Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2012

És una mancança que crida al cel que una ciutat com Sant Cugat, “la smart city” i  amb un número de població estudiantil altíssim, no disposi d’unes sales d’estudi, si més no,  obertes les 24 hores, per tal que els estudiants puguin estudiar i preparar els exàmens en un ambient adient. Aquesta mancança fou àmpliament denunciada per UASC durant la passada campanya electoral.

http://uasc.cat/press/uasc-aposta-per-la-creacio-d%E2%80%99una-veritable-sala-d%E2%80%99estudis-municipal/

L’Ajuntament s’ha preocupat enguany de donar una solució a aquest problema, però la solució donada – el lloguer per 3.000€ , per un mes, d’una sala a ESADE CREAPOLIS, només per la superfície, atès que totes les altres despeses, consergeria, etc. són assumides per l’Ajuntament – resulta inexplicable i, doncs, inacceptable.

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/70658.htm/els_universitaris_de_la_ciutat_podran_utilitzar_les_aules_d_estudi_d_esade_durant_un_mes_

UASC no pot entendre que una institució educativa de luxe com ESADE CREAPOLIS  – que té diners per a  construir un complex educatiu de més de 40 milions d’euros – no tingui recursos per posar a la disposició dels estudiants del municipi un espai gratuït dos mesos l’any, per preparar exàmens. Estem parlant d’un municipi que li ha donat tot tipus de facilitats per la seva implantació.

I tampoc pot entendre UASC que l’Ajuntament, essent  soci d’ESADE CREAPOLIS – amb una aportació de capital de més de 600.000€ (11,27%)- , i membre del Consell d’Administració no tingui la capacitat negociadora suficient per defensar els interessos de la joventut estudiantil del municipi.

UASC creu ridícul que ESADE CREAPOLIS no quedi com un senyor per 3.000€ i més ridícul, encara, que l’Ajuntament s’avingui a negoci tan miserable.

UASC – Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/72945.htm/la_uasc_reclama_unes_sales_d_estudi_gratu%EFtes_obertes_24_hores_

Tot Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/02/la-uasc-qualifica-de-ridicul-i-miserable-l-acord-entre-esade-i-l-ajuntament-per-la-cessio-de-sal-5610.php

Televisió Sant Cugat:

Read Full Post »

UASC sempre ha cregut en la participació ciutadana malgrat les repetides experiències negatives viscudes assistint a ells durant molts anys. Fa poc, mitjançant una nota de premsa, ja vàrem dir que donàvem un vot de confiança a l’equip de govern en aquesta nova etapa però que estaríem expectants vigilant la seva evolució.

No ha fet falta esperar molt de temps per constatar que, si l’equip de govern, i també la oposició, no hi posa remei, tornarem a estar davant d’un frau a la participació ciutadana.

UASC ha assistit a les quatre primeres convocatòries (La Floresta, Les Planes, Centre Oest i Mira-sol) i ha pogut comprovar com, desprès de vuit anys esperant un nou ROM i un nou Reglament de Participació Ciutadana, encara estem en la fase d’esborrany del reglament per gestionar els Consells de Barri. El pitjor és que hem pogut constatar que el nostre consistori, en la seva totalitat, segueix sense la voluntat ni la capacitat política per tirar endavant amb èxit aquesta eina de participació.

No entrarem amb més detalls però a continuació us relacionem les deu millores que UASC farà arribar al regidor de participació per que s’ incloguin urgentment al Reglament definitiu dels Consells de Barri.

a)    Es farà difusió massiva entre la ciutadania, i amb temps suficient, de les convocatòries de cada Consell de Barri mitjançant enviament de circulars als domicilis, publicació als mitjans escrits, ràdio i televisió locals, QUIM’S, etc. La difusió mitjançant les associacions i entitats sols arriba a un tres o quatre per cent dels santcugatencs.

b)    Les actes de cada reunió seran completes incloent també els acords, el calendari de compromisos actualitzat i les aportacions i queixes dels ciutadans.  Aquesta acta serà responsabilitat d’un secretari o funcionari  de l’ajuntament. En cap cas serà responsabilitat de  les associacions i entitats.

c)    L’ajuntament obrirà un espai a la web municipal, fàcilment accessible, per incloure el contingut de les actes, els acords i el calendari de compromisos. Haurà d’ estar actualitzada quinze dies desprès de la celebració de cada Consell.

d)    La representació dels grups polítics no es podrà delegar a militants o simpatitzants. La responsabilitat ha de ser dels regidors per una qüestió operativa, de responsabilitat i de comunicació. Són ells els que estan dia a dia en contacte amb els membres de l’equip de govern, polítics i directors d’àrea i intervenen en les comissions.

e)    Potenciar les comissions o grups de treball, fent-ne també la màxima difusió de les convocatòries i les actes.

f)     No es condicionarà el nomenament del vicepresident del Consell segons les seves afinitats polítiques i sempre serà escollit per consens entre les associacions i entitats registrades.

g)    El president i el vicepresident es sotmetran, cada dos anys, a una moció de confiança per part dels membres del Consell i, si s’escau, es nomenarà un de nou amb el màxim consens possible.

h)    El Reglament de funcionament dels Consell de Barri ha d’ incloure un mínim de normes referents als diners de lliure disposició. Qui decideix, en què es podran dedicar i com es repartiran.

i)      Els pressupostos anuals es presentaran als Consells de forma global i també territorialitzats.

j)      Es ponderarà la importància del vot de les entitats o associacions d’acord amb el nombre d’associats o membres. No pot tenir el mateix pes de vot una representació en nom de tres o quatre persones que de cent o dues-centes.

Finalment demanem a la oposició, estigui o no representada, que sigui més activa en la defensa d’aquest dret de la ciutadania i que si l’equip de govern no li interessa disposar d’aquesta eina de participació ciutadana ho digui clarament i així tots deixarem de perdre el temps.

Jaume Massanés i Papell – U.A.S.C.

cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/72394.htm/la_uasc_s_oposa_al_fet_que_els_partits_deleguin_a_militants_les_representacions_als_consells_de_barri

Tot Sant Cugat:

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/02/la-uasc-proposa-canvis-en-el-reglament-dels-consells-de-barris-5320.php

Televisió Sant Cugat:

http://www.youtube.com/watch?v=DhwTMvwbvcQ&context=C3733f3aADOEgsToPDskIXf4KSW2XwJnOYA0BJ0ZnY

Read Full Post »