Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Juny de 2011

Ja fa dies que la Generalitat està aplicant retallades a la sanitat pública. Des que CIU va arribar al govern i abans que el conseller de Sanitat planteges cap pla d’acció, els proveïdors, tan públics (ICS), com mig públics (Consorci Sanitari) com privats (Mútua de Terrassa) van “intuir” les seves intencions i van començar a aplicar retallades per assolir un estalvi del voltant del 10%. Carai, quina sintonia!

Com ho han fet?. Tancant quiròfans per les tardes, reduint serveis i especialitats, fent reduccions de plantilles abans de fer cap ERO. Es a dir, fa dies que ja s’estan fent retallades al sistema de sanitat  pública. Això ja ho està patint la ciutadania suportant llistes d’espera més llargues i desplaçaments més grans entre d’altres. També ho pateixen els treballadors de la sanitat que han de suplir aquestes mancances amb voluntarietat i perdent poder adquisitiu, per retallades salarials.

Ara se’ns anuncia el  tancament del CAP, argüint els mateixos motius d’estalvi. Jo continuo pensant que aquesta mesura el que fa es traslladar la despesa sobre la ciutadania que serà la que haurà de suportar els desplaçaments més llargs i més costosos. Crec que ens hem d’oposar al tancament, perquè es un pas més en l’escalada de carregar-se els principis bàsics de la sanitat pública, com són la universalitat, l’equitat i la qualitat. Avui es el tancament del CAP durant el mes d’agost, demà serà el co-pagament i més endavant possiblement proposin tancar el CAP per les tardes. No els hi donem idees.

Per això no comparteixo en absolut les declaracions fetes pel Sr. Puig. Com es pot confondre un servei públic amb la seva gestió que en aquest cas es privada? Com es pot pressuposar que els ciutadans usuaris del CAP, no només valldoreixencs, també sancugatencs, fan vacances de manera massiva a l’agost? Com es pot afirmar que el desplaçament a un altre CAP no suposarà cap més despesa per al ciutadà?

Malgrat no tenir competències en les prestacions dels serveis sanitaris el que jo espero dels meus representants es que defensin els interessos dels ciutadans de Valldoreix allà on sigui necessari: gerència de la Mútua de Terrassa, CATSALUT, Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, més enllà de les estrictes competències pròpies d’una petita però important EMD, tal i com s’ha fet en les darreres dues legislatures.

Desafortunades declaracions Sr. Puig, i desafortunat començament d’acció de govern.

Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix

Read Full Post »

Tota la informació i la documentació que hem anat obtenint sobre els moviments de terres realitzats per l’empresa Puigfel al paratge de Can Fatjó dels Aurons confirmen:

  • que la Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola saben des de fa més d’un any.
  • que l’empresa Puigfel està fent un abocador per a deixalles al costat d’escoles,habitatges i un hospital;
  • que l’empresa Puigfel continua tirant endavant el projecte de l’abocador;
  • que tant la Generalitat com l’Ajuntament de Cerdanyola continuen donant facilitats perquè el projecte de l’abocador tiri endavant.

FETS:
– Des del mes de gener, diverses persones i entitats hem denunciat repetidament la il·legalitat dels moviments de terres que s’estan duent a terme a Can Fatjó dels Aurons per fer-hi un abocador de deixalles. Aquesta il·legalitat ha estat confirmada per inspectors de la pròpia Generalitat de Catalunya (informe del 28 de març, en què es proposa iniciar un expedient sancionador) i per la Guàrdia Civil (que el 29 d’abril ha obert un expedient a l’Ajuntament de Cerdanyola).
– El 22 de febrer (una setmana després que es constituís la Plataforma contra
l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons) Puigfel va sol·licitar a la
Generalitat la corresponent autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental per posar en marxa l’abocador de deixalles. Aquest procediment requereix un informe de compatibilitat urbanística que ha d’emetre l’Ajuntament de Cerdanyola:

  • Si l’informe de compatibilitat urbanística no es lliura en el termini d’un mes, la tramitació de l’expedient continua el seu curs.
  • Si es lliura un informe de compatibilitat urbanística positiu, la tramitació de l’expedient continua el seu curs.
  • Si es lliura un informe de compatibilitat urbanística negatiu abans que la Generalitat atorgui la llicència ambiental, la Generalitat està obligada a dictar una resolució que posa fi al procediment administratiu i a arxivar les actuacions.

– El 14 de març l’Ajuntament de Cerdanyola va emetre un informe de
compatibilitat urbanística negatiu, en el qual l’arquitecte municipal afirma que
“l’ús de l’activitat sol·licitada pel senyor Andreu Puigfel Fuentes […] NO ÉS
COMPATIBLE amb el planejament urbanístic vigent”.
– A data d’avui aquest informe no ha estat lliurat a la Generalitat, de manera que el procediment perquè Puigfel pugui fer un abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons segueix obert. L’empresa Puigfel és qui hauria de lliurar l’informe, però no té cap interès a fer-ho. L’Ajuntament de Cerdanyola també pot lliurarl’informe. Si ho hagués fet, el procediment administratiu per fer l’abocador ja estaria arxivat.
– El 23 de juny el President de l’EMD de Bellaterra ha presentat als grups polítics de Cerdanyola una Proposta d’acord per remetre l’informe urbanístic a la Generalitat, obligant-la així a finalitzar el procediment i arxivar les actuacions.
NO ENTENEM:
– No entenem com la Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola han permès que l’empresa Puigfel hagi ampliat i acondicionat el clot de l’argilera per instal·lar un abocador per a 3 milions de tones de deixalles al paratge de Can Fatjó dels Aurons, infringint la normativa urbanística i sense els permisos ambientals i d’activitats necessaris. Des del mes d’abril s’ha continuat aprofundint el clot que actualment té més de 60 metres de fondària, superant amb escreix la cota permesa.


– No entenem que els partits que formen el Govern de Cerdanyola, PSC i CiU,
hagin manifestat públicament de paraula i per escrit (Ple de 31 de març i Pacte de Govern) el seu rebuig a l’abocador i que, per altra banda, no hagin enviat a la Generalitat l’informe per parar el procediment administratiu per fer l’abocador. Només ho entendríem si amb això l’Ajuntament pretenia facilitar el camí perquè sigui la Generalitat qui prengui la decisió de fer l’abocador sense que l’Ajuntament s’hi hagi de pronunciar.
– No entenem a què estan esperant la Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola per incoar l’oportú expedient sancionador quan les evidències són tan clares.
EXIGIM:
– Ens sumem a l’exigència del President de l’EMD de Bellaterra que aquest
informe es trameti de forma immediata a la Generalitat per finalitzar el
procediment administratiu en marxa.
– Exigim als nostres representats a l’Ajuntament de Cerdanyola que emprenguin les actuacions necessàries per complir el compromís electoral perquè no hi hagi cap altre abocador a Cerdanyola i respectin en aquest sentit l’acord per unanimitat del Ple de 31 de març.
– Exigim que l’Honorable Conseller Recoder escolti i respecti la veu unànime del territori: Cerdanyola no vol més abocadors.

PLATAFORMA CONTRA L’ABOCADOR DE DEIXALLES A CAN FATJÓ DELS AURONS

www.abocadorcanfatjo.cat

Read Full Post »

Avui fa un mes de les darreres eleccions municipals on UASC va obtenir 597 vots de persones que van creure en la nostra proposta, en definitiva, en una forma diferent de fer política.

Precisament per aquesta raó, per  el suport rebut i perquè seguim  firmament convençuts amb el nostre projecte, us comuniquem que UASC està més viu que mai i renovem el nostre compromís davant de tots els santcugatencs.

Tenim com objectiu preparar-nos per les properes eleccions municipals amb els mateixos eixos programàtics, obrint la nostra plataforma a totes les persones que hi vulguin col•laborar perquè creuen en una forma de fer política al servei de la gent, transparent de veritat, propera, amb un compromís electoral públic i amb un seguiment de la seva execució fàcil de valorar.

Mentrestant farem un control acurat de les promeses fetes a la ciutadania per l’actual equip de govern i denunciarem qualsevol incompliment;  en definitiva, farem allò que nosaltres mateixos ens exigiríem.

En uns moments de descrèdit dels partits polítics i d’ una preocupant desafecció de la gent envers a la política, nosaltres seguim demanant a la gent que no es quedi resignada a casa i que participi activament, perquè “o aconseguim governar amb la gent, o ens governaran els interessos d’alguna gent”.

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/64399.htm/la_uasc_continua_i_busca_consolidar-se_durant_aquest_mandat

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2011/06/la-uasc-renova-el-seu-compromis-davant-de-tots-els-santcugatencs-534.php

Read Full Post »

A Sant Cugat i bona part del Vallès Occ. la sanitat pública està gestionada per una empresa privada, Mútua de Terrassa que l’any 2008 va declarar haver tingut 10.000.000 € de beneficis i que durant molts anys ha comprat terreyns i immobles a Terrassa sense mesura. Ara diu que l’única sortida que té per afrontar la crisi és retallar serveis, tanquen el CAP de Valldoreix a l’agost ( i ja veurem si allarguen el termini….), ampliar encara més les llistes d’espera, no renovar cap contracte temporal i amenaça amb un ERO.
Aquestes mesures afectaran a tots els santcugatencs mentre l’ Ajuntament s’ho mira a distància.

Mostrem la nostra disconformitat i indignació dissabte a les 11h. que es constitueix l’Ajuntament i
Dimarts a les 13h. per fer pressió abans de la reunió de dimecres entre l’empresa i els sindicats i l’aprovació dels pressupostos.

A la Plaça de la Vila davant de l’Ajuntament.

Read Full Post »