Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Abril de 2012

Comunicat de la Plataforma contra l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons i de la Federació d’associacions de veïns de Sant Cugat sobre l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons

La Plataforma contra l’abocador i la FAV de Sant Cugat ha posat en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya que als terrenys de Can Fatjó dels Aurons s’està construint un abocador de deixalles il·legal, facilitant documents que proven que a Can Fatjó dels Aurons hi ha hagut:

• Irregularitats en la concessió de llicències i permisos tant per part de l’Ajuntament de Cerdanyola com de la Generalitat de Catalunya.

• Manca de transparència i ocultació d’informació per part de l’Ajuntament de Cerdanyola i de la Generalitat de Catalunya.

• Irregularitats en les actuacions de l’Ajuntament de Cerdanyola i de la Generalitat de Catalunya, en els àmbits urbanístic, ambiental i de mines que poden generar un enriquiment indegut.

Els fets posats en coneixement de l’Oficina antifrau –acompanyats d’una explicació més exhaustiva i de 19 documents– són els següents:

1. L’empresa Puigfel S.A. adquireix el 2009 els drets miners de l’argilera Almar Productos Cerámicos S.A., al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, al límit amb Sant Cugat del Vallès i Bellaterra. El mateix any l’empresa Puigfel SA compra una participació de la UTE Explotacions Can Fatjó dels Aurons per 500.000 euros, que té per objecte social l’execució del rebliment de la pedrera Almar.

2. L’any 2010 l’empresa Puigfel, mitjançant la societat vinculada Transfel, S.A., activa els treballs per acondicionar la cantera en un dipòsit de residus sense disposar dels permisos d’activitat ni ambientals necessaris. El 2010 l’empresa Puigfel inverteix en els treballs d’ampliació i acondicionament de l’abocador 677.549,40 euros. El 2011 la quantitat invertida probablement és superior i el 2012 els treballs d’ampliació de l’abocador s’acceleren. La qualificació urbanística dels terrenys no permet la construcció d’un abocador ni l’ampliació de l’activitat minera preexistent. S’estima que els ingressos de l’empresa per omplir el clot amb 3 milions de tones de residus urbans serien d’uns 150 milions d’euros (50 euros per tona de residus).

3. Des de 2010, l’empresa Puigfel S.A. ha extret més de 3 milions de tones de terres i ha acondicionat els terrenys a l’empara d’una concessió minera de 1963. El pla de restauració de l’argilera (revisat els anys vuitanta) contempla una extracció de mig milió de tones de terres i limita el perímetre i la profunditat (20 metres) de l’activitat extractiva. A data d’abril de 2012 s’han extret de l’argilera aproximadament 4 milions de tones de terres i la profunditat del clot supera els 60 metres.

4. L’activitat extractiva a Can Fatjó dels Aurons està sotmesa al règim d’autorització ambiental. Està inclosa a l’annex I de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, atès que és una explotació visible des de l’AP7, a 50 metres dels primers habitatges del nucli urbà de Bellaterra, al costat d’edificis d’oficina i hotels i a menys de 500 metres d’escoles i un hospital i a menys de 1.000 metres del nucli urbà de Sant Cugat del Vallès. L’empresa Puigfel S.A. únicament disposa d’una llicència ambiental de l’Ajuntament de Cerdanyola concedida per silenci administratiu l’any 2002, que està caducada. Els informes de l’Ajuntament de Cerdanyola, de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General de Mines de la Generalitat diuen que aquesta llicència ambiental concedida per silenci administratiu l’any 2002 encara és vàlida.

5. Els treballs de construcció d’un abocador han creat una forta alarma social en el territori. Els plens de Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra han rebutjat unànimement l’abocador (ho van fer els plens anteriors a les eleccions locals i ho han reiterat els plens actuals). El Parlament de la Catalunya també va aprovar el juliol de 2011 una resolució de rebuig a l’abocador. Tant els plens de Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra com el Parlament de Catalunya han demanat la restauració del paratge de Can Fatjó dels Aurons amb terres.

6. Des de gener de 2011 s’han denunciat aquests fets a la Direcció General de Mines, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al SEPRONA i a l’Ajuntament de Cerdanyola. Les administracions neguen que s’estigui construint un abocador a Can Fatjó dels Aurons. Argumenten que s’hi estan fent extraccions de terres per segellar altres abocadors de la zona. Únicament un informe tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de març de 2011 reconeix que s’hi està construint un abocador i que s’està incomplint el pla de restauració de l’argilera, fet que s’ha de sancionar.

7. Una Resolució de la Direcció General de Mines de la Generalitat afirma que el pla de restauració de l’argilera no condiciona ni limita la profunditat dels treballs d’extracció minera ni el volum de terres. Ni la Llei ni els precedents avalen aquesta afirmació. D’altra banda, la informació dels plans de labors aprovats anualment per la DG de Mines no reflecteix els moviments reals de terres des de 2010 i es contradiu amb el contingut de l’informe d’auditoria de comptes anuals de l’empresa Puigfel S.A. de 2010.

8. Tant la Generalitat de Catalunya, com l’Ajuntament de Cerdanyola tenen coneixement que des de 2010 Pugifel està construint un abocador tipus II en uns terrenys no aptes des del punt de vista de la qualificació urbanística. Amb la qualificació urbanística actual dels terrenys les administracions no poden concedir ni la llicència d’activitats, ni l’autorització ambiental ni l’ampliació del pla de restauració per emparar l’activitat extractiva actual (amb un extracció de 4 milions de tones, a 60 metres de profunditat) ni tampoc per a la construcció de l’abocador.

9. Tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Cerdanyola tenen coneixement que els treballs per construir l’abocador han comportat un moviment il·legal de més de milions de tones de terres i la destrucció de bosc al costat d’un nucli urbà, escoles i un hospital i en una zona molt rica en aigües subterrànies. La Generalitat té coneixement que aquesta activitat s’està duent a terme i que està sotmesa al règim d’autorització ambiental, però no ha aturat les obres ni ha fet els controls periòdics prescriptius. La profunditat del clot ja supera els 60 metres i, per tant, afecta les aigües freàtiques (a uns 20 metres de profunditat hi ha una primera capa d’aigües freàtiques i a uns 100 metres n’hi ha una segona). La presència permanent d’una bomba d’aigua en funcionament apunta a que s’està duent a terme una activitat de descompressió de l’aqüífer. Aquests fets s’han posat en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua i del SEPRONA (abril 2011).

10. Malgrat les nombroses denúncies realitzades per entitats, ciutadans i l’EMD de Bellaterra, fins a dia d’avui ni la Generalitat de Catalunya ni l’Ajuntament de Cerdanyola han actuat per aturar unes obres que estan produint un dany irreparable en el paisatge i que estan causant enormes molèsties i problemes de contaminació en una zona urbana, a 50 metres  ’habitatges, a menys de 500 metres d’escoles, d’un hospital i al costat d’un hotel i d’edificis d’oficines. El clot està a menys de 2 km del monestir de Sant Cugat del Vallès:

a. L’Ajuntament de Cerdanyola fa més de vuit mesos que té un expedient informatiu obert. Té coneixement que l’empresa Puigfel S.A. està duent a terme una activitat a Can Fatjó dels Aurons per a la qual no disposa ni de permís ambiental, ni de llicència d’activitats i que, a més, infringeix la normativa urbanística.

b. Fa més d’un any que els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya van constatar irregularitats importants en els moviments de terres a Can Fatjó dels Aurons i van proposar sancionar l’empresa Puigfel S.A.

Sant Cugat, Cerdanyola, Bellaterra, 16 d’abril de 2012

Roda de premsa:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/75139.htm/la_plataforma_contra_l_abocador_de_can_fatjo_denuncia_les_administracions_publiques_a_l_oficina_antifrau

Més informació a:

http://www.abocadorcanfatjo.cat/

Read Full Post »

UASC demana a la resta de les forces polítiques de Sant Cugat un acord institucional, en el ple municipal d’aquest dilluns dia 16 d’abril, demanant la dimissió del cap de l’estat espanyol i l’apertura d’una investigació absolutament transparent i publica per aclarir els ingressos i les despeses de la casa real.

UASC sempre ha advocat per un sistema de transparència econòmica i informativa i d’accés a tots els ciutadans pel que fa als pressupostos públics.

Encara que l’àmbit d’actuació de UASC és municipal, i més concretament a Sant Cugat del Vallès, avui volem fer una excepció i  denunciar, per la gravetat dels fets,  la actitud immoral del cap de l’estat espanyol, el rei Joan Carles.

Estem en un moment de greus restriccions econòmiques, amb més de quatre milions de persones a l’atur, amb l’increment constant de fallides de petites i mitjanes empreses, amb retallades a funcionaris, amb l’eliminació sistemàtica de drets socials i amb un atur juvenil que ja supera el 40%.

Desprès de l’opacitat constant i institucionalitzada que impedeix conèixer les despeses de la institució monàrquica, mantinguda amb els impostos que tots nosaltres paguem,  ens assabentem per un accident de caça,  que aquesta persona falta al respecte a  tots aquells ciutadans que ho estan passant malament, també a Sant Cugat, malgastant els diners en viatges simplement per el plaer de matar animals.

Es per això que UASC exigeix que aquesta persona dimiteixi del seu càrrec i s’iniciï l’apertura d’una investigació absolutament transparent i publica per aclarir els ingressos i les despeses de la casa real.

UASC també demana  a la resta de forces polítiques de Sant Cugat un acord institucional en aquest sentit que es llegirà i s’aprovarà durant el ple municipal d’aquest dilluns.

U.A.S.C.  Jaume Massanés i Papell

Informació complementaria:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/74967.htm/la_uasc_insta_el_ple_a_demanar_la_dimissio_del_rei

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/529256-allau-de-critiques-per-la-falta-detica-del-rei-per-anar-de-safari-en-plena-crisi.html

http://www.directe.cat/noticia/194228/rei-cacant-rei-cacat

http://www.vilaweb.cat/noticia/4002743/20120415/premsa-internacional-repassa-escandols-monarquia-espanyola.html

Read Full Post »

Molt a prop de l’estació de Mira-sol, concretament entre els carrers Toledo i Pontevedra, podem trobar una autentica joia. Em refereixo al  Bosc de Can Gatxet.

Es tracta d’un petit bosc, com els de Collserola, que ha pogut sobreviure als grans depredadors immobiliaris que,  mica en mica,  han acabat amb la natura i el paisatge d’aquest districte de Sant Cugat.

Aquest bosc disposava antigament d’una font d’aigua mineral i potable que alimentava  una gran bassa d’emmagatzematge de l’aigua i era un popular lloc d’esbarjo i de berenars amb la quitxalla els dies feiners i d’arrosades i carns a la brasa els dies festius, en els que també hi venien famílies des de Barcelona fins a Sabadell.

Aquestes activitats lúdiques varen quedar interrompudes de soca-rel quan un promotor de Mira-sol, de forma inexplicable, i amb convivència amb les autoritats municipals de l’època va parcel·lar i vendre el que s’havia projectat com a parc de la urbanització. Des d’aleshores sempre va existir  un interès constant dels veïns per a recuperar tot el que restava de l’indret per a ús públic.

De fet, existia un projecte des de l’any 2003 per arranjar el que quedava del bosc però el nostre ajuntament el tenia guardat en un calaix. Va ser a partir de l’any 2005 quan els veïns es van mobilitzar a l’assabentar-se que un grup de persones volien convertir-lo en una zona esportiva privada.

Finalment i gracies a aquests veins, que es van organitzar com plataforma veïnal, al suport de la AAVV de Sant Joan de Mira-sol i també al regidor de medi ambient senyor  Eduard Pomar,  es va aconseguir fer l’arranjament del bosc fins convertir-lo en la realitat actual.

Us convido a fer-hi una passejada i gaudir per uns moments de la sensació d’estar enmig de Collserola. Podreu veure la font i el que resta del petit llac i la vostra quitxalla podrà jugar en el petit parc infantil existent al costat del carrer Pontevedra.

Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/74893.htm

Read Full Post »

UASC denuncia la falta de previsió al posar en funcionament un nou servei com el tercer CAP de Can Mates.

Aquest CAP va ser pensat i dissenyat per acollir als nou habitants de Can Mates a plena ocupació, però ara, amb la nova distribució, gran part de la població de Mira-sol ha estat traslladada al nou Centre.

UASC denuncia la falta de previsió de l’equip de govern atès que des de Mira-sol no hi ha cap mitjà de transport públic disponible fins el nou CAP. Per aconseguir-ho la població de Mira-sol, la majoria gent gran, no té més remei que agafar dues línies d’autobusos que li pot suposar entre anar i tornar dues hores.

Si es fa servir el cotxe privat et trobes que l’aparcament de davant del CAP només té 10 places per els visitants. Les úniques alternatives són aparcar al lateral de la  carretera de Vallvidrera o al carrer Ramon Llull.

Per UASC això és una prova més de la falta de previsió de l’equip de govern davant dels nous projectes que és fan amb presses i sense preveure amb antelació totes les instal·lacions i serveis complementaris necessaris.

Davant d’aquesta situació l’Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol va demanar per escrit solucions a l’ajuntament. Merce Conesa i Raul Grangé van contestar que ells no eren els responsables i que passaven nota a Jordi Puignero com a màxim responsable de mobilitat.

Malauradament a dia d’avui no han rebut cap resposta.

Per fer-se la foto hi ha empentes per sortir a primer pla, però per resoldre els problemes d’una mala planificació tothom s’amaga.

UASC – Jaume Massanés i Papell

cugat.cat:

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/74585.htm/la_uasc_critica_la_manca_de_previsio_en_la_posada_en_marxa_del_cap_turo_de_can_mates

Tot Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/04/uasc-denuncia-la-falta-de-previsio-en-la-posada-en-marxa-del-nou-cap-6498.php

Read Full Post »