Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Juliol de 2010

Activistes veïnals

Durant la entrevista que el Diari de Sant Cugat li va fer al meu amic Ramon Obach, com pregoner de la festa major de La Floresta, el periodista el va definir com un “activista veïnal”.

Potser  a molta gent li semblarà una qualificació massa agressiva o contundent, en canvi jo la vaig trobar molt encertada perquè coneix-ho be la seva activitat.

Un “activista veïnal” és aquell persona  que a títol particular o formant part d’una associació de veïns, treballa per el col·lectiu del seu carrer, barri o districte.  Es solidari, poc egoista i possiblement un romàntic idealista.

Dedica una part important del seu temps a lluitar per aconseguir millorar el seu entorn, assisteix a tots el Grups de Treballs i als Consells de Districte i altres reunions veïnals on informa dels problemes i aporta solucions. No li importa que aquestes reunions siguin a les vuit del vespre o que quasi sempre surti decebut per la actitud de l’equip de govern.

Jo sempre dic que són una espècie en perill d’extinció perquè molts cops es troben sols i algunes vegades criticats injustament per tots costats. Encara n’hi han uns quants, però cada cop menys. Des de aquí el meu reconeixement personal a “activistes” com Josep Mª Angel, Carlos Granado, Ramon Obach i alguns més que ara no recordo.

En perill d’extinció perquè perilla el seu relleu generacional en un mon cada cop més individualista.

Us acompanyo un fragment del pregó que Ramón Obach va fer al Casino ja que el considero molt aclaridor de la situació actual:

“Des de aquí us demano que fem una mica de autocrítica i que reflexionem sobre totes aquelles coses que no funcionen. Es molt fàcil donar a culpa a la administració local que ens governa, culpa en tenen i molta….., però també la desídia dels ciutadans, la manca de implicació amb tot allò que ens pertoca, als que diuen “ja s’ho faran”, o els que simplement critiquen però no fan res. Ells també són responsables. Potser tenim allò que ens mereixem.”

Vull creure, potser perquè soc optimista de mena,  que aquest missatge pot remoure consciencies i tenir efecte motivador.

Molt sovint parlem de desafecció cap als politics però els ciutadans també tenim una part de responsabilitat en aquesta situació. Cal doncs participar més i ser una mica més “activistes” i no pensar sempre que “ja s’ho faran”.

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/videos/100723-inauguracio-festamajor.aviresta.flv

Jaume Massanés i Papell

Fotografia: Tot Sant Cugat

Read Full Post »

Tracte diferent.

Ahir al Ple i durant l’acte de entrega de  la Medalla d’Honor de la ciutat a títol pòstum a l’escriptor i periodista Baltasar Porcel, l’alcalde va autoritzar a que s’obrissin les portes i el lateral de la sala per poder encabir les cadires necessàries perquè tothom estes assegut. Res a dir, era una bona decisió.

En canvi quan els veïns del carrer Alps van acudir al ple fa uns mesos per reivindicar que s’urbanitzés el seu sector, l’alcalde es va negar a obrir la sala, encara que li ho varem demanar dos regidors allà presents.

No li va importar que hi hagués gent gran o amb nens petits dempeus i  que molta gent va haver de quedar-se  fora de la sala.

El seu orgull es va sentir ferit i va preferir castigar-los ? Jutgin vostès mateixos.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Finalment i després de deu mesos, en el Ple de juliol hem aprovat el reglament del Consell de Seguretat i Convivència de Sant Cugat, com a resultat de la moció institucional que Iniciativa va presentar al Ple de setembre passat.

No és un punt final. És a partir d’ara quan hem de començar a treballar des del Consell per complir tots els acords de la esmentada moció, entre els que destaquem:

 • Millorar la relació de la ciutadania amb els cossos de seguretat ,consolidant una verdadera policia de proximitat.
 • Incloure objectius estratègics en l’organització i en els mecanismes d’avaluació de la policia local, d’acord amb les ordenances i normatives de la Diputació de Barcelona recollides en el document “Els drets humans a la ciutat” de data 7 de setembre del 2008.
  • Recordem que aquest document recull entre altres:
   • Elaboració o millora constant d’un codi de bona conducta.
   • Valoració de capacitats.
   • Estudi dels motius de descontentament de la població per adoptar les solucions necessàries.
   • i altres…
 • També ha de ser una eina de control per el seguiment dels drets inclosos a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans dels ciutadans.

En definitiva ha de ser l’eina  perquè els santcugatencs i santcugatenques (incloent també Valldoreix, no ens oblidem)  puguin participar en la presa de decisions en temes de seguretat.

Ara esperem que de manera ràpida es constitueixi el Consell i puguem començar a  treballar per assolir els objectius marcats. El nostre grup municipal ja avança que el seu compromís de treball  serà paral·lel amb el seguiment escrupolós que farem perquè s’aconsegueixin els objectius.

Finalment, i  lamentant-ho molt, dir que la nostra abstenció en la votació va ser deguda a que no han estat admeses les al·legacions perquè l’EMD fos inclosa a l’apartat 5.1.c.1 en lloc del 5.1.c.2 i que el seu representant sigui designat per la Presidència.

És veritat que l’EMD no té les competències de seguretat, però té una afectació i una implicació directa perquè entre altres coses, també és una administració.

A més, considerem que imposar aquí una acord plenari,  és una ingerència en les competències de la Presidència.

Finalment volem fer públic el compromís verbal obtingut personalment amb el Sr. Xavier Martorell perquè un membre de l’equip de govern de Valldoreix i el Síndic de Greuges formin part de la Comissió Permanent.

Jaume Massanés i Papell

Moció:

https://stcvo.files.wordpress.com/2009/10/mocio-per-millorar-la-policia-de-proximitat2.pdf

Reglament:

https://stcvo.files.wordpress.com/2010/05/reglament-del-consell-local-de-seguretat-i-convivencia-_definitiu_.pdf

Read Full Post »

En el darrer ple del mes de Juny tenia previst presentar, com a regidor d’ICV, una moció per aconseguir l’arranjament de l’accés a la escola CEIP de La Floresta.

Les mancances i els perills eren evidents, cap separació entre vianants (nens, pares i professors) i el vehicles i autocars, cap senyalització horitzontal ni vertical, una part del camí sense asfaltar, manca d’iluminació, etc.

Era just demanar-ho i encara més desprès d’una moció presentada anteriorment per el PSC per millorar els accessos als equipaments públics  i un altre presentada per  ICV per implantar els Camins Escolars Segurs.

Aquesta actuació era evident i urgent  per tothom menys per l’equip de govern, malgrat les constants peticions de la direcció i l’Ampa de l’Escola.

Hores abans del ple varem retirar la moció per el compromís adquirit de l’equip de govern de començar, ara si, les obres d’arranjament necessàries.

Aquest compromís es va veure afavorit posteriorment per la predisposició de la totalitat de les associacions de veins de La Floresta perquè es dediquessin diners de lliure disposició del districte per el finançament de les obres.

Finalment, i després d’un grup de treball i un consell de districte extraordinaris, ja podem dir que l’objectiu està assolit.

En una primera etapa, i de forma imminent, estan contemplades les següents accions:

 • Asfaltar la totalitat del camí de Can Pagan.
 • Incorporar les senyals de tràfic, tant horitzontals com verticals.
 • Construcció d’una vorera per millorar la seguretat dels vianants .

En una segona fase  s’instal·larà l’enllumenat públic a tota la zona, aprofitant el nou pla d’enllumenat previst per La Floresta i Les Planes, i s’arranjarà el carrer Pinya per millorar encara més els accessos a l’escola.

Crec que és de justícia reconèixer  la tasca i la reivindicació permanent feta per l’Ampa i la direcció de la escola i també la solidaritat de les associacions de veïns.

Com aspecte negatiu destacar la nul·la sensibilitat de l’equip de govern i la inoperància del seu representant a La Floresta en un tema tant prioritari com aquest.

Finalment,  i a nivell personal,  he de confessar-vos que la satisfacció en aconseguir acords com aquest,  compensa las dificultats que tenim els regidors de la oposició davant de determinades actituds de una majoria absoluta.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Davant de l’opacitat i la falta d’informació per part de l’equip de govern, ens veiem obligats a entrar per registre una bateria de preguntes sobre les deficiències i mancances dels nous plecs de condicions per la licitació dels nous contractes dels serveis de neteja i recollida de residus.

Estem parlant d’un cost total de 87.000.000 d’euros que pagarem entre tots.

A l’atenció de Cristina Paraira,

En relació als plecs de condicions sobre la recollida de residus municipals i la neteja urbana, el Grup Municipal d’ICV-EUiA demana que li sigui respostes les següents quüestions:

1.- S’assegura que la empresa guanyadora tindrà 10 mesos, a partir de la aprovació del pla especial d’usos, per la construcció del centre logístic. En canvi es manté que aquesta empresa té, com a màxim, 6 mesos per ser operativa al 100% comptats a partir de la signatura del contracte. Els hi demanem expliquin amb detall la operativa per superar aquest decalatge de temps.

2.- Com quedaran els terrenys que actualment utilitza la empresa TMA tant si guanya o no la concessió? En el cas que TMA guanyés el concurs, podrà seguir utilitzant els terrenys actuals per el servei de neteja i recollida de Sant Cugat?

3.- Quines millores de s’han previst per controlar al seguiment de treballs i facturació corresponent? Tots recordem els deutes milionaris que per dos cops s’han reconegut a la empresa TMA i que van incidir tan negativament en els pressupostos.

4.- S’han adoptat les mesures, en el control, la gestió, la formalització de documentació pressupostaria i de prestació dels serveis, tal com recomanava l’interventor de l’Ajuntament a l’any 2007? Aquest és un tema preocupant ja que la mateixa empresa que ha col•laborat en la elaboració dels plecs de condicions diu que actualment el servei esta poc controlat. Poden aparèixer encara altres deutes per tercer cop?

5.- En el plec tècnic es fa referència a millorar la accessibilitat als diferents tipus de contenidors. Tenen també prevista millorar la seva operativa i facilitat d’us? Ens referim concretament a ampliar la bústia d’entrada dels contenidors de paper i cartó, avui insuficient i causant de que al final la gent deixi els cartonatges al terra o de que el tancament de les tapes dels contenidors de rebuig sigui més lenta.

6.- Perquè no apliquen les ordenances municipals (articles 92 i 80) que regulen la zona, els horaris i els valors de contaminació acústica permesos? En el plec segueixen permeten que el buidat diürn de contenidors comenci a les 6 hores del matí.

7.- Vostès exigeixen en el plec el compromís mediambiental la utilització d’aigües freàtiques per la neteja viaria. Preguntem, tenim suficientment explotat aquest recurs? Podem demanar aquesta compromís?

8.- En el plec tècnic, plana 23, apartat 13.4 diuen textualment: Haurà de passar un vehicle de repàs com a mínim abans de cada vehicle de recollida. Si es de repàs no tindria que passar desprès, no és el més lògic?

9.- En el mateix plec tècnic, plana 26, apartat 16.1 diuen textualment: Respecte a la neteja viaria, l’àmbit d’actuació comprendrà tot el municipi a excepció de: – Valldoreix – La Floresta – Les Planes (i Can Borrull ?) – Sol i Aire – Can Barata – Can Cortès Com vostès saben les queixes dels veins son constants per las deficiències de la neteja en aquests sectors. Vostès van dir en l’últim ple que aquesta tasca la seguiria fent, com fins ara, la brigada municipal. Ens poden donar la planificació de recursos, persones i maquinaria, i calendari mensual d’actuacions per cada zona? Com es farà la neteja dels nous carrers urbanitzats amb la Llei de Barris a Les Planes?

10.- Ens els sectors de Valldoreix com La Serreta i Can Casulleras es farà també el sistema de recollida porta a porta?

11.- Quin es el cost del servei de neteja i recollida de residus a Valldoreix ?.

12.- Quan parlen de neteja d’embornals, reixes i punts de captació d’aigües pluvials es refereixen al 100%? Ens el districtes i especialment La Floresta i Les Planes entre un 60 i 70 per cent estan sempre obturades.

13.- Perquè es proposa que siguin els licitadors qui determinin les ubicacions del contenidors. No seria més lògic que ho determines l’ajuntament?

14.- En el plec sols es demana als ofertants un sistema de subjecció dels contenidors, sense fer menció a la seva alineació per donar un millor aspecte a las àrees de contenidors.

15.- S’han previst algun tipus de incentivació al concessionari per millorar la qualitat i quantitat de la recollida selectiva. Per exemple, algun tipus de participació i bonificació si se superen uns nivells mínims de recollida selectiva?

16.- En aquesta línea es podria suggerir que el concessionari participes amb las campanyes de comunicació, evidentment sota les directrius de l’Ajuntament.

17.- No observem en els plecs la freqüència de rentat dels contenidors de paper i cartó, així com els d’envasos de vidre.

18.- No es contracta el servei de recollida comercial, al marge de la recollida dels mercats. Atesa la seva efectivitat en quant a l’increment de recollida selectiva, la millora de la qualitat dels materials recollits i l’ajust que permet en les taxes municipals entenem que seria molt interessant que els licitadors aportessin una proposta de recollida comercial i aquesta es regulés al plec. Una altra possibilitat seria que es permetés com a millora.

19.- No s’ha introduit com a sanció molt greu la recollida per un mateix vehicle de fraccions diferents de residus. Cal impedir que el ciutadà tingui la sensació que després es barregen els residus que han estat separats en origen.

20.- També s’ha de vetllar i imposar sancions si la retolació dels vehicles i els contenidors que recullen no coincideixen. No es pot donar la imatge que es recull FORM en camions de Resta per exemple. Aquest fet ha de ser aplicable també quan els serveis de repàs dels desbordament (sigui dels equips de neteja viària o de recollida pròpiament) gestionin els residus desbordats al contenidor que no toca, o es dipositin materials valoritzables al contenidor de Resta.

21.- També observem que la suma de puntuacions de les variables subjectives i objectives no suma 100 punts.

22.- Al plec administratiu, l’article 36, apartat 2, d’execució de les obres, sembla que obliga a portar els residus a un dipòsit de residus de la construcció. Entenem que ha de dir que cal gestionar-los mitjançant gestors autoritzats, i preferentment mitjançant valorització, d’acord amb l’estudi i el pla de gestió regulats al RD 105/2008 i aprovats per l’Ajuntament.

PREGUNTES I CONSIDERACIONS RELATIVES A LA POLITICA DE GESTIÓ DE RESIDUS

23.- Quines mesures es contemplen en el plec de condicions per assolir els objectius marcats per el 2012 per aconseguir la reducció de generació en un 10% i incrementar el percentatge de recollida selectiva fins un 48% ? A final de l’any 2009 Sant Cugat té un percentatge de recollida selectiva inferior a la mitja de Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus (EMSHTR) i a 10 punts per sota de la mitja catalana, que es del 37%.

24.- Per què, com es fa a Valldoreix, no preveuen estendre la recollida porta a porta a altres indrets de Sant Cugat, per exemple a Mira-sol. Cap a quin model de gestió de residus volen anar?

25.- Com aconseguiran el rati mínim de contenerització de 7,5 litres/habitant tal com contempla el conveni de col•laboració amb Ecoembes?

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/53418.htm/icv_demana_mes_transparencia_en_el_proces_de_licitacio_del_nou_contracte_de_recollida_de_residus

https://stcvo.wordpress.com/2010/06/24/opacitat-o-ineptitud/

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la noticia, dins de l’escàndol Millet, de que és van cobrar comissions per la construcció d’un pavelló a Sant Cugat del Vallès, en concret el PAV3.

Construcció que va realitzar la constructora Ferrovial, la mateixa empresa que durant anys va donar milions d’euros al Palau en concepte de patrocini.

El promotor de la instal•lació esportiva va ser l’ajuntament de la nostra ciutat i l’obra es va portar a terme el 2003, quan Lluis Recoder ja era alcalde de la ciutat. Tota la informació va ser trobada en un dels ordinadors de les secretaries de Felix Millet on és feia clara referència al 4% de comissió sobre els 4.176.019 euros, cost total de l’obra.

El total de la comissió 167.040,67 euros es distribuïa en dues parts: el destinatari del 2,5% era el màxim responsable de finances de Convergència i l’ 1,5% restant era per el Palau de la Música.

Potser és veritat o potser és fals, però la veritat és que el nom de Sant Cugat del Vallès ha sortit esquitxat amb l’escàndol Millet. Ara és el moment de ser el màxim transparent possible per tallar de soca-rel les sospites.

Tots els partits de l’oposició, excepte el PP, han demanat fer-ho. Des de la celebració d’un Ple extraordinari  fins a demanar un informe on constin les obres que en la seva liquidació hagin patit un augment important sobre el preu d’adjudicació. Aquesta informació ha de contenir la data de tots el concursos amb adjudicatari, preu adjudicació i liquidat, concepte i funcionari signant del projecte d’obres.

Senyor Recoder, la confusió i la desinformació es combat amb la màxima informació i transparència. Si vostè nega aquesta informació a la oposició estarà donant peu a tot tipus d’especulacions i sospites.

Noticia a El Periodico:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20100630/millet-tambien-negocio-una-obra-municipal-sant-cugat/357038.shtml

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »