Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 21/01/2014

189384_473016462758081_199123815_n

Antecedents:

A instàncies de diverses associacions veïnals, ambientalistes, i excursionistes durant el més de desembre de 2012 es van presentar i aprovar per unanimitat als plens municipals de Sant Cugat i Rubí respectivament les mocions:

MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTANY I EL TORRENT DELS ALOUS (a Sant Cugat)

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTANY I EL TORRENT DELS ALOUS (EXP. 125/2012-ALCALDIA) (a Rubí)

Any 2013:

Durant l’any 2013 s’han fet les següents activitats i gestions:

El 6 de febrer es va crear la Plataforma Alous:

Manifest de creació de la Plataforma Alous

Les entitats, partits polítics i associacions santcugatenques i rubinenques promotores d’aquestes mocions amb la finalitat de coordinar-se de manera més eficaç i eficient entre sí i amb els dos Ajuntaments esmentats, constitueixen, sense figura jurídica, la Plataforma ALOUS.

Els objectius de la plataforma s’emmarquen en la col·laboració amb els dos ajuntaments per l’aconseguiment dels acords de les mocions esmentades, que en general són: potenciar la vinculació, valoració i respecte ambiental dels ciutadans dels municipis de l’entorn amb aquest espai natural; millorar la connexió ecològica amb els hàbitats naturals i rurals, i amb la xarxa de camins de l’entorn; millorar la vigilància i regular la freqüentació de persones a les zones més sensibles; garantir la conservació dels hàbitat i la biodiversitat del lloc; i, entre d’altres, facilitar l’ús de l’espai per a dur-hi a terme activitats d’educació ambiental.

La Plataforma ALOUS estarà oberta a la incorporació d’entitats i associacions que s’hi vulguin adherir, i que manifestin la seva voluntat de treballar per aconseguir els objectius de la plataforma. Igualment estarà oberta a les persones que a títol individual vulguin participar per assolir aquests objectius.

La Plataforma ALOUS es dissoldrà un cop assolits els seus objectius.

La plataforma es va iniciar amb 12 entitats entre les que s’hi troben els dos Ajuntaments, els quals es van comprometre mútuament a coordinar-se entre ells per a donar compliment als acords d’ambdues mocions, així com a coordinar-se amb les entitats i associacions de la Plataforma Alous (que ja en són 25).

Fins a dia d’avui la Plataforma s’ha reunit 10 vegades (fent reunions mensuals), i les activitats i gestions principals que s’han dut a terme són:

– S’ha fet gestions per intentar recollir l’espai Alous dins d’àmbits de protecció supramunicipal (PEIN, Pla especial del Parc Natural de Collserola), però cal concretar i iniciar els tràmits definitius.

S’ha consultat i elaborat cartografia de detall de l’àmbit dels Alous, que inclou l’àrea de l’inventari de zones humides, l’espai de la part no urbanitzable del torrent de Ca n’Oriol, i l’àmbit del torrent dels Alous des de la seva capçalera fins la Riera de Rubí.

– S’ha fet gestions per intentar recollir l’espai Alous en la màxima categoria de protecció del planejament dels respectius municipis. Els Equips de govern dels dos municipis ho tenen en cartera, malgrat encara no hi ha hagut la concreció en cap planejament.

– S’ha demanat a l’ACA un estudi hidrològic de la bassa i el torrent. Va ser denegat per no ser una prioritat actual de l’ACA.

– S’han fet dues xerrades, una a cada municipi, de difusió i coneixament dels valors ecològics, cívics, i estratègics de l’espai dels Alous.

– S’ha fet alguna neteja de trastos voluminosos (deixalles) a l’espai Alous. També una neteja de deixalles menors amb el suport de “Caçador de Trastets”.

– Ha estat el lloc escollit el 2013 de la plantada d’arbres per a celebrar el dia de l’arbre autòcton a Rubí.

– S’han iniciat contactes amb la Xarxa de Custòdia del Territori per valorar l’opció d’una gestió de l’espai a través de convenis de custòdia.

– Actualment ja és un punt d’interès en la web ornitho.cat dedicada a l’observació de les aus i a crear una base de dades sobre la biodiversitat geogràfica.

Valoracions:

Com a plataforma: valorem molt positivament la participació de les entitats que han estat el peu del canó durant l’any 2013. També fem una valoració positiva respecte els tècnics municipals d’ambdós municipis que han assistit a les reunions de la plataforma.

Malgrat això, en general considerem que atès els compromisos a què es van comprometre els dos municipis, en un any s’ha avançat poc, sobretot si mirem els acords de les mocions, que a la pràctica gairebé estan per executar tots. Hi ha coses que s’han fet que sense les mocions ni la Plataforma també s’haurien fet, per tant, aquestes no les podem comptar com a aconseguides a partir dels acords.

No podem oblidar que la tasca principal de la Plataforma no és executar els acords de les mocions, sinó fer-ne el seguiment per motivar el seu acompliment. La responsabilitat d’executar els acords és, lògicament, dels Ajuntaments, i sembla que estiguin esperant que la plataforma els tregui les castanyes del foc. En aquest sentit, reclamem que siguin més proactius.

Deures pels propers 3 mesos:

Per despertar d’aquesta migdiada dels governs municipals, aprofitem per fer una proposta de deures pels propers 3 mesos:

– Iniciar els tràmits definitius per recollir l’espai Alous en els àmbits de protecció supramunicipal (PEIN, Pla especial del Parc Natural de Collserola)

– Senyalització del que les persones que visitin l’espai hi poden fer, i del que no.

– Adequar l’orografia (de l’entrada) per evitar els vessaments de contaminants a l’estany en els casos de pluges torrencials.

– Inventari dels col·lectors d’aigües residuals que tributen al Torrent dels Alous.

– Proposta de solució definitiva per tal que el col·lector d’aigües residuals del Torrent de Ca n’Oriol no aboqui les seves aigües a la llera.

Com a plataforma podem marcar un full de ruta per el 2014-15. Però els Ajuntaments s’han de comprometre en les accions.

A partir d’aquest moment la Plataforma Alous anirà fent valoracions del que s’està fent i del que anem aconseguint.

En el cas que ens els tres propers mesos els ajuntaments no portin a terme las tasques abans esmentades aquesta plataforma valorarà la seva dissolució, un cop comprovada, si fos el cas, la falta de voluntat per part dels ajuntaments i compromís amb els acords que en el seu moment van adquirir.

Plataforma Alous

Mirasol, 21 de gener de 2014

Als mitjans:

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95980/la_plataforma_alous_fa_una_crida_perque_sant_cugat_i_rubi_reactivin_l_estany

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/01/la-rehabilitacio-de-l-estany-i-torrent-dels-alous-avanca-molt-lentament-18589.php

Read Full Post »