Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2015

images1UASC demana un posicionament de totes les forces polítiques de Sant Cugat contrari a la modificació que el govern espanyol vol fer de l’Impost de Societats.
Aquesta modificació afectarà al Tercer Sector. Es pretén que a partir d’ara toles les entitats no lucratives, sense excepció, tinguin l’obligació de presentar declaració per aquest impost, amb independència de quin sigui el seu volum econòmic.
Sant Cugat te un teixit associatiu i d’entitats que poden resultar molt afectades en l’aspecte econòmic fins al punt de dependre la seva existència. Com un altre cost afegit estaran els treballs addicionals que suposarà la gestió administrativa per la declaració d’ingressos i despeses.

Per tot això i en defensa de les entitats i associacions de Sant Cugat que desenvolupen en el territori un benefici per la comunitat, UASC demana que en el proper Ple Municipal de Sant Cugat es presenti una moció institucional en contra d’aquesta modificació de l’Impost de Societats.

Acompanyem l’esborrany de moció que la CONFAVC esta enviant als ajuntaments de Catalunya “Moció al Ple Municipal per una fiscalitat justa per les entitats del tercer sector” que podeu descarregar a: https://stcvo.files.wordpress.com/2015/02/impostsocietats.pdf

Read Full Post »

Logo petitEl proper 16 de març celebrarem el quart aniversari de la creació de la Plataforma Ciutadana UASC (Un altre Sant Cugat) com a partit polític d’àmbit municipal. Recordarem com gent que treballàvem a les associacions de veïns i entitats vàrem decidir ajuntar-nos i donar un pas més per seguir fent la mateixa feina, de tants i tant anys, però més a prop del lloc on es prenen les decisions.
Han estat quatre anys de treball intens i de trepitjar territori. Això ens ha permès anar elaborant el nostre programa o compromís electoral de forma progressiva, nosaltres no hem deixat la feina per l’últim moment. Coneixem les necessitats de Sant Cugat perquè durant aquests quatre anys hem estat en contacte directe amb associacions de veïns, entitats, botiguers, plataformes, en definitiva estar amb la gent tots els dies de la legislatura.

Hem denunciat allò que crèiem que estava malament però també hem ofert alternatives i propostes, simplement hem fet oposició. És més, per primera vegada un partit sense representació al ple municipal ha aconseguit presentar cinc mocions, totes elles d’àmbit local.

Ara ens presentem a les properes eleccions municipals del 24 de maig amb la tranquil·litat de la feina feta, de no desviar-nos de la nostra línia de treball i d’haver superat alguns obstacles externs, però sobretot de continuar sent l’únic partit polític de Sant Cugat realment independent de les influències, directrius, estratègies o vaivens de cap central.
Seguim encaparrats en fer bandera de la eficiència en la gestió municipal, en potenciar la participació ciutadana, en fer arribar tota la informació a la ciutadania sense haver-la cuinat abans i especialment amb la màxima transparència. Un exemple d’això últim és la publicació trimestral dels nostres ingressos/despeses a la web (http://uasc.cat/press/informe-financer/) i haver enviat un document a 20.000 llars de Sant Cugat explicant el nostre treball realitzat entre els anys 2011 i el 2014.

Ara ens presentarem a las properes eleccions municipals amb la convicció de que els nostres votants donaran resposta a la feina feta durant aquests quatre anys i especialment per tractar els temes i buscar solucions a les problemàtiques que els preocupen al seu àmbit més proper, al seu carrer, al seu barri o districte tant a Sant Cugat com a Valldoreix. En definitiva un partit municipalista amb voluntat i capacitat de treball per la ciutat i els seus ciutadans.

Però també, tot i ser municipalistes ens preocupa tot allò que ens afecta el dia a dia i per això, fent èmfasi a la nostra, moltes vegades anomenada proactivitat també hem fet propostes sobre temes de política general:

  • Llei electoral de Catalunya (enviades al Parlament de Catalunya).
  • Llei de transparència (enviades al Parlament de Catalunya).
  • Llei de la interrupció voluntària de l’embaràs.
  • Propostes per millorar el sistema sanitari del entorn de Sant Cugat.

entre altres.

Read Full Post »

untitled7777777UASC incorpora en els seus compromisos electorals una bateria de millores per aconseguir que els Plens Municipals siguin més operatius, amb la informació generada més accessible i més útils a la ciutadania.
Entre les mesures recomanades podem destacar:

Ampliar el temps de duració dels Precs i Preguntes i que les intervencions dels ciutadans, així com les respostes obtingudes per part de l’equip de govern, quedin reflectides en l’acte del Ple. Si la intervenció és una queixa i requereix una actuació de l’ajuntament ha de quedar també registrada com una entrada més en la base de dades d’incidències a resoldre.

Limitar els temps de intervenció dels regidors en les discussions de les mocions i punts. Considerem que amb una presentació de la moció per el grup proposant l’explicació d’intenció de vot de cada partit i una sola rèplica ha de ser suficient. La majoria de mocions ja es tracten en les Comissions Informatives i la Junta de Portaveus.

Les formacions polítiques amb presència al Ple han de tenir garantit l’accés a la informació necessària, amb el temps suficient, per preparar cada moció, estudiar-la i posicionar-se en el Ple.

Mantenir l’horari actual d’inici a les 18,30 i que els Precs i Preguntes siguin sempre a l’inici.

Estudiar la possibilitat de retransmetre en directe els Plens per televisió .

Millorar i facilitar la recerca d’informació en les actes dels Plens.

  • Incorporar un índex de contingut al principi del document que permeti accedir directament a la moció o punt de l’acta en concret.
  • Incorporar, a la plana web de l’Ajuntament, un software de gestió documental que permeti trobar fàcilment qualsevol contingut en totes les actes dels Plens.

Actualment buscar una informació concreta en una acta de 100 o més fulls és una tasca molt difícil.

Si UASC obté representació en el Ple en el proper mandat es compromet a presentar una moció per assolir aquests objectius.

MITJANS:

Sant Cugat Informa: http://santcugatinforma.com/2015/02/uasc-presenta-propostes-per-apropar-la-tasca-del-ple-la-ciutadania/

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/politica/107111/la-uasc-proposa-mesures-per-millorar-el-funcionament-dels-plens-municipals

Read Full Post »

foto 1Com un exemple es fa difícil d’entendre que quan es va arranjar el Camí de Can Pagans, per millorar els accessos a l’escola de La Floresta, no es tingués en compte la recollida de les aigües pluvials en dies de pluja intensa.

En les fotos que acompanyem es pot observar com en dies de pluja intensa les aigües pluvials envaeixen la calçada i les voreres dificultant el pas de cotxes i persones. Esperem que sense més dilació s’instal·li un recol·lector d’aigües pluvials.

foto 4Davant d’aquesta experiència volem recordar la importància de tenir en compte la recollida d’aigües pluvials que baixen de les zones boscoses quan s’iniciï el proper pavimentat de carrers de La Floresta, molts d’ells amb fortes pendents.

Per acabar una pregunta, abans de tirar l’asfalt als carrers de La Floresta arranjaran el mal estat històric del clavegueram o ho faran després de fer una despesa de 2,5 milions d’euros ?

Mitjans:

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/politica/106875/la-uasc-demana-un-recol%25B7lector-d_aig%25FCes-pluvials-al-cami-de-can-pagan

Sant Cugat Informa: http://santcugatinforma.com/2015/02/uasc-exigeix-un-recol%C2%B7lector-daigues-als-accessos-de-lescola-la-floresta/

TOT Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2015/02/la-uasc-denuncia-la-qualitat-d-algunes-obres-que-fa-l-ajuntament-26661.php

Read Full Post »

untitledDes de la formació UASC volem deixar constància de que, des del nostre punt de vista, ja fa temps que les sentencies d’aquest tribunal presenten un biaix clarament polític i això és quelcom que està diametralment en contra del que significa la independència dins dels tres poders d’un estat democràtic.
Crec que el que s’ha fet és un exercici de dependència política, enlloc de verificar si els alumnes catalans tenen un bon nivell idiomàtic en totes les llengües (català, castellà i, eventualment, anglès).

Ara resulta que el nostre TSJC es dedica a fer cas a uns pares que l’únic que pretenen és imposar uns criteris desintegradors i sectaris, respecte de la resta d’alumnes dels centres educatius de Catalunya. Personalment crec que no hi pot haver res més mesquí que utilitzar als fills com a eina política, i el pitjor de tot és que la justícia els hi ha donat la raó.
Són conscients tots aquests actors tan reaccionaris que la competència en castellà dels alumnes catalans té una mitjana igual o superior a la resta d’alumnes de l’estat espanyol? Què es pretén amb aquest tipus de sentències? No serà que el que es vol fer és polititzar-ho tot, en lloc de fer un anàlisis pedagògic d’un tema tan sensible com aquest?

Estic segur que si els membres dels òrgans del poder judicial fossin escollits per sufragi universal, tal i com es fa en altres països, ja se’n cuidarien molt de llençar sentencies amb una dosis tan alta de càrrega política.
Per davant de qualsevol altre consideració volem deixar palès el descrèdit popular que dia a dia s’està guanyant la justícia del estat espanyol. No s’entén que el tribunal hagi deixat de banda els resultats del propi “Instituto Nacional de Evaluación Educativa” on s’indica que els alumnes catalans acaben la formació amb un nivell de castellà igual al de la mitjana espanyola, tot i fer la educació en dos idiomes i que, en alguns casos ,el nivell de castellà és superior al de comunitats autònomes on sols s’escolaritza en castellà.

Xavier Barbany – Membre d’UASC (Un Altre Sant Cugat)

Read Full Post »

imagesAra fa pocs dies s’ha presentat un informe sobre el nombre de mocions presentades durant el darrer any 2014 al Ple Municipal de Sant Cugat. Destacava com una dada significativa el nombre de mocions que eren de caràcter local i les definia com “aquelles que responen a un interès local i no a un posicionament polític respecte a una qüestió que no sigui estrictament local o tingui una incidència significativa en la ciutadania”.
UASC, com a partit polític d’àmbit municipal, estem d’acord amb aquesta definició i, a més a més, creiem que han de ser l’objectiu prioritari de tots els partits polítics de Sant Cugat.

En aquesta línia també informava que s’havien presentat 66 mocions local que representaven el 68% del total de les mocions debatudes i de les quals s’havien aprovat unes 39.
Al final de l’informe manifestava els seus dubtes de que al final moltes d’aquestes mocions es traduïssin en una acció concreta , més enllà de la de manifestar un suport o un posicionament.

Arribat a aquest punt vull recordar que nosaltres, en el Ple Municipal del 19 de setembre del 2011, vàrem presentar una moció per garantir precisament el compliment de les mocions. En concret demanaven:
1.- Incloure en aquelles mocions o declaracions institucionals, que per les seves característiques de competència municipal i de clar impacte en la vida dels ciutadans, la següent informació :
• Regidoria – regidories o àrees responsables del seu compliment.
• Calendari d’execució.
• Partida pressupostaria actual o compromís de finançament futur.
2.- Crear una metodologia de seguiment i control d’execució a les Comissions Informatives corresponents.
3.- Dació de compte plenari del desenvolupament i execució de les mocions aprovades amb caràcter semestral.
Com era de preveure l’equip de govern hi va votar en contra fent servir la seva majoria absoluta.

Doncs bé, en la propera legislatura nosaltres tornarem a insistir i afegirem també la creació de una base de dades pública on es pugui consultar l’estat d’execució de totes aquelles mocions, especialment aquelles que incideixin positivament en la vida dels santcugatencs i santcugatenques.

Per acabar una reflexió. Us imagineu per un moment què passaria si en un consell d’administració (Ple Municipal) d’una gran empresa (Sant Cugat del Vallès) , on es prenen importants decisions, els directius (l’equip de govern) no executessin las directrius rebudes (mocions) per el consell d’administració. Es fàcil endevinar-ho, veritat ?

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

untitled

Acontecía el año 2005 cuando el Sr. Recoder dirigía los destinos de nuestro Ayuntamiento, en aquella época expansionista decidieron una ampliación y desdoblamiento de lo que llamamos Ronda Nord. En total expropiaron a Renfe-Adif una franja de terreno que en su totalidad hace 903 metros cuadrados, decir que dicha franja de tierra no afectaba a ningún plan de sus actuaciones. Entre empresas públicas que se mantienen con el dinero de los contribuyentes lo sano de sus gestores es pactar acuerdos y trueques que benefician a ambos.
Conclusión después de varios litigios, durante 10 largos años, el Tribunal Supremo sentencia que el Ayuntamiento de Sant Cugat ha de pagar a Renfe-Adif 7,5 millones de euros.
Para más información acompañamos al final de este texto un enlace sobre su discusión y aprobación en el Pleno Municipal del mes de Abril del 2.014, ya que en la web del Ayuntamiento resulta más difícil encontrarlo.

Como ciudadano y miembro de UASC quiero puntualizar lo siguiente:

La dinámica de de la gestión de temas jurídicos y pleitos varios de este Ayuntamiento (CIU) tiene mucho que mejorar (Ya hemos hecho propuestas en esta línea de mejora y transparencia para que el gasto en temas jurídicos no sea tan desorbitado y esta es la guinda que colma el vaso ¡¡).
Referente al tema en cuestión nuestra propuesta es que al ser un tema enteramente político se hubiera resuelto en conversaciones de Merçe Conesa con el Representante de Adif.
Si miramos el compromiso de Adif para con los ciudadanos nos habla de “el compromiso de responsabilidad social con los ciudadanos. Una Responsabilidad Social que se fundamenta en principios éticos relacionados con la gestión y con el papel de la empresa en la sociedad. Tiene como eje vertebrador la transparencia y el diálogo con los Grupos de Interés; y su finalidad última es contribuir a la sostenibilidad del desarrollo que propicia nuestra actividad, desde una perspectiva integral”.

Creemos que desde estas bases se habría de pactar un intercambio justo con beneficio para ambos lados que en resumen es el mismo beneficio para los ciudadanos de Sant Cugat.
Por otro lado creo que la intervención de los “altos tribunales” con unas conclusiones tan alejadas de la realidad, hace que el ciudadano desconfíe cada vez mas de estos altos tribunales (A la larga sino rectifican serán juzgados ellos mismos, aun entendiendo que todo lo que han hecho es legal…).
Los ciudadanos no somos tontos porque hasta un niño/a de primaria sabría cual es el valor de unos terrenos y no necesitaría 10 años para averiguarlo, me apostaría algo que los señores del tribunal no han visto personalmente las “pruebas del delito”… para que…. además ellos también cobran de los sufridos contribuyentes.
Ignacio Rica (miembro de UASC).

Descarregar Acta discusió i aprovació al Ple Municipal d’abril del 2014:

https://stcvo.files.wordpress.com/2015/02/ple-sobre-sentencia-adif.pdf

Read Full Post »

IMG_20150204_132443-1024x758UASC requereix al president de l’EMD de Valldoreix, senyor Puig, que faci acomplir, sense més dilacions, la sentència, ferma i no recurrible, del Tribunal Superior de Catalunya que ordena el enderroc de tres cases situades a la cantonada dels carrers Coster i Sant Francesc de Valldoreix.
També considerem que s’han de depurar les responsabilitats dels polítics de CiU que en els anys 2001 i 2002 governaven l’EMD i van permetre aquestes irregularitats en la concessió de les llicencies d’obres. A més, aquestes persones han d’assumir la totalitat dels costos d’advocats, despeses judicials i indemnitzacions que ara pertoquin. Aquests costos mai han de recaure en l’EMD ni, en definitiva en els veïns de Valldoreix.
Finalment, arribats a aquest punt, UASC considera urgent revisar si tenim altres casos als jutjats que presumptament puguin arribar a considerar-se fora de la legalitat urbanística.

Informació complementaria:

http://gentpervalldoreix.cat/imdemnitzacio-millonaria-per-mala-gestio-de-lemd-lany-2002/

http://www.cugat.cat/noticies/societat/106663/el-tsjc-obliga-l_emd-de-valldoreix-a-demolir-tres-cases-per-llicencies-il%25B7legals

http://www.cugat.cat/noticies/politica/106673/l_emd-defensa-la-legalitat-de-les-llicencies-de-les-cases-afectades-per-l_enderroc

Read Full Post »

untitledUASC demana a l’Ajuntament de Sant Cugat que inclogui al Cau Amic en la llista d’entitats que reben subvencions.

El Cau Amic és una associació formada per un grup d’amics dels animals que, voluntàriament i de forma desinteressada, dóna auxili i acollida temporal a animals de companyia abandonats o perduts que ho necessiten, des de fa vint anys. El seu objectiu principal és trobar per a ells una llar on se’ls vulgui i rebin el tracte i l’afecte que es mereixen.

Treballen per aconseguir adopcions responsables. Fan una avaluació de quin animal és el més adequat per al futur adoptant i un seguiment posterior de l’adopció. Es important ressaltar que quan entreguen els animals a les famílies, tots surten amb l’esterilització, chip i vacunes, amb el que això representa per el benestar dels animals i també per la família adoptant ja que evita malalties, pèrdues i criances descontrolades.

També controlen i gestionen moltes colònies de gats i, si s’escau, s’encarrega de la seva esterilització.

http://www.cauamic.cat/

Totes les despeses de manteniment de les instal•lacions, atenció veterinària, medicaments, menjar, etc. es cobreixen amb la subvenció anual de l’EMD de Valldoreix, amb donatius i les quotes dels seus simpatitzants. Malgrat això en moltes ocasions han de fer pams i mànigues per aconseguir aquest recursos.

Creiem que tota aquesta tasca que fan per tot el territori de Sant Cugat mereix que el nostre Ajuntament també aporti el seu granet de sorra en forma de subvenció, una subvenció plenament justificada.

Per tot això UASC apel•la a la sensibilitat que el nostre regidor de medi ambient, el senyor Joan Puigdomenech, sabem que té per els animals per reprendre les negociacions i aconseguir una subvenció que ajudi a la supervivència d’aquest entitat.

UASC també vol recordar que en la moció presentada i aprovada el mes de juny passat, a favor de la protecció d’animals, el quart acord deia:
AFAVORIR la col•laboració sobre diferents tasques específiques de la recollida i acollida dels animals abandonats o perduts a la via pública amb entitats locals de suport i cura dels animals que treballen en aquest àmbit al territori.

Mitjans:

Sant Cugat Informa: http://santcugatinforma.com/2015/02/uasc-vol-que-el-cau-amic-rebi-subvencio-de-lajuntament-de-sant-cugat/

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/politica/106608/la-uasc-demana-subvencions-per-a-la-protectora-d_animals-cau-amic

Read Full Post »

El passat mes de juny UASC i el PSC vam presentar conjuntament una moció al Ple Municipal de Sant Cugat per lluitar contra el maltractament d’animals que finalment va ser aprovada.

http://uasc.cat/press/campanya-en-contra-del-maltractament-danimals/

http://uasc.cat/press/objectiu-aconseguit-mocio-en-contra-del-maltractament-danimals/

imagesoo

Durant els mesos posteriors UASC ha preguntat a cada ple com evolucionava aquesta moció. Avui volem anunciar que dos dels punts més importants comencen a ser una realitat.

Formació de la Policia Local en temes de maltractament animal

Tal com ha publicat el TOT de Sant Cugat la Policia Local de Sant Cugat començarà aquest dilluns 2 de febrer la formació per evitar el maltractament animal i detectar els casos. És el primer pas per posar en marxa una brigada específica capaç de detectar i actuar davant els casos de violència sobre els animals a Sant Cugat.
L’Associació de Policies per a la Defensa dels Animals (APDA) s’encarregarà d’impartir el curs, que també preveu donar eines per saber com canalitzar les denúncies que vulneren la Llei de protecció dels animals, conèixer el llenguatge corporal dels gossos, com actuar davant una mossegada i resoldre incidències amb mascotes als espais públics de la ciutat.
Les classes s’impartiran en 6 dies diferents el 3, 4, 5 , 17, 18 i 19 de febrer i estaran dirigides a 15 agents del cos.

Campanyes de sensibilització a les escoles

Segons ens informen directamen des de l’Ajuntament la campanya la realitzaran aquest any i ja tenen la partida pressupuestaria.  La dissenyaran conjuntament amb l’empresa guanyadora del concurs i l’àmbit municipal de comunicació. La idea és preparar-la a la primavera per treure-la a finals de primavera, principis d’estiu.

imagesCom fa habitualment UASC amb totes les mocions que nosaltres presentem i són aprovades, farem seguiment fins el seu total compliment.

El nostre agraïment per la col·laboració oferida pels senyors Francesc Carol i Joan Puigdomenech, màxims responsables municipals de la Policia Local i de Medi Ambient.

Read Full Post »