Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Juny de 2013

Sant Cugat del VallèPerquè hem alertat de la possibilitat que Ajuntament i EMD vulguin connectar AP7/B30 per l’Avinguda Baixador?

    Perquè hem vist contradiccions entre el que diuen, o no acaben de dir els documents, i el       que ens han explicat els càrrecs públics en les reunions.

1.    El Pacte de Mobilitat de Sant Cugat, aprovat inicialment el febrer 2013 preveu la urbanització de l’Av. Baixador, però no concreta.

2.       El Pacte de Mobilitat de Valldoreix aprovat el 21/3/13 – tot i el vot contrari del Consell de la Vila, no parla de la urbanització de l’Av. Baixador. I el document preveu la connexió de l’AP7 i la B30 pel Camí del Bosc de Valldoreix.

3.       No hem trobat en quin Ple l’Ajuntament inclou l’Estudi de mobilitat de Valldoreix. Ho hem demanat al Secretari de l’Ajuntament (30/5/13) i encara no ens ha contestat.

4.       Però en el Consell de la Vila de Valldoreix del 28/02/13, presidit pel President Josep Puig,   ens diuen que l’Ajuntament de Sant Cugat vol la connexió per l’Av. Baixador. Es  transcriuen a continuació (“) alguns paràgrafs de l’Acta de la reunió:

·         Que “el Vial d’Enllaç està en fase de desprogramació. Que tot i que consta en els documents del Pla de mobilitat que l’enllaç de l’AP7/B30 es farà pel Camí del Bosc, St. Cugat proposa d’alternativa que sigui l’Av.Baixador .. I llavors l’alternativa serà Baixador i ja veurem que és el què passa finalment. Per tant de moment a nivell de l’Estudi de mobilitat no es planteja la connexió”.

·         “Que L’AMT (Autoritat Metropolitana del Transport) vol una via de connexió amb les autopistes. I el Camí del bosc és el que naturalment hauria de ser i és el que es vol evitar”. Que, “S’ha d’aprofitar l’estratègia, i serà urbanitzar  per un sol carril. (es refereix al Camí del Bosc). “El que es planteja és que la funció de la connectivitat la compleixi l’Av. Baixador, tot i que només sigui a nivell documental, es posaran impediments per a que no sigui una via ràpida i s’haurà complert la funció tal i com demana l’AMT” (sembla que volen donar satisfacció a l’AMT i jugar amb la connexió  per l’Av. Baixador, però dient que aposten al mateix temps per un transit pacificat).

·         Que, “Baixador sí que està posat, en la descàrrega d’Olabarria. L’impacte serà el que recull l’estudi i si no l’haurem de modificar”. (es refereixen als 2.000 cotxes/dia que l’Estudi de Valldoreix diu que passarien pel C. del Bosc connectat amb les autopistes).

I això és el que diuen els polítics després de l’alerta que hem fet als veïns sobre la possibilitat de la connexió per l’Av. Baixador: (declaracions en el TOT 11/6/13)

·         Josep Puig diu, “.. que l’Av. Baixador serà una via de pas urbana, pels veïns i de característiques semblants als carrers del voltant com l’avinguda de Ramon Escayola o el passeig del Nard …. .”

·         F. Carol, Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, diu “.. el nou Pla de Mobilitat.. preveu urbanitzar l’Av. Baixador.. que en el primer esborrany del Pla no s’especifica com es farà perquè ha de ser un disseny a disposició dels veïns”. 

·         Jordi Puigneró, Tinent d’alcalde. En el Consell extraordinari de Mira-sol sobre les afectacions del Pla de mobilitat va dir que “no cal patir perquè l’Avinguda Baixador, no serà ni una autopista ni una autovia”. “Puigneró també va insistir a afirmar que la voluntat de l’Administració és que la via sigui un carrer per als veïns”. Un compromís per part de l’Ajuntament de Sant Cugat que els veïns veuen amb bons ulls però volen que sigui real” (però no nega la connexió amb les autopistes). “Puigneró assegura que durant el mandat actual “es començarà a projectar aquesta via que serà positiva pels veïns”.

 

Obert i tancat el període de consulta. L’esmentada publicació també diu que “s’ha obert un període de consulta perquè els veïns aportin les seves propostes al disseny de la via. El termini es va acabar el 31/05/13”. (Consultat a algun veí de Valldoreix ens diu que no en sap res. Desconeixem els termes de la convocatòria. Desconeixem si els veïns de Valldoreix han pogut fer les seves propostes.)

    En conclusió. Hem tingut la impressió que els documents donen informacions inconcretes 

    que permeten fer el discurs segons la conveniència del moment.

Conscients de la dificultat en explicar aquest garbuix, però tenint molt en compte que en  el Consell de la Vila del passat febrer ens van dir que l’Ajuntament de St. Cugat vol la connexió per l’Av. Baixador, i que l’EMD ho accepta, hem volgut provocar que els polítics es pronunciïn obertament i públicament sobre l’assumpte. Les notícies també queden arxivades.

