Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Juny de 2010

El Ple Municipal d’aquest mes de juny del 2010 el recordaré per dos motius, primer  com un dels més llargs, quasi vuit hores, i desprès per la sensació d’indignació que vaig tindre, davant el rodet que aplica CIU al ple amb la seva majoria absoluta.

M’explicaré millor.

El nostre Síndic de Greuges presenta el seu informe anual fent referència a que les queixes per l’actuació de la policia local lidera amb  un 35% les queixes dels ciutadans.

Doncs bé, per problemes d’organització interna i per manca de voluntat de l’alcalde, no es presenta per aprovació en aquest ple el Reglament de Seguretat i Convivència Ciutadana que serà una eina per aconseguir que la policia sigui més propera al ciutadà i per millorar el seu tracte amb els ciutadans.

https://stcvo.wordpress.com/documentacio/reglament-del-consell-local-de-seguretat-i-convivencia/

I no passa res ¡¡

Ens presenten per aprovació els nous plecs de condicions per la adjudicació del contractes de neteja i recollida de residus que ens costarà, a tots nosaltres, un total de 87.000.000 d’euros. Podeu llegir la meva intervenció en l’enllaç:

https://stcvo.wordpress.com/2010/06/24/opacitat-o-ineptitud/

No donen resposta a les nostres preguntes i encara més sorprenent, al dia següent no s’inclou cap tall de veu de les intervencions de la oposició a la radio ni tampoc  apareix la noticia al mitjans de comunicació escrita de la nostra ciutat.  Perquè tant silenci ?  

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Municipal/53055.htm/s_obre_el_proces_per_adjudicar_el_nou_contracte_de_recollida_de_residus_i_neteja_viaria%2C_valorat_en_87_milions

I no passa res ¡¡

Com a proposta de resolució d’expedient de licitació per alineació de dues parcel·les de propietat municipal, una d’elles s’adjudica a un regidor de l’equip de govern, per un valor aproximat de 150.000 euros. Vull creure que tot el concurs o subhasta s’ha fet bé, però segons la meva opinió,  i en els moments en que vivim, no “queda gaire bé” que ell sigui el  beneficiari.

I no passa res ¡¡

Es porta per aprovació l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament per el 2010. Aquesta modificació està motivada per la necessitat de fer front a una sentencia judicial contraria a l’ajuntament, per  una irregularitat urbanística al sector del Bell Indret, que ens ha costat més de 600.000 euros.

A dia d’avui no han volgut donar-nos els detalls i si s’han identificat les responsabilitats corresponents.

I no passa res ¡¡

Es confirma la prórroga de sis mesos més a la UTE encarregada de la construcció de la piscina de Mira-sol per poder trobar finançament. Es confirma que està en una situació delicada de difícil solució i que aquest projecte, reivindicat per el veïns de Mira-sol durant tants i tants anys, passarà a millor vida.

https://stcvo.wordpress.com/%ef%bb%bfel-raco-del-ciutada/la-piscina-de-mira-sol-la-canco-de-l%e2%80%99enfados/

I no passa res ¡¡

Quan es comença a discutir la moció per condemnar l’atac de l’exèrcit israelià a la “Flotilla de la llibertat” se suspèn el ple durant mitja hora perquè al nostre alcalde, admirador dels israelians, vol canviar  alguns conceptes del redactat. Personalment, i sense entrar en matèria, opino que tenir a la gent esperant tant de temps és una falta de respecte.

Perquè no es va consensuar el dia anterior a la Junta de Portaveus ?.

I no passa res ¡¡

Finalment, desprès de set llargs anys, s’aprova el Reglament Orgànic Municipal  i el Reglament de Participació Ciutadana. El més curiós i  sarcàstic és que en Joan Recasens, màxim responsable d’aquest retard, traspassa les culpes als ponents de l’oposició per, segons diu ell, les seves absències a les reunions.

L’èxit d’aquests nous reglaments dependrà de la voluntat de complir-los per part de l’equip de govern. Ho tenim magre, perquè aquesta falta de voluntat ja ha fet fracassar els anteriors reglaments. Espero equivocar-me i que passem de l’aparador a la realitat.

I no passa res ¡¡

Les reflexions que ara mateix m’estic fent són:

Com arriba tot això a coneixement dels santcugatencs i santcugatenques, hi tenen dret, no ?
Quin percentatge està realment interessat en saber-ho ?
Amb quins paràmetres prendran la seva decisió de vot en les pròximes eleccions municipals ?

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/53218.htm

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Us acompanyo la meva intervenció d’ahir al Ple Municipal durant l’aprovació de l’expedient de les noves concessions del servei de neteja i recollida de residus. No cal que us expliqui el contingut dels plecs de condicions i de com s’han portat al Ple, per la seva aprovació, perquè ja es fa evident amb el contingut de la meva intervenció.

 Nomes dir-vos que un contracte de 87.000.000 d’euros s’ha portat al Ple, per la seva aprovació,  sense estar complert, sense dona temps a la oposició per estudiar-lo i fer aportacions i que tampoc s’ha tingut en compte als diferents representants de la societat santcugatenca.

He de dir tambè que la responsable de Serveis Urbans de l’equip de govern, Cristina Paraira, no va donar resposta a cap de les meves preguntes. Ni participació ni transparència.

Intervenció:

Be, comencem pel final, anunciant que ens abstindrem en l’aprovació de l’expedient de les noves concessions del servei de neteja i recollida. 

Vostès no poden, be, ja ho estan fent, portar al Ple l’aprovació d’uns Plecs de Condicions que ens van entregar el passat dimecres a ultima hora. Pretenen que en tres dies donem la nostra opinió d’un document de cent fulls, tan complex, tant important i amb un cost total de 87.000.000 d’euros, quan vostès porten treballant molts mesos en el seu contingut.

Els hi recordo també que, tal com vostès ens van anunciar, a l’ultima Comissió Informativa de Serveis Urbans del dimarts, aquest document encara no esta complert. No son maneres de fer les coses, com poden demanar la aprovació un document inacabat ?. 

Dona la impressió que s’ho volen fer en solitari aplicant el rodet de la majoria per la seva aprovació.

Vostès s’han negat sempre a donar-nos informació a mesura que anaven redactant el document dient que era confidencial.

Vostès van votar en contra d’una moció que varem presentar a l’any passat on proposàvem crear la mesa de residus. No han convocat ni a l’agenda 21, ni han complert els acords pactats amb aquest regidor per consensuar o al menys escoltar a les associacions, entitats i la FAV. Mal exemple de participació i transparència. 

No expliquen cap a quin model de gestió de residus volem anar, tenint en compte que ara hi ha dos models diferents a la nostra ciutat. Sabem que volen acomplir el model de Catalunya de la recollida per fraccions, així ho marca la llei. Però aquest plec no marca el compromís municipal en aquest àmbit, en quan temps ho volen fer ?.

Tampoc ens han dit quines millores implantaran per aconseguir l’objectiu marcat per el 2012 d’incrementar la recollida selectiva o la prevenció de la seva generació. 

Unes preguntes: Aconseguirem, com contempla la llei de residus, la reducció de generació en un 10%?. Incrementarem el percentatge de recollida selectiva fins un 48% ?. Potser si o potser no, simplement no ens han dit com.

Per què, com es fa a Valldoreix, no preveuen estendre la recollida porta a porta a altres indrets de Sant Cugat ? els hi vam proposar de fer una primera fase a Mira-sol, ho han previst ?.

Vostès diuen que és més car, tema a discutir, llavors, perquè ho fan a Valldoreix ? 

En quan el contingut dels plecs, unes observacions: 

– Per una part diuen que la empresa guanyadora tindrà 10 mesos, a partir de la aprovació del pla especial d’usos, per la construcció del centre logístic. En canvi mantenen que aquesta empresa té, com a màxim, 6 mesos per ser operativa al 100% comptats a partir de la signatura del contracte. No ens quadren els terminis. 

– Com quedaran els terrenys que actualment utilitza la empresa TMA si aquesta no guanya la concessió ?.

No parlaré de las diferencies detectades en la llista de personal a transferir a la nova concessionària perquè ja ho han fet els companys d’Esquerra. 

– Quines millores s’han previst per controlar al seguiment de treballs i facturació corresponent ?. Tots recordem els deutes milionaris que per dos cops s’han reconegut a la empresa TMA i que van incidir tan negativament en els pressupostos.

Puc entendre que la gestió de la recollida i neteja a la nostra ciutat  no és fàcil, però arribat a aquest punt vull recordar les recomanacions que va fer l’interventor sobre aquest fets: 

“4.2 Es constata com a fet històric l’existència de l’acumulació crònica i repetitiva de certs reconeixements de deutes municipals a favor de serveis prestats per part d’empreses del Grup TMA que denoten un deficient control, gestió, formalització de la corresponent documentació contractual, pressupostaria i de prestació dels serveis concessionats o prestats.”

A continuació en l’apartat 4.3 del mateix informe recomana establir les mesures eficients i taxatives per tal d’evitar …….. etc. etc.

Aquestes recomanacions son de l’any 2007 i ens preocupa molt que ara al 2010 una de les conclusions de la empresa contractada perquè els assessori en l’elaboració dels nous plecs afirmi, entre altres coses que “el servei actual esta poc controlat”.

En el plec tècnic es fa referència a millorar la accessibilitat als diferents tipus de contenidors, però no es diu res sobre com millorar la seva operativa i facilitat d’us. Estem parlant, per exemple, d’ampliar la bústia d’entrada  dels contenidors de paper i cartó, avui insuficient i causant de que al final la gent deixi els cartonatges al terra o de que el tancament de les tapes dels contenidors de rebuig sigui amb més lent.  

Son els primers en no fer cas de les ordenances municipals quan contemplen en el plec i permeten actualment que el buidat diürn de contenidors comenci a les 6 hores del matí.

Recordin que els articles 92 i 80 de l’ordenança esmentada, regulen la zona, els horaris i els valors de contaminació acústica permesos. I que recull que: 

“Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 22 i les 8 hores”. 

Vostès exigeixen en el plec el compromís mediambiental d’aplicació de mesures com la utilització d’aigües freàtiques. Preguntem, tenim suficientment explotat aquest recurs, en una ciutat com la nostra amb tanta aigua al subsòl, per demanar aquesta compromís ?. 

En el plec tècnic, plana 23, apartat 13.4 diuen textualment:

Haurà de passar un vehicle de repàs com a mínim abans de cada vehicle de recollida. Si es de repàs no tindria que passar desprès, no es el més lògic ?. 

En el mateix plec tècnic, plana 26, apartat 16.1 diuen textualment:

Respecte a la neteja viaria, l’àmbit d’actuació comprendrà tot el municipi a excepció de:

 •  Valldoreix
 • La Floresta
 • Les Planes (i Can Borrull ?)
 • Sol i Aire
 • Can Barata
 • Can Cortès

Com s’ho faran ?  Tindran les mateixes deficiències de neteja com fins ara ?

Espero que la seva resposta no sigui dir que en aquestes zones molts carrers no estan asfaltats. Ara seria el moment de buscar alternatives i incloure-les en el plec de condicions per donar una millor qualitat de vida als seus veïns, o es que son ciutadans de segona ?. 

Per cert, parlant de Valldoreix, mencionar la manca d’informació donada a  l’EMD (exemple, les dades demanades a la reunió del dia 10 d’aquest mes).

També saber que passarà amb La Serreta i Can Casulleres ?  Es farà també el porta a porta com l’EMD proposa, prèvia consulta amb els veïns ?.

Una pregunta que mai te resposta: Del cost anual global dels serveis quant correspon a Valldoreix ? 

Quan parlen de neteja d’embornals, reixes i punts de captació d’aigües pluvials, els hi ha faltat dir que estan tots inclosos, tant del nucli urbà com districtes, especialment La Floresta i Les Planes.

Vostès saben que en aquests dos districtes un 70% de les reixes i embornals estan històricament obturades ?

Han pensat, com es feia fa uns quants anys, en intervencions rapides de neteja desprès de fortes pluges en previsió de greus obturacions?.  

Mirin, no podem donar, d’entrada, suport a un plec de clàusules que és tan bàsic que no comporta cap compromís de l’ajuntament, deixen en mans de l’empresa contractista que es defineixi el model de gestió de residus de la ciutat, no ens sembla una bona opció, i això que s’ha fet aquest plec amb una empresa externa, del que per cert tampoc coneixem el seu informe, què ens ha costat, ni les seves recomanacions.

No hi donem suport, però estarem amatents al resultat d’aquest concurs i ja avancem, com hem fet palès als nostres socis de l’oposició, que ens agradaria representar-los en la mesa de contractació. 

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Signa a: http://www.camiverd.org/

Read Full Post »

L’Associació Juvenil Coordinadora d’Entitats de Barraques de Festa Major de Sant Cugat, constituïda per 18 entitats del poble, reunida avui en Assemblea General Extraordinària, en caràcter d’urgència, ha redactat aquest manifest per tal de mostrar la seva preocupació i decepció pel que fa a la ubicació de les Barraques de l’edició d’enguany. 

Un espai que, a dia d’avui, a una setmana vista de la festa i, després de les múltiples promeses dels regidors, encara no està en absolut condicionat i es troba en unes condicions pèssimes que ens fan plantejar-nos la viabilitat real de realitzar la festa.

Per tot això, l’Assemblea de Barraques,

Exposa:

 – Que des de l’Assemblea s’ha treballat degudament i s’ha acceptat les condicions i la ubicació que va decidir l’Ajuntament sense generar conflictes, sempre en un marc de diàleg i treball;

 – Que la única condició que es va posar des de l’Assemblea va ser que l’espai havia d’estar adequat degudament;

 – Que l’Ajuntament es va comprometre fermament a adequar l’espai, amb paraules dels mateixos regidors Xavier Escura i Ester Salat;

 – Que després d’haver-se compromès des de fa mesos i reiterades vegades a adequar degudament l’espai, a una setmana vista les millores que s’han fet són pràcticament nul·les i l’espai es troba en un estat lamentable, absolutament gens condicionat per poder-hi fer Barraques. 

Declara:

 – Que la realització de Barraques 2010 ara mateix està en joc;

 – Que des de l’organització de Barraques s’ha treballat degudament i s’ha fet la feina que tocava fer i que és l’Ajuntament qui no ha complert amb la seva part, amb promeses que no ha complert;

 – Que com a mesura per mostrar la nostra preocupació i decepció al respecte, convoquem aquesta roda de premsa, perquè tothom tingui constància del que està passant i convidant a tot el poble a mostrar el seu desacord amb l’espai actual de Barraques;

 – Que dilluns l’Assemblea tornarà a reunir-se n caràcter urgent i extraordinari i que prendrà les mesures convenients si la situació segueix sent la mateixa. 

 Exigeix:

 – Una resposta i actuació immediata per part de l’Ajuntament;

 – Un espai adequat per realitzar les Barraques 2010, ja sigui Can Solà o un espai alternatiu, sempre amb les condicions mínimes per poder realitzar-les.

 A Sant Cugat, divendres dia 18 de juny de 2010

 L’Assemblea d’Entitats de Barraques 2010

(Associació Gorghitz, Kata Kitinga, AEIG Berenguer el Gran, Bastoners SC, Grup Mediterrània, Rugby SC, Penya Athletic Bilbao Ondokeak, Penya Olympic, Diables SC, Esplai Sarau, Escola d’Excursionisme, AE La Floresta, Jazzenviu, Associació Amics del Bloodbowl, JERC, JEV-AJ, Castellers SC i MC Sant Cugat).

Read Full Post »

S’acosten dies de festes i de diversió, ens agradaria que la festa fos per a tothom i que la tradició pugui ser compatible amb el respecte amb el medi ambient.

Ara molts animals estan criant, i se sent el cant dels ocells, fixeu-vos en el silenci de l’endemà de les revetlles. Molts animals abandonen els nius i les cries moren, d’altres  veuen greument alterats els seus cicles.

Creiem que les autoritats competents Ajuntament de Sant Cugat, Patronat del Parc de Collserola, Departament de Medi Ambient, Servei de Protecció de la Natura, Diputació de Barcelona,  tenen la obligació de fer complir la normativa vigent i establir campanyes per sensibilitzar la població dels impactes negatius dels petards i les fogueres:

 • Risc directe d’accident: lesions greus per l’explosió del petard: pèrdua parcial o total de membres, cremades,…
 • Contaminació acústica: que provoca trastorns evidents en les persones especialment sensibles (malalts, embarassades, gent gran… ).
 • Contaminació acústica: que afecta severament a les espècies animals, tant les silvestres (abandonament del nius, mort de les cries i dels adults sensibles, estrès en els adults), com les domèstiques.
 • Contaminació atmosfèrica: degut a  la combustió de la pólvora i altres components pirotècnics (alguns dels quals està comprovat que son carcinògens, com els hidrocarburs aromàtics policíclics).
 • Contaminació per metalls tòxics: els colors dels focs d’artifici estan formats per metalls que contaminen l’aire, l’aigua i el sòl, i de retruc afecten a les persones i els animals.
 • Deixalles: restes de petards, embolcalls, plàstics, cartrons …
 • Risc d’incendi: per l’encesa de petards i fogueres de les berbenes a distàncies que incompleixen les ordenances (que estableixen una distància de 500 m)
 • Incompliment de la normativa vigent: que prohibeix encendre focs a prop de zones arbrades  i zones a menys de 500 m d’un bosc.  

El Mussol

La Floresta, juny 2010

 

Read Full Post »

Quan una persona decideix dedicar-se a la política he de tenir molt clar que es deu a les persones que representa i que l’han escollit com el seu representant mitjançant unes eleccions democràtiques. No és ni més ni menys que qualsevol altre ciutadà, però amb la gran responsabilitat, entre d’altres, de gestionar els diners dels contribuents i el recursos comuns del municipi.

En el moment que això s’oblida i un polític perd el respecte cap als ciutadans, creient que són aquests qui estan al servei de les seves aspiracions o ambicions, entra en l’espiral perillós de l’auto complaença i en la prepotència de creure’s que està per damunt de tothom.

Evidentment, aquest comportament comença a nivell particular però pot agreujar-se més quan ,a nivell de grup municipal, ho fa una majoria absoluta enviciada, probablement per estar massa temps governant.

A Sant Cugat ja podem trobar alguns exemples, llegint la premsa o les actes dels plens municipals, de com aquest “virus polític” ja ha arribat a la nostra ciutat “infectant” el nostre equip de govern municipal:

 • Las negatives a crear unes comissions per investigar les deutes amb el grup TMA o els 15 milions d’euros de Sorea.
 • La negativa a donar informació als regidors de la oposició, dificultant la seva funció com a representants, també, de la ciutadania.
 • El tracte que es dona als veins i associacions en els Consells o Grups de Treball de Districte.
 • Les amenaces, en forma de sancions, als veins de Can Borrull, per l’abocament d’aigües fecals a la riera, simplement per amagar la responsabilitat directe de l’ajuntament des de l’any 1992.
 • La decisió unilateral d’urbanitzar el carrer Diputació de La Floresta, per motius “desconeguts” i sense el consens de veins ni associacions.
 • La manca de resposta a la majoria de escrits que els veins presenten al registre.
 • La “alegria” amb que l’ajuntament gasta els diners, de tots nosaltres, en moments de crisis, amb festes de Promusa, anuncis al Financial Times.
 • Lentitud en l’execució de les mocions institucionals presentades per l’oposició.
 • etc….

Un dels primers símptomes és que els veins i les associacions es van desanimant progressivament i ja no participan en les decisions que els afecten més directament. Potser era un dels seus objectius.

Un altre efecte col•lateral i preocupant és la poca maniobra que té la oposició i que ,a la llarga ,pot produir un cert relaxament. El rodet de la majoria absoluta, i les mocions alternatives, impedeixen que es puguin aplicar mesures positives per la ciutadania, per el simple fet de que les presenti la oposició.

Si seguim així no és d’estranyar que, dia a dia , s’incrementi encara més la mala imatge i la desafecció de la gent cap als politics.

Fa pocs dies un veí meu em preguntava quina diferencia hi havia entre una majoria absoluta en democràcia i una dictadura. Jo li vaig explicar que, evidentment, tot depenia de l’ús que se’n fes de la majoria absoluta i si els polítics creuaven el límit que separa la prepotència i les actituds egolàtriques de la voluntat de servei als ciutadans. El meu veí va marxar bastant preocupat.

Jaume Massanés i Papell

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/opinio/52822.htm

Read Full Post »

Un exemple a seguir, parlem clar.

Read Full Post »

MANIFEST DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, REUNITS EN ASSEMBLEA EL 8 DE JUNY

Davant la convocatòria de vaga a les administracions públiques, manifestem: 

 1. Que la greu situació de crisi del país obliga a actuar amb la màxima responsabilitat.
 2. Expressem el total rebuig a mesures restrictives antisocials que afecten especialment als més desafavorits (pensionistes, aturats, dependents,…).
 3. Denunciem la manca de mesures que regulin el sector financer i que millorin la recaptació. 

Amb compromís de servei públic, traslladem a la ciutadania propostes per a la millora de la gestió dels diners a les administracions. 

Reducció de la despesa pública i millora de la seva gestió 

 • Reduir l’estructura política desmesurada: excés de càrrecs de confiança i dedicacions exclusives  dels polítics (regidories, etc). 
 • Eliminar despeses dels càrrecs de confiança i/o polítics:  pàrquings, cotxes oficials, xofers, dietes, despeses protocol·làries, viatges en 1ª classe, PDA, portàtils… 
 • Acabar amb els privilegis de la classe política amb càrrec a l’erari públic:
  • Cotitzar la Seguretat Social 35 anys per tenir dret a la jubilació com tots els treballadors
  • Eliminar els sous vitalicis posteriors a l’exercici del càrrec
  • Impedir l’acumulació de càrrecs i sous públics. 
 • Exigir als interventors un control ètic i responsable de les despeses. Fer auditories externes. 
 • Controlar i auditar les societats, empreses públiques, instituts, i prescindir de les que  arrosseguen pèrdues i no responen a serveis útils per a la ciutadania. 
 • Exigir responsabilitats als polítics per la mala gestió de les subvencions atorgades als bancs (manca d’informació, de transparència i de control posterior). 
 • Eliminar despeses inútils (estudis i informes innecessaris i treballs externs) i prioritzar la despesa social . 
 • Eliminar despeses orientades a l’electoralisme i el protagonisme polític i no al interès del ciutadà (reportatges, propagandes milionàries, càterings, premis i guardons). 
 • Eliminar la duplicitat de les administracions públiques: diputacions, delegacions de govern, etc.,  
 • Millorar la recaptació fent-la més equitativa: més inspectors d’hisenda per lluitar contra el frau fiscal, reformar l’IRPF, treballar amb la banca ètica a les administracions. 
 • Reducció de les despeses militars . 

Professionalització i eficàcia a l’administració 

 • Exigir la competència professional dels càrrecs directius de confiança (currículum i experiència mínima demostrable de 4 anys), i regular el seu nombre en funció del cens  d’habitants. 
 • Establir processos de selecció anònims per treballar a les administracions públiques:  impossibilitat d’identificar la persona (familiars dels càrrecs, carnet de partit, etc). Substituir les entrevistes personals per períodes de prova avaluables. 
 • Exercir la transparència en la promoció professional en les administracions públiques en lloc de l’amiguisme.  
 • Eliminar les gratificacions extraordinàries “selectives” sense auditoria. 
 • Eliminar la temporalitat i l’externalització dels serveis, cal crear ocupació pública estable i qualificada. 

Valors del servei públic 

 • Practicar la democràcia i no la partitocràcia a les administracions. 
 • Dir prou a la corrupció permanent a les administracions, a la prevaricació, i establir una legislació severa no controlada pels poders polítics. 
 • Limitar el mandat dels polítics a 2 legislatures. No fer de la política un modus vivendi. 
 • Restablir la confiança de la ciutadania en els treballadors públics com a garants dels seus drets, acabant amb l’intervencionisme polític en qüestions tècniques.  

Proposta constructiva 

Els diners estalviats amb aquestes mesures han de servir per millorar l’eficàcia dels serveis públics i assegurar l’estat del benestar. 

I EN CLAU LOCAL PROPOSEM PER A SANT CUGAT: 

 • Reduir els 30 càrrecs de confiança actuals a un equip de màxim de 5 liderats per la gerència. 
 • Reduir la dedicació exclusiva de les regidories delegades. Acumulació de carteres polítiques. 
 • No pagar pàrquings dels cotxes particulars dels directius.  
 • Reduir els viatges a l’estranger (Brussel·les, Boston…), esmorzars, dinars de treball i altres.  
 • Eliminar les despeses propagandístiques (20.000 euros aproximadament  per un anunci al Financial Times, 72.000 euros en fotografies d’Alcaldia l’any 2009, 76.000 euros de la celebració del 20è aniversari de Promusa). 
 • Cugat.cat costa 1.300.000 euros anuals. Dotar-la de més espais plurals i una programació amb continguts o eliminar-la. 
 • Racionalitzar la creació d’instituts i empreses i no duplicar funcions d’altres serveis municipals (exemple: integrar l’IGEPESI al Servei municipal d’Economia). 
 • Adjudicar els treballs als professionals qualificats de l’administració evitant pèrdues milionàries (exemple: les contribucions especials).  
 • Fer una política de projecció de la “marca Sant Cugat” orientada a polítiques d’ocupació local. 
 • Reduir els premis i guardons i la despesa dels actes dels lliuraments (sopars, aperitius, rodes de premsa i altres). 
 • Invertir més en despesa social i no en càmeres de videovigilància. 
 • Racionalitzar els recursos materials: ús de programaris lliures, videoconferències en lloc de viatges, prioritzar la informació electrònica per eliminar despeses en paper, sobres, etc. 
 • Incrementar el nombre d’advocats  estalviant més del 70% dels 500.000 euros/any que costen els serveis jurídics  externs adjudicats sense concurs públic.  
 • Eliminar la temporalitat del 40% del personal de l’ajuntament i de les seves empreses i convocar les places ocupades actualment per personal que no hi hagi accedit mitjançant la superació de proves selectives.  

CONCLUSIÓ:

Els diners estalviats amb aquestes mesures han de servir per millorar l’eficàcia dels serveis públics i assegurar l’estat del benestar.

Read Full Post »

Aquest dimecres, 2 de juny, en reunió informativa al Casal Cultural de Mira-sol, s’ha presentat als veïns el Projecte d’urbanització dels carrers Alps i el seu entorn. La principal novetat resideix en que Promusa deixa el projecte a un equip tècnic de l’Ajuntament que es farà càrrec de la seva execució.

Desprès d’un període llarg de negociacions, el passat 31 de maig es va aprovar en Junta de Govern Local, el Projecte i el pressupost final de la urbanització dels carrers Alps i el seu entorn.

La bona noticia per als assistents va ser la rebaixa de més d’un milió d’euros respecte al pressupost inicial de l’any 2007, aquesta reducció, molt important, és deu principalment a la col·laboració incansable de l’Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol i a l’ajut del tècnic de l’Associació Xavier Humet en les negociacions amb l’Ajuntament i les empresses constructores i subministradores de l’obra.

A l’apartat de precs i preguntes, és van contestar les qüestions que els veïns van transmetre als membres de l’equip de Govern, els dubtes pendents i els problemes específics de cada veí es resoldran en forma d’al·legacions o en properes reunions.

Les obres que tenen un pressupost final de 2.072.362 € amb l’IVA del 18% inclòs, compten amb l’aprovació dels veïns i començaran a partir del 10 de Desembre.

La durada prevista del projecte es d’un any.

http://www.mira-sol.cat/mira-sol/?p=526

El meu reconeixement a la dedicació, constancia i reivindicació de tots els veïns. També a l’Associació de Veïns de Sant Joan de Mira-sol, al Xavier Humet, que amb els seus coneixements tècnics ha aconseguit rebaixar el pressupost en un milló d’euros (algun dia ja en parlaré abastament) i al Jordi Andreu pel seu suport en mitjans, web, vídeos, etc.
No ho dubteu, sense la vostra 
perseverança res no hauria canviat. El mèrit  només és vostre.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »