Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Octubre de 2012

UASC fa dues preguntes a l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, i espera una resposta ràpida en forma de fets. No volem més respostes “polítiques”.

La primera pregunta és saber perquè no s’han començat a executar els acords de la moció institucional aprovada el passat 18 de juny.

En aquesta moció, UASC va participar en el primer esborrany i es va presentar i aprovar per tots els grups polítics amb la intenció de potenciar la participació ciutadana.

Els acords eren:

Primer.- Enviar un díptic informatiu, en el format que es consideri oportú, que expliqui què són els consells, de cada barri on pertany, qui els formen i la importància de participar-hi i fer-ne difusió, fent-ho arribar al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes, i amb la conveniència de les entitats, associacions i partits polítics que hi són representats.

Segon.- Establir noves sessions informatives, si es considera oportú, de petit format amb entitats de cada barri, amb presència de l’Àrea de participació ciutadana i del president de cada consell per tal d’incentivar la participació.

Tercer.- Continuar publicant en les agendes de les empreses de comunicació contractades per a l’ajuntament (premsa escrita, Internet, ràdio) informació de la celebració de les sessions dels consells de barri.

Quart.- Publicar en els mitjans de comunicació municipals la convocatòria dels consells de barri, Cugat.cat, QIM’s i web municipal (no només a l’agenda).

Cinquè.- Estudiar com fer arribar a totes les llars, entitats i associacions l’existència dels Consells de Barri, de la seva operativa i els seus objectius. Fer una crida a la seva participació activa i explicar on podran assabentar-se de les properes convocatòries.

Sisè.- Continuar revisant i actualitzant, si escau, la base de dades d’entitats i associacions per tal de fer arribar la convocatòria dels consells tant als membres que hi són representats com a les entitats que hi representen.

Setè.- Canalitzar públicament la informació sorgida tant de les sessions dels consells de barri com dels grups de treball (actes, acords, convocatòries, calendari d’execució dels compromisos…) a través d’un enllaç directe a la plana web de l’ajuntament per a cada consell, o creant una pàgina web específica, o un procediment similar.

Vuitè.- Crear una comissió de participació dels consells de barri formada per un representant de cada consell de barri, i conjuntament amb l’àrea de participació ciutadana de l’ajuntament, per tal de planificar les línies estratègiques per potenciar la participació i la dinamització en els consells.

Novè.- Publicar els presents acords i informar a totes les entitats del Registred’Entitats de la nostra ciutat.

La segona és preguntar si està assabentada del que va passar en el Consell de Barri de Mira-sol del passat dijous dia 18.

Evidentment, volem saber la seva opinió i quines mesures prendrà per que no es torni a repetir amb altres consells de barri.

Passem a detallar una petita mostra dels fets que denunciem:

 • El personal que gestiona el Casal de Mira-sol no estava assabentat, perquè ningú els hi va notificar que a aquella hora hi havia consell. Curiosament es van assabentar per un veí que anava a fer unes gestions una hora abans.
 • En el tauler d’anuncis no hi figurava la convocatòria.
 • En la revista “Tot Sant Cugat” de la setmana anterior no estava publicada tampoc la convocatòria.
 • No és de estranyar que només assistissin quatre veïns de Mira-sol. D’ells, tres eren membres de la AA.VV. de Sant Joan. Quatre persones en representació dels milers de persones que viuen a Mira-sol, Mas Gener i Can Mates.
 • Evidentment el personal del casal ni tenia ni va poder instal·lar els micròfons ni l’equip de gravació.
 • No va venir cap mitjà de comunicació, suposem que tampoc tenien coneixement del consell.
 • El president del Consell, senyor Francesc Carol, va demanar algun voluntari (?) per redactar l’acta. Ningú va contestar perquè evidentment aquesta feina és responsabilitat del secretari.
 • Com ja és històricament habitual, el president del consell no portava resposta a molts del temes ja tractats en anteriors reunions i la resposta és sempre la mateixa: “Ja us ho miraré i ja us diré quelcom”.

No volem estendre’ns més, només volem saber i preguntem per última vegada, si la nostra alcaldessa i el seu equip  de govern  creu de veritat en la participació ciutadana. Els fets indiquen tot el contrari, fins ara és una comèdia per quedar bé. Si no hi creu és millor dir-ho clarament, no fer perdre el temps a la gent i eliminar o minimitzar la regidoria de participació.

Per finalitzar, demanem als partits de la oposició que manifestin públicament el seu posicionament i que facin tot el possible, per redirigir aquest tema. UASC si que creu en una veritable participació ciutadana i ens tindran sempre al seu costat.

U.A.S.C. Jaume Massanés i Papell

Ràdio Sant Cugat:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/81647/la_uasc_critica_l_equip_de_govern_per_no_impulsar_els_consells_de_barri

TOT Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/10/uasc-vol-que-s-executin-els-acords-per-potenciar-la-participacio-ciutadana-10306.php

Read Full Post »

Coincidéncia oportuna

Fa pocs dies es va publicar als mitjans de la nostra ciutat que Sant Cugat exposaria el model de ciutat verda i intel·ligent al World Green Design Forum, que s’ha celebrat a Brussel·les aquesta setmana passada.

El regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals, Joan Puigdomènech, va explicar les apostes de Sant Cugat per convertir-se en una ciutat verda i innovadora amb la intenció de millora la eficiència de la ciutat i la qualitat de vida dels habitants.

Per les mateixes dates, la directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, la santcugatenca Marta Subirà, destacava que les polítiques ambientals són un factor de progrés i benestar perquè permeten que la societat gaudeixi d’un bon entorn natural.

Curiosament, als pocs dies,  Un altre Sant Cugat i Alternativa Ciutadana de Rubí presentem el projecte d’aglutinar las persones i entitats compromeses amb la millora del medi ambient dins d’una plataforma amb l’objectiu inicial de protegir l’estany dels Alous i millorar el seu estat i el seu entorn.

Aviat demanarem als polítics, equip de govern i oposició, de les dues ciutats el seu compromís per treballar tots junts per aconseguir l’objectiu de conservar un paratge que és la única zona humida que ens queda a Sant Cugat.  La seva conservació hauria de ser objectiu prioritari ja que és un espai de refugi per a molts animals i parada per a les aus migratòries convertint-se en un veritable corredor biològic que connecta amb Collserola.

Ara esperem que tots passem de les paraules als fets. Tenim el deure de deixar als nostres fills un entorn natural  i una biodiversitat més sostenible. Al menys, el poc que encara ens queda.

Jaume Massanés i Papell

Radio Sant Cugat:

http://www.cugat.cat/diari/opinio/81418/coincidencia_oportuna

Read Full Post »

D’acord amb el compromís que fa uns mesos vàrem anunciar públicament les formacions polítiques/plataformes ciutadanes UASC (Un altre Sant Cugat) i ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí), amb l’objectiu de treballar conjuntament en temes que afectin a Sant Cugat del Vallès i Rubí, avui ens complau presentar el següent acord:

UASC (Un altre Sant Cugat), ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí) i El Mussol (Associació per a la protecció del paisatge) acorden  promoure i iniciar un procés per protegir, arranjar i potenciar el paratge natural de l’Estany dels Alous i el seu entorn (veure annexos).

Creiem que per aquest procés és necessari crear una Plataforma on estiguin integrades tots aquelles persones que vulguin treballar per el manteniment del medi ambient i per la biodiversitat.

Per aquest motiu invitem a persones particulars, entitats, associacions i a partits polítics, equip de govern i oposició (amb representació o sense) de les dues ciutats, que estiguin interessades, a que hi participin de forma activa dins de la nova Plataforma.

ACR i UASC no busquem liderar aquest moviment ni tampoc treure’n cap redit polític.  Un cop constituïda la Plataforma sols hi restarem com un membre més. Nosaltres només ens comprometem a donar un impuls perquè aquest projecte comenci a caminar i sigui un èxit.  De moment, apart de l’oferiment i les primeres propostes d’El Mussol (veure annexos) ja hem iniciat contactes amb altres entitats de Rubí, Sant Cugat i Valldoreix.

A nivell polític ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí) presentarà pròximament una moció al Ple del seu Ajuntament per la seva implicació en el projecte. A nivell de Sant Cugat UASC no pot fer-ho, perquè no hi tenim representació, però farem els contactes necessaris perquè altres grups polítics, inclòs l’equip de govern, presentin també properament una moció amb el mateix objectiu.

Annex 1 – DESCRIPCIÓ

Es tracta d’una zona de terreny de 12.600 m2 de superfície, amb accés per sota de la línia de FGC que corresponia a l’antic camí de Can Ametller a la Riera de Rubí. El perfil originari del terreny va ésser el de conreu de secà alterat per una excavació on hi és ubicat un estany de 10.250 m2 de superfície de làmina d’aigua.

L’estany dels Alous és la única zona humida que queda a Sant Cugat i a Rubí, i l’única reconeguda per la Generalitat, que a part de com a zona d’aigua permanent es converteix en un espai de refugi per a molts animals i parada per a les aus migratòries gràcies a la qualitat de la seva aigua i la seva vegetació. De fet, cal que tinguem en compte que les zones humides són escasses a l’àrea metropolitana i que les poques que hi ha són importants per la fauna de la zona.

En un estudi de l’any 2007 es van identificar 92 espècies d’ocells, 14 de mamífers, 3 d’amfibis, 6 de rèptils i 6 de peixos.

Als anys 1996 i 2007 el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat va realitzar estudis i unes primeres actuacions per revertir la degradació de l’espai. Malauradament totes les bones intencions van quedar estroncades fins a dia d’avui en que la degradació continua per els impactes ambientals negatius de les infraestructures properes, l’acció humana i la invasió d’espècies invasores.

Annex 2 – UBICACIÓ

L’estany dels Alous està situat al sector més occidental del terme de Sant Cugat del Vallès, i limita amb Rubí pel torrent dels Alous, el tram el Papiol-Montmeló de la RENFE darrera l’estació de Rubí, l’autopista A-7 i el ramal Sant Cugat del Vallès-Terrassa dels FGC, entre les estacions de l’Hospital General de Catalunya i la de Rubí.

Annex 3 – PROPOSTES

Associació El Mussol per a la protecció del paisatge

Primeres propostes que presenta  per a la protecció de l’Estany dels Alous

L’espai de l’estany del Alous es pot ordenar i oferir la oportunitat de crear un espai mixt on hi pot haver espais pel gaudiment dels ciutadans tant dels barris propers com d’altres sectors de Sant Cugat i Rubí. A aquests espais de trobada i d’activitats a l’aire lliure (tallers infantils, per adults, aula de natura,… ) s’hi poden afegir una zona d’hortes urbanes ordenades, àrees de passejada i també espais reservats a la conservació de la fauna i de flora.

Algunes línies a seguir:

 • Fer un estudi acurat del sistema hídric: entrants, drenatge, qualitat i origen de les aigües, possibles contaminats, extraccions abusives creació de basses de laminació de pluvials amb sistema de depuració natural o combinat,…
 • Establir una segregació de zones amb un gradient que vagi d’unes actuacions que suposin una major freqüentació a prop de les zones urbanes, fins a unes àrees sense accés.
 • Incrementar la vigilància per evitar la caça furtiva, la pastura, la pesca i la circulació motoritzada.
 • Traslladar els horts il·legals actuals ubicats dins de la riera  a la zona més urbana per convertir-la en un equipament urbà.
 • Estudiar la fauna[i] i la vegetació[ii] del lloc per determinar-ne la seva importància i poder prendre les mesures adequades. Creació d’espais reservats per garantir la tranquil·litat dels animals (aus migratòries, construcció de nius,…), pantalles d’arbres per enlairar el vol dels ocells al pas per sobre l’autopista, ferrocarrils o altres infraestructures humanes,  garantir la conservació dels hàbitat i la biodiversitat potencial del lloc.
 • Valorar la importància de l’estany dels alous com a part del corredor biològic que relaciona el Parc Natural de Collserola amb els altres espais naturals.
 • És important vincular les associacions i entitats mediambientals  dels municipis més propers (Sant Cugat, Rubí, Papiol ….) i la facultat de Biologia de la Universitat de Bellaterra, tant per engegar campanyes de conservació i neteja de l’espai com per que hi realitzin les seves activitats.
 • També en les zones properes a la part urbana es poden habilitar zones per celebracions o trobades, fins a accions relacionades amb la natura, les arts plàstiques, o altres activitats culturals.

Alternativa Ciutadana de Rubí

 • Estudiar com vincular l’entorna per que pugui servir per connectar el tram de la via verd del torrent dels Alous, que finalitza al parc de Can Sant Joan de Rubí, els carrils bicicleta de Sant Cugat, Hospital General, i la via verd que continua cap a Can Vallhonrat.

CEPNA Rubí

(Centre d’Estudis i Protecció de la Natura a Rubí)

S’adhereixen al projecte i assumeixen les propostes per considerar-les  molt interessants i evidentment estant totalment d’acord amb el que s’exposa

U.A.S.C.
Tot Sant Cugat:
Ràdio Sant Cugat:

Read Full Post »

L’Assemblea General de Nacions Unides va declarar el 2011 com l’Any Internacional dels Boscos per sensibilitzar sobre la gestió sostenible, la conservació i el desenvolupament sostenible de tots els tipus de boscos. Aquests proporcionen refugi, són una font d’aliments, medicines i aigua potable, i ofereixen una àmplia gamma de serveis ambientals, inclosa la conservació de la biodiversitat, l’abastiment d’aigua, la captura de carboni, el control d’inundacions i la protecció contra l’erosió del sòl i la desertificació. Tenen un paper vital en el manteniment d’un clima estable i el medi ambient mundial. Uns bons plans de prevenció, el coneixement del terreny  i disposar dels mitjans necessaris afavoreixen el manteniment dels ecosistemes forestals que poden ajudar a augmentar la nostra resistència al canvi climàtic.

Malauradament aquest any, a Catalunya, concretament durant el mes de juliol, es van declarar dos incendis a l’Alt Empordà (iniciats a la Jonquera i a Portbou) que van afectar les comarques gironines. El primer va afectar unes 13.963 hectàrees  de 19 municipis, ha causat dues morts i ha cremat durant sis dies. El de Portbou, d’altra banda, va cremar 50 hectàrees i va provocar la mort de dues persones que intentaven fugir de les flames escapant pels penya-segats en direcció al mar. Paral·lelament uns 3.200 abonats es van quedar sense llum i 1.700, sense telèfon.

Veure les imatges en directe o per la televisió ens va produir a tots una sensació de fredor, impotència i tristor i sempre ens ve al cap la mateixa pregunta: s’ha fet tot el possible per evitar-ho ? És una pregunta de difícil resposta perquè també intervenen altres factors difícils de preveure com la força del vent o la falta de pluges.

Malgrat tot és molt important disposar d’un pla de prevenció contra incendis el més complert possible i sempre actualitzat.

Dins d’aquesta línia UASC ha preguntat al nostre ajuntament si a la nostra ciutat disposem d’algun pla de prevenció dins del PAM (Pla d’Actuació Municipal) o un PPU (Pla de prevenció d’incendis per les urbanitzacions) que segons la Diputació de Barcelona tots el municipis han de tenir enllestit  a l’any 2015.

L’existència d’aquests dos plans cobra una importància vital a Sant Cugat on urbanitzacions com La Floresta, Les Planes, Can Barata, Sol i Aire i una part de Valldoreix estan dins dels boscos de Collserola i amb un índex molt elevat de risc d’incendis.

Un pla de prevenció  per incendis forestals a les urbanitzacions contempla, entre d’ altres, les següents accions:

 • Entregar a la població un quadern d’autoprotecció i un mapa de recorregut d’evacuació en cas d’incendi.
 • Consells per mantenir els habitatges privats més segurs i com actuar en cas de confinament a casa.
 • Consells si l’incendi ens sorprèn al bosc o dins del cotxe.
 • Mantenir sempre actualitzat el mapa de camins i carrers per accessos i recorreguts d’evacuació segura.
 • Controlar l’estat d’aquestes vies, la seva amplada mínima i prohibir l’aparcament a les cantonades i en carrers estrets per facilitar l’accés als vehicles de socors.
 • Identificar i mantenir l’inventari dels punts on obtenir l’aigua
 • Disposar de sistemes d’alarma i megafonia per avisar als veïns.
 • Verificar una bona cobertura per telèfons mòbils i tenir els mapes de GPS actualitzats.
 • Reduir la biomassa combustible al bosc.
 • Estudiar la implantació de l’ús de ramats d’ovelles per incrementar la neteja del sotabosc.

UASC també proposa la creació d’un grup de veïns voluntaris de cada districte que en col•laboració amb la policia de barri pugui:

 • Assessorar als bombers a identificar els millors accessos per arribar als punts de foc o als llocs per recollir l’aigua (dipòsits, piscines…).
 • Identificar la ubicació de la gent gran amb problemes de mobilitat, d’edat molt avançada i que viuen sols…, i que poden tenir problemes per la seva evacuació.

Aquests plans de prevenció tenen que presentar-se i discutir-se al Consell de Seguretat de Sant Cugat, als Consells de Barri i Grups de Treball de Seguretat.

Evidentment Protecció Civil i les ADF de la nostra ciutat, que tant bona feina fan malgrat las limitacions d’efectius i material , també són actors principals dins de la seva definició i execució.

A dia d’avui encara esperem resposta per part de l’ajuntament. Si finalment la resposta és positiva caldrà felicitar al nostre equip de govern. En cas contrari, animar-lo per que el pla sigui una realitat abans de l’estiu del pròxim any.

Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat:

http://www.cugat.cat/diari/opinio/80827/la_importancia_d_un_bon_pla_de_prevencio

Read Full Post »

La Candidatura presenta un recurs contra la decisió del Ple de l’EMD que canvia substancialment la concessió del Complex Esportiu a l’empresa Eventing Sports, però que continua perjudicant a l’EMD i afavorint injustament a la concessionària.

El ple de l’EMD aprovà en el Ple de 19 de juliol, amb la majoria absoluta de CiU i els vots en contra de la Candidatura de Progrés i el PP, una modificació del plec de condicions de la concessió inicial per la qual l’empresa es féu càrrec de la gestió del Complex Esportiu el 2003.

Les condicions inicials de la concessió, aprovada pel govern de CiU d’abans de 2003, eren molt oneroses per l’EMD i beneficioses en excés per l’empresa concessionària, ja que l’EMD es feia càrrec de les despeses de tots els subministres (aigua, gas i electricitat) , malgrat ser una qüestió jurídicament dubtosa, i que han arribat a sumar més de 130.000 € anuals, i que, a més a més, l’empresa no tenia cap cura en controlar.

La concessionària, Eventing Sports, ha mantingut des de la concessió una actitud, al nostre entendre, absolutament deslleial: no ha recepcionat l’obra malgrat els esforços per solucionar es problemes tècnics per part de l’EMD, ha interposat recursos a cada decret del Govern de l’EMD, ha incomplert les condicions d’inversió contingudes en el contracte, no ha fet correctament el preceptiu manteniment de les instal·lacions, no ha presentat a temps les assegurances i titulacions del personal i ha posat obstacles a l’auditories.

Ara, el govern de CiU realitza canvis substancials en les clàusules, adduint un benefici per a l’EMD perquè així deixaria de pagar una part de les despeses, però encara donarà una subvenció de 50.000 € anuals i continuarà fent-se càrrec del subministrament d’aigua. Amb aquest canvi Valldoreix perd la pista verda, sobre la que el concessionari construirà unes pistes de pàdel. També se li condona el cànon, segons diuen a canvi d’unes classes pels alumnes del Ferran i Clua i de l’ASDI que, de fet ja se n’estaven fent 200 anuals des de sempre, i ara passen a ser només 100.

Segons el vocal Pau Alonso, de la Candidatura de Progrés, i Xavier Lecina, President de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix (AVVPV), això no deixa de ser un regal a l’empresa concessionària, afavorint l’interès privat per damunt del públic.

La Candidatura i l’Associació també considera que un canvi tan substancial a la concessió conculca els principis de la lliure concurrència clarament exposats per la legislació europea. Qualsevol canvi d’aquest tipus s’hauria de fer amb un nou concurs, ja que amb unes condicions tan diferents de les inicials, es podrien presentar altres empreses interessades. Segons l’opinió d’aquest vocal, els incompliments de l’empresa i les càrregues que ha de suportar l’EMD serien justificació suficient per a la rescissió i rescat de la concessió, tal com preveu la llei.

Com a primer pas, la Candidatura de Progrés i l’AVVPV ha presentat un recurs de reposició davant la pròpia EMD, esperant que sigui acceptat el seu contingut, i en cas de ser denegada, estudiarà la compactació d’ambdós recursos en un contenciós administratiu.

Valldoreix, 4 d’octubre de 2012

Read Full Post »