Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 17/12/2014

hgc

A UASC sempre hem considerat necessària la construcció d’un nou hospital de referència com el Vicente Ferrer que estava previst entre Rubí i Sant Cugat. Era, i segueix sent, una prioritat donat que el creixement de població dels últims anys ha produït una saturació del serveis hospitalaris públics actuals.
Òbviament som conscients que, en aquests moments de contenció de les despeses, hem d’utilitzar tots el diners per l’atenció directe dels malalts i en cap cas, dedicar-los al formigó.

A UASC creiem que estem en un moment on cal analitzar les infraestructures actuals i treure’n el màxim rendiment. És per això que creiem que és el moment de que la nostra alcaldessa pressioni a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya per que iniciï les converses amb la companyia propietària del Hospital General de Catalunya “IDCSALUD” a fi de poder utilitzar el seu servei d’urgències i d’alguna manera les zones en desús d’aquesta instal•lació sanitària per poder donar un servei públic més proper i eficaç a la ciutadania de Sant Cugat.

A més, amb el dèficit d’ambulàncies que actualment té Sant Cugat i les dificultats d’accés a alguns barris, com més escurcem el temps de trasllat fins la primera intervenció en urgències molt millor, especialment las tipologies més greus.

Creiem que la nostra proposta és viable tenint en compte que el hòlding sanitari IDCsalud, ja ha rebut del Servei Català de la Salut prop de 300 milions d’euros en els darrers quatre anys. Dels 64 milions del 2010 ha crescut fins als 79 milions el 2013.

A Sant Cugat no tothom es pot permetre una assegurança o una mútua per anar a les urgències de centres privats. UASC considera que la salut és un dret universal irrenunciable i que els nostres governs han de garantir l’accés al sistema sanitari públic a tota la població sense distincions.

Jaume Massanés i Papell – Portaveu UASC

Més informació sobre la situació de la sanitat publica, concertada i privada:
http://www.elcritic.cat/investigacio/boi-ruiz-augmenta-les-subvencions-al-grup-privat-idcsalud-mentre-retalla-un-16-a-la-sanitat-publica-1873
http://www.elcritic.cat/blogs/femcritic/2014/12/14/per-defensar-la-sanitat-publica-no-hauriem-de-carregar-nos-el-model-de-sanitat-concertada/

Read Full Post »