Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Març de 2010

En el ple municipal del darrer dilluns dia 15, l’equip de govern es va treure la màscara i va demostrar un cop més la seva falta de sensibilitat cap a les persones. Va preferir maquillar uns resultats per poder dir, falsament, que l’any 2009 havien tingut superàvit en lloc de destinar més recursos per acabar la urbanització dels districtes i fer més inversions de caire social.

Va comunicar que el destí final dels 15 milions d’euros provinents de SOREA, a cobrar en tres anys a raó de 5 milions anuals (31 de març del 2010,2011 i 2012), ha estat imputar-los a l’exercici 2009 amb els següents resultat:

Enginyeria comptable:

5 milions d’euros com a reserva per previsió de ingressos de dubtós cobrament durant l’exercici 2010.

1,9 milions d’euros per aflorar fictíciament un superàvit al 2009.

Neteja de ingressos previstos que estaven aprovisionats comptablement i que ja no es faran:

 8,1 milions d’euros corresponent a operacions fallides amb Ikea, Estonac, Mira-sol Centre, etc.

Objectius d’aquesta operació:

Maquillar un dèficit comptable del 2009 de 8 milions d’euros.

Reduir l’endeutament de l’ajuntament de un 75% a un 67%

Conclusions:

Es una operació d’enginyeria comptable, amb diners encara no cobrats, per fer quadrar els números del 2009.

Son diners que probablement haurien cobrat el 2019 i que han avançat i comptabilitzat perillosament ara per tapar el “forat” d’una mala gestió econòmica.

Han preferit rebaixar l’endeutament municipal fins un 67% abans de reduir l’endeutament al que es veuran sotmesos els veins dels carrers no asfaltats per les contribucions especials que hauran de que pagar quan els urbanitzin la zona.

Han preferit rebaixar l’endeutament abans de dedicar els diners a inversions necessàries al municipi.

Tenien marge d’endeutament suficient, la llei autoritza als ajuntaments a endeutar-se fins el 110-130%.

Ho sabien i estava tot planejat des del primer moment, inclòs quan al Ple  van prometre als veins que estudiarien dedicar una part per la urbanització dels carrers sense asfaltar dels districtes.

Recordeu la frase de l’alcalde:  “ No els hi puc dir ni que si ni que no, només que ho estudiarem”

O la notícia de Ràdio Sant Cugat:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/49354.htm/l_alcalde_obre_la_porta_a_destinar_els_diners_de_sorea_a_urbanitzar_carrers

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

La moció serà presentanda al Ple d’Abril. Els ecosocialistes esperen rebre les aportacions de tots els grups polítics i garantir que la mesura s’apliqui per a principis del curs vinent. 

El camí escolar és una iniciativa que pretén promoure i facilitar que els nens i nenes de la nostra ciutat siguin autònoms a l’hora d’anar i tornar de l’escola gaudint d’un camí més segur i agradable. Es tracta de dissenyar un procés participatiu en el que es defineixen les intervencions urbanístiques i de seguretat vial necessàries per assolir aquests objectius.

Segons el regidor Jaume Massanés, “amb la moció busquem un compromís de participació i coresponsabilitat” per exemple, en molts exemples d’implantació del camí escolar, la mesura s’acompanya d’una campanya de sensibilització entre els comerciants del barri perquè les botigues –lliurant un distintiu– formin part activa del camí i serveixin de «punt d’acollida» dels menors si tenen algun problema durant el recorregut.

La intenció d’ICV-EUiA és que el projecte tingui una participación directa dels nens i nenes responent a un qüestionari: Què li falta al recorregut per ser perfecte? Segons Massanés, “Aquest qüestionari ha de servir per afavorir que els nois i les noies de la nostra ciutat se sentin tranquils, guanyin autonomia personal, responsabilitat i qualitat de vida, mentre van i vénen sols a l’escola i promoure un compromís ciutadà de participació i coresponsabilitat tant en la millora de l’espai públic com en les oportunitats educatives de la comunitat”.

Per exemple, en la seva aplicació al districte de Collblanc-La Torrasa de l’Hositalet de Llobregat els nens i nenes van contestar on feia falta posar una paperera, moure un contenidor, realçar un pas de vianants,  il·luminar un tram, eixamplar una vorera o instal·lar un semàfor, etc.

L’Ajuntament va fer cas del 90% dels suggeriments.

  

Un dels objectius de la moció que els ecosocialistes presentaran al Ple d’Abril és que l’Ajuntament lideri el projecte conjuntament amb la implicació de tots els agents socials, tècnics i educatius. Segons Massanés “Interactuant coordinadament en actuacions de tipus tècnic, educatiu i divulgatiu per la creació dels Camins Escolars a la nostra ciutat, impulsar itineraris escolars segurs i, paral·lelament,  recuperar l’espai públic com a espai de relació i convivència”.

El Camí escolar necessita la col·laboració de tots els sectors socials que treballen per recuperar el carrer per als vianants, afavorint la coexistència pacífica amb el cotxe.

En la mateixa moció es proposarà també la creació de la figura del voluntari o agent cívic per col·laborar a regular les entrades i sortides a les escoles.

També s’inclourà l’iniciï d’un estudi per disposar de punts de recollida  d’escolars mitjançant els aparcaments segurs de curta durada propers a les escoles per els pares i mares que acompanyen o van a recollir escolars. L’objectiu és que l’escola deixi de ser un problema d’aparcament i mobilitat.

Notícia a cugat.cat:

 http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/50175.htm/icv-euia_proposa_mesures_per_facilitar_l_acces_a_peu_dels_alumnes_als_centres_escolars

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

CIU es permet gastar 76.000 euros (sopar, concert, publicitat i documents, etc.)  per a la celebració dels 20 anys de Promusa en temps de crisi.

És moralment acceptable quan?:

 • Sant Cugat es la ciutat del Vallès Occidental amb més ERO’s
 • L’atur augmenta a Sant Cugat un 1,6% durant el febrer arribant a 3.872 persones sense feina.
 • Ha augmentat, fins a 363 afectats, el nombre de santcugatencs que han visitat la Creu Roja per acollir-se al projecte Banc de Roba Solidari.
 • Més de 2.000 santcugatencs (800 families) necessiten l’ajuda de Caritas per poder sobreviure.
 • CiU va rebutjar una moció conjunta presentada pels tres partits d’esquerres per donar suport a les persones aturades de la nostra ciutat bonificant aspectes com la quota als clubs esportius, despeses en educació del lleure, infants en escoles bressol i casals, pagament de cursos de català de pares aturats i complementar en 100 euros els ajuts oferts per part de l’Estat espanyol a la compra de llibres, material i sortides escolar.
 • Es neguen a gastar-se 2.000 euros (quan tenien les maquines treballant al Passeig del Nard) per asfaltar, amb una capa d’asfalt de 5 centímetres, els dos-cents metres del carrer Pla de Mira-sol. Això si, es van gastar 12.000 euros en un tractament que el van vendre com a fantàstic i que en quatre dies s’ha fet malbè… i no passa res….i no hi ha cap responsable… Mentrestant els veins porten molts anys aguantant sots, pols i fang.

 i això és sol una petita mostra, en continuarem parlant……

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

ICV denuncia que 4 anys després de la signatura del conveni i dos anys després de l’aprovació del text refós, Can Monmany no sigui encara propietat pública

Després de la insistència de la formació ecosocialista avui encara no hi ha resposta sobre la propietat de Can Monmany i les conseqüències econòmiques i jurídiques que pot comportar el fet de no complir el conveni signat el gener del 2006

En roda de premsa el Grup Municipal d’ICV-EUiA ha denunciat avui que l’equip de govern municipal no ha respost a les demandes que des de la formació ecosocialista es feien sobre la propietat de la finca i l’equipament de Can Monmany i, sobre la incorporació d’aquesta finca al patrimoni públic.

La formació ecosocialista davant de la manca de resposta ha investigat la situació de la finca esmentada i pot constatar els següents termes que poden afectar greument la ciutat des del punt de vista econòmic i jurídic, donat que de l’operació urbanística d’aquest indret se’n deriven les operacions urbanístiques que resolien les cases fora d’ordenació de La Floresta i Valldoreix.

I és que amb la signatura del conveni la nova propietat de la finca, la societat santcugatenca ERIDE obtenia una sèrie de contrapartides patrimonials que encara avui no han estat satisfetes i que poden passar a ser un greuge per la ciutat si aquesta societat executa els seus drets patrimonials. ICV-EUiA lamenta el desconeixement que durant el tràmit urbanístic van tenir els grups de l’oposició sobre la nova propietat d’aquest indret, estratègic per Sant Cugat i Valldoreix. 

ICV-EUiA ha recuperat les al.legacions d’aquesta societat amb data 21 de maig de 2008, estimades parcialment pel ple de 16 de juny de 2008, en que es denuncia la “manca de participació de la propietat” en el procés de Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Can Monmany per l’obtenció de 84,4 Ha de sòl públic i en l’Avantprojecte per resituar l’habitatge protegit a Can Monmany (exp. 83001/08). En data 17 de maig es va notificar la transmissió de les finques a favor de la societat ERIDE 2005, S.L. i la conseqüent subrogació en els drets i obligacions adquirits per la família Gassó. El nou projecte de Modificació del PGM modificava els termes del conveni i es va tramitar incomplint tots els terminis previstos en el conveni de referència. En el mateix sentit s’està tramitant un Avantprojecte per resituar l’HPO sense coneixement dels propietaris, la qual cosa suposa una alteració dels acords assolits en el conveni, efectuada sense el consentiment de la propietat. 

Tanmateix en les seves al.legacions la societat ERIDE, 2005, S.L. comparteix la unanimitat del ple en totes les aprovacions i el canvi de criteri pel que fa a l’ubicació de l’habitatge de protecció pública, el que planteja el desencert, en el seu moment ja plantejat pel grup ecosocialista, de la ubicació de les parcel.les on s’havia de crear tot el nou sostre i es planteja la reubicació de tot el nou sostre en un altre indret de la ciutat, el privat també. 

En la MPGM es planteja per part de l’ajuntament una expropiació forçosa de la finca de Can Monmany, valorada en data 16 de març de 2006 en 14.597.916 € pels propis serveis de valoracions municipals, sense coneixement de la propietat. I aquest justpreu s’havia de concretar en l’obligació municipal de cessió d’una finca futura quin aprofitament urbanístic mantingués el valor. La requalificació de les 27 finques de Can Monmany en l’indret escollit provoca que el valor sigui notablement inferior vistes les condicions físiques dels terrenys, que gairebé tothom desconeixia pel que s’ha comprovat després. La mateixa societat afirma en les seves al.legacions que la forma d’actuar de l’ajuntament “contravé el principi de bona fe…” i que “l’Ajuntament no ha mesurat les conseqüències que aquest endarreriment pot provocar en la propietat i ni tan sols li ha consultat els termes d’una modificació substancial del Conveni que posa en entredit el seu compliment i la seva vigència”.

En tot cas la formació ecosocialista demana una solució ràpida d’aquesta situació lamentable de manca d’eficiència de l’equip de govern i que aquest equipament passi a ser el més ràpid possible un EQUIPAMENT PÚBLIC. I aquesta demanda la fem perquè també hem pogut conèixer que hi ha converses amb entitats per tal de gestionar aquest equipament, que hauria de ser estratègic per la ciutat i que suposa grans oportunitats. 

És per aquest motiu que ICV-EUiA preguntarà al proper ple el següent:

 Com és que encara avui la finca de Can Monmany, valorada en més de 14 milions d’€, no és encara propietat pública?

 • per quin motiu es va retirar del consell d’administració de PROMUSA la proposta de compra per part d’aquesta societat municipal dels terrenys de la societat ERIDE 2005, S.L.?
 • pensa l’ajuntament fer front a la indemnització als propietaris de la finca de Can Monmany? en quins termes?
 • quines conseqüències pot tenir per la resta d’expedients urbanístics que es desprenen d’aquesta operació el fet de no satisfer els termes del conveni signat? 

Sant Cugat. 9 de març de 2010

Informació complementaria Can Monmany 

 • El passat mes de desembre ICV va denunciar la manca de resposta a un seguit de preguntes fetes per escrit. La majoria d’elles han estat respostes – no vol dir que estiguem satisfets amb aquestes – però n’hi ha una que no, una sobre Can Monmany.
 • Què preguntàvem ? que volíem saber si hi havia hagut un canvi de propietat, en cas que sí: qui n’eren els propietaris en l’actualitat, i en quin estat estava tot el projecte urbanístic. 

Antecedents : 

Acord família Gassó amb Fundació Ma. Àngels Catarineu per construir un centre de rehabilitació de toxicòmans => plantejament de les administracions per tal d’adequar la qualificació del sòl a uns usos més raonables.

30/01/2006 – la família Gassó subscriu un conveni amb l’ASCV i l’EMD. El mateix dia ERIDE adquireix les finques i resol el compromís de compravenda entre la família Gassó i la Fundació MA Catarineu. L’ajuntament ho sabia, l’oposició no, de fet al conveni es preveia la possibilitat de subrogació d’un tercer. 

24/04/2006 – aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de Can Monmany 

20/11/2006 – aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGM (amb més de 3 mesos de retard respecte el conveni) 

26/04/2007 – CTUB no aprova definitivament l’expedient i el retorna perquè:

 • S’ha de fer el tràmit ambiental ( el 19/10/2006 el DMAiH ja informava que calia incorporar l’informe ambiental preceptiu, el 20/04 via fax es va incorporar l’informe de l’ACA, informant desfavorablement)
 • Manava fer un text refós incorporant :
  • Informes del DAR, DIRIP, respecte la prevenció d’incendis
  • Previsió de les reserves de sòl per HPO (Llei Urbanisme)
  • Garantia d’acompliment del codi d’accessibilitat (pendent superior 8%) 

21/05/2008 la societat ERIDE 2005, S.L. presenta al.legacions als expedients de Modificació Puntual del PGM en l’àmbit de Can Monmany per a l’obtenció de 84,4 ha. de sòl públic al Parc de Collserola i l’Avantprojecte per resituar l’HPO de Can Monmany, que van ser estimades en el ple de 16 de juny de 2008 parcialment “en allò relatiu a sotmetre, de comú acord a nova valoració les finques que s’han d’adjudicar als propietaris, com a preu just de l’expropiació de la major part de la finca Heretat de Can Monmany, considerant que la modificació d’aquestes finques edificables com habitatge unifamiliar aïllat ha esdevingut com a conseqüència de l’aplicació dels organismes amb competència concurrent, i per tant amb indemnitat de les administracions locals i propietat, respectivament, observant el principi d’equilibri econòmic determinat en el conveni urbanístic subscrit el 30 de gener de 2006, i amb possibilitat d’eventual reubicació del sostre edificable de nova creació a altre sòl susceptible s’assolir la contraprestació de les administracions locals en l’expedient d’expropiació, en tràmit de comú acord. 

21/01/2008 – aprovació del Text Refós per part del ple municipal, en el que es esmena el punt 5è del conveni en relació a que l’import econòmic que resulti de l’alienació del solars públics edificables es destinaria a l’execució de les obres de manteniment de l’edificació catalogada i, també proposava treure de Can Monmany el sostre públic, però no el privat, malgrat la concurrència de les mateixes circumstàncies. 

27/08/2008 – aprovació Text Refós MPGM Can Monmany per part de la CTUB 

26/11/2008 – en salvaguarda dels drets de la propietat s’interposa Recurs Contenciós – Administratiu contra l’acord del conseller de PTOP de data 27 d’agost de 2008

29/04/2008 – el TSJC acorda l’arxiu provisional a petició de la propietat atès que era possible donar satisfacció extraprocessal a les pretensions del recurs, moment del suposat acord amb PROMUSA, que es va explicar als Grups Municipals.

Read Full Post »