Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Juliol de 2013

Fa uns mesos l’empresa TMA del Grup Sánchez va adquirir la nau i els terrenys de l’argilera Suceram, situada a la frontera dels termes municipals de Cerdanyola i Sant Cugat, al costat del barri de Roquetes de Sant Cugat.

Foto 2

Això va alarmar els veïns, atès que l’empresa TMA gestiona un abocador a Rubí que sovint ha estat denunciat pels veïns per les múltiples irregularitats que causen greus problemes de contaminació i de males olors. Els terrenys estan molt a prop del clot de Can Fatjó dels Aurons, on l’empresa Puigfel tenia la intenció de fer un abocador per a residus urbans.

L’alarma semblava en part infundada, perquè en els terrenys adquirits per TMA no hi havia cap forat susceptible de ser omplert amb residus.

Des de fa unes quantes setmanes ha tornat a saltar l’alarma entre els veïns en veure que en aquests terrenys ha començat a créixer una muntanya de bales de residus de composició difícil de determinar, tal com es pot apreciar a les fotografies.

foto 1

Atesos els antecedents, els veïns no podem deixar de sospitar el pitjor, i demanem a  les administracions (l’Ajuntament de Cerdanyola, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Agència de Residus de Catalunya) respostes i actuacions:

·        Quina és l’activitat que l’empresa TMA du a terme en els terrenys de l’antiga argilera Suceram?

·        Té TMA els permisos necessaris per emmagatzemar-hi residus?

·        Quin tipus de residus hi emmagatzema?

·        S’ha fet una caracterització del tipus de residus?

·        Quina és la destinació final d’aquests residus? 

·        Poden garantir les administracions que aquests residus són innocus?

 

Federació d’associacions de veïns de Sant Cugat

Plataforma Rubí sense abocadors

Plataforma Cerdanyola sense abocadors

Plataforma contra l’abocador de Can Fatjó dels Aurons

Associació Cerdanyola Via Verda

UASC – Un altre Sant Cugat

Alternativa Ciutadana de Rubí

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/91202/els_ve%25EFns_volen_saber_que_fa_tma_a_l_antiga_nau_de_suceram

Finalment els ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat fan retirar les bales de residus dipositades als terrenys de l’antiga Suceram

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/91636/retirades_les_bales_de_residus_dipositades_als_terrenys_de_l_antiga_suceram

Read Full Post »

jrodriguez-forges_burocraciaUASC segueix,  amb preocupació, el malestar de moltes persones per la lentitud o la falta de resposta de l’ajuntament davant de les seves peticions, queixes o suggeriments. En alguns casos, desprès d’un any, encara no han rebut ni resposta ni s’ha fet cap acció per solucionar el problema denunciat.

Aquest comportament va en direcció contrària al objectiu principal d’un ajuntament: orientar tots el seus esforços cap al ciutadà i garantir l’eficàcia dels serveis públics.

Cal doncs millorar, en primer lloc, el tarannà del nostre ajuntament, de dalt a baix, per garantir el respecte i els drets dels ciutadans. Un ciutadà que es queixa no és una “molèstia”, ha de ser una “prioritat”. No podem permetre que un ciutadà es quedi sense una resposta encara que aquesta sigui negativa, però evidentment, ben argumentada.

En segon lloc s’han de millorar les eines de gestió actuals per aconseguir que el seguiment de les sol·licituds dels ciutadans sigui més àgil i es redueixin els temps de resposta i d’actuació.

A UASC creiem que la millora de la gestió passa per la creació d’una sola base de dades centralitzada i ben parametritzada. S’alimentaria des del registre general, el servei del 010, els ulls de la ciutat, policia local, grups de treball i consells de barri, entre altres. D’aquesta manera el departament o àrea implicada i els seus tècnics tindrien la informació al moment i, posteriorment, podrien actualitzar-la durant el seu procés.

Afortunadament, les tecnologies actuals (portàtils, tablets, smartphones, etc…)  faciliten aquesta feina permetent la consulta o la captura i transmissió en temps real de les dades, característiques, fotografies, etc… de la queixa, suggeriment o anomalia.

Tot això faria possible, per exemple, que durant els grups de treball o en els Consells de Barri, els seus presidents poguessin donar una resposta ràpida als veïns quan pregunten sobre l’estat d’algun tema pendent. S’eliminaria la típica resposta de “ja ho consultaré i en la propera reunió li dic alguna cosa”.

També és molt important que a nivell intern existeixin uns criteris clars per definir i aplicar les prioritats de resposta o d’execució a les sol•licituds rebudes dels ciutadans.

Ara bé, seria recomanable aconseguir que en molts casos la prioritat es pogués assignar de manera automàtica, segons el tipus d’incidència i altres paràmetres predeterminats. Cal evitar que depengui de criteris o decisions personals.

Tota la informació relacionada amb l’estat de la queixa o suggeriment seria consultable en tot moment des de la web de l’ajuntament, mitjançant el codi assignat, tant per els ciutadans, com pels tècnics, caps d’àrees i el seus regidors responsables.

Un valor afegit molt important d’aquesta base de dades és que ens permetrà extreure informació real per l’avaluació del servei al ciutadà i dels serveis i/o empreses subcontractades i prendre totes les mesures correctores per aconseguir els objectius que hem dit abans: màxim respecte cap al ciutadà i garantir l’eficàcia dels serveis públics

UASC – Jaume Massanés i Papell

cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/91143/la_uasc_proposa_millorar_la_resposta_municipal_a_les_comunicacions_ciutadanes

Read Full Post »

_mg_9027-195852Només cal passejar per l’eix comercial de Sant Cugat per adonar-nos  que ja casi no queda res del petit comerç tradicional a la nostra ciutat. Algú, en el seu dia, va dissenyar un model de ciutat per a Sant Cugat on aquest petit comerç de proximitat aniria desapareixent en favor de las grans cadenes i les franquícies.

Ara, a Valldoreix, algun deixeble avançat  ha decidit apostar per crear una gran àrea comercial i un mercat municipal al costat de la plaça de Can Cadena, just quan a cinc minuts de cotxe tenim, recentment inaugurats, uns serveis similars a tocar de l’estació de Mira-sol.

Malauradament, si no ho impedim, el petit comerç de tota la vida a Valldoreix, oblidat per l’EMD des de fa temps,  també desapareixerà lentament.

No els importa el futur dels botiguers ni la gent que quan necessita una ampolla de llet, sucre, arròs, o la fruita del dia, ho tenen a pocs minuts de casa.

Tampoc els importa la funció que el petit comerç de Valldoreix fa en favor de la cohesió social al transformar-se en punts de trobada on la gent pot relacionar-se amb altres veïns.

Als comerços que formen part de l’historia de Valldoreix com els “colmados” (botigues de queviures) Victor, Belmonte i Los Maños, la peixateria Rosita, el forn de pa Vall D’Or i d’ altres que ara no recordo, amb més de 30 anys d’activitat, ja els estan preparant el certificat de defunció.

Avui no toca, però un altre dia ja parlarem del què pot suposar aquesta gran àrea comercial i el mercat municipal al costat d’una plaça on passen cada dia 30.000 cotxes i amb una manca important d’espais per aparcar.

Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/diari/opinio/91064/la_fi_del_petit_comer%25E7_tradicional_de_proximitat

Read Full Post »

untitledUASC proposa mesures per incrementar el coneixement de les ordenances municipals per part de la ciutadania i estudiar de nou la implantació de la figura de l’agent cívic

Els comportaments incívics, si bé minoritaris a la nostra ciutat, suposen un atac a la convivència, una actitud d’insolidaritat i una falta de respecte cap a la immensa majoria de ciutadans que assumeixen cívicament els drets i deures derivats de la seva condició.

Es fa necessari que tothom senti l’espai públic com a seu i que ciutadanes i ciutadans se sentin partícips de la vida en societat. L’objectiu de les accions no ha de ser només lluitar contra les conductes incíviques, sinó que ha d’anar més lluny i generar una cultura cívica que, més enllà de l’assumpció d’una sèrie de normes de comportament o d’urbanitat, fomenti la capacitat de tothom d’implicar-se i sentir-se co-responsable del que passa a la seva ciutat o al seu poble

D’altra banda, les conductes incíviques a la via pública obliguen a destinar grans sumes de diners públics per a tasques de neteja, manteniment, reparació i reposició de béns; aquestes despeses podrien tenir una altra destinació. Per això, l’exigible respecte dels espais públics i del patrimoni de la nostra ciutat contribueix, a més, a millorar la gestió dels diners públics, permetent aplicar més recursos amb racionalitat al més prioritari.

UASC proposa a l’ajuntament de Sant Cugat l’inici d’una campanya per  donar a conèixer als santcugatencs i santcugatenques les ordenances municipals amb l’objectiu de millorar, encara més, el civisme a la nostra ciutat.

UASC  proposa obrir tres línies d’actuació.

La informativa, consistent en fer arribar a la gent el contingut de les ordenances, en definitiva, els seus drets i les seves obligacions.  

Es tractaria, doncs, de fer arribar a tots els domicilis un díptic informatiu amb una informació bàsica però també indicant com consultar tota la informació detallada a la web municipal, on també s’hauria de poder visualitzar els costos derivats de l’incivisme.

Tota aquesta informació s’entregarà sempre als nouvinguts a la nostra ciutat.

Al mateix temps, i regularment, es realitzarien campanyes de sensibilització als mitjans de comunicació de la nostra ciutat.

La formativa, mitjançant la implantació de la figura de l’agent cívic.

L’objectiu d’aquests agents (voluntaris, jubilats i gent a l’atur)  és sensibilitzar, informar i advertir sobre els comportaments incívics i oferir alternatives. Poden actuar, per exemple, en casos d’aparcaments en lloc prohibit, la no recollida de les defecacions dels gossos a la via pública,  l’ús incorrecte dels contenidors de deixalles, etc…

Des de l’any 2002 l’ajuntament de Sant Cugat ha intentat en diverses ocasions, però sense continuïtat, la implantació d’aquest agents. 

UASC creu que la seva viabilitat és possible perquè també poden oferir altres prestacions com ajuda a les entrades i sortides de les escoles, pacificar i regular la circulació de bicicletes per els carrers del centre, facilitar informació d’irregularitats a  la policia municipal o facilitar avisos  als serveis urbans de l’ajuntament quan es detectin defectes a la via pública.

Finalment, i sempre com últim recurs, la línia sancionadora ja contemplada dins de les ordenances municipals.

UASC – Jaume Massanes i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/07/la-uasc-proposa-implantar-l-agent-civic-a-la-ciutat-15214.php

Read Full Post »