Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Juliol de 2011

El 29 de juliol, l’Ajuntament de Cerdanyola ha desestimat el recurs presentat per l’empresa Puigfel demanant la suspensió del certificat d’incompatibilitat urbanística de l’Ajuntament de Cerdanyola. Aquest és un pas important en la lluita contra l’abocador, atès que comporta l’arxiu del procediment administratiu obert al Departament de Territori i Sostenibilitat per tramitar l’abocador.

Els plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra han rebutjat de forma expressa, reiterada i contundent aquest abocador. El Ple de Cerdanyola del 28 de juliol ha tornat a demanar per unanimitat que el Govern de la Generalitat es pronunciï sobre l’abocador de Can Fatjó dels Aurons, el descarti definitivament i procedeixi a complir de manera immediata el projecte de restauració de l’argilera amb terres.

Ens costa entendre les raons per les quals el Conseller Lluís Recoder es nega reiteradament a pronunciar-se sobre aquest abocador, ignorant les demandes dels plens de Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra, del Parlament de Catalunya i dels veïns. El Conseller Recoder s’ha negat a parlar d’aquest abocador tant amb la Plataforma contra l’abocador com al president de l’EMD de Bellaterra. Això certament ens preocupa, perquè precisament qui ha de prendre les properes decisions sobre aquest abocador és el departament de Territori i Sostenibilitat:

–       Una vegada l’Ajuntament de Cerdanyola ha declarat la incompatibilitat urbanística de l’abocador i ha rebutjat el recurs presentat per Puigfel, el Departament del Sr. Recoder  ha d’arxivar el procediment administratiu obert per tirar endavant l’abocador.

–       La Direcció General d’Urbanisme del departament del Sr. Recoder està pendent d’emetre un informe per determinar si un pla especial urbanístic és la via per aprovar l’abocador.

–       L’empresa Puigfel justifica l’interès públic i supramunicipal d’aquest abocador amb la Carta de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) d’octubre de 2010. Fins al dia d’avui el director de l’ARC ha fet declaracions dient que aquest abocador ha passat a ser història, però no hi ha absolutament CAP document ni CAP comunicació oficial ni de l’ARC ni del Govern que així ho confirmi. Per suposat el Sr. Recoder no s’ha pronunciat públicament sobre aquest assumpte.

–       Els mateixos inspectors del Departament de Territori i Sostenibilitat han detectat irregularitats en el compliment del pla de restauració de l’argilera. És competència del Departament del senyor Recoder denunciar els incompliments del Pla de restauració de l’argilera i imposar les sancions oportunes.

Certament els veïns no podem estar tranquils, de motius no ens en falten: El vot en contra a la moció del Parlament de Catalunya de rebuig a l’abocador per part del grup de CiU, la negativa reiterada del Conseller Lluís Recoder a pronunciar-se, la passivitat del Departament de Territori i Sostenibilitat en aquest tema que tanta alarma social ha causat entre els veïns i les escoles, o la persistència de l’empresa Puigfel per tirar endavant el projecte d’abocador, en són bons exemples.

Des del Govern i des del grup parlamentari de CiU  se’ns ha dit que no es pot governar un país a cops de moció del Parlament de Catalunya, que les decisions sobre els abocadors corresponen al Govern i no al Parlament ni als ciutadans. Demanem que aquestes paraules es traslladin a fets i que el Govern i, més particularment, la Conselleria del senyor Lluís Recoder, comenci a actuar i prengui les decisions oportunes per donar una solució definitiva al clot de l’argilera Almar. Una solució que, com en repetides ocasions s’ha dit des del Govern de la Generalitat, s’ha de consensuar amb el territori.

Senyor Recoder, el territori ho pot dir més fort però no més clar: EL TERRITORI VOL QUE EL CLOT DE L’ARGILERA ALMAR ES COMENCI A OMPLIR AMB TERRES JA, tal i com preveu el pla de restauració actual.

Plataforma contra l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons

29 de juliol de 2011

Read Full Post »

COMUNICAT DE PREMSA:
LA SALUT DE LA POBLACIÓ DEL VALLÈS ESTÀ EN RISC

Atemptat contra la salut de la població del Vallès Occidental sense precedents.
El dia 30 de juny, la direcció de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa ha presentat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que suposa l’eliminació dels serveis de Rehabilitació, Endocrinologia i Reumatologia, així com una reducció dramàtica de tots els serveis assistencials de l’hospital.
Si finalment l’ERO s’aplica, tindrà unes repercussions molt importants en l’atenció mèdica dels ciutadans. S’anul·laran visites i tractaments amb els especialistes de Reumatologia, Endocrinologia i Rehabilitació. En la resta d’especialitats, les llargues llistes d’espera encara ho seran més tant per consultes, proves com cirurgies. No som els metges els únics afectats: infermeres, fisioterapeutes, administratives, lliterers, auxiliars, treballadores socials, logopedes, psicòlegs, neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, tècnics i d’altres també ho estan.

Els polítics ens prometen que es garantirà la qualitat assistencial. Qui s’ho creu això?
Aquesta situació implica que en el cas que pateixi un accident de trànsit, una embòlia cerebral, una descompensació diabètica, una artritis invalidant, un atac de cor o moltes d’altres malalties agudes greus i cròniques discapacitants no podrà ser atès de manera adequada. La salut del Vallès està en risc.
Informem i alertem de la greu situació que afecta tant a la nostra població com als professionals que han fet créixer aquesta entitat. Volem seguir donant una atenció mèdica digna i de qualitat.

Si vol vetllar per la seva salut, informi’s i actuï.

Signat:
Associació Professional de Facultatius de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa

Read Full Post »

Publico aquest comunicat de la delegació de la CGT – Ajuntament de Sant Cugat – per la gravetat de les seves afirmacions. De la mateixa manera que considero que aquesta denúncia a de ser de coneixement públic, també poso a la disposició de l’ajuntament aquest espai perquè el desmenteixi o realitzi les consideracions que cregui necessari. Jaume Massanés i Papell

El Ple del passat dilluns 11 va aprovar les retribucions dels polítics i la determinació dels càrrecs confiança i personal directiu amb les seves retribucions. Dimarts Gerència va adreçar al personal municipal una nota amb el nou organigrama de gestió, sense noms. Dilluns, el departament de premsa de l’Ajuntament va enviar una nota de premsa amb l’organigrama de gestió incloent els noms dels futurs ocupants, que encara no han estat nomenats pel Ple (document adjunt).

https://stcvo.files.wordpress.com/2011/07/organigrama-de-gestio-juliol-2011.pdf

Senyora Conesa, el personal municipal té diverses preguntes en relació a l’aprovació del cartipàs municipal i del nomenament del personal de confiança i personal directiu

 1.  Considera una mesura d’austeritat pagar a un tinent d’alcalde amb dedicació parcial el 86,88% del salari que cobra un que té dedicació exclusiva? I per què es paguen per primer cop dietes a una tinència d’alcaldia amb dedicació parcial?

 2.  Confirma la cartera política de Recursos Humans del senyor Jordi Puigneró, sabent que en la legislatura passada ha autoritzat mobilitats sense concurrència, nomenaments a dit i pagaments de sobresous injustificats de certs treballadors/es,  que han estat objecte de mobilitzacions i de denúncia  per part del personal municipal l’any 2010?  És aquest el millor candidat entre tot l’equip de govern?

 3.  Per què tenim un càrrec de confiança/directiu més? (aprovats el 2007: 18, aprovats el 2011: 19)

 4.   En relació a l’organigrama de gestió li demanem que justifiqui:

a.  Perquè consta l’Inspector en cap dins l’organigrama de gestió quan no es tracta de personal directiu ni de confiança? La resta de caps de servei -funcionaris igual que l’Inspector- no figuren a l’organigrama de gestió. Es important aclarir si és o no un càrrec de confiança per discernir la naturalesa dels seus actes administratius.

 b. Perquè l’acord proposat al Ple fa diferència entre personal de confiança (assessorament) i personal directiu (tècnic) si tots han estat seleccionats a dit, sense processos selectius que garanteixin la concurrència, publicitat, mèrit capacitat i idoneïtat que fixa l’art.13 de la Llei 7/2007 del Estatut bàsic de l’empleat públic?  On està la promoció interna difundida pel senyor Puigneró i que, de confirmar-se els noms, seria contrària a la legislació vigent? No voldria dir promoció digital enlloc de promoció interna?

 c.  La RLT aprovada al Ple de 19 de Juliol de 2010 determina que la persona ocupant d’una direcció ha de pertànyer al grup A1 (tècnic superior). Proposarà al Ple de la Corporació/nomenarà una persona que ni tan sol compleix els requisits bàsics per proveir el lloc? Sap que el seu nomenament és il·legal i hauria de respondre davant la llei? Es aquest l’equip tècnic, eficaç i eficient i de gran professionalitat –paraules seves que comandarà les àrees de treball?

 d. Com és possible que el càrrec de confiança (d’assessorament) de Coordinador d’entitats esportives DEPENGUI FUNCIONAL I ORGÀNICAMENT de la Direcció d’Esports  que és una direcció tècnica?

 e.  Què motiva que els llocs de treball de Coordinador d’entitats esportives i Coordinador del PME es proveeixin amb personal eventual i no amb personal funcionari mitjançant la convocatòria de processos selectius oberts?

 f.  Perquè no es regularitza la situació incorrecta des actuals directors de l’OAMCIC i del Museu, contractats a proposta política sense procés selectiu? Proposem que els nomeni com a càrrecs de confiança o personal directiu que és el que són en realitat. I en cas que no ho hagin de ser: quan convocarà el procés selectiu per proveir les places per personal funcionari?

Senyora Conesa, en els seus discursos d’investidura de 28/11/10 i 1/6/11, va dir literalment: els nostres ciutadans esperen que amb la nostra actitud contribuïm a dignificar la política (…) Caldrà gestionar els recursos de manera austera, eficient i transparent.(…) perquè l’obligació dels governants és administrar un patrimoni que és de tothom, fer-ho amb transparència i rendint comptes. (…).Per això em comprometo a presentar un cartipàs contingut i també un equip tècnic eficaç i eficient així com de gran professionalitat per comandar les àrees municipals.

Li comprem íntegrament el discurs, però cal fer accions coherents que donin credibilitat a les paraules. Altrament estarem davant de l’acostumada demagògia política, buida de continguts, que ha motivat que  milers i milers de ciutadans i ciutadanes sortim al carrer per dir: PROU!!! DEMOCRÀCIA REAL JA!!! Per això li demanem:

 – VOLEM UN AJUNTAMENT TRANSPARENT: I per això exigim la destitució del senyor Jordi Puigneró de la cartera de Recursos Humans, per ser responsable polític de totes les irregularitats comeses la passada legislatura. Estem convençuts que vostè no aprova tals accions com a alcaldessa i líder del nou Equip de govern.

 – NECESSITEM DIRECTIUS PROFESSIONALS: I per això exigim que es facin processos selectius per a TOTS els llocs de direcció i que es DIFONGUI la convocatòria del procés selectiu i es PUBLIQUI l’historial curricular que demostri la vàlua i professionalitat del personal directiu que mereix exercir a l’Ajuntament de Sant Cugat.

CGT – Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Read Full Post »

UASC encoratja a l’alcaldessa Merce Conesa i el seu equip de govern a fer realitat la seva antiga i repetida reivindicació perquè les estacions de Sant Cugat siguin Zona 1 del transport públic.

Ara arriba el moment que CiU faci realitat, ja que està en les seves mans, les promeses que va fer durant la campanya que va iniciar el març de l’any 2005 i que ha anat repetint durant els processos electorals.

A més, l’ex-alcalde , i ara conseller de Territori i Sostenibilitat, ha refermat fa poc el compromís d’incloure Sant Cugat en aquesta zona.

Ara es reuneixen tots els condicionants necessaris. D’una banda CiU té majoria absoluta en el nostre consistori i governa a la Generalitat, i Mercè Conesa serà vicepresidenta de la Diputació de Barcelona.

És el moment òptim,  ja que en breus dies es constituirà el nou govern metropolità.

Aquesta mesura comportarà beneficis econòmics, en aquests moments tan delicats, a moltes famílies de la nostra ciutat.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/65024.htm/la_uasc_encoratja_conesa_a_complir_les_promeses_sobre_la_zona_1_de_transport_public

http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/435420-uasc-demana-a-ciu-estar-a-la-zona-1-del-transport.html?cks_mnu_id=260

Una mica d’història:
http://www.radiosantcugat.cat/noticies/eleccions2011/62520.htm/conesa_descarta_que_l_entrada_a_la_zona_1_impliqui_apujar_l_ibi

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/58612.htm/jutjats_propis_i_zona_1_de_transport%2C_demandes_de_conesa_als_consellers

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/58102.htm/l_ajuntament_continuara_reclamant_al_nou_govern_la_integracio_a_la_zona_1_dels_fgc

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/44739.htm/recasens_%28ciu%29_augura_pocs_usuaris_de_la_t-12_en_no_formar_part_sant_cugat_de_la_zona_1_de_transport

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/41093.htm/ciu_demana_la_zona_1_dels_fgc_per_a_sant_cugat

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/15719.htm/ciu_engega_una_campanya_per_aconseguir_que_les_estacions_dels_fgc_a_sant_cugat_estiguin_dins_la__zona_1_

Read Full Post »

Imaginem que tots esteu assabentats i preocupats per les retallades que s’estan duent a terme a la sanitat pública. Algunes ja s’han implementat i d’altres ho serán un cop la Generalitat aprovi  l’ Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que com veurem te conseqüències nefastes pels usuaris i pels treballadors de la sanitat. En aquest moments l’ERO està en mans del comitè de treballadors de la sanitat i si no arriben a un acord amb Mútua de Terrassa serà el departament de treball de la Generalitat qui dicti la resolució definitiva. I si tenim en compte que CAT-SALUT ha retallat en 13’5 milions el pressupost  a la Mutua de Terrassa, aquesta és la raó del ERO, ens podem perfectament imaginar en quin sentit anirà la resolució de la Generalitat

Tots estem preocupats però la FAV encara no s’ha pronunciat i potser ara és el moment de donar la nostra opinió. Però abans cal fer  un resum del que pot ser la situació en la que ens trobem d’aquí un mes. L’experiència ens diu que el mes d’agost és un mes molt perillós perquè hi ha gent que no fa vacances.

CAP VALLDOREIX.

–  Tancament durant tot el mes d’agost.

–  Supressió del servei de rehabilitació. Aquest servei no es donava al CAP     La Mina. També es suprimeix a Rubí. Si tenim en compte que   tant a Rubí com a Valldoreix estaven funcionant al 100 % i amb llistes d’espera podem fàcilment preveure el que pot passar.

–  Supressió de dues especialitats: reumatologia i endocrinologia. Fins ara visitaven dues hores setmanals a cada una de les dues especialitats.

–  Supressió o disminució de les hores dels programa salut i escola, programa d’atenció a la dona, programa de salut bucodental…

Important també és com afecta l’ERO als treballadors. La disminució d’hores de treball i de sou d’infermeres i administratius tindrà també conseqüències negatives pels usuaris.

–  Disminució d’un 15 % de la jornada laboral i del sou del personal administratiu.

–  Disminució d’un 10% de la jornada laboral i del sou del personal d’infermeria.

–  Desapareixen les suplències . En cas der baixa no hi hauran substitucions.

–  No renovació de contractes al personal eventual.

CAP LA MINA.

   – Desaparició probable a causa de la disminució de les hores de treball dels programes Salut i Escola, Programa d’Atenció a la Dona,  Programa de Salut Bucodental,  Grup de Fibromialgia …

–  Disminució d’un 10% de la jornada laboral i del sou de totes les infermeres. Acomiadament d’una treballadora.

–   Acomiadament d’una administrativa   i reducció  de la jornada laboral   i sou de dues administratives més ( una del 10% i l’altra del 50%.).

–  No renovació de contractes al personal eventual.

HOSPITAL UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA.

L’ERO de suspensió i reducció temporal presentat per Mútua de Terrassa afecta a un total de 884 persones d’una plantilla de 2497 (35%) . Ha de suposar, segons la pròpia entitat l’estalvi de 13’5 milions . I si les mesures de gestió han de permetre un estalvi d 5’2 milions la resta es pensa aconseguir retallant l’activitat assistencial, com ara per exemple:

–         Suspensió    de totes les intervencions quirúrgiques no urgents durant el mes d’agost.

–         Disminució del número total d’ intervencions quirúrgiques anuals.

–         Disminució   de l’activitat a les Consultes Externes i en conseqüència menys especialistes i menys hores de visita.

–         Tancament de la planta 12 de l’hospital ( 35 llits menys).

–         Menor oferta de proves complementàries i suspensió d’alguns tractaments.

Es evident que tot plegat comportarà l’increment de les llistes d’espera a metges de família, especialistes i en les intervencions quirúrgiques i la desaparició de serveis importants que s’estaven donant fins ara.

Nosaltres , com usuaris, no podem acceptar que amb poc temps es tiri per terra  tot l’esforç que els professionals, les administracions publiques, els sindicats.., han fet perquè  la sanitat a Catalunya sigui una de les millors del món ( la num. 5 ) amb una despesa anual per habitant de 1250 euros, i un percentatge del 6’5 del PIB molt inferior a la majoria d’estats europeus.

F.A.V. Sant Cugat del Vallès

Read Full Post »

http://www.abocadorcanfatjo.cat/localitzacio.html

Comunicat de premsa

Exigim a l’alcaldessa de Sant Cugat i al conseller Recoder una actitud ferma i un posicionament clar respecte al abocador de deixalles de Can Fatjó dels Aurons situat al terme municipal de Cerdanyola.

Els seus possibles efectes negatius afectaran també als nostres barris o sectors de Volpelleres, Coll Favà i Can Magí. En definitiva, al costat d’escoles, habitatges, i un hospital.

La seva il•legalitat està confirmada per inspectors de la Generalitat de Catalunya i per la Guardia Civil. Tampoc disposen dels permisos ambientals i d’activitats necessaris.

Exigim a l’alcaldessa de Sant Cugat una actitud ferma i un posicionament clar respecte al abocador de deixalles de Can Fatjó dels Aurons.

Tot i que està ubicat al municipi de Cerdanyola, la seva proximitat fa que els seus possibles efectes negatius puguin afectar també als nostres barris o sectors de Volpelleres, Coll Favà i Can Magí. En definitiva, al costat d’escoles, habitatges, i un hospital.

A tall d’exemple, els veïns que estan a 1,5 quilometres de l’abocador Elena de Cerdanyola, de similars característiques, han presentat nombroses queixes pel fet que al vespre la pudor és insostenible.

La seva il·legalitat està confirmada per inspectors de la Generalitat de Catalunya (informe del 28 de març, en que es proposava iniciar un expedient sancionador) i per la Guardia Civil (que el 29 d’abril va obrir un expedient a l’Ajuntament de Cerdanyola). Malgrat això, la empresa constructora segueix ampliant i condicionant el clot de l’argilera per instal·lar un abocador per a 3 milions de tones de deixalles, infringint la normativa urbanística i sense els permisos ambientals i d’activitats necessaris. Des del mes d’abril s’ha continuat aprofundint el clot que, actualment, ja te més de 60 metres de fondària, superant amb escreix la cota permesa.

Per tot això:

Exigim a la alcaldessa de Sant Cugat, senyora Mercè Conesa i a la resta de forces polítiques, en representació al nostre consistori, una posició clara i ferma contrària a aquest abocador.

Que s’informi degudament a la ciutadania. No val amagar el cap sota l’ala i dir que el problema correspon a un municipi veí.

Exigim de l’Honorable Conseller Recoder transparència i informació sobre aquest tema, i que escolti i respecti la veu unànime del territori per davant dels interessos de la empresa constructora.

Encoratgem a totes les plataformes i associacions de veins de Sant Cugat  a donar suport a la Plataforma contra l’abocador i els invitem a assistir a la reunió convocada per demà dia 5 de juliol a les 19,30 hores al Centre Cívic de Bellaterra (Pl. Maragall) on s’explicaran las darreres novetats en relació a l’abocador.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/64766.htm/la_uasc_demana_a_conesa_que_intercedeixi_per_aturar_l_abocador_a_can_fatjo

Read Full Post »