Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Setembre de 2012

UASC pregunta  a l’ajuntament si disposa dels següents plans d’actuació i en quin grau de redactat i d’aplicació es troben:

 • PAM (Pla d’actuació municipal) per gestionar una emergència produïda per un incendi forestal i que ha d’estar homologat per la Generalitat de Catalunya.
 • PPU (Pla de prevenció per urbanitzacions) per evitar els efectes dels incendis forestals establerts a la Llei de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions 5/2003. Està previst que els plans PPU de les 800 urbanitzacions de la província de Barcelona estiguin redactats l’any 2015.

Aquest dos plans són redactats conjuntament per els ajuntaments i la Diputació de Barcelona que, a més a més, ofereix subvencions per la seva realització.

La existència d’aquests dos plans cobra una importància vital en una ciutat com Sant Cugat on districtes com La Floresta, Les Planes i una part de Valldoreix estan dins dels boscos de Collserola i amb un índex molt elevat de risc d’incendis.

Un Pla d’emergències per incendis forestals a les urbanitzacions contempla, entre altres, les següents accions:

 • Entregar a la població un quadern d’autoprotecció i un mapa de recorregut d’evacuació en cas d’incendi.
 • Consells per mantenir els habitatges privats més segurs (obligatorietat del perímetre o franja de seguretat, allunyar els dipòsits de combustible, evitar tanques de bruc, distància entre arbres, mantenir la teulada neta, prioritzar arbres tipus boix, heura, alzina, roure…).
 • Informar a la ciutadania de com actuar en cas de confinament a casa (tancar portes i finestres i altres obertures, tancar la clau de pas dels combustibles, omplir d’aigua la banyera, remullar les zones més amenaçades …).
 • Consells si l’incendi ens sorprèn al bosc o dins del cotxe.
 • Mantenir sempre actualitzat el mapa de camins i carrers per accessos i recorreguts d’evacuació segura.
 • Controlar l’estat d’aquestes vies, la seva amplada mínima i prohibir l’aparcament a les cantonades i en carrers estrets per facilitar l’accés als vehicles de socors.
 • Identificar i mantenir l’inventari dels punts on obtenir l’aigua
 • Disposar de sistemes d’alarma i megafonia per avisar als veïns.
 • Important disposar de cobertura per telèfons mòbils i tenir els mapes de GPS actualitzats.
 • Reduir la biomassa combustible al bosc.
 • L’ús de ramats d’ovelles per incrementar la neteja del sotabosc.

http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/incendis/index.htm

UASC també aposta per la creació d’un grup de veïns voluntaris de cada districte que en col·laboració amb la policia de barri pugui:

 • Ajudar als bombers a identificar els millors accessos per arribar als punts de foc o als llocs per recollir l’aigua (dipòsits, piscines…).
 • Identificar la ubicació de la gent gran amb problemes de mobilitat, d’edat molt avançada i que viuen sols…, i que poden tenir problemes per la seva evacuació.

UASC proposa presentar el pla i els protocols d’actuació al Consell de Seguretat de Sant Cugat, als Consells de Barri i Grups de Treball de Seguretat.

UASC valora la tasca que actualment fan els components de Protecció Civil i les ADF de la nostra ciutat i que també serien membres actius en els plans d’emergència esmentats.

UASC és coneixedor de que l’ajuntament fa cada any una campanya per la prevenció dels incendis però creiem que és molt bàsica i insuficient per preveure les conseqüències, de tots tipus, que pot comportar un incendi.

Creiem que ara és el moment per desenvolupar aquests plans, o similars, i aplicar les mesures recomanades perquè el proper any estiguem encara més protegits davant del risc d’incendis. 

UASC – Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/80552.htm

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/09/la-uasc-proposa-l-implantacio-de-mesures-per-la-prevencio-d-incendis-9754.php

Read Full Post »

Tal com vam anunciar a la roda de premsa del passat mes de maig, on vàrem fer balanç del primer any de treball de UASC, una de les nostres prioritats era seguir potenciant l’ús de les xarxes socials com mitjà propi de comunicació i eina de participació ciutadana.

Avui ens complau anunciar-vos les novetats que UASC ha incorporat o ha millorat en l’ús de la xarxa:

Millores de contingut a la nostra plana web per donar-li més contingut i, sobretot, potenciar el nombre de visitants. Per exemple, el passat mes de juliol vàrem rebre 1.673 visites,  el que suposa un increment del 45%  respecte a la mitjana dels tres mesos anteriors.

http://uasc.cat/press/

 Creació del canal Youtube UASC  on es podran trobar els vídeos de les nostres rodes de premsa, entrevistes, opinió i denúncia ciutadana.

 http://www.youtube.com/user/uaSCcat/videos?sort=da&view=1

Edició del Butlletí UASC, en format digital i en paper. Aquest butlletí tindrà, com a mínim, una periodicitat anual i en ell exposarem un resum extens de totes les nostres activitats. També podrà ser ampliat visitant l’enllaç de la nostra web.

En un principi és de quatre fulls però no descartem ampliar-ho, incloent també altres seccions.

La seva difusió és mitjançant el correu electrònic, bústies (centre i districtes) i, properament, es repartirà durant la Festa de la Tardor. Com ja hem mencionat abans, també es pot llegir i baixar des de la nostra web.

 https://stcvo.files.wordpress.com/2012/09/butlletc3ad-uasc-1209-general.pdf

Potser el que més  ens il•lusiona avui és posar a disposició de santcugatencs i santcugatenques dos Fòrums de participació ciutadana. Les seccions d’Opinió i Denúncies ens permetrà interactuar millor amb els nostres conciutadans.  En primer lloc ens permetrà  conèixer altres opinions i poder fer, aquest és un dels nostres objectius, que les nostres actuacions siguin més fidels  al pensament dels nostres ciutadans. En segon lloc, el fòrum de denúncies no serà solament un lloc per emmagatzemar queixes. No,  la nostra intenció és que aquestes queixes de la gent no quedin en un cul de sac i per això, si s’escau, les posarem en coneixement del responsable corresponent de l’ajuntament, en farem seguiment i, finalment, informarem al ciutadà afectat de quina ha estat la resposta final.

 http://uasc.cat/press/forumsuasc/

Moltes vegades la gent no sap on presentar les denúncies, els hi fa mandra o, el que encara és pitjor, estan escarmentats de presentar-les a l’ajuntament i no rebre cap resposta.

Evidentment seguirem presents en altres plataformes com Facebook, Twitter …

 U.A.S.C.

Sant Cugat del Vallès a 20 de setembre de 2012

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/80249/la_uasc_fa_un_pas_endavant_en_comunicacio_amb_el_ciutadans

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/09/uasc-estrena-nous-canals-de-comunicacio-9557.php

Vídeo de la roda de premsa: http://new.livestream.com/originalmmtv/uasc/videos/3914019

Read Full Post »

UASC comparteix la preocupació de  la nostra alcaldessa referint-se a que els pressupostos del 2013 es troben davant d’un escenari complicat i que s’haurà de fer també un aprimament de l’administració.

A fi de que aquest escenari sigui els menys negatiu per la economia de l’ajuntament, i afecti el menys possible als drets socials i a la qualitat de vida dels santcugatencs, encoratgem a l’equip de govern a treballar en polítiques d’estalvi reals i raonables.

Una bona font d’estalvi és continuar aprofitant la negociació per la renovació dels contractes de serveis. Per exemple, els de neteja i recollida d’escombraries o el de manteniment dels parcs i jardins ja han representat un estalvi econòmic prou important.

Un altre és l’aplicació de les noves tecnologies però amb criteris d’estalvi, tant econòmic com energètic, tangibles i valorables. En aquesta línia és una bona noticia  l’anunci de fa pocs dies d’un 30% d’estalvi  en la despesa energètica de l’enllumenat públic, millorant l’eficiència en la gestió i la instal•lació de nous elements tecnològics. Per UASC aquest anunci suposa també un reconeixement a la proposta que ja incloíem en el nostre programa electoral i també en l’estudi que va quedar reflectit en una nota de premsa del passat mes de març.

També, el fet que l’ajuntament hagi fet seva la proposta de UASC d’aplicar a partir d’ara l’asfaltat lleuger (tipus Av. Pere Planes) per anar completant l’arranjament dels carrers de La Floresta, suposarà un menor cost per el consistori i per els florestans.

Com a següent pas UASC segueix insistint en que el nostre consistori ja no pot mantenir més temps els elevats  salaris, el nivell d’altres èpoques de bonança, ni una estructura del cartipàs polític i del quadre directiu i càrrecs de confiança difícil de justificar. Calen sacrificis en forma d’ajustos, tan organitzatius com econòmics. El mes de gener ja vàrem presentar a la opinió publica una proposta d’ajustos econòmics i d’organització a l’ajuntament per temps de crisis que significaven un estalvi anual de 700.000 euros.

http://uasc.cat/press/proposta-dajustos-economics-i-dorganitzacio-a-lajuntament-en-temps-de-crisis-2/

Hem de tenir molt en compte que l’estalvi que poden representar aquestes mesures, o d’altres, també facilitarà que quan s’apliqui la Llei de Bases de Règim Local puguem mantenir el màxim de prestacions de caràcter voluntari que mantinguin la qualitat de vida dels santcugatencs.

Finalment, indicar que UASC comparteix amb els partits de l’oposició la necessitat de consensuar quines prestacions no obligatòries són indispensables per a la ciutat.

U.A.S.C. – Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/79948/la_uasc_aposta_per_aprimar_l_administracio_i_optimitzar_les_noves_tecnologies

Tot Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/09/uasc-recepta-aprimar-l-administracio-per-estalviar-9467.php

Read Full Post »