Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Medi Ambient’ Category

IMAG1113Com recordaran, UASC es va comprometre a treballar conjuntament amb els 26 veïns, dels carrers Mallorca i Pla, de Mira-sol, signants de l’escrit que vàrem entrar al registre de l’Ajuntament el passat 1 de setembre.

http://uasc.cat/press/uasc-dona-tot-el-seu-suport-a-la-peticio-dels-26-veins/

L’objectiu era demanar el cobriment de la canalització de la riera de La Guinardera que passa per la part posterior dels seus habitatges.

Doncs bé, a falta de noticies i explicacions convincents per part de l’Ajuntament, UASC ha entrat, amb data 23 d’octubre, les següents denuncies i petició d’intervenció:

• Síndic de Greuges de Catalunya – nº registre E-27320/2014
• Departament de Salut de la Generalitat – nº registre 0336E/19276/2014

També hem demanat confirmació d’actuacions per part de l’Ajuntament de Sant Cugat a:

• ACA – Agencia Catalana d’Aigua – nº registre 3032492

UASC lamenta arribar a aquest extrem però les queixes dels veïns afectats, repetides any rere any, i l’apatia per part de l’Ajuntament per solucionar aquest tema, ens ha obligat a arribar-hi. Per a nosaltres els compromisos són sagrats.

Read Full Post »

IMAG1110Les obres per fer el nou parc de Sant Cebrià, entre Sant Cugat i Valldoreix, segueixen indignant als veïns de la zona.
Els comentaris recollits per UASC, parlant amb la gent a peu de parc, resumeixen aquesta indignació en:

 • No és la millor zona per fer un parc infantil per la perillositat que representa estar situat entre el Passeig Olabarría i l’Avinguda Bilbao. Aquestes vies tenen molt tràfic i són d’alta velocitat.
 • Els postes de protecció són més una eina decorativa que un element de seguretat.
 • L’eliminació dels 100 o més aparcaments que existien abans, per el cotxes que habitualment agafen el tren a l’estació de Valldoreix, ha representat un increment del tràfic i d’aparcaments en el carrers propers.
 • Porten sis mesos amb aquesta obra que mai s’acaba. Ara s’han tornat a activar, suposadament per plantar-hi arbres.
 • No s’han instal•lat ni els gronxadors ni els tobogans, ni altres elements de joc per els infants.
 • No està contemplat crear un espai destinat a ser un “pipican”.
 • Creuen que no feia falta gastar-se els quasi 100.000 euros que ja porten gastats en una obra que l’Ajuntament ho justifica per millorar l’estètica de les entrades a Sant Cugat.
 • Lamenten que aquests diners no s’hagin aprofitat per altres temes més importants i que afecten a la seguretat de les persones de la zona, per exemple:
  • Millorar el pintat de les senyals horitzontals de tràfic.
  • Posar més bandes reductores de velocitat.
  • Incorporar algun semàfor regulador semi-automàtic per creuar entre les dues vies.
  • Incrementar l’enllumenat.
  • Millorar el manteniment de les voreres que tenen els panots en mal estat.

UASC lamenta que algú pugui “tirar” els diners d’aquesta forma. Nosaltres hauríem proposat destinar-los a les necessitats que expressen els veïns o, per exemple, per subvencionar el transport escolar i millorar altres ajudes socials.
Per UASC, estan primer les necessitats bàsiques de la gent abans que la imatge i la promoció o el lluïment personal d’alguns polítics.

Read Full Post »

promusa-recreacio-promocio-floresta(Fotografia de cugat.cat)

UASC sempre ha estat a favor que La Floresta pogués gaudir de pisos de Promusa per la gent del municipi, especialment de lloguer o amb un preu de compra sensiblement per sota de les promocions privades, dos dels objectius fundacionals de Promusa.
Dit això, UASC no pot donar suport, a dia d’avui, al projecte anunciat ahir al Ple Municipal per construir, darrere les Cases dels Mestres, la promoció d’habitatge protegit que s’havia de construir al carrer de Verge de Montserrat i que ja es va aturar per l’oposició ciutadana.

Una vegada més lamentem la falta d’informació i les presses per tirar aquest projecte sense un consens veïnal i de les entitats i associacions del districte.
No podem acceptar que el tinent d’alcalde d’Urbanisme digui que ja va donar prou informació al darrer Consell de Barri de La Floresta quan la seva exposició va ser d’un minut. No sabem si ha estat presentat en el grup de treball d’Urbanisme del districte perquè UASC no hi pot participar.

Cal clarificar si el projecte ha passat o no per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i si requereix una modificació del PGM o altres tràmits administratius.
Cal saber de quantes cases estem parlant, les seves alçades, la tipologia de construcció, i si representa una amenaça mediambiental com ho era l’antic projecte de construcció de 75 habitatges al carrer de Verge de Montserrat.

En conclusió, UASC, a dia d’avui, no pot donar suport a aquest projecte per falta d’informació i per la sensació de que hi ha interessos que desconeixem darrera d’aquest projecte. Ens sumem a la petició que els partits de l’oposició van fer al Ple d’aquest passat dilluns de deixar el tema sobre la taula, precisament per falta d’informació.

UASC estarà expectant durant tot el procés. A La Floresta, a poc a poc i bona lletra

Cugat.cat

Read Full Post »

IMAG1061

UASC demana a l’equip de govern que, d’acord amb la moció institucional aprovada en el Ple Municipal del mes de maig del 2013, es redacti i/o s’apliqui l’ordenança per la protecció de l’arbrat. Un cop més ens trobem amb un altre exemple d’una moció no complimentada.
Recordem que el primer acord de la moció deia literalment:

“ Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i protecció dels arbres i arbredes d’interès local, tant si estan en terrenys de titularitat privada com pública i que estableixi un règim disciplinari i sancionador pel seu compliment ”

Ara, UASC demana que el redactat d’aquesta ordenança també protegeixi la totalitat d’arbres de la via pública que en l’actualitat estan en una situació de deixadesa i d’indefensió.
Exemples d’aquesta afirmació són (s’acompanyen fotografies) :

 • Cada cop hi ha més arbres tallats o extrets dels escocells (malalties, accidents de cotxes, manipulació de maquinaria, etc.) que no són substituïts.
 • Els treballs de la poda són mínims.
 • A l’estiu el rec és deficitari, quasi inexistent. Això afecta principalment als arbres joves que es moren per falta d’aigua.
 • Molts cops, quan es fan obres per reparar les voreres, es depositen les restes de la vorada amb ciment a dins dels escocells.
 • En alguns casos d’arranjament de voreres les arrels dels arbres queden descarnades al no reomplir l’interior dels escocells.
 • No es protegeixen els arbres davant d’obres en parcel•les o torres. La manipulació de maquinaria pesada pot fer estralls als troncs i les branques superiors.
 • Etc…

10582853_760518927319665_576905457361614639_o 10583027_763051973733027_1884594491803388999_o IMAG1062 IMAG1063

A més, aquesta manca d’actuacions té efectes indirectes negatius per la seguretat vial:

 • Els escocells sense reomplir poden ocasionar petits accidents als vianants.
 • La falta de poda fa que surtin branques inferiors que dificultin el pas per les voreres.
 • Aquests branques inferiors, molts cop per sota dels fanals o punts d’il•luminació, fa que es redueixi la il•luminació nocturna.
 • Etc…

Volem recordar aquells temps, no tant llunyans, quan Sant Cugat feia bandera de ser una ciutat verda i curosa amb el seu arbrat. Encara recordem les notes de premsa de l’Ajuntament anunciant el nombre d’arbres per cada habitant. Ara, malauradament, cada dia hi han menys arbres.

Read Full Post »

IMAG0436-300x169UASC dona tot el seu suport i cobertura a la petició dels 26 veïns que han signat el document que avui hem entrat al registre general de l’Ajuntament. El veïns signants demanen a l’ajuntament que es faci efectiu el cobriment de la canalització (antiga riera de La Guinardera) que transcorre entre els carrers Mallorca i Pla i a tocar amb el Passeig del Nard i Pompeu Fabra, de Mira-sol.
UASC ja fa temps que esta reclamant aquesta obre. A més de notes de premsa ho hem reclamat per dos cops al Consell de Barri de Mira-sol demanant que s’inclogués en els pressupost d’obres del 2014 sense cap resultat a dia d’avui.
Actualment el recorregut d’aquesta antiga riera, s’ha transformat, al seu pas per tot el sector a urbanitzar de la Capella de Sant Joan, en un calaix de formigó armat que passa a tocar de la part posterior dels habitatges.
Els veïns afectats s’han queixat sempre que aquesta canalització on sempre baixa aigua, inclús aigües negres quan no plou, és un focus de insectes, especialment el mosquit tigre, i de males olors. Es també un important habitat de rates. Les males olors es veuen agreujades per la existència del sobreeixidor a la cruïlla amb la Avinguda del Baixador, on es barregen les aigües pluvials i negres.

IMAG0979Ara, amb la pavimentació de tots els carres de la Capella de Sant Joan, s’incrementaran les escorrenties d’aigua cap aquesta canalització augmentant encara més el tolls d’aigua estancada que son focus d’insectes i males olors.
Creiem que ara es el moment de que l’ajuntament, aprofitant la urbanització del sector, es faci càrrec del cobriment d’aquesta canalització per fer una urbanització completa i eliminar definitivament les molèsties que fins a dia d’avui, durant molts anys, han patit els veïns dels carrers Pla, Mallorca, Passeig del Nard i Pompeu Fabra.
El fet d’aprofitar els recursos, ma d’obra i maquinaria, necessaris per la urbanització creiem que pot abaratir el cost del cobriment. Evidentment aquest cost addicional en cap cas ha de repercutir en les quotes que els veïns pagaran per la urbanització del sector.
Si l’ajuntament segueix sense atendre les queixes justificades dels veïns afectats UASC no descarta fer les consultes o denuncies pertinents al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Mitjans de comunicació:

Cugat.cat

SantCugatInforma

TOT Sant Cugat

Read Full Post »

thUASC volem recordar que el proper dilluns 11 agost farà vint anys del gran incendi que va afectar a la Floresta i a les Planes. Avui, encara són visibles les conseqüències de la massacre mediambiental que va ocasionar.
Vint anys després la pregunta que ens hem de fer és: Que han après les administracions i els grups polítics que les composen d’aquell incendi ?. Ens sembla que poc o gairebé res. Per comprovar-ho solament cal fer una passejada per aquelles zones afectades.

On són el Consorci del Parc de Collserola i la Generalitat de Catalunya?. Quina és la seva política de gestió dels boscos en els últims 20 anys ?.
Quines gestions ha fet el nostre Ajuntament de Sant Cugat davant d’aquestes dues administracions perquè facin la feina que els hi pertoca ?.
El matolls descontrolats engoleixen l’arbrat que lluita per subsistir. La massa combustible és molt més espessa i els boscos estan més abandonats que fa dues dècades.

UASC reconeix que l’Ajuntament fa netejar algunes franges de protecció i que la companyies elèctriques mantenen netes les franges de protecció existents sota del seus cablejats, però això NO ÉS SUFICIENT.
UASC també ha denunciat, sense cap resultat, durant aquests últims tres anys que l’Ajuntament de Sant Cugat no té implantat un Pla de Protecció d’Urbanitzacions (PPU). Per nosaltres la seguretat de les persones és el tema més prioritari.

http://uasc.cat/press/pla-demergencies-per-incendis-forestals-a-les-urbanitzacions-de-sant-cugat-del-valles/
http://uasc.cat/press/la-prevencio-dincendis-es-un-treball-de-365-dies-a-lany/

TOT Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/08/el-dia-que-la-serra-de-collserola-va-cremar-22806.php

Cugat.cat:

http://www.cugat.cat/noticies/politica/101936/la-uasc-alerta-de-l_estat-dels-boscos-i-lamenta-la-gestio-forestal-de-l_ajuntament

Read Full Post »

pedrera_berta-300x216

UASC alerta que segons declaracions del senyor Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya, s’incrementa la possibilitat de que la pedrera Berta s’acabi convertint, en un futur pròxim, en el nou abocador de residus del Vallès Occidental.

UASC demana a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix que facin les gestions i pressions oportunes per impedir-ho.

El senyor Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya, ha realitzat unes declaracions a Televisió de Rubí on diu clarament que l’abocador que ha de substituir l’abocador de Coll Cardús, que tancarà en els propers mesos, no serà el de Can Balasc situat al municipi de Rubí.

En la mateixa entrevista el senyor Tost no ha descartat que la pedrera Berta de Sant Cugat pogués albergar els residus municipals durant els propers anys.

http://www.rubitv.cat/20140729/6824/la-generalitat-descarta-que-can-balasc-es-converteixi-en-un-abocador-metropolita

Per tot això UASC demana a l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD de Valldoreix que defensin els interessos de Sant Cugat i Valldoreix per evitar les conseqüències negatives que suposaria el fet de que la pedrera Berta es convertís en el proper abocador de residus del Vallès Occidental.

També és important la implicació  de totes les entitats que treballen per el medi ambient de la nostra ciutat com la F.A.V., El Club Muntanyenc, El Mussol, etc.

UASC ja va alertar, el 24 de gener d’aquest any, de les gestions (demanar l’Avaluació d’Impacte Ambiental per la posterior autorització per part de la Generalitat) que s’estaven fent a la Direcció General de Mines de la Generalitat per reactivar el projecte de fer-ne un abocador de bales d’ecoparc (bales amb un màxim del 15% de matèria orgànica no reciclable).

http://uasc.cat/press/la-pedrera-berta-i-les-bales-decoparc/

Read Full Post »

pedrera_berta

El passat divendres 6 de juny el diari Punt Avui es feia ressò d’unes declaracions del senyor Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb motiu del futur tancament de l’abocador de Coll Cardús en el transcurs del primer semestre de l’any 2015.
En definitiva deia que, si es tanca Coll Cardús, s’haurà de buscar definitivament un nou emplaçament per dipositar-hi les deixalles. Tost assegurava que la nova planificació obliga a posar-les en clots ja existents i on el terreny sigui el més adient possible, com és el cas d’antigues argileres o bòbiles de totxanes i en terrenys de pedra granítica compacta. Mai en terrenys calcaris, sorrencs o de grava.
I per això només hi han dos espais que tenen tots els números per acollir un dipòsit de residus: l’antiga pedrera Berta, a Sant Cugat i el Papiol, i Can Balasc, de Rubí.
Davant aquestes manifestacions del màxim responsable de l’Agència de Residus de Catalunya vaig fer-li dues preguntes a la nostra alcaldessa, senyora Mercè Conesa, durant el Ple municipal d’aquesta setmana.
En primer lloc li vaig preguntar si havien rebut resposta a les al•legacions presentades per el nostre Ajuntament a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya en contra d’omplir la pedrera Berta. Donada la importància d’aquest tema em va sorprendre la seva resposta dient que no ho sabia. Li vaig tornar a demanar i finalment, per indicacions d’un regidor va confirmar que, després de cinc mesos, no havien rebut cap resposta a les al•legacions.
La segona pregunta tenia com objectiu que la nostra alcaldessa reafirmés, davant de la ciutadania, el seu compromís ferm de treballar perquè la pedrera Berta no es converteixi mai en un abocador de bales d’ecoparc. Després de dues respostes “polítiques” vaig aconseguir que, finalment, reafirmés públicament el seu compromís en contra de l’abocador.
Estic satisfet per el compromís públic i renovat de la nostra alcaldessa però al mateix temps preocupat per els silencis i cert immobilisme d’alguns partits polítics, l’EMD de Valldoreix, i entitats que treballen per el medi ambient. Tinc la sensació, potser equivocada, de que molta gent no és conscient del que pot passar si la pressió de la Generalitat, o una sentencia judicial, autoritza finalment l’ompliment de la pedrera.

A UASC estarem atents als propers moviments que es produeixin sobre aquest tema i seguirem informant des de la nostra web http://www.uasc.cat

Més informació a: http://uasc.cat/press/la-pedrera-berta-i-les-bales-decoparc/

Rubí es prepara: http://www.rubitv.cat/20140617/6583/acr-proposa-enfortir-la-normativa-urbanistica-municipal-per-evitar-la-installacio-de-nous-abocadors-a-rubi

Read Full Post »

1325155313005

A principis d’abril UASC va instar a l’equip de Govern i a la resta de partits amb representació al Ple, a presentar una moció institucional en contra del maltractament d’animals. En definitiva, seguir el camí iniciat en altres municipis com Alaquàs, Pollença, Vallbona, Tarragona, Picassent, Figueres, Alacant, Ontinyent, Palma de Mallorca entre altres.
http://uasc.cat/press/campanya-en-contra-del-maltractament-danimals/
Dos mesos després volem agrair al PSC de Sant Cugat el fet que ens acompanyi en la presentació d’una moció al Ple d’aquest mes de juny on podrem incloure alguns del punts que nosaltres defensàvem.
També donem la benvinguda a una noticia apareguda en algun mitja de comunicació local on l’equip de govern proposa ara que la policia local de la nostra ciutat tingui també personal dedicat a controlar el maltractament d’animals.
No sabem si és una postura oportunista davant la presentació de la moció al Ple. Sigui el que sigui, el més important es que el proper dia 16 de juny s’aprovi una moció institucional donant suport a la nostra demanda.
Us mantindrem informats del contingut final de la moció i de les votacions dels diferents partits politics durant la seva tramitació al ple municipal.

Read Full Post »

barx2
Com cada any l’Ajuntament de Sant Cugat inicia una campanya municipal de prevenció d’incendis on el missatge principal és sempre demanar la col•laboració ciutadana i donar compte de l’activació d’un dispositiu format per els voluntaris d’ADF, la brigada municipal, Policia Local, Creu Roja, Bombers, Mossos i mitjans del Parc de Collserola.
Per descomptat UASC està a favor d’aquesta iniciativa i qualsevol altre acte de conscienciació ciutadana i de mobilització de mitjans. El problema radica que un cop passat el mes d’octubre, quan el perill més gran ja ha passat, tothom s’oblida de la importància de seguir treballant amb la prevenció i amb la recerca de més recursos.
Actualment, tenim els boscos de Collserola més bruts que mai. És públic, i s’ha tractat en el ple municipal, que els bombers no tenen els efectius i recursos necessaris. L’Ajuntament encara no ha posat fil a l’agulla per disposar d’un PPU (Pla de prevenció per urbanitzacions) per evitar els efectes dels incendis forestals establerts a la Llei de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions 5/2003. Està previst que els plans PPU de les 800 urbanitzacions de la província de Barcelona estiguin redactats l’any 2015. La posada en marxa d’aquest pla és especialment important per els districtes de Sant Cugat que són fronterers o estan dins del parc de Collserola.
Des de setembre del 2012 UASC ha estat demanant que l’Ajuntament comencés a treballar en el Pla d’emergències per incendis forestals a les urbanitzacions, que contempla, entre d’altres, les següents accions:

 • Entregar a la població un quadern d’autoprotecció i un mapa de recorregut d’evacuació en cas d’incendi.
 • Consells per mantenir els habitatges privats més segurs (obligatorietat del perímetre o franja de seguretat, allunyar els dipòsits de combustible, evitar tanques de bruc, distància entre arbres, mantenir la teulada neta, prioritzar arbres tipus boix, heura, alzina, roure…).
 • Informar a la ciutadania de com actuar en cas de confinament a casa (tancar portes i finestres i altres obertures, tancar la clau de pas dels combustibles, omplir d’aigua la banyera, remullar les zones més amenaçades …).
 • Consells per si l’incendi ens sorprèn al bosc o dins del cotxe.
 • Mantenir sempre actualitzat el mapa de camins i carrers per accessos i recorreguts d’evacuació segura.
 • Controlar l’estat d’aquestes vies, la seva amplada mínima i prohibir l’aparcament a les cantonades o giravolts i en carrers estrets per facilitar l’accés als vehicles de socors.
 • Identificar i mantenir l’inventari dels punts on obtenir l’aigua.
 • Revisió semestral dels hidrants (pressió de l’aigua, vàlvules d’apertura, etc.)
 • Disposar de sistemes d’alarma i megafonia per avisar als veïns.
 • Important disposar de cobertura per telèfons mòbils i tenir els mapes de GPS actualitzats.
 • Reduir la biomassa combustible al bosc.
 • Potenciar l’ús de ramats d’ovelles per incrementar la neteja del sotabosc.
 • Altres…

UASC també recomanava la creació d’un grup de veïns voluntaris a cada districte, semblant al existent a Sol i Aire, que a part de ser la primera actuació davant el foc col•laborés conjuntament amb la policia de barri per:

 • Ajudar als bombers a identificar els millors accessos per arribar als punts de foc o als llocs per recollir l’aigua (hidrants, dipòsits, piscines…).
 • Identificar la ubicació de la gent gran amb problemes de mobilitat, d’edat molt avançada i que viuen sols…, i que poden tenir problemes per la seva evacuació.

UASC espera que la conscienciació arribi també a les nostres autoritats i, a partir d’aquest mateix moment, activi tots els plans i protocols necessaris per protegir els nostres boscos i, encara molt més important, les persones. Aquest és un treball de 365 dies a l’any.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »