Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 8/01/2014

transparencia1UASC, tal com ja va fer fa uns mesos amb les seves aportacions a la nova Llei Electoral Catalana, ha estudiat i analitzat a fons l’esborrany de la Llei de la Transparència que actualment està en tràmit al Senat d’Espanya.

Fruit d’aquest estudi proposem una sèrie de millores o canvis per millorar-la i també perquè serveixi de base per quan Catalunya redacti la seva pròpia Llei de Transparència.

UASC ja ha fet arribar les seves propostes als grups polítics amb representació al Parlament Català, tal com ja va fer amb la Llei Electoral Catalana.

UASC treballa, des de la seva fundació, a favor de la participació i representació ciutadana, la transparència i la bona gestió municipal a Sant Cugat. No només denunciant el seu mal ús sinó també de forma proactiva aportant solucions i millores com és el cas de les aportacions a aquestes dues lleis.

Pel que fa a la transparència en l’àmbit municipal de Sant Cugat nosaltres treballem i treballarem per que la transparència e integritat siguin el comú denominador de totes les formacions polítiques. Sent conseqüents amb aquestes premisses, UASC inclourà els següents aspectes dins dels nostres compromisos electorals:

 • Garantir el dret dels santcugatencs i santcugatenques a tenir accés a la informació generada per l’administració municipal.  L’estat espanyol és l’únic país d’Europa amb més d’un milió d’habitants que encara no ha implantat una norma d’aquestes característiques.
 • Promoure la creació d’un Portal de Transparència Pública on aparegui el  Mapa Integral del Sector Públic de Sant Cugat on es pugui visualitzar un llistat actualitzat de tots i cadascun dels Ens Públics (EP) del nostre municipi (Ajuntament, Promusa, etc…) amb les següents dades específiques per organisme.
  • Plantilla (nombre d’empleats distribuïts per categories), així com el cost total del personal
  • Relació d’immobles de cada EP, tant els propis com els que estigui en règim d’arrendament. (amb el cost de l’arrendament)
  • Retribucions del càrrecs polítics electes i dels alts càrrecs públics.
  • Currículum de cadascun del càrrecs polític electes, així com dels alts càrrecs públics.
  • Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure designació, per cadascun dels EP i amb el detall de del seves retribucions.
  • Nombre de vehicles oficials (propis o de lloguer) adscrits al organisme i amb el detall del cost de l’arrendament.
  • Nombre de contractes que no han passat per concurs públic (contractes menors) amb els seus imports i descripció.
  • Obres e inversions públiques del EP, amb la corresponent justificació i cost
  • Pressupost anual de cada EP amb el nivell d’execució pressupostaria intermèdia i final.
  • Endeutament de l’Organisme (import absolut)
  • Ajudes i subvencions per part del EP, amb un llistat dels destinataris i els imports.
 • Publicar trimestralment i de forma publica el pressupost municipal de forma fàcil i intel·ligible, amb el màxim detall de la seva evolució i els desviaments sobre pressupost inicial.
 • Fer públic el contingut de las auditories fetes al nostre ajuntament així com, si s’escau, les corresponents accions de correcció amb els seus plans d’implementació e indicadors de l’eficàcia, etc.
 • Publicar las declaracions de bens i interessos dels nostres càrrecs electes, abans i després de cada legislatura.
 • Establir la obligatorietat de que les comptes dels partits polítics siguin de caràcter públic, incloent-hi el detall dels costos electorals i l’origen del seu finançament.
 • Promulgar una llei que protegeixi al denunciant de practiques corruptes e il·legals de les institucions, en especial pels funcionaris.
 • Eliminar els càrrecs de lliure designació i els cessaments discrecionals. El principi de mèrit i capacitat ha de ser els únic camí per l’accés a l’administració, incloent-hi les Fundacions i Empreses públiques, en especial tots els alts càrrecs, directius, etc. 
 • Mantenir actualitzat l’inventari de mocions aprovades al Ple i el seu grau d’execució.
 • Promoure un pacte municipal per lluitar contra la corrupció, entre partits, associacions empresarials, sindicats i mitjans de comunicació.

Document complert:

https://stcvo.files.wordpress.com/2014/01/llei-de-trasparc3a8ncia-accc3a9s-a-la-informacic3b3-i-bon-govern.pdf

Read Full Post »