Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for gener de 2014

tot

            (Fotografia del TOT Sant Cugat)

En aquest mateix mitjà ja he comentat en una altra ocasió el perill de que les majories absolutes en molts ajuntaments s’acabin convertint en una dictadura blanca emparada en un mal ús de la democràcia.

Doncs be, l ‘equip de govern de l’EMD de Valldoreix està posant en pràctica un mal anomenat pla de mobilitat que no ha estat consultat amb els veïns en un veritable procés de participació i que tampoc va ser aprovat en el seu moment pel Consell de la Vila.

Ahir, 30 de gener, durant l’audiència publica, cent veïns van mostrar el seu rebuig contundent davant uns canvis en els sentits de circulació de l’avinguda Ramon Escayola, del passeig del Nard i la rambla del Jardí  fets sense informació ni consulta prèvia. Aquests veïns, que ja porten recollides més de 700 signatures, explicaven que allarga innecessàriament els recorreguts, incrementa el trànsit i limita l’aparcament. Els veïns també argumenten que, malgrat la limitació de velocitat, s’ha incrementat la velocitat real i que això provoca una major inseguretat de vianants i conductors.

Aquest malestar  ja es va fer evident des del primer moment en què l’empresa contractada va iniciar els canvis en la senyalització, però el senyor Puig i el seu equip van preferir seguir endavant “per reial decret” i ara, quan s’ha trobat amb l’oposició veïnal, diu que pren nota del descontentament, es compromet a ser sensible a les seves queixes i que aviat convocarà els afectats per donar-los resposta.

El segon exemple de “no participació” salta per sorpresa quan els veïns del carrer Rossinyol denuncien  que el dia anterior s’han assabentat que l’EMD pretén unir els dos trams d’aquest carrer amb un pont que creui per sobre la riera.

Els veïns coincideixen que aquest pont és absolutament innecessari perquè no solucionarà cap problema de mobilitat i urbanísticament és incorrecte. A més, salvar el gran desnivell existent entre els dos trams del carrer farà que l’altura del pont sigui superior al nivell de les cases properes.

El que més encén els ànims dels veïns és que per poder finançar aquest projecte l’EMD ha demanat una subvenció a la Generalitat del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per valor de 532.000 euros (voreres incloses). No oblidem que es tracta de diners públics i que en un moment econòmic  tant difícil com l’actual potser hi han altres temes més prioritaris.

Després de la reacció veïnal el vocal de mobilitat, Joan Ribera, diu que el projecte del nou pont sols esta en procés inicial d’aprovació intern i que serà ara quan començarà el tràmit administratiu per passar-lo a exposició pública i si s’escau a una aprovació final o no. Posteriorment  i  arran de la reacció veïnal, anuncia ara que obriran un ‘procés de reflexió’.

Estic totalment d’acord que és necessari obrir un procés de reflexió, però de forma urgent. El valldoreixencs han de reflexionar de com s’està governant des de l’EMD,  com es gestionen els diners públics i quin és el seu nivell de endeutament.

La gran participació i mobilització de veïns a la junta de l’EMD d’ahir és l’exemple de la força que pot tenir el moviment veïnal davant la imposició i la prepotència de qui oblida la seva veritable funció al servei de la gent.

Jaume Massanés i Papell – Portaveu UASC

31 gener 2014

Als mitjans de comunicació:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/01/malestar-dels-valldoreixencs-per-la-construccio-d-un-pont-al-carrer-rossinyol-18819.php

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/96289/mes_de_100_valldoreixencs_protesten_per_revertir_l_estudi_de_mobilitat_de_valldoreix

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/01/no-massiu-dels-veins-de-valldoreix-pels-canvis-de-sentit-dels-carrer-18810.php

Read Full Post »

image003Després d’haver-ho demanat per diversos canals, sense cap resultat a dia d’avui. UASC i GxV eleven denúncia / consulta al Síndic de Greuges de Catalunya per que analitzi la correcció o no del procediment seguit.
En cas d’irregularitats, volem saber si de l’actuació de l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix es desprenen algun tipus de responsabilitats
en el finançament del cost del soterrament de les línies d’alta tensió a Mira-sol / Valldoreix.
Però el que més ens preocupa és saber quina garantia tenim  els santcugatencs i  els
valldoreixencs per recuperar els 1.573.050,19 euros que en principi havia d’haver posat la Generalitat i no ho va fer.

Per tot això hem presentat, amb data 23 de gener, el següent escrit al Síndic de Greuges de Catalunya:

Al Síndic de Greuges de Catalunya

23 gener 2014

Senyor,

Els sota signants, en representació de la plataforma ciutadana Gent per Valldoreix (GXV), i en representació de la formació política Un altre Sant Cugat (UASC), us demanem que doneu tràmit a la present denuncia, per considerar que els fets denunciats, per decisions dels càrrecs polítics i òrgans dels ens locals de  Sant Cugat del Vallès i de Valldoreix, han posat en perill el cobrament d’uns imports avançats, cosa que ens afecta com a ciutadans del territori.

Per a viabilitzar el soterrament de les línies d’alta tensió a Valldoreix i Mirasol, actualment en fase d’execució avançada, Endesa, la Generalitat de Catalunya a través de la ICAEN, l’Ajuntament de Sant Cugat i la EMD de Valldoreix varen arribar a un acord per al finançament compartit del cost de les obres.

Per a perfeccionar aquest acord, el Govern de la Generalitat, el dia 23 de novembre de 2010 va autoritzar la ICAEN a atorgar a Endesa una subvenció de 1.297.893,19€, amb càrrec a romanents pressupostaris de la pròpia ICAEN.

En una reunió de 18 de juliol de 2012, entre representants d’Endesa i de les administracions públiques implicades s’acorda el cost tota de les obres i les aportacions respectives:

Cost total de l’obra: 7.381.193,71€

Endesa: 2.527.607,54€

Subv. Estatal   828.401,00€

Generalitat 1.573.050,19€

Ajuntament St. Cugat   961.354,63€

EMD Valldoreix 1.390.779,55€

En aquesta mateixa reunió, el representant de la ICAEN manifesta que la Generalitat no disposa de tresoreria per fer efectiva l’aportació compromesa. Davant aquesta situació, el representant de l’Ajuntament de Sant Cugat – Regidor d’Urbanisme – i el President de l’EMD de Valldoreix – el seu President – es comprometen a avançar aquella quantia que es reparteixen de la manera següent:

Ajuntament de Sant Cugat: 895.739€ EMD Valldoreix: 677.311€.

Tenim notícies que aquests diners, o la major part, d’ells, s’han efectivament avançat sense cap tipus de garantia de reconeixement de deute i de garantia de devolució per part de la Generalitat.20140128_UASC_GxV_LiniesAT

(fotografia de santcugatinforma.com)

D’aquesta breu exposició resulta que:

a) El Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat i el President de la EMD de Valldoreix es comprometen a fer un préstec a la Generalitat sense que hagi cap acord del Govern d’autorització d’endeutament o de reconeixement de deute. L’acord de 23 de novembre del 2010 era d’autorització de subvencionar Endesa i no d’acceptar un préstec per a atorgar la subvenció.

b) Un acord de la Generalitat de subvencionar Endesa es transforma, no sabem amb quines autoritzacions, en uns préstecs de l’Ajuntament de Sant Cugat i de l’EMD de Valldoreix a la Generalitat, sense que consti cap acord del Govern d’aquesta que ho autoritzi, el reconegui i es comprometi a retornar-lo.

c) D’altra banda, tenim notícies que, malgrat haver avançat els diners, ni l’Ajuntament de Sant Cugat ni l’AMD de Valldoreix han fet cap gestió formal davant la Generalitat per a la devolució dels diners avançats.

Els ciutadans de Sant Cugat i Valldoreix estem patint les retallades que imposen la manca de recursos dels Ajuntaments i, doncs, es preguntem com és possible que es presten 1.573.050,19€ a la Generalitat sense que aquesta els hagi demanat seguint el procediment legalment establert i, més encara, sense cap garantia ni tan sols el compromís formal de devolució.

Per això, demanem al Síndic de Greuges que analitzi la correcció o no del procediment seguit a fi i efecte que els ciutadans puguem exigir, si s’escau, les responsabilitats a què hagi lloc en dret.

Us preguem que investigueu aquest assumpte i determineu si dels fets exposats sen desprenen responsabilitats

Quedem a la seva disposició per reunions, aclariments i altres  aportacions documentals que necessiteu.

Atentament.

Signat, en representació de,

Plataforma ciutadana                                                UASC (un altre Sant Cugat)

Gent per Valldoreix   (GxV)                                           Jaume Massanés i Papell

Jaume Sanmartí i Argelich – Montse Turu i Rosell

Més informació:

http://santcugatinforma.com/2014/01/uasc-gent-per-valldoreix-envien-al-sindic-lajuntament-lemd-per-lalta-tensio/

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/96193/la_uasc_i_gxv_veuen_punts_foscos_en_el_soterrament_de_les_linies_d_alta_tensio

Read Full Post »

elquehihaEl passat 14 de gener UASC vàrem presentar una nota de premsa demanant  a  l’ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD de Valldoreix que confirmessin i informessin, amb la màxima transparència, sobre les gestions que sospitàvem que estava fent l’empresa que té la concessió de mines de la pedrera Berta per reactivar el projecte de fer-ne un abocador de bales d’ecoparc (bales amb un màxim del 15% de matèria orgànica no reciclable).

Fins llavors el silenci sobre aquest tema era absolut. Es a partir d’aquest moment, quan el regidor de medi ambient de Sant Cugat, l’oposició amb representació al Ple i la mateixa alcaldessa surten a la premsa defensant que no permetran aquest tipus de bales d’ecoparc a la pedrera Berta.

Cal recordar que el Tribunal Suprem de Justícia, en una la  sentencia del desembre del 2008, va autoritzar l’ús de les bales d’ecoparc  en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de febrer del 2005 que ratificava que nomes es podria reomplir amb terra i runa.

Es molt sospitós que quan el dia 15 els mitjans van publicar la nostra nota de premsa ja quedaven solament 9 dies per poder presentar al•legacions a l’estudi d’impacte ambiental, quan el termini inicial era de 30 dies.

Prova de l’ocultisme que rodeja aquest projecte és que la FAV de Sant Cugat i la Plataforma Veïnal Gent per Valldoreix han lamentat les dificultats que han tingut per conèixer l’anunci d’informació pública del DOGC del 16 de desembre passat i la manca de col·laboració de la direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.  Les dues entitats han explicat que es veuen obligats a presentar al·legacions contra el canvi de llicència de la pedrera, quan no han pogut accedir a la totalitat de l’estudi d’impacte ambiental.

Entre els pocs fulls que han pogut consultar de l’estudi volem destacar dos temes molt preocupants. La primera és que la consultora que farà l’estudi d’impacte ambiental serà  seleccionada i contractada per la mateixa empresa que gestionarà l’ompliment de la pedrera amb bales d’ecoparc. La segona és que un cop iniciada l’explotació de la pedrera, l’Agencia Catalana de Residus de la Generalitat no resta subjecta a cap responsabilitat pel que fa a la qualitat i composició del producte (bales) ni pel que fa als possibles efectes mediambientals, que seran  únicament responsabilitat de la empresa que farà la gestió.

Dit això, UASC vol denunciar la poca informació que s’ha ofert  als veïns més afectats del nostre municipi com són els de Valldoreix i Mira-sol, a 1800 metres de distancia. Un abocador amb bales d’ecoparc (fins un 15% de material orgànic) comporta els següents inconvenients:

El material orgànic genera filtracions contaminants que arribaran amb tota seguretat a l’aqüífer que passa per sota del terreny i que té connexions subterrànies amb rieres i fins al riu Llobregat. Recordem que d’aquest riu beuen centenars de milers de persones de l’Àrea Metropolitana.

La contaminació s’incrementarà per les emissions de CO2 i de gas metà que genera aquest tipus de bales. Encara ara no s’han valorat els riscos evidents per la salut de les persones per la combustió del gas metà, en les xemeneies de sortida i les partícules que queden en suspensió.

Aquestes emissions i la descomposició dels propis residus produiran també fortes pudors.

Aquesta contaminació incrementaran les boires hivernals, molt freqüents als municipis vallesans propers a l’AP-7, que serien més denses i afectarien a la seguretat de la circulació viària.

Amb la sortida i entrada de camions de la pedrera s’incrementarà encara més la densitat de circulació de vehicles a la carretera de Rubí a Molins de Rei.

Amb la explotació de la pedrera Berta perdríem el que esta considerat, en els entorns acadèmics, el bressol de la geologia catalana, amb gran quantitat i diversitat d’espècies minerals. Actualment és probablement el jaciment de minerals més visitat de Catalunya, tot i tractar-se d’una explotació privada en actiu.

calcita_mina_berta_2_764Com informació complementaria que avalen aquests inconvenients cal dir que el 30% de la contaminació de l’Àrea Metropolitana té el seu origen en la contaminació ocasionada per les bales d’ecoparc de l’abocador de Garraf amb les mateixes característiques que el projectat a la pedrera Berta. A més, el riu La Falconera i les  fonts properes estan contaminats. També s’ha anul·lat les practiques d’espeleologia que es feien en unes coves de la zona per haver-se detectat emissió de gasos.

Finalment volem recordar que la pedrera Berta, ubicada als termes municipals de El Papiol i de Sant Cugat-Valldoreix, està situada al interior del Parc Natural de Collserola, que es part de la Xarxa Natura 2000 de l’ Unió Europea i per tant protegida, entre altres per les Directives d’ Habitats i d’ Aus de l’ Unió Europea, i que per tant gaudeix d’ un alt nivell de protecció incompatible amb una activitat d’abocador de residus sòlids urbans o de residus domèstics, encara que sigui en forma de les denominades “bales d’ ecoparc”, a l’ interior de una zona protegida de la Xarxa Natura 2000 de l’ Unió Europea.

Més informació sobre bales d’ecoparc:

Un abocador sempre serà un reactor químic i sempre serà un terreny hipotecat per al seu futur:

http://www.abocadorcanfatjo.cat/engany.html

Al·legacions presentades per la FAV de Sant Cugat: https://stcvo.files.wordpress.com/2014/01/alc2b7legacions-de-fav-sc-a-pedrera-berta-abocador-gen-14.pdf

(Aconsellem la lectura d’aquestes al·legacions per el seu rigor tècnic)

Read Full Post »

189384_473016462758081_199123815_n

Antecedents:

A instàncies de diverses associacions veïnals, ambientalistes, i excursionistes durant el més de desembre de 2012 es van presentar i aprovar per unanimitat als plens municipals de Sant Cugat i Rubí respectivament les mocions:

MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTANY I EL TORRENT DELS ALOUS (a Sant Cugat)

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTANY I EL TORRENT DELS ALOUS (EXP. 125/2012-ALCALDIA) (a Rubí)

Any 2013:

Durant l’any 2013 s’han fet les següents activitats i gestions:

El 6 de febrer es va crear la Plataforma Alous:

Manifest de creació de la Plataforma Alous

Les entitats, partits polítics i associacions santcugatenques i rubinenques promotores d’aquestes mocions amb la finalitat de coordinar-se de manera més eficaç i eficient entre sí i amb els dos Ajuntaments esmentats, constitueixen, sense figura jurídica, la Plataforma ALOUS.

Els objectius de la plataforma s’emmarquen en la col·laboració amb els dos ajuntaments per l’aconseguiment dels acords de les mocions esmentades, que en general són: potenciar la vinculació, valoració i respecte ambiental dels ciutadans dels municipis de l’entorn amb aquest espai natural; millorar la connexió ecològica amb els hàbitats naturals i rurals, i amb la xarxa de camins de l’entorn; millorar la vigilància i regular la freqüentació de persones a les zones més sensibles; garantir la conservació dels hàbitat i la biodiversitat del lloc; i, entre d’altres, facilitar l’ús de l’espai per a dur-hi a terme activitats d’educació ambiental.

La Plataforma ALOUS estarà oberta a la incorporació d’entitats i associacions que s’hi vulguin adherir, i que manifestin la seva voluntat de treballar per aconseguir els objectius de la plataforma. Igualment estarà oberta a les persones que a títol individual vulguin participar per assolir aquests objectius.

La Plataforma ALOUS es dissoldrà un cop assolits els seus objectius.

La plataforma es va iniciar amb 12 entitats entre les que s’hi troben els dos Ajuntaments, els quals es van comprometre mútuament a coordinar-se entre ells per a donar compliment als acords d’ambdues mocions, així com a coordinar-se amb les entitats i associacions de la Plataforma Alous (que ja en són 25).

Fins a dia d’avui la Plataforma s’ha reunit 10 vegades (fent reunions mensuals), i les activitats i gestions principals que s’han dut a terme són:

– S’ha fet gestions per intentar recollir l’espai Alous dins d’àmbits de protecció supramunicipal (PEIN, Pla especial del Parc Natural de Collserola), però cal concretar i iniciar els tràmits definitius.

S’ha consultat i elaborat cartografia de detall de l’àmbit dels Alous, que inclou l’àrea de l’inventari de zones humides, l’espai de la part no urbanitzable del torrent de Ca n’Oriol, i l’àmbit del torrent dels Alous des de la seva capçalera fins la Riera de Rubí.

– S’ha fet gestions per intentar recollir l’espai Alous en la màxima categoria de protecció del planejament dels respectius municipis. Els Equips de govern dels dos municipis ho tenen en cartera, malgrat encara no hi ha hagut la concreció en cap planejament.

– S’ha demanat a l’ACA un estudi hidrològic de la bassa i el torrent. Va ser denegat per no ser una prioritat actual de l’ACA.

– S’han fet dues xerrades, una a cada municipi, de difusió i coneixament dels valors ecològics, cívics, i estratègics de l’espai dels Alous.

– S’ha fet alguna neteja de trastos voluminosos (deixalles) a l’espai Alous. També una neteja de deixalles menors amb el suport de “Caçador de Trastets”.

– Ha estat el lloc escollit el 2013 de la plantada d’arbres per a celebrar el dia de l’arbre autòcton a Rubí.

– S’han iniciat contactes amb la Xarxa de Custòdia del Territori per valorar l’opció d’una gestió de l’espai a través de convenis de custòdia.

– Actualment ja és un punt d’interès en la web ornitho.cat dedicada a l’observació de les aus i a crear una base de dades sobre la biodiversitat geogràfica.

Valoracions:

Com a plataforma: valorem molt positivament la participació de les entitats que han estat el peu del canó durant l’any 2013. També fem una valoració positiva respecte els tècnics municipals d’ambdós municipis que han assistit a les reunions de la plataforma.

Malgrat això, en general considerem que atès els compromisos a què es van comprometre els dos municipis, en un any s’ha avançat poc, sobretot si mirem els acords de les mocions, que a la pràctica gairebé estan per executar tots. Hi ha coses que s’han fet que sense les mocions ni la Plataforma també s’haurien fet, per tant, aquestes no les podem comptar com a aconseguides a partir dels acords.

No podem oblidar que la tasca principal de la Plataforma no és executar els acords de les mocions, sinó fer-ne el seguiment per motivar el seu acompliment. La responsabilitat d’executar els acords és, lògicament, dels Ajuntaments, i sembla que estiguin esperant que la plataforma els tregui les castanyes del foc. En aquest sentit, reclamem que siguin més proactius.