JUNY 2013. PLATAFORMA CIUTADANA GENT PER VALLDOREIX (GxV)

Read Full Post »

plestcDavant la certesa general de que molts dels acords aprovats en els plens municipals queden en l’oblit, UASC va presentar una moció al Ple Municipal del mes de setembre del 2011 amb l’objectiu que els acords municipals plenaris o mocions institucionals tinguessin  la garantia de la seva execució.

Per  això, haurien d’incorporar, no només el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania, sinó també les mesures concretes, és a dir, termini i pressupost, per fer-los efectius. Les mocions haurien d’ésser veritables actes administratius vinculants i dotats dels mitjans per a la seva execució i no simples declaracions d’intencionalitat política.

Per tot això proposàvem:

Incloure en aquelles mocions o declaracions institucionals que, per les seves característiques de competència municipal, tenen un gran impacte en la vida dels ciutadans, la següent informació:

 • Regidoria – regidories o àrees responsables del seu compliment.
 • Calendari d’execució.
 • Partida pressupostaria actual o compromís de finançament futur.
 • Crear una metodologia de seguiment i control d’execució a les Comissions Informatives corresponents.
 • Dació de compte plenaris del desenvolupament i execució de les mocions aprovades amb caràcter semestral.

Aquesta moció va decaure per els vots en contra de CIU i el PP. El primer es justificava dient que ja existien controls i el segon dient que ara no era el moment de canviar el Reglament Orgànic Municipal.

Doncs bé, vint-i-dos mesos desprès, concretament en el Ple Municipal de juny del 2013, el PSC presenta una moció amb el mateix objectiu: Que les mocions aprovades en els plens municipals es tradueixin en accions concretes com garantia de la seva execució.

En definitiva demanaven que, com exercici d’una veritable transparència, el procés per la seva realització no passés desapercebut per els membres del consistori, sinó també per la ciutadania.

Això està establert en el  Reglament de Participació Ciutadana que en l’article 2 sobre el dret a la informació diu:

e) El dret a disposar, a traves dels serveis municipals de participació regulats en el capítol cinquè, de la informació necessària per fer el seguiment i avaluació de l’activitat municipal relativa a l’àmbit d’actuació corresponent.

f) L’ajuntament de Sant Cugat garanteix el dret de ciutadans i ciutadanes a ser informats de l’activitat del municipi i a conèixer els projectes i les actuacions de la Corporació local. Per assolir aquest objectiu l’Ajuntament es dotarà dels mitjans de comunicació públics adients.

Per aconseguir-ho demanaven la creació d’un grup de treball per fer el seguiment dels acords i mocions aprovades i que, amb una periodicitat quadrimestral, elaborés un informe sobre l’estat de les propostes.

Que a final de cada any es generés un resum que fos tramès als membres del Consell de Ciutat i que també s’informés a la ciutadania, especialment als agents, entitats i persones implicades directament.

UASC, en l’exercici del dret de intervenció en els Plens reconegut al Reglament de Participació Ciutadana, va sol·licitar intervenir en el punt de l’ordre del dia. L’Alcaldessa, però, amb total menyspreu de les normes de què s’ha dotat el propi Ajuntament, li va denegar aquest dret.

Aquesta moció va decaure, aquest cop,  per els vots en contra de CIU, que en paraules desafortunades de Francesc Carol, es justificava dient que això exigia més treball.

Com a conclusió, UASC creu que queda plenament demostrat que l’equip de govern de CIU, fent un us antidemocràtic de la seva majoria absoluta i amb una mancança absoluta de transparència, es nega a informar a l’oposició i a la ciutadania del seguiment i compliment de la feina encomanada mitjançant les mocions aprovades als plens municipals. 

UASC considera aquest fet com gravíssim i ho vol fer públic davant de la ciutadania, entitats i associacions al mateix temps que encoratja a l’oposició amb representació municipal a fer tot el possible per defensar els seus drets.

(fotografies de cugat.cat)

UASC – Jaume Massanés i Papell

cugat.cat:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/90272/la_uasc_critica_l_equip_de_govern_per_impedir_el_seguiment_de_les_mocions

Read Full Post »

PROMUSA necessita una reflexió

image_066UASC reconeix  que durant molts anys PROMUSA ha donat uns bons resultats en termes generals. S´han fet bastants habitatges de caràcter públic, que en una ciutat cara, com és Sant Cugat, ha permès que gent amb recursos econòmics limitats accedissin a un habitatge.

Ara be, UASC tal com ja va manifestar a la roda de premsa del 17 de gener del 2012 (PROMUSA, TÉ FUTUR ?), segueix creient que és necessari fer  una reflexió seriosa sobre la viabilitat actual de PROMUSA.

La situació econòmica i social que en el seu moment justificaven la seva creació ha canviat radicalment. Els principals factors d’aquest canvi són:

 • Ha disminuït considerablement la diferencia de preus de compra d’habitatges entre l’oferta privada i la pública arribant, en molts casos, a ser mínima.
 • Davant de les  dificultats actuals per trobar finançamentmoltes persones han de renunciar, desprès del sorteig, als pisos de PROMUSA que tenien adjudicats.
 • La difícil situació econòmica de PROMUSA i les dificultats per trobar crèdit fa que hagin renunciat a la construcció de pisos de lloguer tot i que era la prioritat en el Pla d’Habitatge Local. En el consell d’administració del 31 de gener d’aquest any es va aprovar fer solament 75 habitatges de venda i cap de lloguer.

Altres factors que han incidit negativament són fruit de la presa de decisions errònies en la seva gestió.

 • Activitats no contemplades en el seu objectiu inicial de realitzar habitatge públic, com: Urbanització de carrers i gestió de contribucions especials, locals, naus industrials i centres comercials.
 • Malgrat que les promocions publiques s’han reduït significativament durant els últims anys, el cost econòmic que suposa mantenir l’estructura organitzativa no ha minvat. El pressupost actual  de PROMUSA  puja a 10,5 milions d’euros. El cost corresponent a la partida de personal (supera las 30 persones) és aproximadament d’un milió d’euros (sense la seguretat social) i d’aquesta quantitat quasi uns 600.000 euros corresponen a 10 directius i responsables d’àrea.

Davant d’aquesta situació UASC proposa:

 • Que PROMUSA tingui com únics objectius la creació d’habitatges de lloguer social i la gestió del parc actual.
 • En el cas que el context econòmic actual no permeti la construcció d’habitatges de lloguer orientar els seus esforços per  posar al mercat els pisos buits de la nostra ciutat, tan de propietaris privats com de promotores i entitats financeres.
 • Buscar fórmules per donar les màximes garanties als propietaris privats d’aquests habitatges per salvar les reticències a llogar-los.
 • Estudiar també la possibilitat de treballar en la rehabilitació de habitatges buscant fórmules per posar-los al mercat (masoveria, convenis amb propietaris, etc…).
 • Cercar col·laboracions amb l’Institut Català del Sòl de la Generalitat, entitats financeres, sindicats i societats cooperatives per estar amatents a altres possibilitats perquè Sant Cugat pugui disposar d’habitatges públics  socials.
 • Complir al màxim amb els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica i respectar el medi ambient.
 • La creació urgent d’una comissió de treball que  estudiï, amb la màxima transparència i participació:
  • La situació econòmica i financera de PROMUSA.
  • Redimensionar l’estructura per adaptar-la a les noves funcions.Ha d’incloure una definició correcta dels llocs de treball, perfils i mèrits.
  • Reduir els càrrecs directius.
  • Estudiar la possibilitat de que aquesta nova estructura pugui quedar integrada com un departament dins de la regidoria de Habitatge. En aquest cas PROMUSA ja no tindria raó de ser.
  • Millorar la gestió del manteniment del parc actual d’habitatges.

UASC

cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/89835/la_uasc_vol_que_promusa_s_adapti_a_la_realitat_actual

TOT Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/06/la-uasc-demana-reflexionar-sobre-el-paper-de-promusa-14794.php

Read Full Post »

130523-merce-conesa-sabadell-01Aquesta és la pregunta que li van fer en l’últim ple municipal i que vostè va contestar afirmativament de manera clara i contundent.  El sentiment que va posar en les seves paraules va provocar que jo fos un dels que la va aplaudir.

Dit això, li volia preguntar si vostè assumeix que en el camí cap a la nostra llibertat nacional ha arribat el moment de demostrar amb fets els nostres sentiments i conviccions. Vull saber si vostè esta disposada a assumir amb valentia els riscos, les critiques i els atacs, de tot tipus, que patirà durant aquest camí.

Jo vull creure que el seu compromís és fins les ultimes conseqüències i més sabent que la majoria de santcugatencs i santcugatenques l’acompanyaran en aquest camí si vostè demostra una actitud ferma i compromesa més enllà de brandades paraules .

Ho té mol fàcil per convèncer-me. Torni a posar, aquesta vegada sense excuses, l’estelada  davant de l’ajuntament i iniciï el procés perquè l’ajuntament de Sant Cugat faci efectiva la sobirania fiscal deixant d’ingressar els seus impostos a l’Estat i els pagui a l’Agència Tributària de Catalunya.

970315_10200125603285251_2138372060_n

Vull recordar-li també que durant  l’acte que l’Assemblea Nacional Catalana va organitzar el passat 23 de maig, al teatre La Farandula de Sabadell, vostè va dir, com alcaldessa de Sant Cugat, que “El municipalisme ha de ser el motor cap a la independència”.

Senyora Conesa, per favor, no ens defraudi.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »