Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 30/10/2010

El Grup Municipal d’ICV-EUIA ha presentat avui la moció, conicidint amb la visita, la propera setmana, del màxim representant de l’esglèsia catòlia a Barcelona.

La moció serveix per donar impuls a la signatura d’un futur Pacte Nacional per la Laïcitat. Per aquest motiu, insta al consistori a adherir-se a la proposta impulsada pel Moviment Laic i Progressista de demanar als partits polítics catalans que impulsin un debat que permeti arribar a la signatura d’un Pacte Nacional per a la Laïcitat.

Tal i com expressa la moció, aquest gran acord per la laïcitat ha de ser un pacte que tingui com a objectiu potenciar els valors de la llibertat de consciència i de religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte, i la cohesió com a pilars fonamentals de la convivència al nostre país. A més, ha de comptar amb la participació activa del conjunt de la ciutadania: associacions cíviques i confessions religioses, partits polítics, agents socials, comunitat educativa, món acadèmic, mitjans de comunicació, etc.

MOCIÓ QUE PRESENTA  EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLLÈS PER TAL D’IMPULSAR UN DEBAT QUE PERMETI ARRIBAR A LA SIGNATURA D’UN PACTE NACIONAL PER LA LAÏCITAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Aquests darrers anys estem vivint una crisi econòmica dʼabast global que planteja reptes que són de resolució complexa però necessària. Com és habitual, aquesta crisi està tenint el seu principal impacte en les classes populars, i està generant situacions de desigualtat.

Són aquestes situacions les que poden afavorir una fractura de la convivència, on el racisme i la intolerància religiosa es barregin podent arribar a provocar greus esclats xenòfobs. La crisi, doncs, pot afavorir situacions socials conflictives. Aquestes situacions, on poden tenir els efectes més directes és, precisament, als pobles i ciutats.

Lʼadopció de mesures destinades a posar solucions a aquestes possibles situacions conflictives ha dʼestar en la primera línia de lʼagenda política, social i mediàtica del país.

Però això s’ha de fer plantejant un debat serè i de fons. Catalunya i els seus municipis estan en condicions dʼabordar aquest debat sense cap tipus de complexe .

Amb aquest objectiu el Moviment Laic i Progressista ha plantejat als partits polítics de l’arc parlamentari català la necessitat d’encetar un gran debat públic, un debat polític i social que tingui com a objectiu arribar a un gran Pacte Nacional per la Laïcitat. Aquest gran acord per la laïcitat ha de ser un pacte de país, un pacte que compti amb la participació activa del conjunt de la ciutadania: associacions cíviques i confessions religioses, partits polítics, agents socials, comunitat educativa, món acadèmic, mitjans de comunicació, etc.

I ha de ser un pacte que tingui com a objectiu potenciar els valors de la llibertat de consciència i de religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte, i la cohesió com a pilars fonamentals de la convivència al nostre país. Aquests són els fonaments de la laïcitat.

Perquè la laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i independent de qualsevol confessió o ideologia. Només des de la laïcitat, la llibertat de pensament i el pluralisme es pot construir una societat lliure i plenament democràtica.

A la proposta del Moviment Laic i Progressista s’hi han adherit més d’un centenar d’entitats socials catalanes, així com més de 800 persones a títol individual.

Atès que són els municipis els que han de gestionar els possibles conflictes socials generats a partir de situacions de crisi com la que estem vivint en l’actualitat.

Atès que és també en els municipis on desenvolupen la seva activitat les entitats impulsores de la proposta d’arribar a un Pacte Nacional per a la Laïcitat.

ACORDS:

MANIFESTAR l’acord de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d’adherir-se a la proposta impulsada pel Moviment Laic i Progressista de demanar als partits polítics catalans que impulsin un debat que permeti arribar a la signatura d’un Pacte Nacional per a la Laïcitat.

COMUNICAR aquest acord a tots els partits de l’arc parlamentari català i al Moviment Laic i Progressista.

Read Full Post »