre resposta a  les següents preguntes:

 • Sabem ja la data en que se signarà el reconeixem de deute per part de la Generalitat de Catalunya corresponent als diners que l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix van avançar per la finalització de les obres de soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió que creuen  Valldoreix i Mira-sol ?
 • En quina partida pressupostaria i sota quin concepte estan comptabilitzades las quantitats avançades ?”

Doncs be, ahir en el Ple de Sant Cugat quan s’inicia el torn de precs i preguntes l’alcaldessa no ens fa menció ni ens dona la paraula per intervenir i per tant vàrem tornar a demanar-la de nou.

Finalment i després de repetir les preguntes públicament  intervé per donar-nos resposta el tinent d’alcalde d’economia senyor Carles Brugarolas.

Torna a repetir que només tenen un compromís o acord verbal amb la Generalitat per a la devolució dels 895.739 euros que l’ajuntament va avançar pel soterrament de les línies elèctriques. No dubta que en el seu moment seran retornades.

A la segona pregunta i de forma insegura m’anuncia que aquest import està comptabilitzat en una partida comptable  destinada a aquest soterrament.

Nosaltres li recordem que dues institucions serioses com l’ajuntament i la Generalitat tenen que plasmar i signar sempre els deutes en un conveni de reconeixement de deute.

També li recordem que el que nosaltres volem saber és si aquest import està comptabilitzat com a despesa realitzada o com a previsió de cobrament.

Les respostes  són ” nervioses ” i poc convincents . Aquesta situació arriba al màxim quan li demanem que ens digui perquè en el seu dia no es va signar l’esmentat document de reconeixement de deute quan ens consta que existeix i que estava ja preparat , redactat i pendent de signatura.

No hi ha resposta i davant del nerviosisme de l’alcaldessa i el senyor Carles Brugarolas els comuniquem que davant de la seva actitud tan opaca tornarem a demanar la informació però aquesta vegada mitjançant escrit notarial o judicial.

Creiem que la gent de Sant Cugat mereix saber la veritat si vol tornar a creure que aquest ajuntament és tan transparent com diu ser. Alertem que estem davant d’una situació molt greu d’opacitat.

Aquesta mateix situació s’exposarà al proper Ple de l EMD de Valldoreix on la seva part corresponen de deute no reconeguda és de 677.311 euros.

Més informació a l’entrevista a TVSC:

Read Full Post »

Nueva imagen

Soterrament de les línies d’alta tensió a Valldoreix i Mira-sol

Quan, el més de Juny del 2012, la pressió ciutadana va aconseguir reactivar el projecte del soterrament de les torres d’alta tensió de Valldoreix i Mira-sol la Generalitat no havia inclòs encara en els pressupostos 2011 i 2012 la quantitat compromesa en el seu Acord de Govern de 23/11/2010.

Per desbloquejar la situació el juliol 2012 l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix es van comprometre a avançar les quantitats de 895.739 i 677.311 euros respectivament a canvi de signar un conveni de reconeixement del deute per part de la Generalitat.

A dia d’avui,  un any i tres mesos després, aquest conveni no s’ha signat, la Generalitat no ho contempla als pressupostos i l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix no ho tenen comptabilitzat com a deute a cobrar.

 Els últims acords de legislatura que va signar Montserrat Turu com a Presidenta de l’EMD,  relacionats amb el Conveni 2006, es van prendre a l’ICAEN el 23/3/2011. El finançament de les obres va quedar garantit amb l’aportació dels respectius Acords de govern. El 2012 acabarien les obres. Només calia tramitar les llicencies oportunes.

 Un any i 4 mesos després, el 18/7/2012, els nous governs van prendre nous acords a l’ICAEN.

La Generalitat va dir que no disposava de partida pressupostària  per pagar la seva part: 1.573.050,19€.

Ajuntament i EMD assumien l’aportació de la Generalitat. Les tres administracions acordarien en conveni apart la devolució. La finalització de les obres passava al 2013.

 Les obres no van acabar el 2012 ni acabaran el 2013, segurament ens haurem d’apropar a les eleccions per veure desmantellar les torres. A  hores d’ara no hi ha conveni de reconeixement del deute i compromís de devolució. La Generalitat no ha consignat la seva part en els seus Pressupostos. Pel que es veu ni reconeix l’acord del govern anterior (23/11/2010 Govern tripartit), ni n’ha pres un de nou.

La dubtosa formalitat dels compromisos presos en la reunió a l’ICAEN el 18/7/2012, va generar que els Interventors de Sant Cugat i de Valldoreix no hagin comptabilitzat com a deute pendent  les quantitats avançades. Comptablement apareixen el els pressupostos com una despesa més del soterrament, no recuperable. I no es poden utilitzar ni preveure per altres necessitats de Sant Cugat i Valldoreix.

 Per això, GxV i UASC demanem a l’Ajuntament i a l’EMD:

1.      Que reclamin a la Generalitat de Catalunya que prengui un nou Acord, preceptiu -si no considera vàlid l’Acord del 2010-, que autoritzi la despesa. I faci la consignació pressupostària.

2.      Que exigeixin a la Generalitat de Catalunya la signatura immediata del conveni compromès el  18/7/12, i per la Directora de l’ICAEN en l’escrit 24/7/12, pel reconeixement del deute d’1.573.050,19€  als dos ens locals.

3.   Que s’utilitzin les vies legals corresponents per reclamar formalment a la Generalitat el compliment del seu Acord de 23/11/2010, i els  Acords presos a l’ICAEN el 18/7/2012

 Els problemes econòmics de la Generalitat no poden  portar a l’incompliment d’acords contractuals (2006-2011), ni d’Acords presos pel mateix Govern (2010). Aquesta està obligada a reconèixer el deute, ja es pactaran les formes de pagament.

Puig diu que no hi ha diners per construir un equipament soci-cultural a Valldoreix. Els tindrà,  si fa la seva feina i recupera els 677.311,14€ avançats a la Generalitat.

Amb aquesta finalitat pot disposar també de la subvenció de la Diputació de 400.000€ (Programa Xarxa de Governs Locals 2012-2015). No cal hipotecar les generacions futures tirant endavant el macro-Pla urbanístic, a 20 anys vista,  de la Centralitat per aconseguir els diners.

 L’Ajuntament de Sant Cugat podrà destinar l’import avançat a la Generalitat de 895.739,05€ a aquelles prioritats que no pot atendre ara per limitacions pressupostàries.

Per GxV i UASC exigir als nostres governants una gestió correcta és el nostre dret. L’EMD i l’Ajuntament estan obligats a reclamar aquests diners públics que han avançat a la Generalitat. Són els nostres diners. Quan les converses no prosperen cal fer servir els recursos legals. No hi caben els interessos de partit.

cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/93534/la_uasc_i_gxv_clamen_contra_emd_i_ajuntament_per_les_linies_d_alta_tensio

Read Full Post »

untitledActualment l’EMD està treballant sobre el projecte per que Valldoreix tingui una nova centralitat on actualment hi ha la Casa de Cultura. El projecte inclou un complex cultural i cívic (amb espai escènic i musical, l’escola de musica i la biblioteca), un bar-restaurant, el  Casal d’Avis, una plaça a l’aire lliure, un mercat amb supermercat, un aparcament i, possiblement, pisos de règim general. En una primera estimació econòmica preveuen que el cost total pot estar per sobre dels 22 milions d’euros.

Doncs bé, en els darrers dies he volgut saber què en pensa la gent de Valldoreix, la gent de tota la vida, i he de dir que he quedat bastant preocupat.

Tothom està d’acord en que Valldoreix ha de millorar i ampliar les instal·lacions culturals i cíviques, millorar la plaça a l’aire lliure i el bar-restaurant actual perquè siguin un punt de trobada. El Casal d’Avis, segons el seus usuaris, ja cobreix bé les seves necessitats amb les instal·lacions actuals.

IMAG0550

Per contra, la majoria no considera una necessitat construir un mercat i un supermercat amb aparcament, per tres raons molt clares. En primer lloc perquè acabarà d’enfonsar el comerç local de tota la vida, en segon lloc perquè a l’estació de Mira-sol  ja existeixen uns equipaments similars fàcilment accessibles amb cotxe, autobús o tren. Finalment, l’increment de tràfic que ocasionarien aquests equipaments  agreujarien encara més els problemes de mobilitat que actualment té la plaça de Can Cadena i el seu entorn.

