Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2011

El senyor Recasens té raó

El senyor Recasens va fer unes declaracions a la ràdio el passat dissabte dient el següent:

” El tinent d’alcalde de Presidència, Joan Recasens, assegura que l’objectiu de no permetre la presència de membres de partits de l’oposició als nous consells de barris era evitar la reproducció de debats polítics, fet que ‘espantaria la gent’ “

Veure la notícia:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60414.htm/recasens___no_voliem_politics_als_consells_de_barris_per_no_espantar_la_gent_

Si senyor, vostè té raó.

Politics com vostè que ha fet tot el possible perquè fracassés l’aplicació de l’anterior Reglament Orgànic Municipal i el seu Reglament de Participació  Ciutadana espanten als ciutadans.

Politics com vostè que ha trigat més de vuit anys en elaborar els nous reglaments espanten als ciutadans.

L’absència, en la majoria d’ocasions, dels polítics de l’equip de govern  ens els grups de treball espanten i desmotiven als ciutadans.

Politics com vostè que s’ha desentès del fracàs dels Consells de Districte indignen els ciutadans.

Politics com vostè preocupen els ciutadans quant ningú sap exactament quines són les seves funcions “constructives” dins de l’equip de govern.

Que un “demòcrata” estigui en contra dels debats polítics sorprèn els ciutadans

Politics com vostè espanten als ciutadans quan fa declaracions com aquestes perquè realment demostra que pren el pèl a la gent i els falta al respecte.

Però no es preocupi avui els ciutadans de Sant Cugat ja estan menys espantats. Saben que després de vint i tants anys vostè marxa definitivament d’aquest ajuntament.

Veure la notícia:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60416.htm/recasens___hi_haura_una_forta_renovacio_a_l_ajuntament._fa_uns_quants_anys_que_soc_regidor_

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

El Ple Municipal d’aquest mes és dels que es recordaran com més profitosos, entre altres coses per la aprovacions del nou ROM Reglament Orgànic Municipal i el de Participació Ciutadana.

Però em permetreu que avui faci esment de tres petits èxits que he aconseguit. Ja se que pot semblar una falta de modèstia però “algú havia de dir-ho”.

En primer lloc aconseguir que les places d’aparcament per a minusvàlids estaran finalment identificades a partir d’ara amb la matrícula del cotxe autoritzat a estacionar. Paral·lelament un millor control de la policia local per evitar la falsificació dels permisos i identificacions.

En segon lloc aconseguir que el nou responsable de Mobilitat accedís a mantenir una reunió amb usuaris de les línies d’autobusos de la Floresta per identificar i solucionar definitivament els problemes de puntualitat, seguretat i neteja d’aquest servei.

I finalment treballar i negociar amb l’equip de govern per a que la moció que presentava per a la millora de la neteja en els districtes i altres zones de la nostra ciutat es convertís finalment en institucional.

En resum els acords que considero més importants són:

  • Que a mesura que es vagin urbanitzant aquests sectors els serveis de neteja es traspassessin a la nova concessionària de neteja viaria.
  • Reconeixement que els mitjans materials i humans de la Brigada d’obres són insuficients en comparació amb la gran quantitat de serveis que presten.
  • Compromís de presentar un inventari d’aquests mitjans als representants veïnals d’aquestes zones com un primer pas per iniciar un estudi per optimitzar o incrementar-los si és necessari.
  • Presentar i estudiar amb els mateixos representants veïnals la planificació prevista per sectors identificant els tipus de neteja, rutes i periodicitats.
  • Incloure el seguiment de la qualitat i prestació dels serveis en el nou grup de millora contínua previst amb la nova concessió de neteja viària.
  • Informar de tot això als diferents Consells de Districte i als grups de treball.

Potser molta gent pot dir que faig “política de petit calat”. Jo contestaré que potser és veritat, però en definitiva es tracta de solucionar els problemes més propers a la gent. No se fer-ho d’una altra manera.

Ara farà falta fer un seguiment molt acurat del compliment de tot allò acordat.

Moció institucional:

https://stcvo.files.wordpress.com/2011/02/mocio_netejadistrictes-institucional.pdf

Jaume Massanés i Papell

Noticies als mitjans:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60270.htm/compromis_amb_la_neteja_viaria_i_la_recollida_d_escombraries_en_diferents_sectors_i_districtes

http://www.diaridesantcugat.cat/cat/notices/l_rsquo_ajuntament_es_compromet_a_millorar_el_servei_de_neteja_vi_ria_a_les_planes_i_la_floresta_5416.php

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/60278.htm/persones_amb_mobilitat_redu%EFda_podran_sol%B7licitar_un_aparcament_davant_de_casa_seva

Read Full Post »

En el nou plec de condicions per la neteja de la ciutat l’equip de govern va excloure La Floresta, Las Planes, Can Borrull, Can Barata i Sol i Aire sense consensuar-ho ni amb veïns ni associacions.

La solució proposta és que ho farà com sempre la Brigada d’Obres.

Vull recordar que la qualitat i la periodicitat de la neteja en aquestes cinc zones és una queixa històrica que ha estat constantment reivindicada i denunciada en cada grup de treball de Serveis Urbans i en els Consells de Districte.

És per això que davant d’aquesta decisió unilateral, i atenent les queixes històriques dels veïns afectats,  presentarem al Ple del proper dilluns una moció amb tres acords:

1.       Informar i consensuar amb  les associacions de veins d’aquestes zones,  la planificació de la neteja  indicant amb detall  els sectors, el calendari, la periodicitat i el tipus de neteja (carrers, voreres, papereres, embornals, reixes d’aigües pluvials, etc.).

2.       Comparar les necessitats identificades amb els recursos humans i materials de la brigada d’obres i, si s’escau, estudiar ja l’ampliació d’aquests recursos.

3.       Crear amb aquestes mateixes associacions i altres representacions veïnals algun sistema de seguiment del compliment de la planificació i qualitat dels serveis de neteja per part de la brigada d’obres.

Per acabar, vull demanar a l’equip de govern que el concepte de participació ciutadana deixi de ser un concepte buit de contingut i passi a ser una realitat.

Jaume Massanés i Papell

La moció:

https://stcvo.files.wordpress.com/2011/02/mocio_netejadistrictes.pdf

Noticia a Cugat.cat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/59889.htm/icv-euia_vol_que_es_millori_la_neteja_que_fa_la_brigada_d_obres_a_algunes_zones

Read Full Post »

Aquest escrit, que he rebut, és una mostra més del tracte que el nostre ajuntament dóna a moltes de les queixes dels veïns.
Silenci, donar llargues  i finalment oblit en algun calaix.
Fa falta que surti a llum publica ¡¡

El motiu d’aquesta carta fa referència a les Instal•lacions esportives  de Coll Favà de Sant Cugat del Vallès, les tenim davant i molt a prop de les nostres vivendes.

En primer lloc deixar clar que NO TINC RES ENCONTRA DE L’ESPORT. Sinó més aviat a  la CONTAMINACIÓ ACÚSTICA i als horaris, als que estem exposats els veïns d’aquesta zona, degut a  la proximitat d’aquestes a les nostres façanes. Que en gran majoria, són fetes abans que les instal·lacions.

Vull denunciar,  aquests fets. Quan una de les consignes d’aquest Ajuntament és PROU SOROLL!!! (Encara que només sigui per  eleccions).

Estem exposats a CRITS (dels futbolistes, jugadors de paddel, acompanyants…) SILVATOS CONSTANTS ( dels arbitres i entrenadors), TOCS DE PILOTA, TOCS DE PALA, TROMPETES, I SIRENES DEL PÚBLIC, a l’hora que sigui, ….

Tot això  molesta molt quan qui vol descansar perquè al dia següent matina, o simplement perquè TÉ DRET AL DESCANS COM CIUTADÀ, no pot fer-ho. El camp de futbol 7 i paddel tenen permís fins les 22.30 h, que NO ES RESPECTA en moltes ocasions. La qual cosa comporta haver de trucar al senyor conserge i recordar-li els horaris. I el camp de futbol gran tanca passades les 23.30 h cada nit. Hem de dir que els dissabtes i diumenges ens fan matinar amb els “PITUS” i amb les “TROMPETES” a les 8.30 h +-(que a més estan prohibides i ningú els diu res) i  els hem d’aguantar fins les 22 h o 22.30 h,

ÉS EVIDENT QUE ESTEM FARTS…

Aquests horaris són deguts a que les instal·lacions són gestionades per una empresa privada. Això significa que quan més hores estiguin les instal·lacions obertes, més calers poden guanyar. És estrictament una qüestió econòmica. Per tant és impensable que els importi com estiguem els veïns.

Per altra banda les instal·lacions només són municipals, en horaris de tarda (en els entrenaments dels petits) i quan juga l’equip local.

Hem fet diverses i múltiples reclamacions referents a aquest tema, per vies diferents. Ens vam entrevistar amb l’Alcalde. Vam assistir a un Ple municipal. Amb l’Associació de veïns vam fer una SONOMETRIA, la qual ens donava la raó, ja que passava els límits de soroll permesos. L’Ajuntament pel seu compte va fer-ne una altre, FALSEJADA, es va fer la mitja agafant  les 24h del dia, i evidentment li va sortir favorable. Perquè des de les 23.30 fins les 8.30 no hi ha activitat, per tant no hi ha soroll.

Ja és hora que l’Ajuntament deixi de “maquillar la realitat, en comptes de corregir les seves errades.

Jordi Barjau

Read Full Post »