Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Desembre de 2009

ICV-EUiA proposarà que es destinin una part important dels 15 milions que Sorea ha de retornar a l’Ajuntament a cobrir el deute històric que l’Ajuntament té amb els districtes.

A l’últim Ple, l’Ajuntament va aprovar un acord pel qual Sorea hauria de retornar en tres pagaments de 5 milions d’euros anuals, la xifra resultant d’una mala interpretació del contracte de concessió de l’aigua corrent.

Per als ecosocialistes, aquest fet no ha de deixar de ser una oportunitat per tal de solucionar problemes de la nostra ciutat que no es troben resolts per manca de finançament. I un d’aquests problemes és el deute històric amb els districtes.

Per ICV-EUiA, acabar d’asfaltar i urbanitzar els quilometres de carrers de La Floresta, Mira-sol i Les Planes que avui encara estan sense asfaltar o amb una urbanització defectuosa i degradada (enllumenat, voreres, clavegueram, etc.), no és un tema menor. Aquesta ha estat una reivindicació constant i repetida dels veins i de la coalició d’esquerres, i una promesa incomplerta per part de l’equip de govern. Aquesta manca d’urbanització fa, per exemple, que les zones afectades no puguin gaudir del mateixos serveis que la resta de carrers que sí ho estan, com per exemple els de neteja.

Cada any que passa el cost de les obres va augmentant de forma exponencial tant per l’ajuntament com, malauradament, per els veins dels districtes afectats que durant molts anys han estat pagant els seus impostos i encara hauran de pagar un 80% del cost final d’aquestes.

Un exemple:

Tipus Parcela: 500 m2 de superficie i 20 metres de façana:  Any 2000 (9.561 euros) Any 2005 (14.420 euros) Any 2009 (19.754 euros)

És per això que els ecosocialistes presentaran una moció al proper Ple per tal de forçar un compromís respecte aquests districtes, que obligui a destinar una part dels diners que l’empresa Sorea haurà de retornar a l’asfaltat i millores d’urbanització dels districtes.

Demanant un projecte que contempli un inventari de les zones que es podran beneficiar i de les justificacions i prioritats d’actuació, i informant als representants veïnals de la planificació dels projectes abans de la seva aprovació.

També es demanarà a l’equip de govern el màxim esforç per cercar i aplicar possibles subvencions externes (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Comunitat Europea, etc.) que permetin reduir l’impacta que el 80% dels costos d’urbanització tenen ens els veins afectats.

La intenció d’ICV-EUiA és la de sumar el màxim suport possible entorn d’aquesta moció. És per això que s’ha presentat amb temps suficient per poder debatre-la amb diferents Associacions Veïnals, entitats, i grups polítics de l’Ajuntament. Sant Cugat, 29 de desembre de 2009.

Enllaços relacionats:

https://stcvo.wordpress.com/2009/11/13/i-ara-que-senyor-recoder/

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/120707-icv-vol-que-els-15-milions-que-sorea-torna-es-destinin-als-districtes.html

http://www.eleminds.com/cat/eleminds-14/1663_icv-proposa-destinar-bona-part-dels-diners-retornats-de.html?PHPSESSID=95d5151e268779ec94504af689146b16

http://www.totsantcugat.com/noticies/detall.asp?but=1&id_noticia_portal=10496&sec=6&llistat=1

http://www.radiosantcugat.cat/noticies/Politica/48004.htm/icv-euia_vol_que_part_dels_diners_que_ha_de_retornar_sorea_s_inverteixin_a_la_urbanitzacio_de_districtes

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

Intervenció de Xavier Boix al ple del 21 de desembre de 2009 sobre el Pla d’Equipaments

En primer lloc ressaltar que el que avui s’aprovarà és important, es tracta d’un compromís d’aquest equip de govern amb la ciutat. Un compromís que no podrà ser de l’ajuntament sinó de CiU i l’alcalde Recoder, doncs no hem pogut arribar a un acord com ens hagués agradat. I és important, com s’ha constatat en els darrers anys quan diversos grups de l’oposició com nosaltres mateixos hem reivindicat la seva redacció i aprovació. Ho és també perquè va ser un dels molts motius de l’acord del nou creixement de l’any 2001. Així doncs un acord important encara que com es constata arriba més que tard.

En segon lloc vull posar en valor el procés de participació que ha portat a aquesta aprovació d’avui. I ho posem en valor sobretot per la intervenció de tanta gent que de forma desinteressada i de bona fe han aportat més de 1000 propostes al pla d’equipaments. Per nosaltres però aquest procés participatiu no és més que un pretext per vostès. Un pretext per aprovar el seu pla d’equipaments. D’aquesta forma el pla d’equipaments es converteix avui en el seu programa de govern i en programa electoral de les properes eleccions. No és poca cosa. Al menys sabem ara de quin peu calcen !.

Un apunt més però sobre el procés de participació que creiem no s’ha fet be, i ho dèiem ja des del seu inici, només cal anar a l’hemeroteca : aquest procés neix amb una mala diagnosi, millor dit : sense diagnosi. I un apunt més: sense saber exactament quin model volen vostès per la nostra ciutat, es va posar en evidència en la darrera comissió de seguiment d’aquest pla, als integrants de la qual vull també agrair el seu temps i les seves reflexions. No ens volen dir quin criteri ha de regir en l’educació de la nostra ciutat, la seva proposta que suposarà ? quin percentatge creuen vostès que seria l’òptim pel que fa per exemple a l’educació publica ?, aquest n’és un exemple, però n’hi ha d’altres que no ens volen descobrir i ara els faré cinc cèntims d’allò concret que no ens agrada i allò que per nosaltres seria important incloure o prioritzar.

Abans però una consideració més. Deixem al marge d’aquest procés el 10% de la ciutat, a la gent que viu a Valldoreix. Hagués estat be que fessin un esforç de coordinar els nostres treballs amb els que de ben segur s’estan fent a l’EMD, seria una bona manera d’optimitzar recursos. El resultat d’aquesta manca de treball conjunt és, per exemple, que avui no sabem que farem amb un dels equipaments més importants de la ciutat : Can Monmany.

Haig de dir que de la proposta inicial feta al juny d’aquest any a la que ens porten ara hi ha canvis, alguns conseqüència de la pressió feta pel teixit associatiu de la ciutat i pels grups municipals, altres per la pròpia priorització modificada per les àrees de govern que en alguns casos ha traspuat manca de coordinació.

Parlem de les propostes fetes a curt termini :

No estem d’acord que l’edifici de l’antic ajuntament, buidat de forma irresponsable per aquest equip de govern, pel que fa evidentment a la manca de definició de la seva utilització, sigui on s’ubiquin els serveis socials, el registre civil, el jutjat de pau i el síndic. I potser també el nou jutjat si algun dia ens el donessin ? Estem d’acord, i això ho volem deixar molt clar, que els serveis socials de la ciutat han d’estar en un lloc més confortable, accessible i digne, sobretot pels treballadors i els usuaris dels serveis, però no ho estem en que el lloc més adequat sigui la seva proposta. Pensem que la Plaça Barcelona, que ha patit tant en els darrers 2 anys, mereix ser un centre neuràlgic de la ciutat, un lloc de trobada i d’activitat. Per tant, creiem que aquest edifici hauria de donar resposta a aquests reptes i ser un edifici amb vocació cultural i associativa, un veritable centre cívic de barri, en una zona, la del centre – estació que demana més equipaments per tirar endavant les seves activitats. En aquest edifici podrien ubicar-se associacions de veïns i entitats que avui no tenen aixopluc i podria ser un centre d’activitats culturals, socials i recreatives que donaria força a l’espai públic que l’envolta, que bona falta li fa. Pel que fa als serveis socials una ubicació en un edifici més funcional podria ser una solució molt millor, ja que vostès no van preveure la seva millor ubicació a l’edifici actual del nou ajuntament.

No estem d’acord tampoc que la nova residència de la gent gran i centre de dia es prevegin ubicar al nou barri de Vollpelleres. No és el lloc adequat per gent gran que no hi ha viscut mai allà, malgrat la facilitat que pot donar la nova estació de FGC. Un centre de dia hauria d’estar més a l’abast de la gent gran, perquè és un centre d’us freqüent.

Malauradament ha caigut de la primera proposta les pistes esportives de l’escola Ciutat d’Alba, era un iniciativa interessant, la d’obrir els centres públics al lleure ciutadà.

Valorem positivament en aquesta primera fase l’ampliació de places d’escoles bressol tot i que trobem a faltar, i era un compromís seu en el desenvolupament del barri de l’Anònima, un nova escola bressol en aquest àmbit de la ciutat. 

Veiem amb preocupació però que el Mercat Pere San no es plantegi més enllà de les obres de rehabilitació exterior que s’han fet amb el fons estatal. Per nosaltres és important que aquest mercat funcioni i per això a part de la seva gestió política cal preveure inversions per millorar les seves condicions internes. No podem deixar morir un mercat que hauria de donar més vida al centre i més serveis als seus clients i clientes. 

Mig termini : 

Positiva la modificació en el termini pel que fa a l’ampliació de la biblioteca del Mil.lenari, que passarà a ser la central, pensem que hauríem de fer un esforç perquè en aquest termini fos un equipament prioritari. 

Creiem que l’equipament que ha de donar cabuda al DAPSI, centre d’infància i centre obert de la Plaça Quitèria hauria de ser una prioritat a curt termini, tal i com tenien projectat en l’anterior mandat. 

La millora de les pistes de Sant Francesc també haurien de ser una prioritat per la 1a fase i no per mig termini. 

No entenem tampoc, i no hi estem d’acord, que la nova seu de la policia local, hagi d’esperar més enllà del 2012. Creiem que és necessari el seu trasllat per tal de guanyar en dignitat pels agents de la nostra policia que estan en unes condicions força lamentables. Vostès mateixos ens deien en la primera proposta de juny que aquesta era una prioritat pel curt termini, abans del 2012. Aprofitem per recordar que la Villa Felisa, podria ser després un equipament al centre per la gent gran (i no pel Sindic i el jutjat de pau com vostès proposaven en un principi i que veiem que ha caigut de la proposta) quin serà el futur de Villa Felisa ? 

Per cert, “les pistes esportives a l’aire lliure (sobre el túnel de la Ronda Nord)” que han presentat en el nou FEIL són les mateixes que ens posen en el mig termini ?. 

Valorem també molt positivament que en aquesta fase un somni pugui fer-se realitat, un somni que es podia haver frustrat si vostès, per dos vegades, haguessin aconseguit fer una operació urbanística que no tenia cap sentit al voltant de la Casa Mònaco, en aquest sentit mostrem el nostre orgull per la feina feta conjuntament amb altres grups aconseguint treure-lis del cap aquella tan mala idea i fer possible que a partir del 2012 el nou centre d’educació en l’art de la ciutat. 

També seguirem reivindicant tot i que no surt en la seva proposta la creació del Casal de la Dona, per donar tots els serveis i més dels que ja es donen a la meitat de la població de la nostra ciutat. 

Pel que fa a les instal·lacions esportives trobem a faltar el cobriment de la piscina del Parc Central i la finalització del projecte de la Ciutat Esportiva de la Guinardera, projecte en el que s’han quedat encallats i que no vull recordar en quins termes van vendre en el seu moment. 

En aquesta segona fase ens proposen la construcció d’una escola bressol a Vollpelleres, però els vull recordar que en els acords del nou creixement, que en alguns casos sembla que són paper mullat, havia el compromís d’una escola bressol també al Barri de Can Matas. En el camp de l’educació deixi’m dir-los que seria necessari preveure una millora de l’escola d’adults, que cada cop te més usuaris i que si ens la creguéssim de debò encara en tindria més. 

Llarg termini 

No estem d’acord que el centre de cultura tradicional i popular, idea que ens han recollit i de la que ens alegrem, en la primera proposta es proposava una sala d’art… s’hagi d’esperar fins més enllà del 2015. Avui les entitats de cultura tradicional i popular estan orfes d’un equipament en condicions i han d’anar pidolant altres ubicacions. El fet que el Celler Cooperatiu finalment no les pugui acollir ens hauria de fer prioritzar la seva ubicació en un nou equipament municipal. 

En el transcurs de la discussió d’aquest pla hem perdut un CEIP, de quinze hem passat a 14, però com no sabem quin és el seu horitzó amb aquest tema, doncs ens és difícil analitzar l’abast d’aquesta decisió tot i que molt ens temem que anirà en detriment de l’educació pública. Tanmateix el 13è CEIP que surt en la proposta que aprovaran avui s’hauria de preveure en la segona fase, tal i com preveia el document que ens van donar el juny d’aquest any. 

Pel que fa a l’habitatge : estem d’acord en que no s’introdueixi en aquest pla, tal i com varem proposar en el seu moment, i que sigui objecte d’un pla específic, els reptes que ens marca la Llei pel dret de l’habitatge no són menors i tenim molta feina a fer.

Per acabar, en la seva proposta actual introdueixen una reflexió que els hem fet per escrit i en la darrera comissió de seguiment, que és el centre d’oci dels Avions… no se si ho han fet per mostrar-nos la seva idea d’arribar a un acord. En tot cas vull recordar que vostès no ens van aprovar les al·legacions fetes de l’operació Chic, que avui s’està construint la part de conveni que beneficia als propietaris de la vella discoteca i que els terrenys públics de la Ctra de Rubí avui encara no sabem perquè seran, ni que s’hi farà. Esperarem però la seva resposta a la demanda que els hem fet d’informació sobre l’execució d’aquest conveni del que n’estem molt insatisfets.

Read Full Post »

L’Ajuntament sense consensuar ni consultar amb l’oposició, associacions ni entitats, portará al Ple de desembre les inversions que es realitzaran amb els fons de FEOSL amb un valor de 8.500.000 d’euros.

Evidentment i fent ús de la seva majoria absoluta, que utilitzen com un autentic rodet, saben que serà aprovat sense oposició.
Una altra vegada mes ens quedem sense saber el perquè de les decisions i de les seves justificacions i prioritats.

Un petit exemple, els nous barris tindran noves parades i marquesines d’autobusos amb pantalles d’informació mentre que en La Floresta i Las Planas ja fa anys que reclamen disposar de marquesines per protegir-se els dies de pluja i bancs per asseure’s, principalment la gent gran.

No estic parlant d’una gran inversió, estic referint-me a la falta de sensibilitat.

Podeu veure la relació de projectes visitan la secció Documents:

https://stcvo.files.wordpress.com/2009/12/inversio-projectada-amb-carrec-al-feosl-2010.pdf

Jaume Massanés i Papell

Read Full Post »

En el Ple Municipal del 19 d’octubre totes i tots nosaltres vam donar suport a la consulta popular sobre la independència que es realitzarà a la nostra ciutat aquest diumenge 13 de desembre i que l’entenem com un acte de dignitat i d’afirmació democràtica.

Des d’aquell dia els esdeveniments polítics que han anat succeint, com, per exemple, l’editorial conjunta de dotze diaris nacionals amb el títol La dignitat de Catalunya, que denunciava el bloqueig de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, han actualitzat i legitimat, encara més si això és possible, l’oportunitat i necessitat de reivindicar el dret de la ciutadania a ser consultada i, en conseqüència, a poder opinar i decidir sobre el futur de Catalunya.

Com a representants electes, tenim un grau més d’exigència en quant a compromís envers la ciutadania. Per això volem fer ben visible avui la nostra determinació a exigir el màxim respecte a una iniciativa ciutadana i cívica com és la consulta popular sobre la independència.

Alhora, els regidors i regidores aquí presents reiterem el nostre suport a la consulta popular del 13-D i fem una crida a la participació, tot esperant que sigui un èxit dins un marc de normalitat democràtica.

Read Full Post »

El portaveu de la coalició a Sant Cugat, Joan Calderon i el regidor, Xavier Boix, han fet avui una roda de premsa on han expressat la seva satisfacció per la bona noticia

En primer lloc, Boix, ha assenyalat la importància que té aquesta noticia per la coalició a Sant Cugat: “Fa molts anys que lluitem per la seva preservació, des de tots els fronts, i ha estat una de les nostres principals reivindicacions, és per això que ens alegra encara més el fet que hagi estat impulsat des d’una Conselleria dirigida per la nostra coalició”

Boix, ha explicat els detalls del decret pel que fa a Sant Cugat, posant èmfasi en el fet que en el nostre municipi s’amplia en gairebé 250 hectàrees l’espai protegit, unes hectàrees que inclouen Torre Negra i Can Busquets. Aquest fet posa de manifest que “diem el que pensem i fem el que diem”.

En aquest sentit ha explicat la situació en que queda la zona de Can Busquets, on a proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Cugat, se li aplica una disposició transitòria per la que tot i estar inclosa en l’àmbit se li dona a l’ajuntament un any per arribar a un acord amb els propietaris. “No entenem aquesta petició, i demanarem a l’Ajuntament que ens ho expliqui”. El regidor ecosocialista ha expressat que si l’ajuntament vol fer al·legacions haurien de ser en tot cas per augmentar la protecció i l’àmbit del Parc Natural, no per retallar-lo.

Finalment Boix ha volgut destacar la gran feina de consens que des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha fet amb tots els municipis afectats i les diferents administracions i entitats, i el compromís del Govern entrant a formar part del Consorci del Parc amb una aportació econòmica de més de 4 milions d’€ en tres anys i que suposarà un canvi important en l’estructura de decisions del Consorci del Parc que els ecosocialistes saluden.

Més informació:  http://www.radiosantcugat.cat/noticies/entrevista/47361.htm

Read Full Post »