Tampoc entenen que en el tema dels habitatges, en principi projectats de lloguer, ara resulti que seran de compra i, possiblement, amb un preu superior als 150.000 euros. També preocupa la falta de transparència al no concretar la ubicació d’una benzinera.

La opinió de tot això els porta a sospitar que, partint d’un antic projecte i d’unes necessitats contrastades en els àmbits socials, culturals i cíviques, l’equip de govern actual de l’EMD aposta per un macro projecte que pot  ser el primer pas perquè Valldoreix sigui víctima del negoci immobiliari i que, degut a la seva gravetat, caldrà seguir amb especial cura.

20100402130636086_bloque12pisos

Aquest projecte ha de servir per millorar Valldoreix i els seus serveis. El que no permetran mai els valldoreixencs és que aquest projecte sigui el caprici faraònic d’algun governant o que signifiqui la materialització d’un antic projecte de certes persones per començar a construir blocs de pisos. Valldoreix vol seguir sent verd.

Cal exigir màxima transparència i un procés de participació real, donant prèviament tota la informació necessària. Cal respectar l’opinió del Consell de la Vila, màxim òrgan de participació, i oferir a TOTS ELS VALLDOREIXENCS el seu dret a ser informats i consultats.  La  transparència pot començar per saber qui aportarà els 22 milions d’euros i com s’han seleccionat els components del jurat que seleccionarà els tres projectes .

Jaume Massanés i Papell – Portaveu UASC

Read Full Post »

Fa uns mesos l’empresa TMA del Grup Sánchez va adquirir la nau i els terrenys de l’argilera Suceram, situada a la frontera dels termes municipals de Cerdanyola i Sant Cugat, al costat del barri de Roquetes de Sant Cugat.

Foto 2

Això va alarmar els veïns, atès que l’empresa TMA gestiona un abocador a Rubí que sovint ha estat denunciat pels veïns per les múltiples irregularitats que causen greus problemes de contaminació i de males olors. Els terrenys estan molt a prop del clot de Can Fatjó dels Aurons, on l’empresa Puigfel tenia la intenció de fer un abocador per a residus urbans.

L’alarma semblava en part infundada, perquè en els terrenys adquirits per TMA no hi havia cap forat susceptible de ser omplert amb residus.

Des de fa unes quantes setmanes ha tornat a saltar l’alarma entre els veïns en veure que en aquests terrenys ha començat a créixer una muntanya de bales de residus de composició difícil de determinar, tal com es pot apreciar a les fotografies.

foto 1

Atesos els antecedents, els veïns no podem deixar de sospitar el pitjor, i demanem a  les administracions (l’Ajuntament de Cerdanyola, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Agència de Residus de Catalunya) respostes i actuacions:

·        Quina és l’activitat que l’empresa TMA du a terme en els terrenys de l’antiga argilera Suceram?

·        Té TMA els permisos necessaris per emmagatzemar-hi residus?

·        Quin tipus de residus hi emmagatzema?

·        S’ha fet una caracterització del tipus de residus?

·        Quina és la destinació final d’aquests residus? 

·        Poden garantir les administracions que aquests residus són innocus?

 

Federació d’associacions de veïns de Sant Cugat

Plataforma Rubí sense abocadors

Plataforma Cerdanyola sense abocadors

Plataforma contra l’abocador de Can Fatjó dels Aurons

Associació Cerdanyola Via Verda

UASC – Un altre Sant Cugat

Alternativa Ciutadana de Rubí

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/91202/els_ve%25EFns_volen_saber_que_fa_tma_a_l_antiga_nau_de_suceram

Finalment els ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat fan retirar les bales de residus dipositades als terrenys de l’antiga Suceram

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/91636/retirades_les_bales_de_residus_dipositades_als_terrenys_de_l_antiga_suceram

Read Full Post »

Sant Cugat del VallèPerquè hem alertat de la possibilitat que Ajuntament i EMD vulguin connectar AP7/B30 per l’Avinguda Baixador?

    Perquè hem vist contradiccions entre el que diuen, o no acaben de dir els documents, i el       que ens han explicat els càrrecs públics en les reunions.

1.    El Pacte de Mobilitat de Sant Cugat, aprovat inicialment el febrer 2013 preveu la urbanització de l’Av. Baixador, però no concreta.

