Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2010

El passat mes de desembre el Ple municipal, valent-se de la seva  majoria absoluta, CIU va aprovar l’acceptació de la modificació del conveni que regula les condicions generals d’elaboració de la tarifa del servei de subministrament d’aigua a Sant Cugat del Vallès, subscrit al gener de 1995 i signat per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i Sorea.  Aquest punt el van portar a aprovació al Ple de forma ràpida i sense la informació suficient, com ja es costum, perquè els grups municipals poguessin estudiar-lo. Era un tema suficientment  important i de gran complexitat contractual.

Ni la sol·licitud de mes informació, ni la possibilitat de deixar aquest punt sobre la taula va ser atesa per l’equip de govern que aplicant el seu “rodet”, va aconseguir que el punt fos aprovat.

Tampoc en els dos meses següents fins el Ple de febrer, se’ns va facilitar més informació als grups de la oposició. 

En aquest darrer Ple nosaltres varem donar suport a la moció que va presentar el grup socialista demanant la constitució d’una comissió d’anàlisi i estudi. Era indispensable establir unes regles perquè aquest comissió disposés de les dades amb temps suficient per el seu estudi,  demanant també  la possibilitat de l’assistència de personal tècnic i jurídic de l’empresa concessionària. 

En la meva intervenció vaig efectuar les següents preguntes per justificar la necessitat de la comissió d’anàlisis i el dret que els ciutadans tenen a estar informats : 

 • Per què es van negar a deixar sobre la taula aquest tema en el Ple de desembre de manera que la oposició i també representants de la ciutadania, poquessim estudiar en millors condicions la documentació de l’expedient i validar-la amb altres informacions ?   Què  justificava les preses i la poca voluntat de informar ? 
 • Com és que aquesta anomalia no la detecta l’ajuntament  fins que L’entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR),  amb motiu de la revisió de tarifes de l’abastament d’aigua sol·licitada per Sorea per l’any 2.008, proposa modificar la concessió ? 
 • Sorprèn que una empresa especialitzada com Sorea s’avingui ara a retornar una quantitat tant elevada de diners (15 milions d’euros en tres anys).
 • Es possible que no sabés quines son les condicions de final de concessió o quines són les concessions habituals ?
 • Els ciutadans tenen dret a saber  si aquesta doble comptabilització (amortització més el fons de reversió)  que repercutia en el preu de l’aigua ve solament des de el nou conveni del 1995 o també des de l’inici de la concessió al any 1974. 
 • Com afectarà als santcugatencs i santcugatenques en les noves tarifes del preu de l’aigua en els  propers anys ? . Si si imputa menys cost baixaran les tarifes ? 
 • Hem fet un anàlisis acurat de la modificació de la concessió, no hi hauran més sorpreses, positives o negatives  ? 
 • Si al final de la concessió a l’any 2019 Sorea no renova la concessió com afectarà econòmicament a l’Ajuntament i als santcugatencs i santcugatenques ? 

La resposta, en global, als grups municipals de la oposició ja us la podeu imaginar:  S’ha fet un bon treball, han tingut tota la informació necessària, etc. etc. però es neguen a constituir la comissió.

CIU torna a aplicar el “rodet” de la seva majoria i la moció no prospera. 

Jo, particularment,  ja m’esperava aquest resultat. La seva falsa transparència “cosmètica”  cara a l’exterior es transforma en un ocultisme de porta en dins i cal que el ciutadà ho sàpiga. 

En un moment de la meva interpel·lació al senyor Jordi Joly, tinent d’alcalde d’economia, li comento que aquesta negativa en donar informació és semblant a la que es va produir quan el reconeixement de deute de 3,5 milions d’euros al Grup TMA, a finals del 2007. 

La seva resposta “Què prefereixen, que Sorea ens retorni els 15 milions d’euros o que vagi als tribunals i posi un Contencions Administratiu contra l’ajuntament” ens confirma a tots els assistents al Ple la nostra sospita de que se’ns amaga quelcom important.

La nostra responsabilitat  envers als ciutadans ens obliga a seguir treballant per esbrinar la veritat.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

En el Ple d’aquest mes l’equip de govern s’ha negat a acceptar les al·legacions al Pressupost del 2010 presentades per PSC, ICV-EUA, PP i Secció Sindical de la Confederació General del Treball a Catalunya.

El motiu polític per no considerar les al·legacions eren d’índole administratiu i normatiu. El motiu real era tornar a a aplicar el rodet de la majoria i aquesta vegada amb certa complaença del grup municipal de ERC.

Crec que no cal estendre-me’n més i que sols és necessari llegir les al·legacions que varem presentar conjuntament ICV-EUA i PSC per veure que eran totalment justificables i necessaries.

Jutgin vostès mateixos:

 1. Creació de la dotació pressupostària necessària, i els ajusts de pressupost ordinari i d’inversions que calguin, per tal de complir una entrada efectiva en la Mancomunitat de Municipis de Barcelona, i poder beneficiar-se de les actuacions mancomunades que es desprenen. En compliment dels acords plenaris aprovats. 
 2. Dotació d’una partida pressupostària d’expropiacions de zones verdes, especificant quina es la dotació destinada a expropiacions de zones verdes a Valldoreix.
 3. Territorialització del pressupost municipal en la seva actuació als Districtes.
 4. Dotació d’un compromís pressupostari definit per tal que es realitzi una Auditoria de gestió i econòmica sobre els serveis públics que es presten en concessió, les seves repercussions econòmiques fora d’exercicis anuals, l’aplicació de la Llei de contractes de les Administracions Públiques  i propostes de millora.
 5. Dotació d’un compromís pressupostari per tal que es realitzi una auditoria de gestió i econòmica del servei prestats per la societat de gestió tributària IMPULSIS,
 6. Dotació d’un compromís pressupostaria per tal que es realitzi una auditoria que certifiqui les causalitats de l’augment dels preus de licitació, i la seva repercussió en les contribucions urbanes, dels processos d’urbanitzacions dels districtes des de 2001
 7. pressupost  (memòria econòmica) de les propostes sorgides del Pla d’equipaments. Incorporar al pressupost de 2010 la inversió prevista del Pla d’equipaments
 8. Dotació pressupostària per tal de realitzar el projecte de construcció d’un refugi municipal d’animals. Dotació pressupostària de les partides d’inversió necessàries per desenvolupar el projecte.
 9. Rebaixa d’un 20% de la massa salarial  del conjunt dels càrrecs de designació directa, tant dels contractes presents a l’Ajuntament com als organismes autònoms, empreses públiques o similars.
 10. Augmentar  la partida de subvencions per activitats de les entitats culturals 40.000 euros , per garantir el seu funcionament ordinari
 11. Augmentar  la partida de subvencions per activitats de les entitats socials 40.000 euros per garantir el seu funcionament ordinari
 12. Augmentar  la partida de subvencions per activitats de les entitats esportives 40.000 euros per garantir el seu funcionament ordinari
 13. Augmentar les partides de polítiques d’ocupació i Promoció econòmica de 350.000 euros
 14. Donar suport pressupostari concret a la connexió per a vianants entre el barri de Can Magí i l’estació de RENFE, que s’hauria de dur a terme una vegada es disposin dels terrenys conveniats amb RENFE.  Dotació pressupostària d’una partida de projecte i d’inversió pel seu desenvolupament.
 15. Donar suport pressupostari específic a la creació d’una Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient, proposta que fomentarà principalment l’acord per a que els comerciants del municipi redueixin progressivament l’ús de les bosses de plàstic del comerç. Crear una partida pressupostària a l’efecte.
 16. Donar suport pressupostari, ja sigui amb una partida de l’àmbit de comunicació o amb un increment definit en les partides destinades a subvencions, a la realització de plans de comunicació i la seva implementació de les Entitats Santcugatenques. Dotar les partides pressupostàries definides a l’efecte.
 17. Dotació pressupostària definida per a la contractació d’un estudi que planifiqui la viabilitat i emplaçaments d’instal·lacions d’energia fotovoltaica com a font de venda d’energia als operadors.
 18. Dotació pressupostària per a la implementació del programa “Minuts Menuts” a Sant Cugat del Vallès, servei universal destinat a conciliar el temps personal i familiar.
 19. Dotació pressupostària de l’aplicació del Carnet Jove
 20. Dotació pressupostària per a la realització d’un estudi que  planifiqui el desplegament de la normativa i disposicions necessàries per tal que es pugui determinar la  quantia de compra mínima realitzada als comerços del centre i els mecanismes de devolució d’imports de l’estacionament horari i altres mesures de foment de l’activitat comercial.
 21. Dotació pressupostària que permeti utilitzar els equipaments esportius del sistema educatiu públic o conveniat fora dels horaris d’utilització docent.
 22. Duplicar les partides destinades a ajuts a les escoles públiques que es donen per compensar a famílies sense recursos en aquells temes que la direcció estima adequat. Per exemple aquelles famílies que arriben a l’equipament en un moment on s’ha exhaurit el termini de sol·licitud de beques o on aquestes no són suficients
 23. Dotació d’una partida pressupostària destinada a la realització d’un Pla d’estalvi energètic. Elaboració i desenvolupament d’una Auditoria Energètica per tal de fomentar l’estalvi energètic en les dependències municipals i a l’espai públic.
 24. Reduir al 50% totes les partides de comunicació presents al pressupost de l’Institut de Gestió Estratègica i Societat de la Informació
 25. Congelar tots els augments de capítol 1 , i estudiar reduccions lligades a les contractacions temporals o eventuals,   que no afectin a polítiques del foment de l’ocupació, dins del Pressupost de l’IGEPESI
 26. Establir un pla d’eficiència, i actualització a la present situació de crisi d’ingressos municipal, de l’organització de SantcugatTribuna. Reducció d’un 50% sobre el pressupost inicial de 2009.
 27. Incloure al pressupost d’inversions la primera fase de la biblioteca central.
 28. Incloure al pressupost dotació pressupostària per a la realització d’un Institut de Promoció Econòmica que inclogui un projecte de  viver d’empreses  de titularitat pública
 29. Incloure al pressupost d’inversions la dotació pressupostària per a la construcció d’un Institut de Promoció Econòmica que inclogui un projecte de  viver d’empreses  de titularitat pública
 30. Establiment d’una partida pressupostària que permeti la concessió d’ajuts  a aquells propietaris que adaptin la seva façana al compliment de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i notifiqui als propietaris les seves obligacions.
 31. Dotació pressupostària d’inversió per a la construcció d’un Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana
 32. Dotació d’un compromís pressupostari definit destinat a la realització d’una campanya formativa i informativa relativa a la prevenció d’embarassos no desitjats entre adolescents i de les malalties de transmissió  sexual
 33. Dotació d’un compromís pressupostari definit destinat a la instal·lació de màquines expenedores de preservatius a un cost assequible a espais amb presència de joves
 34. Compromís pressupostari que permeti l’augment d’una línia (futura) d’autobús al Districte de La Floresta
 35. Compromís pressupostari definit per poder fer front al Consell d’Infants
 36. Augment d’un 5 % (sobre aprovació inicial) de les partides destinades a manteniment d’escoles
 37. Dotació de compromís pressupostari definit destinat a la Campanya ús responsable de la bicicleta
 38. Dotació pressupostària definida projecte d’urbanització zona carrer Pla i Alps(Mira-sol)
 39. Dotació d’una partida pressupostària que permeti fer front a possibles indemnitzacions per operacions de risc i que en aquests moments es troben sota judici
 40. Dotació pressupostaria definida per tal que es realitzi un nou pla viabilitat econòmica que contempli un escenari de futur amb la reducció d’ingressos actuals i els compromisos publicitats i adquirits
 41. Dotació pressupostària que permeti la realització d’un pla de mecenatge destinat a ingressos destinats a les entitats.
 42. Dotació pressupostària que permeti fer front a la dotació pressupostària del  Pla Estratègic contra el Canvi Climàtic, Pla de mobilitat i Pla d’Alcaldes contra el canvi climàtic.
 43. Dotació pressupostària per ajudes als aturats i aturades que hagin esgotat la prestació d’atur en els servei de l’OMET.
 44. Dotació pressupostària per ajudes als aturats i aturades que hagin esgotat la prestació d’atur en els serveis del Patronat Municipal d’Educació
 45. Dotació pressupostària per ajudes als aturats i aturades que hagin esgotat la prestació d’atur per la gratuïtat del transport públic
 46. Dotació pressupostària pel projecte tècnic de l’equipament de Can Monmany
 47. Dotació pressupostària destinada a jubilacions incentivades i que permeti l’atenció de les possibles demandes
 48. Reducció del 10% del pressupost destinat a hores extres
 49. Diferenciar clarament els conceptes d’hores extres i gratificacions que al pressupost s’indiquen conjuntament en una partida. Les gratificacions extraordinàries, en una gran majoria, esdevenen complements retributius fixes que suposen un avançament de la Relació de Llocs de Treball encara en fase de negociació amb els sindicats.
 50. Dotació pressupostària d’una partida destinada a arranjar els vestidors de la Policia Local .
 51. Adaptació de la partida pressupostària destinada al Pla de Carrera a aquells compromisos ratificats al ple municipal.

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

 P R O M U S A

PLA INTEGRAL URBANITZACIÓ DE DISTRICTES – Febrer 2001

“Es objectiu prioritari de l’Ajuntament dur a terme la urbanització dels districtes dins el present mandat de govern municipal”

Programació d’urbanitzacions 2000 – 2004:

https://stcvo.files.wordpress.com/2010/02/urbanitzacions-programades-2000-2004.pdf

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Joan Calderon, portaveu d’ICV-EUiA ha explicat avui el posicionament dels ecosocialistes pel que fa a les càmeres de videovigilància i ha remarcat la importància de destinar els diners del FEOSL a polítiques socials i d’ocupació

Calderon, ha afirmat que l’índex de delinqüència a la ciutat no justifica aquesta mesura i preferirien destinar part dels 479.000 euros que costarà el projecte a despeses socials i de foment de l’ocupació.

ICV-EUiA consideren que instal·lar càmeres de seguretat ciutadana al carrer és innecessari en una ciutat amb un baix índex de delinqüència i que la sensació d’inseguretat no queda solucionada amb càmeres sinó amb una policia de proximitat i assegurant que fa la seva feina als barris i districtes.

Read Full Post »

El nostre Síndic de Greuges ha fet unes declaracions a la radio dient que “La Floresta està deixada de la mà de Déu i de l’ajuntament”, fent especial  èmfasi en el tema dels carrers sense urbanitzar i en el problema de seguretat ciutadana d’algunes zones.

Ell no diu cap falsedat,  ha rebut moltes queixes ciutadanes i ha “trepitjat fang” i es limita a manifestar-ho perquè és la seva obligació com a Defensor del Poble, de tot Sant Cugat.

El que és realment sorprenent és que l’alcalde digui en el mateix mitjà que La Floresta no està abandonada i que les afirmacions del Síndic són falses.

No entraré en un debat innecessari però si m’agradaria aclarir algunes de les seves manifestacions: 

“Aquesta ciutat és més segura que el conjunt de Catalunya i La Floresta no té un índex de victimització  més alt”

Senyo Recoder li demanaria que parli d’aquest tema amb els pares de nois i noies de La Floresta que els caps de setmana, per la nit, quan tornen de Barcelona,  van a buscar als seus fills a les estacions de Valldoreix o Sant Cugat per la por a fer-ho a la seva estació.

Parli també amb els veïns que viuen als voltants de la estació o a les escales Tarruell.  Ho voldria vostè al costat del seu domicili ?

Curiós; si Sant Cugat no té un alt índex de victimització perquè vol posar càmeres de seguretat amb un cost de 479.000 euros ? 

“Ha posat com exemple la urbanització del carrer Diputació”

Només cal repassar alguns articles publicats en aquest mateix bloc per entendre com i perquè s’ha urbanitzat aquest carrer abans que, per exemple, el de Pere Planes. Cal també que la opinió publica estigui assabentada que ara, probablement, al cap de pocs dies s’haurà de reasfaltar el carrer de nou per les deficiències detectades. 

“S’ha acabat recentment la rehabilitació del Casino”

Si és veritat, però gracies als diners del primer FEIL, concretament de 1.258.556 euros. Quan temps fa que el tema del Casino és una reivindicació dels florestans i florestanes ?. 

“Fa un any es va dur a terme el projecte de clavegueram a la Font del Fumet”

Vostè coneix l’estat actual de la resta de la xarxa de clavegueram de La Floresta i quants pous negres existeixen encara a ple segle XXI ?. 

“La urbanització del barri de la Sarreta-Bosc d’en Saladrigues”

Jo crec que és un exemple per no parlar-ne gaire, veritat ? Tots recordem quans anys ha durat aquest “serial” i els problemes de construcció i constructors.

Senyor Recoder, no despisti més al personal. El que el Síndic denuncía i el que els veïns de la Floresta volen, és viure en un indret amb el serveis mínims en condicions;  hi tenen tot el dret.

Volen els carrers amb l’asfalta’t definitiu, un enllumenat fiable, uns serveis de neteja eficients, unes línees d’autobusos en condicions, segures i amb puntualitat, una xarxa de clavegueram completada, més seguretat als voltants de la estació i altres punts negres, una policia que sigui propera i realment de barri, punts verds fitxes, etc.

Ara vostè ha d’explicar perquè no ho vol.

Jaume Massanés i Papell

Enllaços:

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Societat/49130.htm/jaume_clavell___la_floresta_esta_deixada_de_la_ma_de_deu_i_de_l_ajuntament_

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/49152.htm/lluis_recoder___la_floresta_no_esta_abandonada_

Read Full Post »

PSC i ICV volem que la ciutat faci un salt endavant qualitatiu i valent per donar resposta a les necessitats d’equipaments de la ciutat en l’horitzó del 2020.

Els Grups Municipals socialista i ecosocialista proposem un model d’equipaments públics i propers que dinamitzin la cohesió social i territorial, impulsant les polítiques actives d’ocupació i les adreçades a les persones més vulnerables.

El Pla d’equipaments és una oportunitat per avançar en una ciutat:

més equilibrada: construïda amb una visió territorial i des dels barris com a espai bàsic de convivència.

més cohesionada: amb serveis públics com a garantia per la igualtat d’oportunitats.

més completa: que té en compte totes les dimensions de la persona el treball, el dret a l’educació, a l’habitatge, a l’oci o també la vessant social com practicar esport, associar-se o fruir dels espais lliures.

En el marc del procés d’informació pública de la proposta presentada per l’equip de govern municipal sobre el Pla d’Equipaments 2010 – 2018 els grups municipals del PSC – CpC i ICV – EUiA plategem les següents propostes al debat públic i municipal :

1. La ciutat de Sant Cugat es caracteritza per ser la ciutat de més de 50 mil habitants que ofereix menys places de biblioteca per mil habitants. Per això és imprescindible que la nova biblioteca central compti amb un horitzó de construcció de màxim 3 anys – el 2012 hauria d’estar en actiu – .

2. S’ha d’aclarir cap a quin model de servei públic va l’educació a la nostra ciutat. És per aquest motiu que de les propostes presentades per l’equip de govern de CiU, els grups signants d’aquestes al•legacions proposen que en l’àmbit de Sant Francesc – Monestir cal una nova escola bressol, tal i com es va assumir en el nou planejament del sector de “l’Anònima”, en el termini del 2010 – 2012. Cal també assumir els acords del nou creixement que incloïen dos noves escoles bressol als dos nous barris : Can Matas i Vullpalleres. Pel que fa a les escoles i IES caldrà projectar tants equipaments com els que atendrien a més d’un 60% en edat escolar. Aquest seria també el percentatge més adequat en el cas de les escoles bressol, que avui no donen resposta ni per places ni per preu a les demandes de la ciutat. Des de l’educació no obligatòria pensem que la ciutat té el repte de millorar l’escola d’adults i també l’Escola Oficial d’Idiomes. El trasllat del Leonardo da Vinci, per acord entre la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament, pensem ofereix oportunitats en aquest sentit.

3. Pel que fa a l’edifici antic de l’ajuntament: apostem per un espai de centralitat que actuï de dinamitzador del centre històric de la Plaça Barcelona. La proposta d’ubicar-hi els serveis socials ens sembla poc atrevit. Som de l’opinió que un servei com aquest pot ubicar-se en un espai més funcional de la ciutat, com s’hauria d’haver previst en el nou edifici edifici de l’ajuntament. En tot cas l’edifici de la Pl. Barcelona podria albergar espais cívics adreçats a les entitats del Centre-Estació o grups d’activitats de lleure o espais per a cerimònies civils i, fins i tot, serveis de mediació i justícia de proximitat.

4. Cal una aposta decidida per l’activació del Mercat Pere San. En el curt termini és imprescindible la millora de les seves instal•lacions internes i el seu lligam amb la propera operació urbanística que es promourà a Rius i Taulet (Griful). La proximitat d’un nou aparcament donaria resposta a les necessitats del Mercat Pere San.

5. És imprescindible també que la policia municipal gaudeixi d’unes instal•lacions adequades i dignes. Per aquest motiu proposem que el projecte de la nova comissaria es desenvolupi en els propers 3 anys – projecte, licitació i construcció entre el 2010 i el 2012 – .

6. L’equipament de “Villa Felisa” podria convertir-se, un cop fet el trasllat, en un casal de dia per la gent gran del centre–estació, donat que la proposta de l’equip de govern és ubicar-ne un a la nova residència per la gent gran (la 2a.) al barri de Vullpalleres.

7. Pel que fa als equipaments esportius: en el curt termini s’hauria d’adequar les pistes de Sant Francesc i la Piscina del Parc Central per tal de ser utilitzables durant tot l’any i en totes les circumstàncies meteorològiques. De la mateixa forma cal fer un esforç perquè en els propers 3 anys totes les pistes esportives de les escoles de la ciutat siguin a l’abast de la ciutadania durant els horaris extraescolars. En el mig termini la ciutat esportiva de La Guinardera ha de ser una realitat, no podem oblidar que ja el 2003 era un reclam electoral de l’actual equip de govern, avui el més calent és a l’aigüera, excepció de la pista d’atletisme i el nou camp de rugby que es construiran gràcies al conveni amb el CAR i la Secretaria General de l’Esport.

8. Altres equipaments indispensables per cohesionar socialment la ciutat i donar resposta a les persones més vulnerables serien: un centre de promoció econòmica i de l’ocupació – Vapor Llonch a Sabadell, Foment a Terrassa, IMPES a Rubí o Barcelona Activa serien exemples d’equipaments de ciutats veïnes adreçades a aquestes necessitats, que no tenen perquè confrontar amb les iniciatives ja iniciades des de l’àmbit públic i privat, com pot ser Creàpolis o el Trade Center – , i incloure en un equipament existent un espai pel Casal de la Dona .

9. Moltes entitats de la ciutat tenen en aquest moment problemes d’espai. Des del criteri d’autonomia i responsabilitat de l’àmbit privat pensem però que la ciutat ha d’afrontar com enforteix el seu teixit social. Les solucions cas a cas o a mida pensem que no són una bona forma d’actuar. En aquest sentit proposem una reflexió entre les necessitats i la idoneïtat d’espais i equipaments. Per exemple, situar el Centre Cultura Tradicional i Popular a l’espai “sota campanes” en segona fase i com a aternativa al Celler, un espai per assajos.

Com a reflexions finals els dos grups signants trobem poc valenta l’aposta feta per l’equip de govern amb la seva proposta de Pla d’Equipaments. Aquesta no va acompanyada d’un programa de finançament, trencant així el compromís inicial, i es limita a ubicar els equipaments proposats en les pastilles de propietat municipal existents en l’actualitat. Des del nostre punt de vista quan es pensen les necessitats en equipaments d’una ciutat primer es pensa quins, a on – com s’ha fet amb l’escola proposada al Parc Ramon Barnils – i com – de quina forma podem aconseguir ubicar l’equipament en l’espai més adequat. No hi ha model de ciutat, d’una mala diagnosi de les necessitats de la ciutat se’n desprèn una proposta sense fonament científic o, i potser pitjor, hi ha una voluntat clara d’amagar quina resposta pública es vol donar a les necessitats de la ciutadania – volem més o menys escola pública?, la promoció de l’ocupació ha d’estar només en mans privades? quins espais d’oci i de convivència en l’espai públic volem?

En darrer lloc i no per això menys important: un 10 % de la població de la nostra ciutat queda fora de la proposta de l’equip de govern. No hi ha cap proposta d’equipament en l’àmbit de Valldoreix, fent d’aquesta forma deixadesa de la facultat en el planejament de la ciutat i les seves necessitats. S’ha de fer de forma coordinada amb l’EMD. No cal oblidar que en aquest àmbit hi ha un dels equipaments més importants del futur de la ciutat, el de Can Monmany.

Sant Cugat del Vallès, 12 de gener de 2010

Read Full Post »