Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Setembre de 2011

Article publicat a la plana setze del Diari de Sant Cugat del divendres 30 de setembre del 2011.

Hom suposa (aquest és el meu cas i estic segur que el de molta altra gent) que, quan el Ple Municipal aprova una moció amb determinats acords que comporten una acció, és (o hauria de ser) per a complir-los i, per tant, caldria instrumentar la forma de garantir el seu compliment, per tal que no sigui un brindis al sol o una declaració amb intencionalitat política.

Per això, als acords presos, caldria incorporar-hi tot el que sigui necessari per a la seva execució, seguiment i control. Definint les regidories responsables de la seva execució, els recursos necessaris, la partida pressupostaria corresponent, el calendari d’execució, així com qui i com farà el seguiment i control. Res de nou, és la pràctica habitual en qualsevol  entitat o empresa, pública o privada.

En l’últim ple municipal UASC i PSC van presentar la moció “PER ASSEGURAR L’EFICÌÈNCIA DEL COMPLIMENT DELS ACORDS, DECLARACIONS I MOCIONS APROVADES PEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT”

El seu títol indica clarament quin era el seu objectiu. Lluny de ser una crítica ni un atac a l’equip de govern, només pretenia ser una aportació constructiva per blindar i reforçar la viabilitat de les mocions, sobretot aquelles de clar impacte en la vida dels ciutadans. A més es proposava crear una metodologia de seguiment de la seva execució per estudiar les desviacions, els seus motius i prendre les mesures necessàries.

Incomprensiblement, la moció no va prosperar pel vot en contra de la majoria absoluta de l’equip de govern (com sovint passa amb les mocions que no presenta el grup de CiU).

El més sorprenent va ser que, en cap moment, l’equip de govern, va intentar buscar el consens, amb un redactat que aconseguís la unanimitat i la seva aprovació amb caràcter institucional (es va fer evident que aquesta moció els molestava), així com que, la portaveu de l’equip de govern digués que veia un doble sentit (?) en la presentació de la moció i que ja existeixen controls per el seguiment de les mocions en les comissiones informatives.

Durant els dos anys que he estat regidor del nostre Ajuntament, he assistit a totes les comissions informatives dels meus àmbits i puc assegurar que mai s’ha fet un repàs de l’estat de compliment de les mocions aprovades.

Amb l’ànim de ser positiu i fer aportacions, proposo un veritable  exercici de transparència per part de l’equip de govern: publicar la llista de mocions i el seu estat d’execució a la web municipal i fer una reunió semestral amb tots els grups municipals per informar-los del seu grau de compliment, amb les explicacions de les desviacions, i consensuant les mesures a adoptar.

Per començar proposo fer-ho amb les següents mocions:

Moció per la implantació dels Camins Segurs Escolars a Sant Cugat del Vallès – Abril 2010

Moció per millorar els serveis de neteja als districtes – Febrer 2011

Moció per a la finalització, en la seva totalitat, de la urbanització dels sector 11-13 de Mira-sol (Sant Cugat del Vallès) – Març 2011

Jaume Massanés i Papell – Portaveu de UASC

Read Full Post »

MOCIÓ QUE PRESENTA UASC(1) PER ASSEGURAR L’EFICÌÈNCIA DEL COMPLIMENT DELS ACORDS, DECLARACIONS I MOCIONS APROVADES PEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT.

 Text de la moció que es presentarà al proper Ple de dilluns 19 de setembre:

 

Els plens municipals tenen capacitat d’aprovar acords proposats pel govern municipal. També existeixen accions declaratives, de posicionament polític o que insten a executar accions. Existeixen aquestes actuacions mitjançant mocions, declaracions de junta de portaveus o declaracions institucionals.

Les mocions institucionals són mocions negociades i pactades entre tots els grups municipals amb presència al Ple per fer possible la seva aprovació de forma global i unitària.

El Ple Municipal de Sant Cugat s’ha caracteritzat pel gran nombre de mocions consensuades que han esdevingut accions declaratives consensuades, aspecte positiu a destacar.

Els acords municipals plenaris, però, hauran de tenir la garantia de la seva execució i , per això, haurien d’incorporar no només el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania sinó també  les mesures concretes, és a dir, termini i pressupost, per fer-los efectius.   Les mocions s’hauran d’ésser veritables actes administratius vinculants i dotats dels mitjans per a la seva execució i no simples declaracions d’intencionalitat política.

Existeixen, malgrat tot, alguns acords que no s’han dut a terme o la seva aplicació s’ha perllongat en el temps fora dels acords aprovats.

Per tot això el ple acorda:

Primer.- Incloure en aquelles mocions o declaracions  institucionals que per les seves característiques de competència municipal i de clar impacte en la vida dels ciutadans la següent informació  :

•           Regidoria – regidories o àrees responsables del seu compliment.

•           Calendari d’execució.

•           Partida pressupostaria actual o compromís de finançament futur.

Segon.- Crear una metodologia de seguiment i control d’execució a les Comissions Informatives corresponents.

Tercer.- Dació de compte plenaris del desenvolupament i execució de les mocions aprovades amb caràcter semestral

(1)   D’acord amb el nou Reglament Orgànic Municipal tenim que entrar aquesta moció via un grup present al consistori. En aquest cas serà el PSC i intervindrà en el Ple com a portaveu de UASC en Jaume Massanés i Papell

UASC – Un altre Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 19 de setembre de 2011

cugat.cat: http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/66485.htm/la_uasc_exigeix_que_les_mocions_dels_plens_s_acabin_duent_a_la_practica

Resultat de la votació al Ple:

A favor 6 (ICV,PSC i CUP)

Abstencio: 4 (PP)

En contra: 15 (CIU)

Un cop més CiU ha fet valer el rodet de la seva majoria abosulta en un exercici d’opacitat comportant-se com una dictadura blanca.

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/66722.htm/l_equip_de_govern_rebutja_una_mocio_sobre_el_seguiment_i_compliment_de_les_mocions

Read Full Post »

Cada cop són més reiterades les queixes dels veïns del centre i districtes per l’estat degradat dels voltants de les zones on estan ubicats els contenidors d’escombraries. Es habitual trobar-se mobles, matalassos, restos de material provinent d’obres, ferralla, resta de podes i altres elements abandonats al costat dels contenidors.

No tenim cap dubte que els màxims responsables són les persones incíviques que dipositen aquest material en aquestes zones.

Ara bé, l’ajuntament no pot adoptar una actitud passiva davant d’aquesta situació, no pot mirar cap a un altre lloc com si no passes res, ja fa massa temps que dura.

Ha arribat el moment d’entomar la seva responsabilitat i prendre les actuacions que cregui necessàries.

Des de UASC proposem les següents:

  • Realitzar una campanya de sensibilització utilitzant tots els mitjans de la ciutat, tant públics com privats.
  • Fer arribar millor a la ciutadania informació del servei que ja disposa l’ajuntament per retirar els materials abans esmentats. Es un servei que funciona molt bé però encara és poc conegut i que possiblement és millorable.
  • Crear la figura del agent voluntari de civisme com element informador i dissuasiu al mateix temps.
  • Informar a les empreses de construcció, reparacions, mobles, jardineria, etc. de que el material i restes que generen o retiren no poden ser abandonades al costat dels contenidors.
  • Estudiar la possibilitat incorporar a punts estratègics de la ciutat containers per encabir aquests materials. Caldria informar de la seva localització i calendari de recollida.
  • Fer complir amb rigor les ordenances municipals de Convivència Ciutadana, en aquest cas el  Capítol II (articles 103 i 106), Capítol III (articles 107,115 i 116)
  • Finalment, si s’escau, aplicar sancions, perquè les ordenances es fan per complir-les.

Volem un ajuntament que assumeixi les seves responsabilitats i si ha de prendre decisions incòmodes per fer complir les ordenances municipals, que les apliqui amb el màxim rigor per bé de la majoria i la imatge de la ciutat.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/66183.htm/la_uasc_denuncia_incivisme_al_voltant_dels_contenidors

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/66203.htm/l_equip_de_govern_fara__controls_coercitius__per_qui_faci_un_mal_us_dels_contenidors

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/66699.htm

Read Full Post »