Deures pels propers 3 mesos:

Per despertar d’aquesta migdiada dels governs municipals, aprofitem per fer una proposta de deures pels propers 3 mesos:

– Iniciar els tràmits definitius per recollir l’espai Alous en els àmbits de protecció supramunicipal (PEIN, Pla especial del Parc Natural de Collserola)

– Senyalització del que les persones que visitin l’espai hi poden fer, i del que no.

– Adequar l’orografia (de l’entrada) per evitar els vessaments de contaminants a l’estany en els casos de pluges torrencials.

– Inventari dels col·lectors d’aigües residuals que tributen al Torrent dels Alous.

– Proposta de solució definitiva per tal que el col·lector d’aigües residuals del Torrent de Ca n’Oriol no aboqui les seves aigües a la llera.

Com a plataforma podem marcar un full de ruta per el 2014-15. Però els Ajuntaments s’han de comprometre en les accions.

A partir d’aquest moment la Plataforma Alous anirà fent valoracions del que s’està fent i del que anem aconseguint.

En el cas que ens els tres propers mesos els ajuntaments no portin a terme las tasques abans esmentades aquesta plataforma valorarà la seva dissolució, un cop comprovada, si fos el cas, la falta de voluntat per part dels ajuntaments i compromís amb els acords que en el seu moment van adquirir.

Plataforma Alous

Mirasol, 21 de gener de 2014

Als mitjans:

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95980/la_plataforma_alous_fa_una_crida_perque_sant_cugat_i_rubi_reactivin_l_estany

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2014/01/la-rehabilitacio-de-l-estany-i-torrent-dels-alous-avanca-molt-lentament-18589.php

Read Full Post »

1536510_10151844299276573_474396008_nEn el debat organitzat aquest dijous, 16 de gener, pel Diari de Sant Cugat a Les Planes, els veïns van poder van poder explicar els problemes que més els preocupen.

Aquesta vegada vull creure que pel simple fet de sortir publicat en aquest mitjà serà possible que d’una vegada per totes es comenci a treballar per solucionar als problemes crònics que ja vénen de lluny. Amb aquest mateix objectiu he decidit dedicar aquesta columna per publicar un resum de les queixes que van presentar els veïns i que malauradament es repeteixen a cada Consell de Barri.

Seguretat: Segueixen els robatoris del cablejat per la qual cosa és molt habitual la manca temporal d’enllumenat en diversos carrers. Robatoris i actes vandàlics a l’aparcament de l’estació. Problemes de seguretat en el Corner i davant del Centre Cívic. Poca presència policial. No existeix el policia de barri fix tal com es va demanar en una moció ja fa més de tres anys. Ara el tinent d’alcalde responsable de seguretat, present a la sala, manifesta que és un problema important i que cal posar fil a l’agulla.

Mobilitat: Els diumenges i festius Les Planes no disposa de l’autobús pel que, especialment la gent gran no pot desplaçar-se si no disposen de cotxe. Els veïns no troben lloc on aparcar a les rodalies de l’estació i dels berenadors perquè molta gent d’altres llocs de Sant Cugat vénen a les Planes a causa d’un aparcament deficitari en altres estacions o per beneficiar-se de la zona 1. Cal trobar solucions en el tema del transport escolar tant a Can Borrull com a la resta del barri. Hi ha una manca evident de marquesines on la gent pugui guarir-se mentre espera el autobús.

Manteniment: Tots són conscients que amb l’aplicació del Pla de Barris Les Planes ha millorat molt però estan preocupats perquè ara el manteniment i la neteja deixen molt a desitjar. Falta més presència de la brigada d’obres. Es proposa que l’ajuntament faciliti la contractació de persones del barri en situació d’atur perquè facin aquestes tasques, l’experiència en la neteja del bosc ha estat molt positiva. Cal recordar que Les Planes és la zona de Sant Cugat amb més atur.

Participació i comunicació: Les entitats es queixen que no tenen cap lloc per penjar cartells anunciant les seves activitats. Encara que Les Planes és el districte on va més gent als Consells de Barri els veïns demanen que s’informi millor de les convocatòries. El tinent d’alcalde de participació diu ara que fins aquest any no disposa d’una partida pressupostària per dedicar-la a millorar la comunicació. Se li critica que, si l’ajuntament es gasta anualment més de dos milions d’euros en comunicació, com és que fins ara no s’han dedicat diners a aquest tema. El tinent d’alcalde traspassa a les associacions de veïns la responsabilitat de comunicar les convocatòries. Com a representant de UASC vaig preferir no intervenir en aquest punt perquè ja hem denunciat per activa i passiva la manca de voluntat en aquest tema per part de l’equip de govern.

Urbanització Can Borrull: El president del Consell de Barri anuncia un consell extraordinari per febrer per tractar el tema de la urbanització d’aquest sector i de les quotes per cobrir els 800.000 euros que hauran de pagar els veïns. La barreja d’escepticisme i esperança dels veïns provoca diverses intervencions. És sorprenent i molt deplorable que els dos partits polítics que més diuen preocupar-se per la situació d’aquests veïns són els que precisament van votar en contra d’una moció que es va presentar (UASC-PSC) al novembre on entre altres coses es demanava millorar les condicions de finançament d’aquestes quotes de manera que els veïns les poguessis pagar entre vuit i deu anys.

Altres temes: Un veí recorda la proposta, ja avançada per dues vegades per UASC, que es creï un grup d’acció veïnal contra incendis com el que disposa la urbanització de Sol i Aire. El president del consell torna a recordar la importància de treballar conjuntament amb l’ajuntament de Barcelona ja que una part de Les Planes pertany a aquesta ciutat.

Al sortir, un cop finalitzat l’acte, se m’acosta un veí i em comenta una frase que deixo reflectida: “El problema de les Planes és que només som 1.400 veïns i electoralment no som rendibles”. Aquí ho deixo i que cadascú tregui les seves conclusions.

Read Full Post »

untitledUASC demana a l’ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix que confirmin i informin, amb la màxima transparència, sobre les gestions que està fent l’empresa que té la concessió de mines de la pedrera Berta per reactivar el projecte de fer-ne un abocador.

A UASC ens ha arribat informació que l’any passat aquesta empresa va tornar a demanar a la Generalitat la modificació de la llicència de concessió perquè la pedrera Berta es convertís en un abocador de residus orgànics (en forma de bales d’ecoparc).

Sembla ser que el primer pas, que actualment està en curs de fer, és demanar l’Avaluació d’Impacte Ambiental perquè, posteriorment, la Generalitat autoritzi aquesta nova activitat.

Volem recordar a l’ajuntament de Sant Cugat i a l’EMD que, segons la legislació vigent, l’Avaluació d’Impacte Ambiental comporta la obligació d’un procediment d’informació pública i de participació ciutadana.

Aquest tema és molt important perquè un abocador d’aquest tipus no solament tindrà un impacte important en els aqüífers del Vallès , sinó que també pot arribar a afectar la qualitat de vida i la salut ambiental dels habitants de Mira-sol, Valldoreix, Sant Cugat, El Papiol i Rubí.

UASC farà un seguiment molt acurat d’aquest tema en col·laboració amb GxV (Gent per Valldoreix), ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí) i amb la plataforma “Rubí sense abocadors”.

————————————–

Desprès de la nostra nota de premsa cugat.cat ha obtingut informació de l’ajuntament que fins ara no s’havia fet pública. Aquesta és la transparència del nostre ajuntament quan diu ara i solament ara  que “L’estudi està en exposició pública fins al 24 de gener, termini en què finalitzarà el dret d’administracions, entitats i particulars a presentar al·legacions al projecte”  Perquè aquesta ocultació d’informació ? Ara sols queden 9 dies perquè les entitats i particulars puguin fer al·legacions ¡¡

La notícia a cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95751/l_empresa_fcc_demana_dipositar_bales_d_ecoparc_a_la_pedrera_berta

Altres reaccions:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/95760/els_partits_contraris_i_prudents_a_reomplir_la_pedrera_berta_de_bales_d_ecoparc

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95752/l_ajuntament_al%25B7legara_per_evitar_que_bales_d_ecoparc_omplin_la_pedrera_berta

Read Full Post »

20131230_plànolCanviSentitCarrersEMDEl comentari  d’avui  diumenge 12 de gener  a cugat.cat del senyor Puig, president de l’EMD de Valldoreix, dient que els canvis en els sentits de circulació dels carrers com Nard, Alcalde Ramon Escayola, Rambla del Jardí i altres de Valldoreix són necessaris per temes de seguretat no justifiquen  el caos originat amb aquesta decisió.

Aquesta justificació cau per si sola ja que, segons paraules d’un component del seu equip de govern, en aquests carrers es produeixen una mitjana de quatre incidents circulatoris a l’any, la majoria de poca importància.

En contrapartida ens trobem en que carrers de primer ordre com Passeig de Rubí o la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer tenen quasi esborrades les senyals horitzontals de tràfic i, en la majoria de trams, no existeixen les senyals al terra indicant els límits de velocitat o alguns stops. En aquestes vies poden circular cada dia més de cinc mil vehicles i el número d’accidents és molt més elevat. És un tema de prioritats senyor Puig.

Diu també que el Pla de Mobilitat de Valldoreix es va aprovar a través d’una junta de veïns extraordinària l’abril passat. Cert, però el que no diu és que no es va tenir en compte l’opinió del Consell de la Vila ni es va consultar als veïns afectats. La gran majoria  es van assabentar  quan es van començar a implantar els canvis.

Per tot això no és estrany que ara els veïns s’hagin organitzat. De moment  ja han aconseguit aturar els canvis de la Rambla del Jardí (més del 90% dels veïns van signar en contra del sentit únic) i ara inicien la mobilització a la resta de carrers afectats.

Fa uns dies un membre de l’equip de govern va dir “No us preocupeu que dins de tres mesos ningú se’n recordarà d’això”.  S’equivoca, perquè la gent que ara ha de donar moltes voltes per arribar a casa seva, o els comerços afectats del carrer Alcalde Ramón Escayola o del Mas Roig que han vist disminuïda seves vendes, entre un 25  i un 10% respectivament, tenen tot el dret a emprendre les mesures que creguin necessàries.

Senyor Puig, faci marxa enrere i comenci de nou fent un veritable procés de participació i transparència, escolti l’opinió i els consells dels veïns que viuen a la zona i després, entre tots, decideixi si cal o no fer els canvis. Comprovarà com sempre és més fàcil i econòmic fer les coses bé en lloc de fer-les malament.

Encara que tinguin majoria absoluta vostès es deuen als ciutadans.  No ho oblidin mai.

Noticia a cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/95627/ve%25EFns_de_valldoreix_es_mobilitzen_contra_els_canvis_del_pla_de_mobilitat

Read Full Post »

transparencia1UASC, tal com ja va fer fa uns mesos amb les seves aportacions a la nova Llei Electoral Catalana, ha estudiat i analitzat a fons l’esborrany de la Llei de la Transparència que actualment està en tràmit al Senat d’Espanya.

Fruit d’aquest estudi proposem una sèrie de millores o canvis per millorar-la i també perquè serveixi de base per quan Catalunya redacti la seva pròpia Llei de Transparència.

UASC ja ha fet arribar les seves propostes als grups polítics amb representació al Parlament Català, tal com ja va fer amb la Llei Electoral Catalana.

UASC treballa, des de la seva fundació, a favor de la participació i representació ciutadana, la transparència i la bona gestió municipal a Sant Cugat. No només denunciant el seu mal ús sinó també de forma proactiva aportant solucions i millores com és el cas de les aportacions a aquestes dues lleis.

Pel que fa a la transparència en l’àmbit municipal de Sant Cugat nosaltres treballem i treballarem per que la transparència e integritat siguin el comú denominador de totes les formacions polítiques. Sent conseqüents amb aquestes premisses, UASC inclourà els següents aspectes dins dels nostres compromisos electorals:

 • Garantir el dret dels santcugatencs i santcugatenques a tenir accés a la informació generada per l’administració municipal.  L’estat espanyol és l’únic país d’Europa amb més d’un milió d’habitants que encara no ha implantat una norma d’aquestes característiques.
 • Promoure la creació d’un Portal de Transparència Pública on aparegui el  Mapa Integral del Sector Públic de Sant Cugat on es pugui visualitzar un llistat actualitzat de tots i cadascun dels Ens Públics (EP) del nostre municipi (Ajuntament, Promusa, etc…) amb les següents dades específiques per organisme.
  • Plantilla (nombre d’empleats distribuïts per categories), així com el cost total del personal
  • Relació d’immobles de cada EP, tant els propis com els que estigui en règim d’arrendament. (amb el cost de l’arrendament)
  • Retribucions del càrrecs polítics electes i dels alts càrrecs públics.
  • Currículum de cadascun del càrrecs polític electes, així com dels alts càrrecs públics.
  • Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure designació, per cadascun dels EP i amb el detall de del seves retribucions.
  • Nombre de vehicles oficials (propis o de lloguer) adscrits al organisme i amb el detall del cost de l’arrendament.
  • Nombre de contractes que no han passat per concurs públic (contractes menors) amb els seus imports i descripció.
  • Obres e inversions públiques del EP, amb la corresponent justificació i cost
  • Pressupost anual de cada EP amb el nivell d’execució pressupostaria intermèdia i final.
  • Endeutament de l’Organisme (import absolut)
  • Ajudes i subvencions per part del EP, amb un llistat dels destinataris i els imports.
 • Publicar trimestralment i de forma publica el pressupost municipal de forma fàcil i intel·ligible, amb el màxim detall de la seva evolució i els desviaments sobre pressupost inicial.
 • Fer públic el contingut de las auditories fetes al nostre ajuntament així com, si s’escau, les corresponents accions de correcció amb els seus plans d’implementació e indicadors de l’eficàcia, etc.
 • Publicar las declaracions de bens i interessos dels nostres càrrecs electes, abans i després de cada legislatura.
 • Establir la obligatorietat de que les comptes dels partits polítics siguin de caràcter públic, incloent-hi el detall dels costos electorals i l’origen del seu finançament.
 • Promulgar una llei que protegeixi al denunciant de practiques corruptes e il·legals de les institucions, en especial pels funcionaris.
 • Eliminar els càrrecs de lliure designació i els cessaments discrecionals. El principi de mèrit i capacitat ha de ser els únic camí per l’accés a l’administració, incloent-hi les Fundacions i Empreses públiques, en especial tots els alts càrrecs, directius, etc. 
 • Mantenir actualitzat l’inventari de mocions aprovades al Ple i el seu grau d’execució.
 • Promoure un pacte municipal per lluitar contra la corrupció, entre partits, associacions empresarials, sindicats i mitjans de comunicació.

Document complert:

https://stcvo.files.wordpress.com/2014/01/llei-de-trasparc3a8ncia-accc3a9s-a-la-informacic3b3-i-bon-govern.pdf

Read Full Post »

ad86eb54507911e3ac2412fc0c5d6ea6_8

Durant aquest legislatura UASC  (Un altre Sant Cugat), inscrit amb el número 379 en el Registre Municipal d’Entitats de Sant Cugat, ha pogut intervenir en el ple municipal durant la discussió d’algunes mocions treballades conjuntament amb el PSC o CIU.

Aquest tipus d’intervenció estan contemplades en el Reglament de Participació Ciutadana en el següent article:

Article 13. Dret d’intervenció de les associacions en el Ple municipal.

1. Les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats previst en l’article 158.4) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya podran intervenir en les sessions del Ple Municipal dins del corresponent punt de l’ordre del dia, de conformitat amb el següent procediment:

1r.- Haurà de fer-se sol·licitud escrita a l’Alcaldia amb una antelació mínima de 48 hores ala data de celebració del Ple, en la que s’indicarà el punt o punts de l’ordre del dia en que es desitgi intervenir i així mateix s’hauran de justificar les raons que puguin avalar dita intervenció.

Doncs bé, de forma inesperada i sense cap justificació, unes hores abans del Ple municipal del passat 17 de juny, el Secretari de l’Ajuntament, senyor Josep Maria Rigau, ens comunica, mitjançant un correu electrònic, la negativa a  intervenir en el Ple municipal en els punts 6 i 7 de l’ordre del dia.

Davant d’aquesta sobtada decisió UASC presenta denuncia  al  Síndic de Greuges de Catalunya, que és acceptada a tràmit.

A la resolució, de data 9 de desembre, el Síndic de Greuges de Catalunya, manifesta que l’Ajuntament ““no pot considerar amb relació a una mateixa entitat o associació que es pot inscriure al Registre d’Entitats i, al mateix temps, negar-li una de les facultats que el Reglament de participació ciutadana reconeix a les entitats i associacions inscrites, aplicant, d’aquesta manera una interpretació restrictiva que no té empara en la redacció del Reglament esmentat, que no fa cap distinció sobre les facultats atorgades a les entitats inscrites””.

Queda prou clar que la Sindicatura no comparteix el criteri jurídic mantingut per Secretaria General respecte a la denegació del dret a intervenir a un Ple municipal d’un partit polític registrat com entitat o associació.

Més endavant, en la mateixa resolució els Sindic de Greuges de Catalunya fa el següent comentari: “” si la voluntat legitima de l’Ajuntament és que les associacions i partits polítics no puguin participar en les sessions plenàries en el termes establerts a l’article 13.1 del Reglament de Participació hauria d’iniciar el procediment per donar de baixa la inscripció d’aquestes associacions, o bé, alternativament instar la modificació d’aquell precepte per limitar-ne l’abast subjectiu””.

Sorprenentment l’Ajuntament, a instancia de Secretaria General, s’acull a aquest darrer comentari. Amb data 10 de desembre dicta el Decret d’Alcaldia número 2.172/2013 iniciant el procediment de cancel·lació per indeguda la inscripció de tots els partits polítics, amb representació o no al Ple municipal,  en el Registre d’entitats.

Amb aquesta decisió els 3.377 vots (corresponents a les formacions que no van aconseguir cap regidor) de santcugatencs i santcugatenques es queden sense veu als Plens municipals. A més tots els partits polítics perden els drets propis de les entitats i associacions.

Per acabar vull recordar que en el Ple municipal del mes de novembre el PSC va presentar una moció treballada conjuntament amb UASC  per millorar els terminis de finançament de les quotes que els veïns han de pagar per les obres d’urbanització. La alcaldessa, en principi, ens va negar una petita intervenció durant la discussió de la moció emparant-se en la decisió de Secretaria General. Tots els presents vam poder copsar que ho feia a contracor i prova d’això és que, a continuació, va anunciar que podia parlar o el representant de UASC o del PSC però no els dos.

Posteriorment, en els seus torns de paraula, els portaveus de ICV, PSC i CUP van manifestar la necessitat de fer canvis en el  Reglament de Participació Ciutadana perquè no es tornessin a produir aquestes incongruències.

Per tot això animo a l’alcaldessa a trobar una solució basada en el diàleg a nivell polític. Mentrestant, UASC  ja ha iniciat els procediments al seu abast per defensar els seus drets, ara encara, amb més convicció.

Jaume Massanés i Papell – Portaveu UASC

Read Full Post »