Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 10/02/2015

untitledDes de la formació UASC volem deixar constància de que, des del nostre punt de vista, ja fa temps que les sentencies d’aquest tribunal presenten un biaix clarament polític i això és quelcom que està diametralment en contra del que significa la independència dins dels tres poders d’un estat democràtic.
Crec que el que s’ha fet és un exercici de dependència política, enlloc de verificar si els alumnes catalans tenen un bon nivell idiomàtic en totes les llengües (català, castellà i, eventualment, anglès).

Ara resulta que el nostre TSJC es dedica a fer cas a uns pares que l’únic que pretenen és imposar uns criteris desintegradors i sectaris, respecte de la resta d’alumnes dels centres educatius de Catalunya. Personalment crec que no hi pot haver res més mesquí que utilitzar als fills com a eina política, i el pitjor de tot és que la justícia els hi ha donat la raó.
Són conscients tots aquests actors tan reaccionaris que la competència en castellà dels alumnes catalans té una mitjana igual o superior a la resta d’alumnes de l’estat espanyol? Què es pretén amb aquest tipus de sentències? No serà que el que es vol fer és polititzar-ho tot, en lloc de fer un anàlisis pedagògic d’un tema tan sensible com aquest?

Estic segur que si els membres dels òrgans del poder judicial fossin escollits per sufragi universal, tal i com es fa en altres països, ja se’n cuidarien molt de llençar sentencies amb una dosis tan alta de càrrega política.
Per davant de qualsevol altre consideració volem deixar palès el descrèdit popular que dia a dia s’està guanyant la justícia del estat espanyol. No s’entén que el tribunal hagi deixat de banda els resultats del propi “Instituto Nacional de Evaluación Educativa” on s’indica que els alumnes catalans acaben la formació amb un nivell de castellà igual al de la mitjana espanyola, tot i fer la educació en dos idiomes i que, en alguns casos ,el nivell de castellà és superior al de comunitats autònomes on sols s’escolaritza en castellà.

Xavier Barbany – Membre d’UASC (Un Altre Sant Cugat)

Read Full Post »

imagesAra fa pocs dies s’ha presentat un informe sobre el nombre de mocions presentades durant el darrer any 2014 al Ple Municipal de Sant Cugat. Destacava com una dada significativa el nombre de mocions que eren de caràcter local i les definia com “aquelles que responen a un interès local i no a un posicionament polític respecte a una qüestió que no sigui estrictament local o tingui una incidència significativa en la ciutadania”.
UASC, com a partit polític d’àmbit municipal, estem d’acord amb aquesta definició i, a més a més, creiem que han de ser l’objectiu prioritari de tots els partits polítics de Sant Cugat.

En aquesta línia també informava que s’havien presentat 66 mocions local que representaven el 68% del total de les mocions debatudes i de les quals s’havien aprovat unes 39.
Al final de l’informe manifestava els seus dubtes de que al final moltes d’aquestes mocions es traduïssin en una acció concreta , més enllà de la de manifestar un suport o un posicionament.

Arribat a aquest punt vull recordar que nosaltres, en el Ple Municipal del 19 de setembre del 2011, vàrem presentar una moció per garantir precisament el compliment de les mocions. En concret demanaven:
1.- Incloure en aquelles mocions o declaracions institucionals, que per les seves característiques de competència municipal i de clar impacte en la vida dels ciutadans, la següent informació :
• Regidoria – regidories o àrees responsables del seu compliment.
• Calendari d’execució.
• Partida pressupostaria actual o compromís de finançament futur.
2.- Crear una metodologia de seguiment i control d’execució a les Comissions Informatives corresponents.
3.- Dació de compte plenari del desenvolupament i execució de les mocions aprovades amb caràcter semestral.
Com era de preveure l’equip de govern hi va votar en contra fent servir la seva majoria absoluta.

Doncs bé, en la propera legislatura nosaltres tornarem a insistir i afegirem també la creació de una base de dades pública on es pugui consultar l’estat d’execució de totes aquelles mocions, especialment aquelles que incideixin positivament en la vida dels santcugatencs i santcugatenques.

Per acabar una reflexió. Us imagineu per un moment què passaria si en un consell d’administració (Ple Municipal) d’una gran empresa (Sant Cugat del Vallès) , on es prenen importants decisions, els directius (l’equip de govern) no executessin las directrius rebudes (mocions) per el consell d’administració. Es fàcil endevinar-ho, veritat ?

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »