Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Mai de 2010

En aquest quadre (https://stcvo.files.wordpress.com/2010/05/comparacio-percentatge-places-escolars-publiques-i-privades.pdf)  s’observen les places ofertades públiques i privades en Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) als municipis de Sant Feliu de Llobregat, Barbera del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí,Terrassa i Sant Cugat del Valles per al curs 2008-2009.

Existeix una relació directa entre el percentatge de places ofertades privades i el major nivell educatiu. Les places privades augmenten en els nivells educatius superiors. A tots els municipis observats el nombre de places públiques és major en el nivell d’educació infantil i es va reduint en l’educació primària i encara més a ESO.

En el nivell d’educació infantil  i primària a tots els municipis, menys a Sant Cugat, més de la meitat de les places ofertades són públiques.. Destaca el cas de Cerdanyola, on gairebé el 70% de les places ofertades són públiques en els dos nivells educatius.

En el cas de I’ESO la tendència canvia. La majoria dels municipis tenen una oferta privada superior al 50%. Tan sols Cerdanyola del Vallès i Rubí mantenen una oferta pública major que la privada.

Per últim, destaquen els casos de Barbera del Vallés ‘i de Sant Cugat. El primer perquè la totalitat de places ofertades a tots els nivells educatius obligatoris són públiques. El segon perquè és I’únic municipi de la mostra que,ofereix més de la meitat de places a tots els nivells educatius en el sector privat. En l’educació  infantil les places publiques representen el 45%, en I’educació primària el 40% i a ESO tan sols el 38.5% del total de places ofertades.

Gràfiques:

http://www.mira-sol.cat/mira-sol/?p=228#more-228

ICV-EUiA aposta per una escolarització pública de qualitat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/52251.htm/icv-euia_aposta_per_una_escolaritzacio_publica_de_qualitat

Read Full Post »

Els ecosocialistes ho fan recollint la opinió dels veïns i veïnes del districte descontents amb la feina feta pel regidor al capdavant del Ple del Districte.

Jaume Massanés, regidor d’ICV-EUiA responsable dels temes de descentralització ha explicat els arguments per tal de demanar aquesta dimissió. En primer lloc, es considera que Amador ha perdut la seva credibilitat davant del florestans i florestanes, degut a ladeixadesa en les seves funcions així com per l’actitud prepotent davant de les persones que participen al Consell de Districte.

Seguidament, Massanés ha situat la seva incapacitat en solucionar els problemes que s’exposen en el Consells de Districte. “La feina d’un president de districte no s’acaba assistint als consells per cobrir l’expedient, cal fer seguiment dels temes que sorgeixen, parlar amb veins i trepitjar terreny”.

En tercer lloc, ICV-EUiA manifesta el fet que desprès de tants anys encara no s’hagin executat els gairebé 500.000 euros de romanents de lliure disposició per millores a La Floresta. 

Un altre argument és el cansament dels veïns i veïnes que veuen com a cada consell es repeteixen el mateixos temes o problemes i que van passant els mesos i anys, sense cap resposta ni solució. Aquest fet ha ocasionat que cada cop sigui més evident la falta d’assistència del la ciutadania de La Floresta als consells. “Si l’objectiu era acabar amb la participació, ho ha aconseguit amb escreix”, ha sentenciat Massanés.Temes com:

 • La reurbanització del carrer Diputació en contra de la opinió dels veïns i associacions que preferien dedicar els diners a altres carrers que no estaven asfaltats.
 • La penosa situació del carrer Pere Planes agreujada desprès de la aplicació d’un producte químic que s’ha demostrat absolutament inútil. 
 • Que encara estigui sense finalitzar l’acord de data 11.03.08 per fer un estudi per determinar els habitatges no connectats a la xarxa de clavegueram i formalitzar la seva connexió.
 • També esta pendent de solució l’ampliació de l’enllumenat als jocs infantils Centre Social i Sanitari demanat el 31.03.08.
 • Col·locació de marquesines a las parades d’autobus
 • La urbanització dels 23 quilometres de carrers sense asfaltar corresponents als 9 sectors pendents i contemplats al Pla Director de La Floresta.
 • Problemes de seguretat a la estació de La Florest
 • I un llarg etc.

són clars exemples de la nooperativitat de l’equip de govern a La Floresta.

Finalment, el regidor ecosocialista ha explicat la situació donada en l’últim Plenari del Consell de Districte, on Amador va tenir una actitud poc educada cap a la presidenta de l’AMPA del col·legi CEIP La Floresta, que reclamava una acció rapida per solucionar els problemes de seguretat, mobilitat i enllumenat els accessos a l’escola. Segons Massanés “Un representant de l’equip de govern no pot manifestar d’una forma unilateral, autoritaria i sense cap explicació raonable que no es reasfaltarà ni s’aplicarà cap altre mesura a la zona.”

Sant Cugat del Vallès, 24 de maig de 2010

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/52225.htm/icv_demana_la_substitucio_de_xavier_amador_com_a_president_del_consell_de_districte_de_la_floresta

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/52230.htm/villasenyor_%28psc%29___tenim_la_sospita_que_el_govern_vol_desmuntar_els_consells_de_districte_

Read Full Post »

Els veïns denuncien que Sant Cugat va cobrar per la connexió al tub que aboca a la riera.

La factura, del 1997, forma part del recurs veïnal contra l’ordre municipal que els obliga a obrir pous o tenir depuradora.

Veïns del barri de Can Borrull, al districte de les Planes, van lliurar ahir a l’Ajuntament de Sant Cugat el recurs contra l’ordre municipal de tornar a obrir pous morts o instal•lar depuradores després d’haver detectat una canonada que aboca aigües residuals a la riera de Vallvidrera.

Entre la documentació aportada hi ha una factura amb segell de la tresoreria de l’Ajuntament de Sant Cugat que data del 5 de juny del 1997 i en què consten cobrades 114.898 pessetes a un veí per la connexió a una xarxa de clavegueram, la que el veí anomena la canonada que aboca a la riera i que, segons denuncia en la sol•licitud de connexió, va ser instal•lada pel consistori sense cap cost per als altres veïns.

Els veïns diuen que és l’única canonada que hi ha al barri de Can Borrull. L’expedient aportat com a prova contra l’ordre municipal es va iniciar el maig del 1996 amb una factura que l’administració va lliurar a un veí de la carretera de Vallvidrera per un valor de 296.359 pessetes per la connexió a la xarxa de clavegueram. Un mes després, el mateix veí va presentar un recurs en què sol•licitava que la connexió es fes de manera gratuïta, tal com l’Ajuntament havia fet amb els altres veïns que es van connectar a la xarxa. Finalment, el 5 de juny del 1997 el consistori va cobrar la factura d’un import de 114.898 pessetes.

La xarxa de clavegueram a què fa referència l’expedient és, segons asseguren els veïns de la zona, la canonada que actualment recull les aigües residuals d’una trentena d’habitatges situats al sector de Can Borrull i les aboca directament a la riera de Vallvidrera. Aquests habitatges, i també el del veí que va pagar la factura, es troben més avall de la depuradora, per la qual cosa l’única canonada que circula per davant dels seus habitatges és la que aboca les aigües a la riera, ja que no hi ha cap estació de bombeig que les pugui derivar cap a la depuradora, diuen els veïns.

Des que els veïns van rebre l’expedient disciplinari de l’administració, aquests han denunciat reiteradament que va ser el mateix Ajuntament el que va construir una canonada paral•lela a la carretera de Vallvidrera per recollir les aigües residuals que no podien anar a parar a la depuradora.

Segons aquests veïns, la construcció es va iniciar l’any 1992 i inicialment la canonada havia de passar per la carretera, però la Diputació de Barcelona, propietària de la via, no en va donar permís i es va optar per fer-la passar pels terrenys dels veïns. Una decisió que aquella època ja va rebre la negativa d’alguns veïns, que es van negar a cedir un pas de servitud per aquest servei de clavegueram. Finalment, es van construir dues canonades a un costat i l’altre de la carretera. A canvi, els veïns es van poder connectar de manera gratuïta, a excepció d’un veí que va haver de pagar un cost afegit perquè la seva connexió requeria travessar la carretera.

El lloc on desemboca la canonada és on els veïns han reclamat la construcció d’una depuradora per tractar aquestes aigües. Aquesta instal•lació va ser pressupostada pel consistori de Sant Cugat pel valor de 25.000 euros, segons es recull en l’acta del consell de districte de les Planes, celebrat el 31 de març del 2008. El desembre del 2008, novament en sessió plenària del consell, es va dir que aquesta partida s’havia tret del pressupost.

En cap de les actes que es poden consultar a la web de l’Ajuntament es recullen els motius que van portar a aquesta decisió, malgrat que els veïns ho reclamen.

Ahir, l’Ajuntament va iniciar els treballs per solucionar de manera provisional aquests abocaments. Els treballs van consistir en la neteja dels marges de la riera on s’instal•larà una canonada per la qual circularan les aigües residuals impulsades per una bomba fins a la depuradora vella.

Tapa de clavegueram al jardí:

Una de les construccions que sorprèn la periodista durant la visita a un dels habitatges de la carretera de Vallvidrera és la instal•lació d’una tapa d’acer sobre la qual hi ha inscrita la paraula «clavegueram». Està situada a la part del darrera d’un habitatge ubicat al marge de la carretera més pròxim a la riera. Per sota hi transcorre la canonada que desemboca, uns deu metres més avall en direcció a la Floresta, a la riera de Vallvidrera.

La solució provisional preveu ara la construcció d’una altra canonada per bombejar les aigües residuals cap a la depuradora situada a la zona de l’estació de les Planes. No obstant això, la depuradora no funciona prou bé i actualment l’aigua depurada que aboca a la riera no reuneix les millors condicions a causa de la sobrecàrrega d’aigües residuals que provenen dels habitatges situats a la part més alta de les Planes per augmentar-ne ara el cabal que haurà de tractar.

Darrer article:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/172957-el-misteri-duna-canonada.html

El Punt

Read Full Post »

Durant el Consell de Districte de Mira-sol,  que es va celebrar  el passat 19 de març,  un veí  va denunciar que ja feia setmanes que les obres de la piscina de Mira-sol estaven aturades. El president del consell ho va confirmar dient que la UTE, responsable de la construcció, estava quasi en fallida i havia demanat una prorroga de tres mesos per intentar solucionar els seus greus problemes econòmics que impedien continuar amb el projecte.

Jo mateix vaig preguntar al Ple d’aquest dilluns com estava el tema i el regidor Xavier Amador ho va desmentir dient que no era una fallida, sinó que es trobava en un procés d’ampliació de capital.

Bé, a la fi és el mateix. Les obres ja fa uns mesos que estan aturades i aquest projecte, tant desitjat per el mirasolencs, està en una situació greu i amb un pronòstic de futur incert. 

En aquets moments vull recordar que els veïns de Mira-sol volien simplement una piscina de barri situada al costat del Casal, semblant a la de La Floresta. Ho han estat reivindicant durant molts i molts anys, però l’alcalde Recoder cada cop es superava amb falses excuses dient que a Mira-sol ja existien moltes torres amb piscina o que no hi havia espai suficient al costat del Casal.

La meva opinió personal era que les reivindicacions de la Associació de Veins de Sant Joan li produïen rebuig. Eren el mateixos “toca nassos” que amb la seva insistència havien aconseguit, entre altres coses, que Mira-sol tingués un Casal en condicions, i això li resultava molest. 

El desbloqueig es va produir quan es va urbanitzar el sector de Can Mates. Llavors sí que,  seguint el seu model de ciutat impersonal, faraònic i de disseny, van decidir la construcció d’un modern i gran complex de fitness amb piscina que no tenia res a veure amb el que els veïns demanaven.

L’objectiu inicial de l’alcalde era que la piscina no estes a Mira-sol, la seva intenció era col·locar-la dins de Can Mates, però afortunadament es va aconseguir el seu emplaçament en un terreny al costat de la escola Catalunya de Mira-sol i molt a prop del Casal. 

El procés va estar ple de entrebancs, aplaçaments, manca d’informació, falta de procés participatiu, problemes amb la primera UTE, la crisis econòmica, etc. 

Com a resultat, i desprès de tants i tants anys, ara ens trobem en una situació molt difícil ja que si la empresa constructora actual abandona el projecte s’haurà d’obrir un altre concurs i reiniciar tot el procés que pot durar tranquil·lament dos o tres anys més.

Per tot  això, el grup municipal d’ICV-EUiA i jo personalment  ens hem compromès a seguir fent-ne seguiment i estarem amatents a aquest reivindicació històrica del barri.

Jaume Massanés i Papell

Curiosament el dilluns 24 de maig, desprès de la meva intervenció al Ple, apareix la següent noticia:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/52130.htm/l_aturada_en_les_obres_del_complex_esportiu_de_mira-sol_provocara_que_l_equipament_no_vegi_la_llum_l_any_vinent

Si les obres ja fa temps que estan parades resultarà que li donem un termini a la empresa constructora de casi mig any. Que hagués passat si ningú diu res ?

Read Full Post »

Unos vertidos enfrentan a los vecinos de Can Borrull con el Ayuntamiento de Sant Cugat. La concejal de Territorio, Mercè Conesa, afirmó el viernes que no se conocía “de forma documentada” la existencia de vertidos de aguas fecales en la riera de Vallvidrera, sin un proceso previo de depuración, antes de 2009, a raíz de la elaboración del plan de mejora urbana del barrio. Los vertidos provienen de una veintena de casas del barrio de Can Borrull, construido a base de asentamientos en suelo no urbano en la década de 1960. El barrio fue legalizado en 2007, pero presenta muchas deficiencias, entre ellas, la inexistencia de una red de alcantarillado.

Fuentes de la asociación de vecinos del barrio explican que las casas habían tenido históricamente unas fosas sépticas, adonde iban a parar las aguas fecales. Pero en 1992, según recoge un acta del Consejo de Vecinos del distrito de Les Planes, se instaba a los vecinos a anular los pozos muertos, porque se iba a colocar una cloaca y una depuradora. Entonces, se instaló un tubo de unos 40 centímetros de diámetro que recogía las aguas fecales de las viviendas, pero la depuradora no se llegó a construir nunca.

El Ayuntamiento de Sant Cugat reitera no tener pruebas documentales de los vertidos hasta 2009. Sin embargo, la consultora La Vola realizó en 2006 un estudio ambiental por encargo del Consistorio (se puede consultar en el portal municipal). El texto alerta de de que “existen varias zonas que no están conectadas a la red de saneamiento” y de que se están produciendo “diferentes vertidos de aguas residuales en las rieras y torrentes del municipio”. Maria Rieradevall, catedrática de la UB, realizó en 2003 un análisis de la riera de Vallvidrera, encargado por el parque de Collserola. Según Rieradevall, cuando entonces se realizaron unos trabajos de limpieza de la ribera, quedó al descubierto el vertido de aguas, “pero esto es algo que ya se sabía”, apunta. En todo caso, este estudio del agua reveló la presencia de amonio, “una sustancia tóxica que refleja que hay demasiada materia orgánica en el agua”, comenta Rieradevall.

Una denuncia sobre los vertidos que hizo la asociación ecologista El Mussol fue el detonante que hizo activar el mecanismo de urgencia del Ayuntamiento de Sant Cugat, que el pasado 19 de abril envió una carta a los vecinos de Can Borrull en la que les comunicaba que estaban obligados a recuperar las fosas sépticas o a instalar depuradoras individuales. El Consistorio dio a los vecinos tres semanas para ejecutar las medidas, plazo que ya ha expirado. “Los vecinos tienen parte de responsabilidad en esto y no toleraremos que continúe así”, sentenció Conesa. La asociación de vecinos asegura que sólo han seguido las órdenes uno o dos residentes, ya que la mayoría se niegan a asumir los costes y no entienden por qué se les obliga a reabrir unos pozos que el mismo Ayuntamiento les dijo que clausuraran.

(La depuradora de Can Borrul, gestionada per Sant Cugat, antiquada i ineficaç)

El Consistorio ha anunciado una medida urgente, de carácter provisional, para solucionar el problema del vertido. Se trata de instalar una manguera para bombear las aguas desde la salida del tubo hasta la depuradora de Can Borrull -ubicada a pocos metros río arriba-, que los vecinos consideran que trabaja de forma deficiente. El Consistorio quiere tener colocado el sistema de bombeo antes del verano y calcula que costará unos 50.000 euros. Conesa aseguró que la obra la pagarán los vecinos que no hayan cumplido el requerimiento de instalar la depuradora o la fosa séptica. El Ayuntamiento sí tiene previsto asumir los 120.000 euros que costará la solución definitiva, que consistirá también en un sistema de bombeo, pero esta vez hasta la depuradora de Vallvidrera, ya en término municipal de Barcelona.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) tiene previstas dos dotaciones presupuestarias para construir dos depuradoras en la zona, una que sustituya la actual de Can Borrull y otra en el punto de los vertidos. Pero estos proyectos quedarán en agua de borrajas, ya que el pasado 22 de abril el Ayuntamiento de Sant Cugat, la ACA y la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente acordaron optar por el sistema de bombeo en ambos puntos hasta la depuradora de Vallvidrera.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/vertidos/enfrentan/Sant/Cugat/vecinos/Ayuntamiento/elpepiespcat/20100516elpcat_5/Tes

Publicat a El Pais amb data 16 de maig.

Més informació:

http://lamaesquerra.blogspot.com/2010/05/sobre-can-borrull.html

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/52024.htm/pas_endavant_per_la_millora_urbana_de_can_borrull%2C_tres_anys_despres_de_la_legalitzacio

http://www.cugat.cat/noticies/Urbanisme/51922.htm/el_pla_de_millora_urbana_de_can_borrull_preveu_una_solucio_provisional_i_una_definitiva_als_abocaments

http://www.cugat.cat/noticies/Politica/51898.htm/els_ve%EFns_de_can_borrull_obren_la_porta_a_denunciar_l_ajuntament_si_aquest_no_els_ajuda_a_deixar_de_contaminar_la_riera

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/51593.htm/els_ve%EFns_de_can_borrull_es_veuen_incapa%E7os_d_assumir_els_costos_per_deixar_d_abocar_aig%FCes_residuals

http://www.cugat.cat/noticies/mediambient/50599.htm/el_tram_de_can_borrull_de_la_riera_de_vallvidrera_esta_contaminat%2C_segons_l_associacio_el_mussol

Read Full Post »

Despeses extraordinàries de Sant Cugat:
“Financial Times” = 20000 € en anuncis
“Mira-sol  des de fa molts Times” = 0 €

Gent de Mira-sol

Read Full Post »

ICV-EUiA considera que l’anunci de l’Ajuntament al ‘Financial Times’ és una ‘broma de mal gust’ per la ciutat. Segons el portaveu local, Joan Calderon, el fet que el consistori hagi pagat 20.000 euros per promocionar-se al diari econòmic del món és ‘vergonyós’ en temps de crisi, i afirma que aquesta xifra s’hauria pogut destinar a fer moltes polítiques a la ciutat.

Calderon assegura que l’Ajuntament ha comès un ‘error greu’, ja que, segons l’ecosocialista, aquesta no és la manera de promocionar la ciutat. El portaveu del grup ha explicat la reacció d’ICV-EUiA en roda de premsa, aquest dimecres.
 Segons els ecosocialistes per veure la magnitud de la despesa que comporta aquest anunci es pot comparar amb la quantitat destinada a ajuts d’urgència social durant el 2009, que va arribar als 17.000 euros. Calderon ha afegit que amb la quantitat destinada a pagar l’anunci al ‘Financial Times’ es podria haver desenvolupat, per exemple, una política activa d’ocupació.

És per això que, per ICV-EUiA, és ‘lamentable’ que s’hagi destinat aquesta suma de diners a l’anunci enlloc de solucionar els problemes de la ciutat. L’anunci, publicat dijous passat, acompanyava un article que elogiava les polítiques de promoció econòmica de Sant Cugat en un suplement monogràfic titulat ‘Fent negocis a Catalunya’. El text destacava la gestió municipal dels últims set anys, orientada a atraure activitat empresarial.

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/51856.htm/joan_calderon_%28icv%29___l_anunci_al__financial_times__es_un_insult_a_la_intel%B7ligencia_

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Economia/51682.htm/el__financial_times__elogia_la_gestio_economica_de_sant_cugat_com_a__referent_global_

ICV-EUiA – Sant Cugat del Vallès

Read Full Post »

El 21 de desembre de l’any passat la Junta de Govern Local va aprovar la inclusió de una partida de 479.000 euros en concepte de  “Desenvolupament i implantació de sistemes d’informació de seguretat ciutadana amb incorporació de sistemes de vídeo i instal·lació d’una antena de banda ampla a l’edifici de l’ajuntament” als projectes que Sant Cugat presentava dins de les inversions FEOSL amb un total de 8.245.780 euros.

Aquests 479.000 euros es destinaran a la instal·lació de 13 càmeres de vídeo vigilància a l’eix comercial que va des de la plaça Octavià fins a l’estació dels Ferrocarrils Catalans. 

Com ja és habitual, aquesta decisió la pren unilateralment l’equip de govern sense consensuar formalment amb entitats i associacions ni tampoc amb als partits de l’oposició negant-los inclús la seva discussió en un Ple. Tampoc s’explica bé als comerciants de l’eix comercial. Jo, personalment, ho he preguntat a quatre comerços i, encara que en principi no hi estan en contra, preferirien més presencia policial al carrer per creure-la més efectiva.  

En les Comissions Informatives de Seguretat se’ns nega, als regidors d’aquesta area, la informació sobre el nombre de delictes que es produeixen a l’eix comercial i que justificarien la instal·lació de les càmeres. Ho justifiquen dient que els Mossos d’Esquadra no ho permeten, cosa que no és certa.

En un intent de quedar be amb l’oposició ens passen las xifres percentuals comparant els delictes que es produeixen a l’eix en front a la resta de la nostra ciutat. Evidentment dir que en l’eix comercial del centre es produeixen un 70 o 80% dels furts i robatoris, sense quantificar-los ni classificar-los no ens demostra res. La negativa reiterada a donar-nos aquesta informació, com a mínim verbalment, ens confirma que la instal·lació de les càmeres no està justificada. 

Davant d’aquesta actitud la meva opinió i la del grup municipal de ICV és absolutament contraria a la instal·lació de les càmeres perquè: 

 • Hi han altres prioritats per invertir els 479.000 euros, per exemple incrementar la policia de barri.
 • No ens demostren la seva necessitat en base a xifres concretes i reals que ho justifiqui.
 • Igual  que el Sindic de Greuges, creiem que hi ha altres punts de la ciutat on el nivell d’inseguretat és més elevat.
 • No ens han demostrat que la seva operativa sigui efectiva a partir del moment que un furt quedi registrat.
 • El control dels monitors, l’estudi dels enregistraments i el seguiment de la incidència pot restar efectius i pressupost per la tasca de la policia de barri.    

Es tracta, en definitiva, d’un altre “joguet” en clau “electoralista” per un model de ciutat de CIU de dretes i elitista.

Jaume Massanés i Papell

Podeu votar a la enquesta

Read Full Post »