Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for gener de 2012

UASC celebra que avui, després de vuit mesos d’un incomprensible retard, s’anunciï que el proper dimarts dia 31 començarà a ser una realitat la constitució dels primers Consells de Barri.
Després de trigar vuit anys a redactar els nous Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana, volem ser positius i optimistes i creiem que ara la participació ciutadana passarà de ser un aparador per a ser ja una realitat. Per això UASC dóna un vot de confiança al regidor responsable de participació senyor Francesc Carol.
De tota manera no és d’estranyar una mica d’escepticisme dels que portem molts anys assistint als anteriors Consells de Districte i a altres òrgans de participació. Tothom recorda que no s’incloïa el seguiment d’acords a les actes, els mateixos temes i reivindicacions es repetien en cada reunió sense obtenir respostes, les absències dels polítics responsables de les àrees o l’ús dirigit dels diners de lliure disposició, etc.
Amb tot això era normal que la gent, cansada i avorrida, optés per no assistir més, nosaltres recordem assistències de només tres o quatre persones de tot un districte.
Ho tornem a repetir, volem ser positius i esperem que a partir d’ara siguem capaços de donar un gir a la situació. Un ajuntament intel • ligent i democràtic ha de ser el primer interessat a tenir operatius uns canals bidireccionals de comunicació amb la ciutadania, llevat que no caigui en la temptació d’una dictadura blanca que pot comportar un mal ús de la majoria absoluta.
Finalment volem anunciar que UASC estarà present a la totalitat dels Consells de Barri per fer-ne un seguiment acurat.

Sant Cugat del Vallès 24 de gener de 2012

Jaume Massanés i Papell – Un altre Sant Cugat (UASC)

Cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/71712.htm/la_uasc_dona_la_benvinguda_amb_escepticisme_als_consells_de_barri

Read Full Post »

Avui fa un any que un grup d’amics i companys, que  pertanyíem a varies associacions de veïns, ens vàrem trobar en un sopar per començar a parlar de la possibilitat de fer una plataforma veïnal (administrativament un partit polític) per presentar-nos a les eleccions municipals.
Érem gent que ja portàvem molts anys treballant per el veïnat, tot veient com els resultats no eren positius degut a la pèssima actitud que sempre ha tingut el nostre ajuntament cap a la participació ciutadana. Cansats, any darrera any, de moltes paraules i pocs fets.
Poc a poc, desprès d’algunes reunions més,  ens vàrem animar i finalment el  14 de març ens vam constituir oficialment amb el nom de UASC – Un altre Sant Cugat.
A les eleccions  vàrem obtenir el recolzament de 597 santcugatencs . Ho vàrem aconseguir amb poc temps per donar-nos a conèixer, amb poquíssims recursos econòmics (tots de la nostra butxaca) i amb una cobertura i presència mínima als mitjans de la nostra ciutat per culpa dels injustos blocs i espais electorals.
Molta gent ho podria considerar un fracàs i molts  estaven convençuts que desapareixeríem.
Tot al contrari. Les cinc-centes noranta -set persones que, com nosaltres,  creien que quedar-se al sofà de casa queixant-se no solucionava els problemes, ens van donar la força necessària per a continuar actius i treballant més que mai, com hem demostrat fins a dia d’avui (http://uasc.cat/press/).
Ara, desprès d’un any, renovem el nostre compromís de seguir treballant amb el mateix esperit de sempre. Serem i arribarem fins on vulguin els santcugatencs i, per descomptat, estem oberts a totes aquelles persones que vulguin aixecar-se del sofà i col•laborar amb nosaltres per a recuperar un Sant Cugat de i per a les persones, socialment més just, realment  transparent  i on la participació sigui una veritable eina de cohesió ciutadana.

Jaume Massanés i Papell

Columna cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/71398.htm

Read Full Post »

És indubtable que, fins a dia d’avui, PROMUSA ha donat uns bons resultats en termes generals. S´han fet bastants habitatges de caràcter públic, que en una ciutat cara, com és Sant Cugat, ha permès que gent amb recursos econòmics limitats accedissin a un habitatge.


Però també hi han hagut aspectes o tasques que no han estat tant positives.
En primer lloc els acabats d´algunes promocions d´habitatges han tingut una qualitat deficient i una pitjor, o negativa, gestió de la seva solució.
En segon lloc el fracàs estrepitós en la urbanització dels carrers dels districtes. Mira-sol i a la Floresta sovint han acabat als tribunals per els contenciosos administratius presentats per el mateixos veïns (amb resolució judicial favorable  per als veïns), i en altres, com és el cas del sector de La Sarreta, han estat amb les obres parades a mig fer i ocasionant  molts problemes i mals de cap al veïnatge de la zona.
A tot això hem de sumar que la greu crisis econòmica actual ha fet que el preu del habitatge privat i públic s’equiparés. També hem de tenir present que a Sant Cugat hi ha un gran nombre de promocions privades d´habitatges acabades i altres a mig fer, en mans de promotors i bancs, que no tenen sortida al mercat lliure. Seria bo que l´ajuntament,  en cas que disposés de recursos econòmics per invertir, negociés amb aquests promotors i bancs l´adquisició de algunes d´aquestes per donar-li un caràcter públic.


Davant d’aquesta alternativa, i perquè representa un elevat cost per les arques del nostre consistori, UASC creu que mantenir la promotora municipal PROMUSA esdevé actualment innecessari. També proposem que la feina de gestió del parc actual d’habitatges que fa PROMUSA, es traspassi a la regidoria d´habitatge de l´ajuntament, que per això hi és.

Ramon Obach – UASC

Vídeo de la roda de premsa:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=10Xk0je91RU

Cugat.cat: http://www.cugat.cat/noticies/Politica/71371.htm/la_uasc_proposa_la_supressio_de_promusa_i_negociar_la_compra_d_habitatge_buit

TotSantCugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/01/uasc-considera-que-promusa-ja-no-es-necessari-4854.php

Altres comentaris:

http://www.pocholoreloaded.com/2012/01/promusa-y-la-mala-gestion-de-ciu-sant.html

Read Full Post »

Read Full Post »

En uns moments de forta crisis econòmica, que ens situa molt a prop de la recessió. Quan el percentatge d’ atur està proper  al 23% i les retallades als serveis socials i als treballadors públics són habituals, el nostre ajuntament no pot quedar immòbil com si res no passés, sobretot perquè la situació, lluny de solucionar-se, encara es pot agreujar més.

La mateixa alcaldessa ha confirmat que aquest any l’ajuntament deixarà d’ingressar cinc milions d’euros degut al alentiment de l’activitat econòmica i a la disminució de les subvencions que venen de l’estat espanyol , la Generalitat i la Diputació de Barcelona entre altres. Per exemple avui em sabut que la Generalitat té pendent 1’1 milions d’euros amb l’Ajuntament en concepte d’aportacions per a escoles bressol (http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/71046.htm/la_generalitat_deu_a_l_area_d_educacio_de_l_ajuntament_mes_d_1_milio_d_euros).

Davant d’aquesta situació el nostre ajuntament ha d’ aplicar polítiques d’estalvi realistes garantint prioritàriament el manteniment de les partides dedicades als serveis socials i als salaris dels treballadors municipals (http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/491316-crisi-als-ajuntaments-ara-acomiadaments.html?cks_mnu_id=260).

Ara és el moment d’ actuar. No podem mantenir els elevats  salaris, al nivell d’altres èpoques de bonança, ni una estructura del cartipàs polític i del quadre directiu difícil de justificar. Calen sacrificis en forma d’ajustos, tant organitzatius com econòmics.

UASC proposa tres línies ben definides per generar estalvi  en base a les següents accions:

A.- Reducció lineal dels salaris del cartipàs municipal.

20% Tinents d’alcalde i regidors de l’equip de govern.

10% Portaveus i regidors de la oposició

20% Gabinet d’Alcaldia i personal directiu d’Àmbits

Aquesta reducció serà temporal durant aquesta legislatura, fins que es reactivi la economia. En altres municipis i empreses publiques els treballadors municipals ja han vist reduïts els salaris i algunes avantatges laborals.

B.-  La segona és reprendre l’esperit de l’antic projecte de “Sant Cugat Eficient” amb l’objectiu de definir correctament, segons les necessitats reals (suprimint inclús aquells càrrecs que no siguin necessaris, si s’escau.), l’organigrama, les funcions i responsabilitats del quadre directiu  i, solament amb aquesta base, ajustar els salaris. Aquests haurien de ser semblants als del personal d’altres ajuntaments de característiques més o menys similars.

Evidentment i seguint la línia de màxima transparència, tota aquesta informació hauria de ser pública i figurar, sempre actualitzada, en els mitjans d’informació del consistori.

C.- La tercera és adoptar, de forma immediata, alguns ajustos i mesures de reorganització en el cartipàs polític i en el quadre directiu.

UASC proposa les següents:

 1. Reduir les tinences d’alcaldia a tres de dedicació exclusiva en coherència amb l’organització actual en tres Àmbits: Gestió de Territori i Qualitat Urbana / Gestió de Governança i Economia / Gestió de Serveis a les Persones. Els dos tinents d’alcalde restants passarien a regidors amb dedicació parcial.
 2. Canviar el criteri de la diferència de salari entre un tinent d’alcalde a dedicació total amb un de dedicació parcial. Actualment és de solament 8.000 euros (60.000 a 52.000 euros). En el cas dels regidors la diferencia és del 50%.
 3. Alleugerar l’ Àrea d’Esports. Tot i la importància de l’esport a la nostra ciutat, no està justificat el que actualment aquesta àrea estigui formada per una Regidoria Delegada, una Direcció d’esports i un Coordinador d’entitats esportives. Proposem que es mantingui la Regidoria Delegada i el Coordinador d’entitats esportives. Paral•lelament  hauria  de millorar definitivament la comunicació i la coordinació amb la Coordinadora d’Entitats Esportives
 4. Aprimar la estructura directiva de Serveis a la Ciutadania que actualment té una Tinent d’Alcalde, tres regidors a dedicació exclusiva i dos direccions. Proposem passar la regidoria de Educació, Universitat i Familia i la regidoria de Cultura i Turisme a dedicació parcial, eliminant també una direcció.
 5. Passar a  dedicació parcial la Cap de Premsa i Cap de Gabinet d’Alcaldia i la Directora de Tecnologia.
 6. Alleugerar la Secretaria  de política municipal de CIU a un sola persona o dos a mitja jornada. No té cap justificació que CIU tingui un secretari més que la resta dels grups polítics tenint en compte que fan la mateixa feina.

L’ aplicació d’algunes d’aquestes accions o mesures produirien un estalvi aproximat de:  685.640 euros anuals (veure quadre adjunt).

Aquests diners podrien servir, com hem dit al principi, per al manteniment de les partides de serveis socials (ajudes per escoles bressol, transport escolar, etc.), serveis bàsics per la ciutat, els salaris dels treballadors de l’ajuntament i si fos possible, per absorbir l’increment en el IBI necessari perquè Sant Cugat sigui Zona 1 en el transport públic.

UASC recolzarà a la resta de formacions polítiques de la ciutat, i especialment a les que tenen representació al Ple, per fer possible aquest ajustos i esperem d’ells un posicionament clar i contundent durant les negociacions dels pressupostos d’aquest any.


 

RETRIBUCIONS ANUALS

ADMINISTRACIÓ LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS

(CARTIPÀS POLÍTIC, CÀRRECS DE CONFIANÇA I EQUIP DIRECTIU MUNICIPAL)

 

ÀREES DISTRIBUCIÓ COST ANUAL
EQUIP DE GOVERN    
Tinents d’alcalde  
Dedicació exclusiva (2×60.000) 120.000 euros
Dedicació parcial (3×52.000) 156.000 euros
Regidors
Dedicació exclusiva (3×47.000) 141.000 euros
Dedicació parcial (5×28.000) 140.000 euros
Acumulació funcions (1×60.000)   60.000 euros
TOTAL EQUIP DE GOVERN 617.000 euros
OPOSICIÓ    
Portaveus (4×24.000)   96.000 euros
Regidors (6×18.500) 111.000 euros
TOTAL OPOSICIÓ 207.000 euros
SECRETARIS GRUPS POLÍTICS    
  CIU (tres secretaris)   52.880 euros
  PP (dos secretaris)   26.440 euros
  PSC (un secretari)   26.440 euros
  ICV  (un secretari)   20.854 euros
  CUP (dos secretaris)   26.440 euros
  TOTAL SECRETARIS 153.054 euros
GABINET D’ALCALDIA
  Cinc persones 253.554 euros
  TOTAL GABINET D’ALCALDIA 253.554 euros
EQUIP DIRECTIU
  Catorze persones 938.210 euros
  TOTAL EQUIP DIRECTIU 938.210 euros
  COST TOTAL ANUAL 2.168.826 euros

Fons d’informació:

 

PROPOSTES UASC PER L’ESTALVI


PROPOSTA

ESTALVI ANUAL

Reduir les tinences d’alcaldia a tres de dedicació exclusiva en coherència amb l’organització actual en tres Àmbits: Gestió de Territori i Qualitat Urbana / Gestió de Governança i Economia / Gestió de Serveis a les Persones. El dos tinents d’alcalde restants passarien a regidors amb dedicació parcial. 40.000 euros
Alleugerar l`Àrea d’Esports que actualment està formada per Regidoria Delegada, Direcció d’esports i un Coordinador d’entitats esportives. Proposem que es mantingui la Regidoria Delegada i el Coordinador d’entitats esportives. 61.000 euros
Aprimar la estructura de Serveis a la Ciutadania que actualment té una Tinent d’Alcalde, tres regidors a dedicació exclusiva i dos direccions. Proposem passar la regidoria de Educació, Universitat i Familia i la regidoria de Cultura i Turisme a dedicació parcial, eliminant també una direcció. 99.000 euros
Optimitzar el Gabinet d’Alcaldia passant el Cap de Premsa a dedicació parcial. 24.000 euros
Optimitzar el Gabinet d’Alcaldia passant al Cap de Gabinet d’Alcaldia a dedicació parcial. 37.800 euros
Passar la Directora de Tecnologia a dedicació parcial 30.500 euros
Alleugerar la Secretaria  de política municipal de CIU a un sola persona o dos a temps compartit. 26.440 euros
Rebaixar (i congelar) els salaris de tot l’Equip de Govern un 20% lineal durant tota la legislatura, mentre no hi hagi reactivació econòmica. 107.800 euros
Rebaixar (i congelar)  els salaris dels regidors i portaveus de la oposició un 10% lineal durant tota la legislatura mentre no hi hagi reactivació econòmica. 20.700 euros
Rebaixar (i congelar)  els salaris del gabinet d’alcaldia i directius un 20% lineal durant tota la legislatura mentre no hi hagi reactivació econòmica. 238.400 euros
Estalvi anual (31,6%) 685.640 euros
Estalvi legislatura (tres anys) 2.056.920 euros

A més, creiem necessari fer un estudi urgent sobre la necessitat  i funcionalitat de les següents direccions o regidories sense cartera, amb un cost anual de 276.942 euros:

 • Directora de Informació i Comunicació
 • Director d’Obres als Districtes
 • Director del OAMCC
 • Coordinador del Patronat Municipal d’Educació
 • Regidoria adjunta a l’alcaldia (sense cartera)

U.A.S.C. – Un altre Sant Cugat

VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pmS87bSGpGk

cugat.cat: http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/71060.htm/la_uasc_proposa_una_reorganitzacio_del_cartipas_per_estalviar_despesa

Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2012/01/uasc-planteja-rebaixar-un-20-el-sou-dels-politics-4720.php

Read Full Post »

Persones irrepetibles

Ara fa uns dies vaig assistir al tradicional concert de Nadal que organitza, com cada any,  l’ Associació de Veins de Sant Joan de Mira-sol.

Va ser un èxit de participació amb més de dues-centes persones que, després d’un magnífic concert de Gospel, van poder gaudir de pastes típiques de Miravet i cava per celebrar les festes i desitjar un bon any .

Per a mi va ser entranyable compartir amb els meus amics de l’ associació aquell moment i poder recordar tota la tasca que porten fent des de fa tants i tants anys sense cap més benefici que la satisfacció de la feina feta des d’ una incombustible voluntat de servei  als veïns.

Recordo la seva lluita perquè que Mira-sol  pogués disposar del Casal actual o la piscina que encara no ha arribat per falta de voluntat política, mai justificada. També va ser important la pressió per aconseguir que la majoria de carrers del districte estiguin ja asfaltats o la llarga lluita per aconseguir que la xarxa de clavegueram i aigües pluvials estigués en condicions.

Però no tot ha estat reivindicació. També hi ha hagut una part festiva que ha cohesionat el veïnat organitzant o col·laborant en  actes com la festa major, la cavalcada de reis, la festa de la paella o botifarrada del Casal  i el mateix concert de nadal entre altres.

I tot això gracies a un grup de persones que mai han defallit,  que han aguantat injustícies, s’han mantingut independents, i han superat moments difícils o de desànim. Unes persones que es mereixen, sense dubte,  el reconeixement dels veïns de Mira-sol.

Persones irrepetibles perquè en aquest mon cada vegada més individualista no tenen relleu.

Moltes gràcies a amics i companys com el Josep Maria, Soledat, Miquel, Agustina, Fructuós, Victor, Lluis, Imma, Xavier, Joaquim, Jordi i molts més que ara no recordo, que tantes hores i esforços han dedicat per millorar Mira-sol.

Jaume Massanés i Papell

Cugat.cat: http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/70572.htm

Read Full Post »