Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Novembre de 2012

UASC i la FAV (Federació d’associacions de veïns) de Sant Cugat hem demanat l’empara del Síndic de Greuges de la nostra ciutat davant la falta de voluntat del nostre Ajuntament per aplicar una veritable participació ciutadana.

Aquesta falta de voluntat ha quedat demostrada amb la manca d’interès per part de l’equip de govern de fer complir els acords de la moció institucional aprovada el passat mes de juny, especialment en els acords següents:

Primer.- Enviar un díptic informatiu en el format que es consideri oportú, que expliqui el què són els consells, de cada barri on pertany, de qui el formen i de la importància de participar-hi i fer-ne difusió, fent-ho arribar al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes, i amb la connivència de les entitats, associacions i partitspolítics que hi són representats.

Cinquè.- Estudiar de com informar fer arribar a totes les llars, entitats i associacions l’existència dels Consells de Barri, de la seva operativa i els seus objectius. Fer una crida a la seva participació activa i explicar on podran assabentar-se de les properes convocatòries.

Setè.- Canalitzar públicament la informació sorgida tant de les sessions dels consells de barri com dels grups de treball (actes, acords, convocatòries, calendari d’execució dels compromisos …) a través d’un link directe a la plana web de l’ajuntament per a cada consell, o creant una pàgina web específica, o un procediment similar.

Veure el vídeo de la roda de premsa

Aquesta falta de voluntat vulnera el drets que segons els articles I i XI, de  la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, tenen els ciutadans a ser informats de tot allò que pertoca a la vida social, econòmica, cultural i administrativa local.

UASC També denuncia que en els darrers Consells de Barri ha estat testimoni de la falta d’assistència de la ciutadania per desconeixement dels mateixos, de la no entrega de les actes dels consells anteriors, de la falta de seguiment i control dels acords presos amb anterioritat i la falta de respostes a les preguntes pendents i finalment de la falta d’un criteri en la elecció del secretari.

Aquets defectes vulneren també l’article 1 del Reglament de Participació Ciutadana i els articles 3, 4, 5, 8 i 10 del Reglament dels Consells de Barri de Sant Cugat del Vallès.

Per tot això demanem l’actuació del Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès que com institució té la funció de defensar les llibertats públiques i els drets fonamentals dels veïns del municipi per millorar la participació ciutadana i la bona governança a la nostra ciutat.

UASC – Jaume Massanés i Papell

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/11/la-fav-i-la-uasc-sumen-esforcos-per-millorar-la-participacio-ciutadana-11096.php

Ràdio Sant Cugat: http://www.cugat.cat/noticies/Societat/83081/peticio_de_uasc_i_fav_al_sindic_perque_l_ajuntament_redreci_els_consells_de_barri_

 

Read Full Post »

Veure la roda de premsa per Televisió de Sant Cugat

Aquesta és la proposta que les entitats signatàries presenten als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Rubí, en format de moció, per protegir i rehabilitar l’estany i el torrent dels Alous

Moció Institucional per la protecció i rehabilitació  de l’estany i el torrent dels Alous i el seu entorn  presentada a instancia de les següents entitats, associacions i grups polítics:

Atès el recolzament de:

 • Associació El Mussol per a la protecció del paisatge.
 • Club Muntanyenc de Sant Cugat.
 • VEN – Valldoreix Espais Naturals.
 • CEPNA – Centre d’Estudis i Protecció de la Natura de Rubí.
 • FAV – Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat
 • Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol
 • Associació de Veïns Ca N’Enric La Miranda de Valldoreix
 • Associació de Veïns Can Vall Honrat de Rubí
 • ERC – Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Cugat
 • SI – Solidaritat Catalana per la Independència de Sant Cugat
 • ACR – Alternativa Ciutadana de Rubí
 • UASC – Un altre Sant Cugat

Vist que l’estany del Alous conjuntament amb  el pantà de Can Borrell son les úniques zones humides de Sant Cugat del Vallès i l’única reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

Atès que l’estany dels Alous és troba en un lloc estratègic ja que a la Plana del Vallès els hàbitats de zones humides són molt escassos, i és, a més a més una zona d’aigua permanent que es converteix en un espai de refugi per a la fauna.

Atès la importància de l’estany dels alous com a part del corredor biològic que connecta ecològicament el Parc Natural de Collserola amb els altres espais naturals. Especialment la connectivitat amb altres espais humits propers com els Aigües Molls de Molins de Rei, Pantà de Can Borrell, Can Duran a Cerdanyola i Can Punsit entre altres

Donada la gran diversitat biològica de vegetació i fauna d’aquesta zona humida, com queda reflectit en l’estudi que l’ajuntament de Sant Cugat va encarregar a la consultora Lestes a l’any 2010 i que es porten realitzant estudis d’indicadors biològics i seguiment de fauna des del 2006..

Atès al mal estat i la degradació que pateix l’estany i el seu entorn (Pesca furtiva, camins en mal estat, caça incontrolada, abocadors irregulars, deficient disseny dels col·lectors d’aigües pluvials amb aigües de clavegueram en els dos torrents, usos del sòl desavinents, espècies invasores, horts il·legals…).

Atès la importància del torrent dels Alous com a zona de passeig i de connectivitat de la zona, des de Can Sant Joan fins a Mira-sol i  Can Vallhorat a les portes de Collcerola, que forma part d’un tram de la via verd del Vallès.

Vist el potencial que aquest entorn té per a desenvolupar-hi activitats d’educació ambiental amb les escoles més properes de Rubí i Sant Cugat, i pels ciutadans en general de les dues poblacions, com així es reconeix alPla de Dinamització Educativa del nostre Municipi

A instàncies de les entitats, associacions i partits polítics promotors d’aquesta iniciativa es proposa al Ple de l’ajuntament de Sant Cugat l’adopció del compromís i acords que detallem a continuació.

COMPROMIS

Atesa l’ordenació urbanística de l’estany dels alous i els dos torrents adjacents, aquest Ajuntament es compromet a garantir la protecció d’aquests espais naturals, com a pas previ a una definitiva i compromesa voluntat de protecció i rehabilitació dels espais esmentats.

Per aconseguir-ho, aquest ajuntament es compromet a coordinar-s’hi amb l’Ajuntament de Rubí i les entitats ambientals promotores a fi d’assolir els següents:.

ACORDS

PRIMER.– Portar endavant de forma coordinada amb els serveis municipal respectius , conjuntament amb les entitats , associacions i ciutadans en general, unes jornades cíviques, de treball per netejar l’entorn de l’Estany i el torrent dels alous.

SEGON.- Seguir incloent la zona de l’estany i el torrent dels alous, en els catàlegs d’activitats ambientals ciutadanes i educatives dels dos municipis.

TERCER.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’aigua (ACA)  un estudi acurat del sistema hídric: entrants, drenatge, qualitat i origen de les aigües, possibles contaminats, extraccions abusives creació de basses de laminació de pluvials amb sistema de depuració natural o combinat de l’estany i el torrent dels Alous

QUART.- Establir una zonificació de zones amb l’objectiu de regular eficaçment la freqüentació de persones mitjançant un gradient que vagi d’unes actuacions que suposin una major freqüentació humana a prop de les zones urbanes, fins a unes àrees sense accés (exemple: les àrees de nidificació d’aus).

CINQUÈ.- Traslladar els horts il•legals actuals ubicats dins de la riera  i al seu entorn, estudiant la creació d’una zona d’horts urbans.

SISÈ.- Incrementar la vigilància per evitar la caça furtiva, la pesca, la introducció de especies invasores i la circulació motoritzada. També regular la pastura a espais destinat a aquest ús.

SETÈ.- Buscar fonts de finançament per a actualitzar l’inventari de la fauna i la vegetació del lloc, així com les especies invasores, per determinar-ne la seva importància i poder prendre les mesures adequades. Creació d’espais reservats per garantir la tranquil·litat dels animals (aus migratòries, zones de nidificació,…), pantalles d’arbres per enlairar el vol dels ocells al pas per sobre l’autopista, ferrocarrils o altres infraestructures humanes,  garantir la conservació dels hàbitat i la biodiversitat del lloc.

VUITÉ– Potenciar la vinculació de les associacions i entitats mediambientals  dels municipis més propers (Sant Cugat, Rubí, Papiol ….) i la facultat de Biologia de la Universitat de Autònoma de Barcelona, tant per engegar de forma periòdica campanyes de conservació i neteja de l’espai com per que hi realitzin les seves activitats de recerca i d’educació ambiental.

NOVÉ.- Estudiar la millora i l’enllaç de la xarxa de camins de l’entorn per-què pugui servir per connectar el tram de la Via Verda del torrent dels Alous, que finalitza al parc de Can Sant Joan de Rubí, amb els carrils bicicleta de Sant Cugat, Hospital General, i donar-li continuïtat cap a Can Vallhonrat.

DESÉ– Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Rubí, a l’Agència Catalana de l’aigua i a les entitats adherides en la conservació de la natura.

Sant Cugat del Vallès a 17 de desembre de 2012

UASC – Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/83213/entitats_i_partits_politics_inicien_el_cami_per_a_la_proteccio_de_l_estany_dels_alous

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/83716/nou_impuls_a_la_preservacio_i_dinamitzacio_de_l_estany_i_el_torrent_dels_alous

TOT Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/12/tots-els-partits-es-comprometen-a-dignificar-l-estany-dels-alous-11404.php

Read Full Post »

Fa uns dies un grup de ciutadans i empresaris de la nostra ciutat van fer una roda de premsa per anunciar el naixement d’un Grup de Debat Polític. El seu objectiu és arribar a altres formes de governar i gestionar millor els recursos econòmics de l’Ajuntament de Sant Cugat fent servir les mateixes estratègies i mecanismes de control que les empreses privades.

Per demostrar el fracàs del sistema actual donaven exemples de la falta de transparència del nostre consistori com el gran misteri dels 15 milions d’euros de Sorea que l’any 2009 van servir per tapar el dèficit del nostre ajuntament. També feien esment de la falta de rigor en el control de les concessions, com és el cas de les conegudes Carpes dels Avions quan fa poc coneixíem per sorpresa que no s’havia cobrat el import corresponent als darrers 6 anys.

També van denunciar “la disbauxa” de certes despeses en viatges poc rentables i la injustícia de que els partits polítics amb representació al Ple es financin amb diners dels santcugatencs.

Potser per falta de temps no van esmentar els diners que va deixar de cobrar Impulsis per una mala gestió en la recaptació d’impostos o el desgavell en el control dels treballs i factures de l’anterior empresa externa que gestionava la recollida d’escombraries i la neteja de la nostra ciutat.

Uns dies després, durant la Festa de la Tardor, ens trobem per el carrer tres delegats sindicals del nostre ajuntament, amb unes pancartes prou explicatives, repartint un document on denunciaven irregularitats (https://stcvo.wordpress.com/2012/11/14/el-que-lalcaldessa-de-sant-cugat-i-els-seus-politics-no-diuen/ ) que la gent del carrer desconeixíem.

Evidentment aquestes suposades irregularitats s’han de demostrar, però el silenci de la part denunciada i la seva nul·la difusió davant de la ciutadania és, com a mínim, molt sospitós.

Tots aquest fets em van fer comprendre que la proposta del Grup de Debat Polític, abans esmentat, tenia tota la raó de ser i la seva aplicació urgent, plenament justificada.

No es pot deixar que les majories absolutes governin i gestionin els nostres diners tants i tants anys. Com ja vaig dir fa un temps, en aquest mateix mitjà, correm el perill que una majoria absoluta es transformi en una dictadura blanca difícil de controlar.

Fa falta una transparència nítida de veritat i no d’aparador, un control comptable-pressupostari fàcil d’interpretar i de seguir, una auditoria externa eficient i independent de colors polítics i una oposició activa que faci be la seva feina però a la que no se li amagui informació i tingui totes les eines de control per denunciar les irregularitats si s’escau.

Jaume Massanés i Papell

Radio Sant Cugat:

http://www.cugat.cat/diari/opinio/82467/la_informacio_es_democracia

Read Full Post »

Transcric el text que durant la Festa de la Tardor repartien enllaços sindicals del nostre ajuntament. Evidentment no em faig responsable de les seves manifestacions però creo necessari que la informació flueixi per una completa transparència. Per descomptat poso aquest bloc a la disposició de l’Ajuntament perquè pugui donar la seva versió.

DIUEN que hi ha massa personal a l’administració; EL QUE NO DIUEN és que hi ha massa càrrecs de confiança a Sant Cugat: 19 !!!,amb un cost de 1.256.333,09€/any, mentre que en municipis propers de similar població gestionen el municipi amb només 6.

DIUEN que no hi ha diners i que cal retallar; EL QUE NO DIUEN és que abans de retallar cal redistribuir, com principi moral, ètic, just i democràtic. CiU té vivint dels diners del contribuent de Sant Cugat a 15 regidors que van sortir escollits a les urnes, més el número 16 que no va obtenir cap cadira per vots, però al que n’hi han buscat una com a director d’una empresa pública municipal, cobrant uns 75.000€; més tres secretaris de grup, també escollits entre els seus militants.

DIUEN que s’ha de fer neteja de personal a l’administració; EL QUE NO DIUEN és que a Sant Cugat hi ha moments en què només hi ha una patrulla de servei (2 agents), per a 80.000 habitants. Per què Sant Cugat no té el nombre d’efectius policials necessaris per garantir la seguretat a la ciutadania? En què es van gastar els diners, els anys de bonança econòmica? …en garantir un bon servei no.

DIUEN que s’ha d’estalviar, economitzar i rendabilitzar els recursos econòmics de l’administració; EL QUE NO DIUEN és que com que no hi ha suficients agents de policia (a Sant Cugat tenim una de les ràtios més baixes del país), el 2011 es van pagar uns 220.000€ en hores extres a la policia local i el repartiment d’aquests diners es fa d’una manera poc clara.

DIUEN que ens hem de conformar amb les congelacions salarials; EL QUE NO DIUEN és que a la policia local, l’any 2010 i en plena crisi, 6 comandaments policials van veure augmentades les seves retribucions en un 20% aproximadament.

DIUEN que no poden assumir el cost de les escoles bressol municipals, incrementant les quotes a les famílies; EL QUE NO DIUEN és que van crear un nou lloc de coordinador d’escoles bressol amb un sou d’uns 61.000€/any. Sembla que aquest càrrec ha cessat… a saber on està col·locat.

DIUEN que s’han de retallar les subvencions a les entitats esportives i que no es poden mantenir les instal·lacions en correcte estat per a una pràctica esportiva segura; EL QUE NO DIUEN és que els diners dedicats a la partida de l’àrea d’esports es gasten mantenint una estructura de càrrecs de confiança sobredimensionada: 3 càrrecs de confiança per controlar un equip de 5 persones.

DIUEN que volen la independència per controlar el seu estat propi; EL QUE NO DIUEN és que de moment no només implanten les mesures restrictives estatals, sinó que les augmenten sense justificació, pretenent que la gent treballi per sobre de les 40 hores setmanals, per exemple.

DIUEN que el personal al servei del sector públic no volem treballar més hores; EL QUE NO DIUEN és que no volem que ens apliquin una llei que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, a petició de la mateixa Generalitat governada per CiU, ha dictaminat que en allò referent a la jornada de treball aquesta llei és anticonstitucional.

EL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC EN DEFENSA DELS SEUS DRETS I ELS DE TOTA LA CIUTADANIA

Read Full Post »

UASC demana a l’Ajuntament que faci les gestions i accions necessàries per millorar la seguretat vial a l’entrada de l’escola CEIP La Floresta. Ens referim a la cruïlla de la carretera de Vallvidrera amb el Camí de Can Pagan.

Demanem que també faci les gestions necessàries amb la Diputació de Barcelona  per la part sota la seva responsabilitat.  Ara per ara aquesta cruïlla és un perill permanent per vianants, escolars i cotxes.

UASC proposa les següents accions:

A una distancia raonable de la cruïlla, i ens els dos sentits de circulació, venint de Sant Cugat o de Barcelona, instal·lar a la carretera de Vallvidrera senyals verticals i horitzontals visibles indicant que s’arriba a una zona escolar.

De la mateixa manera instal·lar un semàfor intermitent de color groc/taronja i bandes reductores amb l’objectiu de reduir la velocitat. Les senyals actuals marquen una velocitat màxima de 50 quilometres/hora però aquest matí hem estat testimonis que ningú les respecta. El mateix passa amb el passos de vianants.

Traslladar els dos petits cartells indicadors de l’escola a més distancia de la cruïlla. No és lògic que estiguin dins de la mateixa cruïlla ja que no dona temps a reaccionar i pot ser causa de frenades perilloses.

Dins del Camí de Can Pagan ens hem trobat, en una distancia d’uns 200 metres, quatre senyals horitzontals i verticals que van canviant de 40 a 20 o 30 quilometres per hora. Cal unificar el límit de velocitat. Hem de tenir en compte que a les hores d’entrada i sortida de l’escola molts escolars i acompanyants van a peu.

En el tema de seguretat volem recordar que des de fa anys està pendent d’instal·lar-se l’enllumenat davant de l’escola. Volem recordar que aquesta reivindicació veïnal sempre ha estat frenada per un pla d’enllumenat que mai arriba.

UASC – Jaume Massanés i Papell

Radio Sant Cugat:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/82439/la_uasc_reclama_mes_seguretat_viaria_a_l_entorn_de_l_escola_la_floresta

Read Full Post »