2.       El Pacte de Mobilitat de Valldoreix aprovat el 21/3/13 – tot i el vot contrari del Consell de la Vila, no parla de la urbanització de l’Av. Baixador. I el document preveu la connexió de l’AP7 i la B30 pel Camí del Bosc de Valldoreix.

3.       No hem trobat en quin Ple l’Ajuntament inclou l’Estudi de mobilitat de Valldoreix. Ho hem demanat al Secretari de l’Ajuntament (30/5/13) i encara no ens ha contestat.

4.       Però en el Consell de la Vila de Valldoreix del 28/02/13, presidit pel President Josep Puig,   ens diuen que l’Ajuntament de Sant Cugat vol la connexió per l’Av. Baixador. Es  transcriuen a continuació (“) alguns paràgrafs de l’Acta de la reunió:

·         Que “el Vial d’Enllaç està en fase de desprogramació. Que tot i que consta en els documents del Pla de mobilitat que l’enllaç de l’AP7/B30 es farà pel Camí del Bosc, St. Cugat proposa d’alternativa que sigui l’Av.Baixador .. I llavors l’alternativa serà Baixador i ja veurem que és el què passa finalment. Per tant de moment a nivell de l’Estudi de mobilitat no es planteja la connexió”.

·         “Que L’AMT (Autoritat Metropolitana del Transport) vol una via de connexió amb les autopistes. I el Camí del bosc és el que naturalment hauria de ser i és el que es vol evitar”. Que, “S’ha d’aprofitar l’estratègia, i serà urbanitzar  per un sol carril. (es refereix al Camí del Bosc). “El que es planteja és que la funció de la connectivitat la compleixi l’Av. Baixador, tot i que només sigui a nivell documental, es posaran impediments per a que no sigui una via ràpida i s’haurà complert la funció tal i com demana l’AMT” (sembla que volen donar satisfacció a l’AMT i jugar amb la connexió  per l’Av. Baixador, però dient que aposten al mateix temps per un transit pacificat).

·         Que, “Baixador sí que està posat, en la descàrrega d’Olabarria. L’impacte serà el que recull l’estudi i si no l’haurem de modificar”. (es refereixen als 2.000 cotxes/dia que l’Estudi de Valldoreix diu que passarien pel C. del Bosc connectat amb les autopistes).

I això és el que diuen els polítics després de l’alerta que hem fet als veïns sobre la possibilitat de la connexió per l’Av. Baixador: (declaracions en el TOT 11/6/13)

·         Josep Puig diu, “.. que l’Av. Baixador serà una via de pas urbana, pels veïns i de característiques semblants als carrers del voltant com l’avinguda de Ramon Escayola o el passeig del Nard …. .”

·         F. Carol, Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, diu “.. el nou Pla de Mobilitat.. preveu urbanitzar l’Av. Baixador.. que en el primer esborrany del Pla no s’especifica com es farà perquè ha de ser un disseny a disposició dels veïns”. 

·         Jordi Puigneró, Tinent d’alcalde. En el Consell extraordinari de Mira-sol sobre les afectacions del Pla de mobilitat va dir que “no cal patir perquè l’Avinguda Baixador, no serà ni una autopista ni una autovia”. “Puigneró també va insistir a afirmar que la voluntat de l’Administració és que la via sigui un carrer per als veïns”. Un compromís per part de l’Ajuntament de Sant Cugat que els veïns veuen amb bons ulls però volen que sigui real” (però no nega la connexió amb les autopistes). “Puigneró assegura que durant el mandat actual “es començarà a projectar aquesta via que serà positiva pels veïns”.

 

Obert i tancat el període de consulta. L’esmentada publicació també diu que “s’ha obert un període de consulta perquè els veïns aportin les seves propostes al disseny de la via. El termini es va acabar el 31/05/13”. (Consultat a algun veí de Valldoreix ens diu que no en sap res. Desconeixem els termes de la convocatòria. Desconeixem si els veïns de Valldoreix han pogut fer les seves propostes.)

    En conclusió. Hem tingut la impressió que els documents donen informacions inconcretes 

    que permeten fer el discurs segons la conveniència del moment.

Conscients de la dificultat en explicar aquest garbuix, però tenint molt en compte que en  el Consell de la Vila del passat febrer ens van dir que l’Ajuntament de St. Cugat vol la connexió per l’Av. Baixador, i que l’EMD ho accepta, hem volgut provocar que els polítics es pronunciïn obertament i públicament sobre l’assumpte. Les notícies també queden arxivades.

JUNY 2013. PLATAFORMA CIUTADANA GENT PER VALLDOREIX (GxV)

Read Full Post »

plestcDavant la certesa general de que molts dels acords aprovats en els plens municipals queden en l’oblit, UASC va presentar una moció al Ple Municipal del mes de setembre del 2011 amb l’objectiu que els acords municipals plenaris o mocions institucionals tinguessin  la garantia de la seva execució.

Per  això, haurien d’incorporar, no només el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania, sinó també les mesures concretes, és a dir, termini i pressupost, per fer-los efectius. Les mocions haurien d’ésser veritables actes administratius vinculants i dotats dels mitjans per a la seva execució i no simples declaracions d’intencionalitat política.

Per tot això proposàvem:

Incloure en aquelles mocions o declaracions institucionals que, per les seves característiques de competència municipal, tenen un gran impacte en la vida dels ciutadans, la següent informació:

 • Regidoria – regidories o àrees responsables del seu compliment.
 • Calendari d’execució.
 • Partida pressupostaria actual o compromís de finançament futur.
 • Crear una metodologia de seguiment i control d’execució a les Comissions Informatives corresponents.
 • Dació de compte plenaris del desenvolupament i execució de les mocions aprovades amb caràcter semestral.

Aquesta moció va decaure per els vots en contra de CIU i el PP. El primer es justificava dient que ja existien controls i el segon dient que ara no era el moment de canviar el Reglament Orgànic Municipal.

Doncs bé, vint-i-dos mesos desprès, concretament en el Ple Municipal de juny del 2013, el PSC presenta una moció amb el mateix objectiu: Que les mocions aprovades en els plens municipals es tradueixin en accions concretes com garantia de la seva execució.

En definitiva demanaven que, com exercici d’una veritable transparència, el procés per la seva realització no passés desapercebut per els membres del consistori, sinó també per la ciutadania.

Això està establert en el  Reglament de Participació Ciutadana que en l’article 2 sobre el dret a la informació diu:

e) El dret a disposar, a traves dels serveis municipals de participació regulats en el capítol cinquè, de la informació necessària per fer el seguiment i avaluació de l’activitat municipal relativa a l’àmbit d’actuació corresponent.

f) L’ajuntament de Sant Cugat garanteix el dret de ciutadans i ciutadanes a ser informats de l’activitat del municipi i a conèixer els projectes i les actuacions de la Corporació local. Per assolir aquest objectiu l’Ajuntament es dotarà dels mitjans de comunicació públics adients.

Per aconseguir-ho demanaven la creació d’un grup de treball per fer el seguiment dels acords i mocions aprovades i que, amb una periodicitat quadrimestral, elaborés un informe sobre l’estat de les propostes.

Que a final de cada any es generés un resum que fos tramès als membres del Consell de Ciutat i que també s’informés a la ciutadania, especialment als agents, entitats i persones implicades directament.

UASC, en l’exercici del dret de intervenció en els Plens reconegut al Reglament de Participació Ciutadana, va sol·licitar intervenir en el punt de l’ordre del dia. L’Alcaldessa, però, amb total menyspreu de les normes de què s’ha dotat el propi Ajuntament, li va denegar aquest dret.

Aquesta moció va decaure, aquest cop,  per els vots en contra de CIU, que en paraules desafortunades de Francesc Carol, es justificava dient que això exigia més treball.

Com a conclusió, UASC creu que queda plenament demostrat que l’equip de govern de CIU, fent un us antidemocràtic de la seva majoria absoluta i amb una mancança absoluta de transparència, es nega a informar a l’oposició i a la ciutadania del seguiment i compliment de la feina encomanada mitjançant les mocions aprovades als plens municipals. 

UASC considera aquest fet com gravíssim i ho vol fer públic davant de la ciutadania, entitats i associacions al mateix temps que encoratja a l’oposició amb representació municipal a fer tot el possible per defensar els seus drets.

(fotografies de cugat.cat)

UASC – Jaume Massanés i Papell

cugat.cat:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/90272/la_uasc_critica_l_equip_de_govern_per_impedir_el_seguiment_de_les_mocions

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »