Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Educació’ Category

En un moment en que moltes famílies de Sant Cugat i Valldoreix estan en una situació complicada per la crisis econòmica que estem patint, i que sembla que anirà a més, apareixen noticies als nostres mitjans de comunicació realment alarmants.

  • El preu del transport escolar de l’escola Leonardo de Vinci s’incrementa casi un 300%.
  • L’EMD de Valldoreix retalla en un 25% l’aportació d’aquest any per l’escola Bressol de Valldoreix. A més el servei de menjador de l’escola bressol s’encarirà 32 euros al mes el curs vinent, el que representa un 29% més respecte el curs actual. També redueixen personal i eliminen el servei d’acollida de 8 a 9.
  • L’equip de govern diu que “redefinirà” el servei que presta l’escola bressol El Molí de les Planes a causa de la seva baixa ocupació. Cal recordar que ja ho sabien quan la van inaugurar fa set mesos i es van gastar 180.000 euros en la seva rehabilitació.

Posar com excusa que aquests serveis els ofereix l’ajuntament voluntàriament o que teòricament no haurien de ser de la seva responsabilitat, i que depenen de les subvencions d’ estaments superiors no em serveix. L’ajuntament és l’organisme més proper als ciutadans i és just en aquests moments tant delicats quan més ha de vetllar per ells.

Ara cal canviar de tisores per unes que retallin també els sous dels polítics, directius d’àrea i càrrecs de confiança. La solidaritat és cosa de tots i els polítics que prenen aquestes decisions són els primers que han de  donar exemple. Els funcionaris i els interins ja han aportat el seu sacrifici.

Segur que si ho fem podrem mantenir les escoles bressol, el transport escolar i les ajudes a menjadors.

Jaume Massanés i Papell

https://stcvo.wordpress.com/2012/01/10/proposta-dajustos-economics-i-dorganitzacio-a-lajuntament-en-temps-de-crisis/

cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/74397.htm

Read Full Post »

És una mancança que crida al cel que una ciutat com Sant Cugat, “la smart city” i  amb un número de població estudiantil altíssim, no disposi d’unes sales d’estudi, si més no,  obertes les 24 hores, per tal que els estudiants puguin estudiar i preparar els exàmens en un ambient adient. Aquesta mancança fou àmpliament denunciada per UASC durant la passada campanya electoral.

http://uasc.cat/press/uasc-aposta-per-la-creacio-d%E2%80%99una-veritable-sala-d%E2%80%99estudis-municipal/

L’Ajuntament s’ha preocupat enguany de donar una solució a aquest problema, però la solució donada – el lloguer per 3.000€ , per un mes, d’una sala a ESADE CREAPOLIS, només per la superfície, atès que totes les altres despeses, consergeria, etc. són assumides per l’Ajuntament – resulta inexplicable i, doncs, inacceptable.

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/70658.htm/els_universitaris_de_la_ciutat_podran_utilitzar_les_aules_d_estudi_d_esade_durant_un_mes_

UASC no pot entendre que una institució educativa de luxe com ESADE CREAPOLIS  – que té diners per a  construir un complex educatiu de més de 40 milions d’euros – no tingui recursos per posar a la disposició dels estudiants del municipi un espai gratuït dos mesos l’any, per preparar exàmens. Estem parlant d’un municipi que li ha donat tot tipus de facilitats per la seva implantació.

I tampoc pot entendre UASC que l’Ajuntament, essent  soci d’ESADE CREAPOLIS – amb una aportació de capital de més de 600.000€ (11,27%)- , i membre del Consell d’Administració no tingui la capacitat negociadora suficient per defensar els interessos de la joventut estudiantil del municipi.

UASC creu ridícul que ESADE CREAPOLIS no quedi com un senyor per 3.000€ i més ridícul, encara, que l’Ajuntament s’avingui a negoci tan miserable.

UASC – Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/72945.htm/la_uasc_reclama_unes_sales_d_estudi_gratu%EFtes_obertes_24_hores_

Tot Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/02/la-uasc-qualifica-de-ridicul-i-miserable-l-acord-entre-esade-i-l-ajuntament-per-la-cessio-de-sal-5610.php

Televisió Sant Cugat:

Read Full Post »

En el darrer ple del mes de Juny tenia previst presentar, com a regidor d’ICV, una moció per aconseguir l’arranjament de l’accés a la escola CEIP de La Floresta.

Les mancances i els perills eren evidents, cap separació entre vianants (nens, pares i professors) i el vehicles i autocars, cap senyalització horitzontal ni vertical, una part del camí sense asfaltar, manca d’iluminació, etc.

Era just demanar-ho i encara més desprès d’una moció presentada anteriorment per el PSC per millorar els accessos als equipaments públics  i un altre presentada per  ICV per implantar els Camins Escolars Segurs.

Aquesta actuació era evident i urgent  per tothom menys per l’equip de govern, malgrat les constants peticions de la direcció i l’Ampa de l’Escola.

Hores abans del ple varem retirar la moció per el compromís adquirit de l’equip de govern de començar, ara si, les obres d’arranjament necessàries.

Aquest compromís es va veure afavorit posteriorment per la predisposició de la totalitat de les associacions de veins de La Floresta perquè es dediquessin diners de lliure disposició del districte per el finançament de les obres.

Finalment, i després d’un grup de treball i un consell de districte extraordinaris, ja podem dir que l’objectiu està assolit.

En una primera etapa, i de forma imminent, estan contemplades les següents accions:

  • Asfaltar la totalitat del camí de Can Pagan.
  • Incorporar les senyals de tràfic, tant horitzontals com verticals.
  • Construcció d’una vorera per millorar la seguretat dels vianants .

En una segona fase  s’instal·larà l’enllumenat públic a tota la zona, aprofitant el nou pla d’enllumenat previst per La Floresta i Les Planes, i s’arranjarà el carrer Pinya per millorar encara més els accessos a l’escola.

Crec que és de justícia reconèixer  la tasca i la reivindicació permanent feta per l’Ampa i la direcció de la escola i també la solidaritat de les associacions de veïns.

Com aspecte negatiu destacar la nul·la sensibilitat de l’equip de govern i la inoperància del seu representant a La Floresta en un tema tant prioritari com aquest.

Finalment,  i a nivell personal,  he de confessar-vos que la satisfacció en aconseguir acords com aquest,  compensa las dificultats que tenim els regidors de la oposició davant de determinades actituds de una majoria absoluta.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »